Om demografi og civilisationers undergang, med lærerige eksempler fra Sydafrika og andre steder.

Essay nr. 1 fra bogen 'Apartheidløgnen og andre sande historier fra det sydlige Afrika'

 

Det er en af de mange bitre ironier omkring Sydafrika at apartheidspolitikken som Boerfolket ('Afrikaaners / Afrikanerne') klamrede sig til i årtier, da deres eneste håb og frelse fra den tredje verdens dominans, faktisk var et uigennemførligt og umuligt system der førte direkte til Afrikanernes [=de hvide!] undergang som politisk kraft i landet.

Politikerne fra 'The National Party' der udtænkte apartheid er de hovedskyldige i denne tragedie. De holdt et falsk og illusorisk håb levende blandt Afrikaanerne, for så da det uafvendelige skete, at ændre retning og bøje sig, hvorved de overlod deres tilhængere til African National Congress (ANC), lige så hjerteløst som de tidligere havde løjet for dem.

For apartheid; i virkeligheden tvungen social adskillelse, var ikke andet end en illusion, et vrangbillede af Sydafrikas demografiske realitet, for ikke at nævne sandheden at det i sidste ende også var moralsk forkasteligt.

De konservative sydafrikanske hvide politikere har aldrig rigtig forstået hvad det er der er drivkraften bag den politiske magt; nemlig fysisk besættelse.

Politisk magt kommer fra den fysiske besættelse; ikke historiske rettigheder, ikke skøder og ejendomsbeviser, ikke en besættelse med kun moralske rettigheder [not moral rights-only occupation].

To eksempler som alle er bekendt med illustrerer denne pointe godt:

 
  Nu bor de i reservater! - Lega Nord plakat

Eksempel 1: Nordamerika. På dette kontinent levede amerikanske indianerfolk i tusindvis af år, og skabte en kultur der dominerede kontinentet. Den nordamerikanske kultur afspejlede det faktum at Indianerne levede der, og udgjorde majoritetsbefolkningen der.

Men efter 1500 AD, blev kontinentet fyldt op med hvide immigranter fra Europa. Disse hvide immigranter flyttede på indianerne, ved at presse dem ud af deres ejerskab af Nordamerika.

Den amerikanske indianers kultur havde været den dominerende i tusindvis af år, fordi Indianerne udgjorde majoritetsbefolkningen. Indenfor en periode på 100 år ændrede dette sig. Denne forandring afspejlede det faktum at flertallet af indbyggerne i Nordamerika nu var blevet hvide europæere. De amerikanske indianeres civilisation 'faldt' fordi Nordamerikas befolkning havde ændret sig.

Effekten af fortrængning af folkeslag og den efterfølgende forsvinden af deres civilisation har direkte implikationer for de racemæssige aspekter. Opkomst og fald af en bestemt civilisation kan derfor spores, ikke gennem den økonomi, politik, moral, etc., der associeres med en bestemt civilisation, men af den faktiske racemæssige tilstedeværelse af menneskerne selv.

Hvis et samfund der har produceret en bestemt civilisation forbliver intakt som en racemæssig homogen enhed, bliver denne civilisation ved med at være aktiv. Hvis derimod et samfund indenfor et bestemt område ændrer sin racemæssige sammensætning pga. invasion, indvandring, eller en nedgang i antal, vil den civilisation som dette samfund har skabt forsvinde sammen med dem, for at blive erstattet af en ny civilisation, som afspejler de nye indbyggere af dette område.

Eksempel 2: Israel. Staten Israel er i dag en politisk realitet, ikke fordi Bibelen siger at jøderne hører hjem der (selv om mange Jøder og Kristne tror det) men simpelthen fordi den zionistiske bevægelse har sikret at Jøder er et flertal i dette territorium. Dette blev gjort gennem en velovervejet bosættelses og indvandringspolitik koordineret gennem årtier.

 

A Word on Eugene Terreblanche

by Arthur Kemp

It is with great bitterness that I received confirmation this evening that Eugene Terre’Blanche, leader of South Africa’s Afrikaner Weerstandbeweging (AWB) was murdered on his farm outside Ventersdorp today. I knew Eugene Terre’Blanche well. He was possibly the greatest orator ever, and had the ability to capture an audience like no other I have ever seen.

