Bryssel: På trods af intensiv lobbyisme fra jødiske grupper i Europa, har EU-parlamentet godkendt Goldstone Rapporten, de Forenende Nationers officielle undersøgelse af bombardementet af Gazastriben i januar 2009; en rapport der beskylder Israel for krigsforbrydelser og kræver forfølgelse af israelske politikere ved den Internationale Straffedomstol i Haag.

 
  Brand i FN bygning efter israelsk bombardement (Photo: Oxfam)

Med et afstemningsresultat på 335 mod 287 fra henholdsvis venstre og højre, støttede parlamentet en fælles resolution fra det moderate venstre, det ekstreme venstre, grønne og 'Liberals', der opfordrede EUs udenrigspolitisk chef Catherine Ashton og de enkelte nationer til 'offentligt at kræve implementering af Goldstone Rapportens anbefalinger og ansvarspådragelse for alle overtrædelser af international lov, derunder formodede krigsforbrydelser.

I april 2009, oprettede man et team af FN-observatører med den sydafrikanske jurist Richard Goldstone i spidsen. Goldstone er et tidligere medlem af den sydafrikanske forfatningsdomstol, og chefanklager ved det 'International Criminal Tribunal' angående Rwanda og det tidligere Jugoslavien. Kommissionen skulle undersøge overtrædelser af menneskerettighederne under Gazakonflikten hvor de israelske styrker dræbte flere end 1400 palæstinensere, og Hamas dræbte 13 israelere.

Mens rapporten fastslog at begge sider have begået krigsforbrydelser, har Tel Aviv lige siden forsøgt at bortforklare og underkende dokumentet. Et forsøg der blev kronet med succes i den amerikanske kongres, som sidste november vedtog en resolution hvori rapporten blev kaldt 'utilgivelig ensidigt, og ikke værd at overveje legitimiteten længere'.

Oversvømmet af mails fra lobbyister

EU-parlamentsmedlemmer er de seneste dage blevet oversvømmet af lobby-mails fra 'European Jewish Congress' i forbindelse med afstemningen. En talsmand for organisationen fortalte denne hjemmeside at det 'helt bestemt havde været et et stort og vigtigt projekt for det Europæiske Jødiske Kongres, men arbejdet er stadigvæk i gang, og der er stadigvæk meget at lave.'

 
  Moshe Kantor - EJC

Moshe Kantor, formand af European Jewish Congress (EJC), der repræsenterer 42 jødiske organisationer i Europa, advarede i et brev: 'Det er uforståeligt, at mens FN endnu ikke en gang selv officielt har antaget denne rapport, beder det Europæiske Parlament, i et resolutionsforslag om at implementere det.'

Han sagde at hvis det Europæiske Parlament støttede dokumentet, ville det være dets hidtil vigtigste internationale blåstempling.

EJC-formand Cantor rejste til Israel i sidste uge for at tale med udenrigsminister Avigdor Lieberman for at holde et strategimøde om afstemningen.

Lobbyismen eksploderede

Tirsdag aften havde niveauet af lobbyistiske anstrengelser nået en sådan højde at det irske socialistiske EU-parlamentsmedlem Proinsias de Rossa, formand af den kommission der samarbejder med den Palæstinensiske Juridiske Delegation, sendte sin egen mail rund, hvori han opfordrede parlamentsmedlemmerne til ikke at bukke under for pressionen.

'I bliver lige nu bombarderet med mails der forsøger at underminere deres støtte til Goldstone Rapporten ved afstemningen i morgen,' skrev han.

'Morgendagens afstemning er en test af dette parlaments troværdighed med hensyn til menneskerettighederne uanset politiske overvejelser, ' fortsatte han. Den fælles resolution er en retfærdig og afbalanceret position som er forhandlet af alle de største politiske grupper. Jeg opfordrer jer til at støtte den.

 
  EU Parliament Vote on the Goldstone Report

Alle de vigtigste grupper i parlamentet var til at begynde med blevet enige om et kompromis-resolution om emnet på et møde sidste torsdag, men allerede i mandags havde [gruppen] Europæisk Folkeparti [European People's Party], der traditionelt set har været mest sympatisk indstillet overfor det israelske syn på sagen, trukket sig ud af aftalen, og blokerede derved fællesteksten.

Til sidst bakkede selv udkastet fra det Europæiske Parlament op om Goldstone rapporten, men gik ikke så vidt som at kritisere Israels blokader mod forsyninger til Gazastriben eller nævnte den rapporterede intimidering af NGOere efter konflikten.

Men resolutionen der blev støttet af Parlamentets centrum og venstre 'udtrykker bekymring over pression udøvet mod NGOere der var involveret i udarbejdelse af Goldstone Rapporten og de efterfølgende undersøgelser, og opfordrer autoriteter på alle sider at afstå fra forholdsregler der indskrænker disse organisationers aktiviteter.'

