David Cameron med formanden for 'Jewish Care' - Stephen Zimmerman

Den britiske kandidat til statsministerposten for det Konservative parti (Conservatives / Tories) sagde i denne uge at en Konservativ regering ville gøre' meget mere for at beskytte og bemyndige det jødiske samfund', og beskrev lejligheden hvorved han fandt ud af at han havde jødiske forfædre, som værende et af årets højdepunkter.

Den Konservative leders kommentarer kom i et budskab til medlemmer af 'Bevægelsen for Reform Jødedom', [Movement for Reform Judaism] som han brugte til at komme med løfter om bekæmpelse af antisemitisme og undervisning og til at bede om opbakning fra medlemmer af det jødiske samfund ved det kommende valg.

Cameron sagde:

'Et af de største bidrag fra Jødedommen er dets forståelse af hvad det er det frembringer et ansvarligt samfund.

Sidste sommer holdt jeg en tale for 'Jewish Care', hvor jeg talte om denne ide.

Jeg citerede en sætning fra rabbi Hillel, som jeg tror, sammenfatter det smukt: 'Hvis jeg ikke er for mig selv, hvem vil være der for mig? Hvis jeg ikke er for andre, hvem er jeg?

Denne indtrængende uselviske moralske trang til at ændre verden til det bedre, er kernepunktet i den jødiske levemåde.

Hvis jeg bliver statsminister, vil jeg se til at denne ide om ansvarlighed breder sig i hele landet.

'En essentiel del deraf, vil handle om at bygge et stærkere mere sammenhængende samfund - og det betyder at gøre meget mere for at tage os af stigningen af antisemitismen.

Jeg var forfærdet da 'Community Security Trust' fortalte mig at der havde været flere antisemitiske hændelser i den første halvdel af 2009 end i hele det foregående år. Vi har brug for store forandringer for at udrydde denne ekstremisme - standse hadprædikanters adgang til dette land, forbyde de ekstremistiske grupper som allerede er her, og for at gøre meget mere for at modvirke radikalisering på vores universiteter.'

Manden der håber at efterfølge Gordon Brown som statsminister, berørte også et fremtrædende tema fra partiprogrammet.

'Jeg vil opbygge et større [menes mere rummeligt?] samfund, ' sagde han: 'Og det kan vi ikke gøre uden religiøse organisationer og det gode arbejde de gør. Tag religiøse skoler for eksempel. De er en rigtig vigtig del af vores uddannelsessystem, og har ofte en kultur og etik der bidrager til at øge standarden. Gennem vores planer for en undervisningsreform, vil der være en vækst i antallet af gode nye skoler, og jeg er sikker på at nogle af disse vil være religiøse skoler.'

Cameron talte også om at lære fra sine forfædre, Levitaerne, som et personligt højdepunkt. Han sagde: 'Jeg er en stor beundrer af det jødiske folk og jeres fantastiske bedrifter. Jeg har længe set Jeres samfund som et strålende lys i vores samfund.'

Budskaber fra Gordon Brown (Labour) og Nick Clegg (Liberal Democrat) vil blive offentliggjort i løbet af de næste to uger.

Oversat fra:

Totally Jewish 15 april 2010 - Cameron: 'I will empower UK Jews' (Justin Cohen)


Kommentar: Efter flere års skandaler med jødiske bestikkelsespenge for adelstitler samt prioritering af jødiske politiske ønsker, og afsløring af den britiske jødiske lobbys ulovlige valgbidrag til både Labour og Conservatives, som dokumenteret af Englands suverænt bedste Tv-redaktion; Channel Four Dispatches program 'Inside Britains Israel Lobby', og senest israelsk misbrug af britiske pas, fortsætter Cameron uanfægtet med lefleriet. Ja nu har han sågar fundet sine jødiske rødder; i lighed med Madeleine Albright (Korbel) og general Wesley Clark (Kahn / Nemerovski).

Channel 4 Dispatches: Inside Britain's Israel Lobby (Part 1)
 
Channel 4 Dispatches: Inside Britain's Israel Lobby (Part 2)
Mere om programmet her:
Balder Blog 19 november 2009 - Eksplosiv dokumentar om den israelske lobbys lyssky aktiviteter i England
 

Læg mærke til Camerons pludselige begejstring for sin genetiske arv; en begejstring der ellers er så tabubelagt, at det britiske parti BNP lægges for had blot fordi man også i de kredse sætter pris på en kødelig kontinuitet, såvel som en kulturel og spirituel ditto.

