Nedgangen i antallet af jødiske ægteskaber har væsentlige konsekvenser

 
  På en plakat fra den israelske regerings annonce-kampagne kan man læse: 'Assimilation og tabt for os'
  ADL- Diversity is our strength
  Diversitet er vores styrke - ADL
  Plakat fra den zionistiske kamporganisation ADL of B'nai Brith beregnet for Goyim (kvæg - ikke-jøder) i USA og Europa. Er der mon nogen der snart fatter hvad det er der ligger bag slagordene? Diversitet er VORES styrke. Så snart de jødiske indvandrere i de europæiske samfund fik magt, har de forsøgt at underminere den etniske og kulturelle homogenitet i værtslandene for at styrke deres egen position, for at kunne dyrke deres del og hersk politik, der allerede gjorde sig gældende i tiden rund Maurernes besættelse af Spanien. I dag arbejder de store jødiske organisationer, World Jewish Congress, ADL of B'nai Brith, Simon Wiesenthal Centeret etc. for mere indvandring til de hvides hjemlande. Samtidigt støtter de projekter mod blandede ægteskaber hvor Jøder er involveret. Læg også mærke til at der ikke er et jødisk ansigt blandt de tre børn på plakaten.
 

Den store flygningeforkæmper og muslimernes ven, superzionist og fhv. overrabbiner Bent Melchior har også været aktiv i kampen mod assimilation og blandede ægteskababer, både på jødernes, men også på muslimernes vegne.

Man kan med rimelighed påstå at disse Jøder og deres organisationer der ivrer for at bastardisere vores europæiske samfund, aldeles ikke er i god tro, fordi de samme entiteter med stor iver bekæmper det samme hvor det gælder Jødestaten Israel, og bevarelse af egen etnisk og kulturel egenart har den højeste prioritet for dem selv.

  Deborah Lipstadt (Zionist) : 'Vi ved hvad vi kæmper imod; antisemitisme, assimilation, blandede ægteskaber, Israel-bashing.'
Abe Foxman ADL, Zionist ('diversity is our strength'): 'Intermarriage is growing. A lot of it is ignorance. The next generation of Jewish kids on campus, if we don't invest in them, will find themselves with another problem.' Foxman beklager også at 'kun' 29% af amerikanske Jøder går i jødiske skoler og yeshivaer. Ligeledes mener han der skal investeres i speciale programmer så Jøder kan blive opdraget i den rette zionistiske ånd: 'Hvis du sender 100 børn her vil en tredjedel være
Zionister til evig tid. Det er en temmelig god investering for $5.000.'
 

'Blanding med ikke-Jøder er den frygteligste udvikling for det jødiske folk, og lige med undergangen'

(Rabbi Mordechai Priron, Allgemeine Jüdische Wochenzeitung, 8.10.1992 S.11)

'Hvis en anden minoritet; f.eks. muslimerne officielt ville forsøge at mindske blandede ægteskaber, ville der vel lyde et ramaskrig' og 'Forsøg på at styre folks ægteskabelige forhold minder om visse mørke kapitler af historien.'

Berner Zeitung - Interviewer Rico Bandle:

Den schweiziske Israelitiske Sammenslutning [Israelitische Gemeindebund - SIG] vil reducere antallet af ægteskaber mellem Jøder og 'anderledes troende'. Hvorfor dette er nødvendigt, forklarer SIG-præsident Herbert Winter i interviewet.

Ved det sidste møde af den schweiziske Israelitiske Sammenslutning stod temaet blandede ægteskaber, henholdsvis stimulering af jødiske ægteskaber på dagsordenen. Hvad er lige præcis problemet?

I de sidste 50 år er antallet af jødiske ægteskaber i Schweiz blevet halveret fra 250 til 125. Den vigtigste grund er den tiltagende mobilitet. Unge Jøder bliver tiltrukket af større jødiske fællesskaber i udlandet. Der er chancen for at lære en jødisk partner at kende større.

Også antallet af inter-religiøse ægteskaber mellem Jøder og ikke-jøder tæt ved 50 %. Nedgangen i jødiske ægteskaber har væsentlige konsekvenser for overlevelsen af det jødiske samfund i Schweiz.

Ifølge den jødiske religions love bliver kun børn af en jødisk kvinde, og dem som konverterer efter de jødiske regler, anerkendt som Jøder. Det er også værd at understrege at der ikke missioneres indenfor Jødedommen.

Som paraplyorganisation af jødiske menigheder i Schweiz ligger det os på sinde at vores samfund overlever. Færre jødiske ægteskaber, betyder også færre medlemmer af vores menigheder.

Hvilke tiltag kan og vil SIG iværksætte således at Jøder igen oftere gifter sig med hinanden?