Tæt løb

Så sent som i går, troede det Europæiske Jødiske Kongres at det havde vundet slaget. En rapport der blev bragt i den israelske avis Haaretz onsdags morgen beskrev hvordan alle gruppeformændene havde droppet deres krav om at implementere Goldstone Rapporten, som et resultat af jødiske ledere i Europas anstrengelser, og at parlamentets modresolution sandsynligvis ville blive vedtaget i stedet for.

David Lundy, en talsmand for den forenede venstrefløjs gruppe [United Left], der længe har støttet den palæstinensiske sag, sagde at han var forbavset over at se parlamentet modstå presset fra lobbyisterne.

'Jeg tror det var bombardementet af Gaza der gjorde det, ikke mindst efter parlamentets egne undersøgelser. Når alt kommer til stykket kunne folk alligevel ikke få sig selv til ikke at fordømme det der skete der.'
European Jewish Congress chef Moshe Kantor sagde efterfølgende at hans organisation var skuffet over resultaterne, og at dette var en trussel mod EUs deltagelse i den mellemøstlige fredsproces.

'At give Israel skylden for konflikten som rapporten gør, vil skubbe palæstinenserne længere ud fra forhandlingsbordet og gøre dem mere genstridig, med troen på at de kan bruge internationale organer til at bekæmpe Israels sag hellere end acceptere en forhandlingsløsning, ' sagde han.

Men med mere end 45 % af parlamentarikerne der stemte mod resolutionen, som han sagde, var han glad for sin organisations bestræbelser.

Vi kan se at vores lobby-anstrengelser bar frugt, fordi resolutionen kun blev vedtaget med en lille margen, i stedet for den forventede enighed', sagde Kantor. 'Dette viser at vi er på rette spor'.

Det israelske repræsentantskab ved EU kaldte resultater kontraproduktivt med hensyn til Mellemøsten: 'Mens de andre spillere forsøger at finde måder hvorpå de kan støtte fredsprocessen, og 'åbenhjertige samtaler' er ved at begynde mellem Israel og Palæstinenserne, vælger det Europæiske Parlament at fokusere på et meget kontroversielt emne, et der allerede er blevet debatteret i andre fora.

EU Observer 10 marts 2010 - Despite heavy lobbying, EU parliament endorses Goldstone report

Kommentar: Det bliver spændende når Muslimerne i Europa inden længe vil have den samme eller i kraft af deres antal, endnu mere indflydelse gennem deres lobbyorganisationer..

Relateret:

The Real Story behind Israel's Invasion of Gaza - Goldstone Facts

Den danske regering vil ikke stemple tyrkernes massakre på armenierne under Første Verdenskrig som folkedrab. Det fastslår udenrigsminister Lene Espersen. Udenrigsminister Lene Espersen (K) overlader det til historikerne at afgøre, om tyrkerne under Det Osmanniske Rige begik folkedrab på den armenske befolkning.
Berlingske Tidende 12 marts 2010 - Lene Espersen: Ingen dansk stillingtagen til folkedrab

Dansk Folkeparti vil ikke tage initiativ til en afstemning i Folketinget om tyrkernes massakre på armenierne tilbage i 1915. Messerschmidt mener, at Folketinget bør gøre som den svenske Rigsdag, der torsdag stemplede massakren som et folkedrab. Men det er en dårlig ide, mener Søren Espersen. - Skal Folketinget så også stemme om, hvorvidt der er klimaforandringer, spørger Søren Espersen. - Det er mærkeligt og betænkeligt, hvis parlamenter rundt omkring i verden skal stemme om, hvad der er historie.
Berlingske Tidende 12 marts 2010 - Strid i Dansk Folkeparti om tyrkisk folkedrab (Ole Damkjær)

Amtsavisen 10 marts 2010 - Israel i strid modvind i Europa

Balder Blog 8 marts 2010 - Hillary Clinton benægter holocaust - Obama på tilbagetog, tyrkiske trusler og jødisk lobbyisme

Balder Blog 7 marts 2010 - USA: jødiske ADL argeste modstander af anerkendelse af tyrkernes armenske holocaust

Balder Blog 12 februar 2010 - Wiesenthal Centeret protesterer mod Richard Goldstone foredrag på universitet i New York

Balder Blog 11 oktober 2009 - Det armenske holocaust - Tyrkeren Sadi Tekelioglu i diskussion med Michael Trangbæk

Balder Blog 13 juni 2009 - Danish People’s Party kosher certified: EJC Jews remove DDP from blacklist

Balder Blog 10 april 2009 - Hvordan jødiske organisationer verden over arbejder for hate speech love, censur, og multikultur - ADL (Ted Pike - Hate Laws)


Print Post