Selv om den jødiske befolkningsgruppe i Storbritannien er verdens femte største, udgør antallet af Jøder (240.000) alligevel kun 0,46 % af befolkningen (61,4 millioner) [Tal fra 2008; BBC og Verdensbanken].

Selvom Jøder gennemsnitligt måske deltager i politiske afstemninger lidt oftere end andre befolkningsgrupper, kan dette lille antal stemmer umuligt være den eneste årsag til Camerons filosemitiske prostationer. [Desuden må mange af disse jøder små børn som følge af en eksplosion i fødselstallet hos ortodokse Jøder i Storbritanien.]

Hvad ligger der så bag Camerons store interesse for at tale Jøderne efter munden, og roser dem for ting som muligvis en ubetydelig lille Reform-Jødisk sekt kunne gå ind for, men som næppe er kendetegnende for det organiserede jødiske samfund som helhed?

Uselviskhed det centrale punkt i jødisk levemåde?

Camerons forvrøvlede sludder som 'Denne indtrængende uselviske moralske trang til at ændre verden til det bedre, er kernepunktet i den jødiske levemåde,' kan muligvis gælde for nogle enkeltindivider, vel at mærke oftest nogle som ikke ligefrem kan kaldes for eksponenter for Jødedom, mens den organiserede Jødedom som helhed både i fortid og nutid netop fremviser skoleeksempler på stribe på en ikke inkluderende tankegang, hvor en etnocentrisk besættelse med skamrosning af egne fortræffeligheder og dæmonisering af omverdenens påståede ondskab, konstant opretholder den adskillelse fra omverdenen som er en betingelse for Jødedommens overlevelse.

 
  David Cameron med den nu svindelanklagede Ehud Olmert

Vel findes der der exceptionelt mange jødiske skattebegunstigede 'velgørende organisationer'. Fælles for langt de fleste er dog, at de støtter Jøder, jødiske interesser, og den jødiske stat Israel.

Støtte til anden side er som regel politisk og propagandistisk motiveret. Jøder uddeler priser til folk der har reddet Jøder, og minder dem ved årlige mindedage, uanset hvor mange massakrer velgørerne har begået på andre som anses for at være jødernes venner [f.eks. Japan, og Sovjetkommunistiske hærenheder]. Jødiske organisationer uddeler priser til folk der støtter deres jødiske og zionistiske dagsorden.

De opretter monumenter over deres lidelser alle steder i verden, også hvor de er komplet malplacerede. Ihærdigt arbejdes der på, at gøre en jødisk lidelseshistorie, til centrum for den vestlige civilisation. Selvfølgelig under mottoet at det skal gavne 'hele menneskeheden' [dog undtaget Palæstinensere, Iranere, Syrere, Libanesere og måske et par folkeslag mere]. Og man organiserer 'interkulturelle møder', [II] hvor Jøderne f.eks. sammen med Islamister enes om at bekæmpe den oprindelige befolknings påståede 'racisme', men allermest selvfølgelig 'antisemitisme'.

Moralsk trang til at ændre verden

At 'den moralske trang til at ændre verden' nødvendigvis skulle være noget positivt, er der nok en del af de millioner der fandt døden som følge af kommunisternes sanseløse brutalitet blodtørst og vilkårlighed under og efter den russiske revolution nu nok sætte spørgsmålstegn ved. For ikke at tale om dem der oplevede kommunisternes massakrer under anden verdenskrig, og efterfølgende et halvt århundredes menneskeforagtende rædselsregime i halvdelen af Europa.

Følgerne af den 'civile uro', for ikke at bruge stærkere ord, der i stigende grad og med stigende intensitet vil indfinde sig i mange af Europas gader, som direkte følge af en eksponentiel tilvækst af utilpassede, radikale og samfundsfjendtligt indstillede fremmede, vil i sidste ende også i ikke helt ringe grad være en følge af 'moralsk trang til at ændre verden'. Mon ikke også Muhammed lige som formentlig Lenin Stalin og Pol Pot har haft en 'moralsk trang til at ændre verden'?