SIG finder det nyttigt at støtte op om lejligheder hvor Jøder kan lære hinanden at kende. Således støtter SIG f.eks. jødiske studenterforeninger i Schweiz. Desuden har SIG i årevis med succes organiseret ferielejre for jødiske unge.

Slutter de religiøst blandede ægtefæller sig fortrinsvis til en kristelig eller en jødisk menighed?

Beslutningen om at tilhøre en religiøs menighed, er en personlig sag. Der findes par som er tættere på den jødiske, og par som er tættere på den kristne menighed. Enkelt jødiske menigheder er sig problemet bevidst, og forsøger at integrere interreligiøse par i menigheden.

Hvilke forhindringer skal en ikke-jødisk ægtefælle overvinde for at blive optaget i menigheden?

En ikke-jødisk partner kan efter en streng prøve af sit kendskab til Jødedommen og sin praktiske udøvelse af de jødiske religiøse love, konvertere til Jødedommen.

Er de mange blandede ægteskaber ikke et positivt tegn, som viser hvor godt Jødinder og Jøder i Schweiz er integreret, henholdsvis assimileret?

De fleste Jøder har levet i Schweiz i generationer og behøver ikke at integrere. De lever deres religiøse overbevisning som schweiziske borgere.

Forsøg på at styre folks ægteskabelige forhold minder om visse mørke kapitler af historien. Ser De ikke noget problematisk der?

Som lille religiøst samfund stræber vi efter at at beholde og pleje vores sammenhold. På den anden side lever vi i et åbent pluralistisk samfund, hvor interreligiøse ægteskaber er et faktum.

Hvis en anden minoritet; f.eks. den muslimske officielt ville forsøge at mindske blandede ægteskaber, ville der vel lyde et ramaskrig.

Vi kan ikke udtale os om muslimernes omgang med blandede ægteskaber.

Oversat fra:

Berner Zeitung 18 maj 2010 - Die Abnahme jüdischer Eheschliessungen hat wesentliche Konsequenzen

Kommentar:

Der tales meget om 'det jødiske samfund', 'den jødiske menighed', osv. Man kunne forledes til at tro at der er tale om religiøse mennesker. Dette behøver dog ikke være tilfældet.

 
   
 
  Ovenstående karikatur kunne lige så godt handle om Malmö 2010
 

Simon Dubnow (1860-1941) jødisk krøniker og forfatter af 10 bindsværket 'Det jødiske folks verdenshistorie' talte med selvfølge om fordrivelse af 'racefremmede kvinder og børn' ved sin fortolkning af det bibelske kapitel Ezras Bog.

'…Es war eine sehr schroffe Maßnahme, denn sie war mit der Auflösung engster Familienbande und mit der Verletzung persönlicher Gefühle verbunden; allein dieses schwere Opfer war unvermeidlich zur Festigung der zerrütteten nationalen Lebensordnung. Die Ausstoßung der fremdartigen Elemente aus der jüdischen Nation war zur Erhaltung der Reinheit der Rasse, der Religion und der eigenen Volkskultur unumgänglich. …'

'So gelangte das große, von Esra und Nehemia unternommene Reformwerk zur Vollendung. Der unter den damaligen Verhältnissen unumgängliche Prozeß der Isolierung des jüdischen Volkes von den auf einer tieferen Kultur stehenden Nachbarvölkerschaften kam zum Abschluß. Diese Säuberung des nationalen Organismus von fremdartigen Elementen trug zu seiner Gesundung bei und verlieh ihm jene Standhaftigkeit, die das jüdische Volk seitdem in sturmbewegten und gefahrvollen Momenten seiner Geschichte stets an den Tag gelegt hatte. …'

(Dubnow, Weltgeschichte des jüdischen Volkes Bd. I, S. 368-374, og S. 383)

Ovenstående blev ikke skrevet i Harald Blåtands tid, men i tyverne, nogle år inden Nationalsocialisterne kom til magten.

For Jøder er religiøsitet i vanlig forstand underordnet stammefælleskabet.

Der er givetvis mange ateister som er medlemmer af den jødiske 'menighed'. Et godt eksempel fra Danmark er den selverklærede ateist Martin Krasnik, som på trods af manglende religiøsitet, udsatte sin søn for den semitiske rituelle kønslemlæstelse, som han oven i købet forsvarer ganske aggressivt.

Et 'jødisk ægteskab', er ikke et spørgsmål om religion; to ateistiske Jøder som gifter sig, ville kvalificere som 'jødisk ægteskab'. Men Jøderne har det med at bruge så den ene, og så den anden definition, alt efter hvad der passer dem bedst, især i forhold til det omgivende samfund. Således udtalte forsvarere af Elena Kagans kandidatur til posten som højesteretsdommer noget i stil med at 'hendes religion var ligegyldig'.

