Friday, July 3rd, 2009

Video: Camilla Broe - Offer for misbrug af terrorlov fra 2002

Opdatering 10 juni:
Politiken 10 juli 2009 - Højesteret bremser udvisning af Camilla Broe
Opdatering 8 juli 2009 - Camilla Broe foreløbig på fri fod

Landsrettens beslutning om at løslade hende går alene på spørgsmålet om, hvorvidt Camilla Broe skulle være frihedsberøvet eller ej. Det skal hun altså ikke, men hun skal deponere sit pas og møde op hver anden dag hos Nordsjællands Politi, fremgår det af landsrettens kendelse. Disse tvangsforanstaltninger bliver ophævet, såfremt en udlevering ikke har fundet sted inden for 30 dage som følge af en 'endelig retskendelse', siger landsretten.

Politiken 7 juli 2009 - Landsretten løslader Camilla [...]

1 Comment » - Posted in Dansk Politik, EU - Globalisering, Forfølgelse - Persecution, Terrorisme, Video by Balder