Det som betragtes som moralsk er meget forskelligt i forskellige kulturer, og endnu mere forskelligt hos mange af de enkelte medlemmer. I Uganda mener man for eksempel at dødstraf for homosexualitet er begrundet i moralske overvejelser. I Sovjet var mord på hele familier, der var blevet udråbt som klassekampens fjender, en moralsk nødvendighed.

Cameron skamroser, såfremt hans sleske tale også var ment til at appellere til kredse udenfor den lille reform-jødedom-bevægelse, en livsholdning der hvis man går den på klingen, er i dyb modsætning til hvad den politiske korrekte konsensus ellers normalt plejer at holde for rigtigt.

'Et strålende lys'

Men Cameron kalder 'det jødiske samfund' (i sig selv et begreb der betoner adskillelsen!) for 'et strålende lys i vores samfund' ('os' og 'dem' er i orden når det gælder Jøder, for sådan vil mange Jøder faktisk gerne have det!).

Hvad består dette uselviske strålende lys egentlig i? Jødiske penge for adelstitler og Israelvenlig udenrigspolitik? Deltagelse i angrebskrige mod lande der står på Israels ønskeliste? Mere holocaustpropaganda i de britiske skoler? Alliancer, og formentlig finansiel støtte til venstreekstremistiske terrorbevægelser, som Gerry Gables kommunistisk/zionistiske 'Searchlight, og det stalinistiske United Against Fascism (UAF) ? [britisk AFA-gruppe der lige er en tand værre end de hjemlige røde terrorister]

Jødisk altruisme?

Man kan dog også nævne nogle enkelte tilsyneladende 'altruistiske aktiviteter'; altså set med venstreorienterede multikulturelle, globalistisk/humanistiske briller.

Ja, de britiske Jøder har som Jøder så mange andre steder i Vesten arbejdet meget hård for for at Storbritannien kunne blive fyldt op med fremmede fra den Tredje Verden.

Men hvordan rimer denne tilslutning til 'humanistiske' værdier sammen med størsteparten af den organiserede Jødedoms forsvar for apartheids-Israel, og for den etniske udrensning af Palæstinenserne der skrider helt planmæssigt frem, og med væsentlige jødiske grupperingers intense optagethed af racemæssige kriterier. Det sidste fik endda disse grupper til at protestere mod et juridisk tiltag, der egentlig var ment til at genere ærkefjenden; det britiske nationaltsindede parti British National Party.

 
  Isidore Isi Leibler - Australia - WJC
 

Miriam Faine (redaktør) i avisen 'The Australian Jewish Democrat' i 1994: 'Styrkelse af et multikulturelt eller multietnisk Australien er også vores mest effektive forsikring imod antisemitisme.' og 'Den dag hvor Australien har en kinesisk General Guvernør, ville jeg føle mig mere sikker på min frihed til at leve som en jødisk Australier.' (Kilde)

Isi Leibler, leder af bla. 'Executive Council of Australian Jewry' advarede mod moderne tendenser i det israelske samfund, ved at hævde at 'post-zionistiske Jøder' fremmer en 'universalistisk dagsorden' i skoler, der sigter på at eliminere jødisk nationalisme og skabe en multikulturel stat. 'Dette er et land der blev skabt som et jødisk land for Jøderne,' sagde han til Jerusalem Post. Under en kampagne mod fremkomsten af Pauline Hansons nationaltsindede parti i 1993, advarede den jødiske apartheidsadvokat mod at multikulturalismen var under angreb fra ekstremister: 'Vi har behov for at sætte os ned sammen, og finde en måde hvorpå australiere igen kan fange den multikulturelle ånd, som jeg tror vi alle sammen er stolt af at være en del af, og som virkeligt er truet,' sagde Isi Leibler den gang. Leiblers kone Naomi er World President of Emunah, en højreorienteret religiøs zionistisk organisation, der siger at de største farer for verdensjødedommen er assimilation og blandede ægteskaber. Kilde| Opfordrer nu pr. 18 juni 2011 Brit-Jøder til anti-palæstinensisk handling.