Men det er særdeles tvivlsomt om den venstreorienterede kulturradikale lesbo Elena Kagan overhoved er religiøs. Man er Jøde, fordi man har en jødisk mor. Ikke fordi man tror på Toraen. Jødedommen generelt er først og fremmest et etnisk netværk, hvor medlemmerne støtter hinanden i kampen om magt og indflydelse mod konkurrenter fra andre etniske grupper, og ikke mindst mod majoriteten.

Tilhørsforholdet til staten Israel er den vigtigste samlende faktor, selv om en lille minoritet som Tora-tro-Jøder mener at dette er forkert.

Jødedommen er gennemsyret af dobbeltmoral. På den ene side kræver man at man anses for et fuldgyldigt medlem af f.eks. det danske samfund. På den anden side ønsker man at holde det danske samfund ud af det jødiske, organiserer sig i myriader af jødiske foreninger, og prædiker mod blandede ægteskaber.

Enhver påstand om Jøders manglende loyalitet overfor det omgivende samfund angribes som antisemitisk, mens man selv dyrker adskillelsens politik.

Oven i købet i en sådan grad, at folk som Bent Melchior også arbejder aktivt for at Muhamedanerne herhjemme kører ad samme spor; dvs. ikke assimilerer. Det overordnede samfund rager disse mennesker en høstblomst, så længe de selv fortsat kan dyrke deres myopiske særheder.

Grunden til hvorfor Jøder som organiserer sig i jødiske foreninger og / eller ser Israel som en af deres prioriteter, ikke kan siges at tilhøre det danske folk er simpelt: hvis man bekender sig til medlemskab af 'det jødiske folk', og kræver at dette skal accepteres som særskilt og bærende identitet, må det samme gælde for danskerne. Man kan ikke både blæse og have mel i munden. Hvis man ikke vil assimilere, kan man aldrig blive del af det danske folk. Højst være indehaver af et dansk pas.

Gift dig ikke med en Jøde

Vi må slutte denne postering med en passende opfordring til danskerne: Gift dig ikke med en Jøde, fortynd ikke vort nordiske ariske blod, medmindre Jøden konverterer til danskheden, og fralægger sig alle sine loyaliteter mod Israel og Jødedommen. Et land, et folk, én sag. [Advarsel: Citering af denne paragraf udelukkende med henvisning til kontekst og link til denne postering.]

I øvrigt forventer jeg at Jøderne er yderst tilfreds med denne opfordring, lige som den organiserede tyske Jødedom i sin tid var yderst tilfreds med indførelsen af Nürnberglovene i det nationalsocialistiske Tyskland.

Relateret:

Også i Østrig:
Wiener Zeitung 27 maj 2010 - Ariel Muzicant: "Wir bekämpfen die Assimilation"

Berner Zeitung 18 maj 2010 - Die Angst der Schweizer Juden vor der Selbstauflösung

Ein Verbot der Burka bringt nichts. Der Integration von religiösen Minderheiten ist nicht gedient, indem man deren kulturelle oder religiöse Symbole bekämpft. [Herbert nøjes vel gerne med at forbyde nogle af de indfødtes symboler og hilsner]
NZZ Online 16 maj 2010 - Ein Verbot der Burka bringt nichts (af SIG præsident Herbert Winter)

Israel bruger omstridt men effektiv fødselskontrol på uønskede racer
NAZARETH, Israel // Health officials in Israel are subjecting many female Ethiopian immigrants to a controversial long-term birth control drug in what Israeli women’s groups allege is a racist policy to reduce the number of black babies. The contraceptive, known as Depo Provera, which is given by injection every three months, is considered by many doctors as a birth control method of last resort because of problems treating its side effects. However, according to a report published last week, use of the contraceptive by Israeli doctors has risen threefold over the past few years. Figures show that 57 per cent of Depo Provera users in Israel are Ethiopian, even though the community accounts for less than two per cent of the total population. About 90,000 Ethiopians have been brought to Israel under the Law of Return since the 1980s, but their Jewishness has subsequently been questioned by some rabbis and is doubted by many ordinary Israelis.
The National 5 januar 2010 - Israel’s treatment of Ethiopians ‘racist’ (Jonathan Cook)

Balder Blog 2 december 2009 - Schweiz: Anti Defamation League blander sig - Jøder kritiserer minaretforbud

Balder Blog 7 december 2009 - Israel: Statsstøttet kampagne mod blandede ægteskaber rettet mod Jøder udenfor Israel

Balder Blog 17 oktober 2009 - British National Party får uventet støtte fra jødiske kredse i racismesag

Balder Blog 20 september 2009 - Israel: Kommune og politi 'beskytter' unge jødiske piger mod mænd fra etniske minoriteter

Balder Blog 2 september 2009 - Nur Khazaren - Schwarzes nie - racediskrimination mod negre i israelske skoler lovligt


Print Post