Saturday, June 11th, 2011

USA: Jødiske organisationer imod anti-sharialov

Baggrund: I nogle amerikanske stater er der vedtaget, eller er der planer om vedtagelse af love, der skal forebygge at islamiske Sharialove nogensinde kan indføres.
Culture Wars - En koalition af jødiske organisationer opfordrer statens lovgivende myndigheder til ikke at vedtage 'anti-Sharialove', fordi sådanne love også ville kunne gå ud over brugen af 'halacha'; jødiske religiøse love, for at afgøre stridigheder mellem Jøder.
Hvis statens lovgivnings-initiativer der har Sharia på kornet har succes, ville det også være enden på et central bestanddel af amerikansk jødisk religiøst liv: Muligheden for under amerikansk lov at løse tvister på basis af jødiske religiøse lovregler eller [...]

Comments Off - Posted in Amerikansk Politik, Holocaust, Indvandring, Multikultur, Religion, Semitisme by Balder