Chefredaktøren af avisen Australian Jewish News, Dan Goldberg er stolt af at kunne bekræfte Jødernes rolle ved Australiens nye ukritiske indvandringspolitik: 'Foruden ved deres aktivisme omkring de australske Aboriginer, var Jøder med til at lede korstoget mod den Hvid Australien politik [White Australia policy], en række love fra 1901 til 1973 der lagde restriktioner på ikke hvid indvandring til Australien' Kilde

Tyskland: 'Indvandring er først og fremmest en chance for at styrke jødisk kultur i Tyskland' (Allgemeine Jüdische Wochenzeitschrift 28-09-2000)

Bent Melchior: 'Den igangværende proces af muslimsk integration giver Danmerk en mulighed til at hilse en ny kultur og religion velkommen uden assimilation'. Og, 'Muslimske grupperinger har mange medlemmer, men begrænset indflydelse, mens de jødiske samfund er fåtallige, men velorganiserede og indstillet på at dele deres erfaring og viden.' Mere

Deborah Lipstadt, forfatter af bogen 'Denying the Holocaust': 'vi ved hvad vi kæmper imod: antisemitisme, assimilation, blandede ægteskaber, kritik af Israel.'

GalliaWatch 6 July 2010: Martin Hirsch, et jødisk medlem af Sarkozy´s regering som High Commissioner af "aktiv solidaritet mod fattigdom" indtil 2010: "Sand integration vi vil have når Katolikker kalder deres barn Muhammed" Mere hos Euro-med

Og var/er det store arbejde jødiske organisationer og politikere har gjort for at multietnificere Storbritannien i virkeligheden så uegennyttigt?

Jødiske ledere fra bl.a. Tyskland og Australien har tilkendgivet helt utvetydigt at et multikulturelt samfund er ønskeligt fordi tjener jødiske interesser bedst. Andre Jøder, samt de jødiske religiøse skrifter gør ingen hemmelighed af at jøderne betragter Kristendommen og de kristne samfund som de værste af deres mange påståede fjender.

En jødisk organisation der opererer i USA; HIAS, oplyser uden blusel det egentlige formål med organisationens arbejde for mere indvandring: 'Der er ingen store folkevandringer af Jøder nogetsteds lige nu, men for at HIAS kan være klar i tilfældet af noget skulle ske, skal den [organisationen] være der. Det er også en god gerning at hjælpe andre immigranter.' Mere

Den alt dominerende jødiske etnocentrisme er ingen hemmelighed, og utallige forskere og forfattere har dokumenteret det, derunder mange Jøder.

Men på nøjagtig samme måde som vi herhjemme ser Danmarks Radio invitere fundamentalistiske Muslimer der i et og alt har bekendt sig til sharialovene eller lignende artigheder, som Abdul Wahid Pedersen og Fathi Alev, for at diskutere hvordan 'de kan gøre deres indflydelse gældende for at stoppe udbredelse af islamisk fundamentalisme, vælger man rutinemæssigt at se helt bort fra den knap så kønne realitet når man har med jødiske organisationer og enkeltpersoner at gøre.]

Projektioner

Studieværternes projektioner fører så til de sædvanlige pseudodiskussioner, hvor værterne egentlig taler med en selvskabt virtuel personlighed, der indeholder de fleste af de dyder studieværterne helst så de besad. Med dette fantasifulde og skæve udgangspunkt taler vært og gæst lykkelig forbi hinanden, så illusionen kan opretholdes lidt i nu. Medmindre kæledæggerne stritter så meget imod den påtrængende 'kærlighed', at de kommer med udtalelser studeværterne helst ikke havde hørt.

På samme måde tillægger overklasse-opportunisten David Cameron, den britiske Jødedom en overvældende mængde positive egenskaber og værdier som på ingen måde har rod i en demonstrerbar virkelighed. Langt de fleste jødiske samfund, interesserer sig stort set kun for alt hvad der er jødisk, den jødiske stat Israel, og kæmper benhård for jødiske interesser i det 'omgivende samfund', som for disse Jøder tilsyneladende kun er et substrat hvorpå mere jødiskhed kan vokse sig stor. Cameron projicerer kristne værdier ind i Jødedommen, og taler når det kommer til stykket helt forbi Jøderne (bortset måske fra nogle flagrende medlemmer af reformbevægelsen) på nøjagtigt samme lette måde hvorpå danske studieværter evner at se bort fra den uhyggelige tankegang der ligger bag nogle mediekendte imamers menneskesyn i Danmark.

