Tuesday, June 21st, 2011

Holland I.Q. test-tvang: Skole-elever i kontakt med socialvæsen eller politi tvangstestes

Professor Helmuth Nyborgs teorier synes at være mainstream i Holland - forslag om obligatorisk I.Q. test for problembørn.

Bemærk: Det er altså ikke tvangen der hentydes til som del af Nyborgs teorier!
Mere kommentar efter artiklen fra den hollandske avis

 

AMSTERDAM - Elever på skoler under et niveau der svarer til en dansk realeksamen eller 10. klasse, der er i kontakt med socialvæsenet eller politiet, bør for fremtiden være pligtige til at underkaste sig en I.Q. test, for at fastslå om de er svagt begavede.
Således adviserer Rådet for Strafferetslig Implementering og Ungdomsbeskyttelse [Raad van [...]

Comments Off - Posted in Holland, Kriminalitet, Multikultur by Balder