Saturday, September 24th, 2011

Zionistiske Jøder spillede en aktiv rolle i den tidlige eugenik fra 1916 til 1947

Intet andet dokument i verdenshistorien har gjort mere for at skabe en politisk klasse med en bestemt racebaseret dagsorden end Balfour-deklarationen.

 

På grund af dets behov for penge fra jødiske banker, opgav England sin autonomi, og efterfølgende sit imperium, da et brev fra den britiske udenrigsminister Lord Balfour, adresseret til 'Lord' Walter Rothschild blev offentliggjort:

'Hans Majestæts regering ser velvilligt på etableringen af et nationalt hjem for det jødiske folk i Palæstina, og vil anstrenge sig mest muligt for at muliggøre opnåelse af dette mål...' (Se Balfour Deklarationen her.)

Den mest synlige nøgleperson der manøvrerede den britiske regering til dette engagement, var [...]

1 Comment » - Posted in Holocaust, Israel Palestine, Religion, Semitisme, Storpolitik, Terrorisme by Balder