Det er Jøderne dog vant til, og de har lært at det kan betale sig at lade være med at kritisere eller betvivle oprigtigheden af den malplacerede ros, og det krybende hykleriske sludder, der kommer fra den linde strøm af bejlere der som æreløst kvæg defilerer forbi den jødiske trone, mumler noget om seks millioner, Auschwitz, og de store jødiske bedrifter og evig tro mod Israel.

Hillels underfundige 'visdom'

Cameron citerer rabbi Hillel: ' 'Hvis jeg ikke er for mig selv, hvem vil være der for mig? Hvis jeg ikke er for andre, hvem er jeg?'

Uden at ville bore dybere i udsagnets påståede 'visdom', vil jeg dog lige pege på at opfordringer til uselviskhed, retfærdighed, ærlighed og alt det andet vi forbinder med en kristen / humanistisk moral i en jødisk kontekst udelukkede er rettet mod Jøder. Ifølge jødisk hellige skrifter samt jødisk tradition og praksis har ikke-Jøder, Goyim [kvæg] slet ikke samme ret til sådanne overvejelser eller hensyn. De rasende Jøder der var blandt ofrene for svindelen, ønskede de værste lidelser for Bernie Madoff, var først og fremmest rasende over at Madoff bedrog 'sine egne'!

  CST Private Jewish militia in Britain Community Security Trust
  CST - vagtværn
   
  Mark Gardner - Spokesman for the private Jewish militia in Britain Community Security Trust - CST
  Mark Gardner CST

Organisationen 'Community Security Trust' (CST), som Cameron citerer som sandhedsvidne omkring 'stigning i antallet af antisemitiske forbrydelser', i øvrigt en påstand jødiske organisationer fremfører ved enhver lejlighed, som en grammofonplade der er gået i hak, er en jødisk milits der patruljerer i politilignende antræk; det eneste vagtværn af sin art i Storbritannien, og ifølge kritikere er på kant med loven.

Hele Camerons klamme svindelnummer styrker dog i sidste ende bestemt jødernes traditionelle sammenhold. For sådanne slibrige udtalelser, som vi i øvrigt kender til overmål fra næsten samtlige amerikanske præsidentkandidater gennem tiderne, kan jo umulig narre Jøderne, som derfor må se sig bekræftet endnu en gang i deres formentligt kulturelt nedarvede sygelige mistro af deres ikke-jødiske medmennesker.

Det er da positivt af Cameron, at han lover Jøderne at han vil prøve at holde islamiske hadprædikanter (for det var jo dem hen hentydede til) ud af Storbritanien og forbyde radikale foreninger. Men hvorfor er det først at når dette også er blevet Jødernes problem, at det har interesse? Hvorfor skal Jøderne igen få serveret denne offerrolle, som om de var de eneste som er ramte, mens det i virkeligheden mest er de indfødte Briter der har måtte lide mest under nogle indvandreres hærgen, og dertil mange medlemmer af andre ikke muslimske minoriteter?

Nu ligger der åbenbart en del magt og penge hos nogle indflydelsesrige Jøder. I morgen er er det måske nogle rige Arabere med britisk statsborgerskab, der kan skaffe en Cameleon de vælgere han mangler.

Og hvem ved. I foregårs stod han måske og fyrede noget lignende sludder af i en muslimsk valgkreds, og takkede for de enorme bidrag muslimerne har leveret til det britiske samfund. Der er trods alt flere stemmer at hente der.

Artiklens oprindelige titel; Camerons udsagn: 'I will empower UK Jews' er selvfølgelig det mest morsomme del af hele artiklen, hvoraf det jo tydligvis fremgår hvem der har brug for at blive 'bemyndiget'. Tydeligvis ikke Jøderne, de kan som sædvanlig vælge og vrage mellem tilbuddene fra alle de Goyim der mener at de ikke kan klare sig uden jødisk 'kærlighed'.

Relateret:

Haaretz 19 november 2009 - Britain's Channel 4 exposes 'power' of pro-Israel lobby

50% of MPs in the shadow cabinet are Conservative Friends of Israel members, according to Channel 4's
The Guardian 16 november 2009 - Pro-Israel lobby group bankrolling Tories, film claims

Gilad Atzmon 20 november 2009 - Zionist Control of Britain’s Government: 1940-2009 by William A. Cook

Balder Blog 8 december 2007 - England - Labour i Krise - Jødiske Penge til Labour for adelstitler og Israelvenlig udenrigspolitik

Balder.org - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Britain


Print Post