Over the course of many conversations — including on the farm on which he was killed tonight, his family farm, I tried in vain to explain to him that his form of politics was a guarantee of death, not white Boer survival. I tried to explain to him that his people’s use of black labour was the cause of their downfall. All is demographics, I told him.

For some reason, he failed to understand the link between demographics and political power. He was one of those old fashioned white supremacists who believed that a white minority could rule over a black majority. He truly believed that his people, the Boers, had been sent by God to look after black people in Africa, to show them the light of Christian civilisation.

The relationship between Afrikaners – actually all whites in Southern Africa – and blacks was and still is this bizarre mix of supremacism and patriarchalism. I tried in vain to persuade Eugene that his use of black labourers on his farm and in his security business was contradictory to his demand for an Afrikaner homeland.

It is no consolation to be proven right. Eugene was murdered on his farm after getting into an argument with his black labourers.

I am horrified to be proven right once again.

I just hope that this latest incident proves to all those in South Africa who think that Apartheid was their salvation, that the whole concept was utterly flawed.

RIP, Eugene. I am sorry that you were wrong and I was right.

Dette er også tanken bag den nuværende israelske regerings planer om at bygge jødiske bosættelser på Vestbredden: ved fysisk at besætte området, håber de på at ændre den etniske sammensætning af regionen til det punkt hvor det de facto bliver en del af Israel.

Historien lærer os at der er to hovedgrunde for en ændring af et hvilket som helst samfund; enten en militær besættelse, eller brug af fremmed arbejdskraft.

De amerikanske indianere tjener som et eksempel fra et skolebogseksempel for tilfældet 'militær besættelse', som beskrevet ovenover, mens Sydafrika tjener som et tilsvarende eksempel for tilfældet 'brug af fremmed arbejdskraft'. Når der sker en ændring af befolkningssammensætningen gennem brug af fremmed arbejdskraft, går den følgende proces i gang:

- Det dominerende samfund importerer (oftest racemæssigt) fremmed arbejdskraft for at lave det manuelle arbejde i dette samfund.

- Derefter etablerer disse racemæssige fremmede sig, og slår sig ned og øger deres antal ved at trække på samfundets ressourcer (i hvide lande videnskab, sundhedssystemet, teknologi, etc.)

- Til sidst dominerer de samfundet ved deres blotte antal.

Det er, for at sige det meget simpelt, en demografisk realitet: dem der fylder landet bestemmer samfundets natur.

Og sådan var det og er det i Sydafrika, hvor befolkningsstatistikkerne afslører præcist hvordan Boernes brug af fremmed arbejdskraft fratog dem deres fædreland.

 

 

Slut oversættelse

Artiklen er meget længere; læs videre på engelsk, hvor Kemp går ind i en mere detaljeret beskrivelse af udviklingsforløbet i Sydafrika, med kort og befolkningsstatistikker etc. Meget lærererigt, burde være en del af pensum for alle politikere.

Arthur Kemp's blog - ESSAY ONE from the book “The Lie of Apartheid and other true stories from Southern Africa“

Relateret:

Uriasposten 8 april 2010 - Politikeren tænker på næste finanslov – statsmanden på den næste generation

Eyvind Vesselbo afslørede i sin kronik i Berlingske Tidende, at udlændingepolitikken sejler i Danmark. Og i 2050 vil der være over en million mennesker i Danmark med ikke-vestlig baggrund – dvs. flere ghettoer og mere kriminalitet. Nu må ledelsen i Dansk Folkeparti gøre op med sig selv, om de vil være statsmænd eller levebrødspolitikere.
Berlingske Tidende 8 aprilStår DF stadig for en stram udlændingepolitik? (Michael Pihl, formand for DF-Sorø & Morten Uhrskov Jensen)

Betyder vores genetiske arv noget som helst?
Balder.org - Racisme og kampen mod indvandringen - racismebegrebet fra flere vinkler

Balder Blog 4 april 2010 - Sydafrika: Eugene TerreBlanche hvid minoritetsleder myrdet på sin gård

Balder.org - Jews conspired to destroy the White South African government and murder the Boer - Afrikaaner people


Print Post