Rajinder Singh - BNP medlemskort © BNP

Da den britiske 'Commission for Racial Equality' gennem sagsanlæg tvang BNP til at åbne op for ikke-indfødte, gjorde den måske regning uden vært. Et stigende antal ikke muhamedanske indvandrere er lige så trætte af udviklingen som de indfødte, og flere stemmer allerede på BNP.

London 16 marts: 'Kun BNP kan redde Storbritannien fra 'terroren' af islamistisk kolonisering og beskytte britisk identitet, siger BNPs første Sikh-medlem Rajinder Singh i dag.

Hr. Singh, det første ikke indfødte medlem af BNP, der for kort tid siden blev tvunget til at ændre sine regler for medlemskab, efter et sagsanlæg fra det berygtede 'Commission for Racial Equality'. [BNP besluttede at vedtage nye regler uden sværdslag for at undgå en langvarig og dyr retssag. Ifølge Nick Griffin var hele formålet med retssagen netop at dræne partiets kasse. Som bekendt er britiske retssager verdens dyreste.]

'Alle de øvrige partier følger en politik der vil resultere i islamiseringen af Storbritannien, ' sagde Mr. Singh.

'Der opererer allerede 85 shariadomstole i Storbritanien, alle sammen med juridisk autoritet og anerkendt af staten.

'Sharialove bliver også mere og mere en del af finansielle institutioner. Dette er det direkte resultat af den politik som følges af Labour, Conservative og Liberal Democrats, som har til fremmet islamisk indvandring, ' sagde Rajinder Singh.

'Jeg kender resultaterne fra islamistisk kolonisering fra først parket. Jeg så hvad der skete med mit hjemland da det blev løbet over ende af islamister, og jeg ønsker ikke at Storbritannien skal lide den samme afskyelige skæbne. Dette hænger tæt sammen med spørgsmålet om det britiske folks identitet.'

Briterne har ret til at forblive majoriteten

Jeg er en Sikh og stolt af at være det, og jeg respekterer og støtter det britiske folks ret til at være stolt af hvem de er, og deres ret til at blive ved med at være majoritetsbefolkningen i deres hjemland.

'Ingen i Indien ville have at subkontinentets majoritet blev kinesisk. Det indiske folk ville afvise det som kolonisering, hvilket det ville være.

'Det samme gælder Storbritannien, ' sagde Rajinder Singh, og tilføjede at der er en stor forskel mellem en begrænset indvandring, og det der sker i Storbritannien i dag.'

BNP leder Nick Griffin takkede for Singhs budskab, og kalde det et modigt skridt frem mod sandheden.'

'Hr. Sing, som jeg har stor respekt for, og hvis venskab jeg har haft fornøjelse af i mange år, kender sandheden om British National Party, og vi hilser hans opbakning i vores fælles kamp mod den islamiske fare der truer alle lande og alle folkeslag.'

Kilde:

BNP 16 marts 2010 - Only BNP Can Save Britain from the “Terror” of Islamist Colonisation and Protect British Identity, Says First Sikh Member

 

Relateret:

Grækerne er også grundig trætte af indvandrere, der tager brødet ud af munden på dem. Modstanden begrænser sig ikke længere til det såkaldte 'ekstreme højre', også ganske almindelige borgere viser tydeligvis deres modstand mod syndfloden af fremmede.

LA Times 16 marts 2010 - In debt-plagued Greece, immigrants feel the heat


Print Post