Michael Hoffman
  Alle karikaturerne kan klikkes for større
 
 
 
 
 

Satire demoniseret og kriminaliseret i England

Det er ved at blive trættende at skulle pege på hvordan holocaust-revisionister og muslimhadere bliver behandlet i medierne, i retten, og i den offentlige opinion.

Kurt Westergaard, kunstneren der tegnede anti-muhammed-tegningen i Danmark er en helt i den Europæiske Union.

Hans ytringsfrihed bliver vogtet nidkært, og brugt som et pædagogisk værktøj til at angribe Muslimer i forbindelse med det moderne vestens gloriøse standarder for menneskerettigheder. Når Muslimer siger at den danske karikatur var fordomsfuld og racistisk, bliver de afvist som tilbagestående bønder fra neanderthalsamfund, der stadigvæk skal lære at forstå de elementære principper af oplysningstidens tolerance.

Samtidigt er revisionisters omtale af talmudisk judaisme, eller de påståede henrettelsesgaskamre i Auschwitz, en hel anden sag. I det sidste tilfælde bliver raciststemplet glædeligt brugt på revisionister af medierne og retterne, som derved tjener som opløsningsmiddel der svækker ethvert krav om at implementere den vestlige tradition af pressefrihed for revisionistiske forfattere eller satirikere.

Derfor bliver Simon Sheppard, der fik en langvarig fængselsstraf, delvist for at distribuere denne forfatters satiriske tegneserie 'Tales of the Holohoax', beskrevet som 'racistisk' af alle britiske medier, fra det højrøvede BBC til proletariatets avis 'The Sun'.

Den ukorrekte tildeling af denne nedsættende betegnelse er den uigennemtrængelige mur der er blevet rejst for at adskille Sheppards tilfælde fra de antimuslimske danske karikaturtegnere, og fratager ham den beskyttelse af de borgerrettigheder som Europas vogtere af friheden mod islamisk fundamentalisme påberåber sig.

Muligheden for at Europa kunne have behov for at blive beskyttet mod det racistiske tyranni fra fundamentalistisk Ortodoks Judaisme er ved juraens hjælp fjernet fra overvejelserne.

Hvad er det lige nøjagtigt som er 'racistisk' i 'Tales of the Holohoax' karikaturerne? Medierne gør ikke en gang et forsøg på at analysere det, fordi de hverken opfordres til det eller er forpligtet til det.

Satire er kun et nobelt våben når det bruges mod 'dæmonen Islam', mens Judaisme og Holocaustianity er hellige dogmer i Europa. At lave satire over disse hellige køer, er 'en afskyelig hatecrime'.

Kurt Westergaard bliver portrætteret som en modig helgen, mens Simon Sheppard og hans medsammensvorne i 'kriminel' satire, Stephen Whittle (sammen kendt som 'de to kættere' [Heretical Two]), er mindre end ingenting set af de vesterlandske dørvogtere af moral og historie, og 'racehadende kriminelle' i BBCs prosa.

Det at disse to er blevet stigmatiseret som 'racister' er nok til at gøre stemplet til sandhed, selv hvis fakta fortæller noget andet.

[..] (Hoffman langer i nogle paragraffer ud efter revisionister der efter hans mening ikke har udnyttet Sheppard / Whittle sagen til at drage sammenligninger mellem de danske Muhammed- og Tales of the Holohoax-karikaturerne. Også de muslimske og arabiske medier kritiseres for ikke at have udnyttet chancen for at udstille forskelsbehandlingen mellem kritik der rammer jødiske og muhamedanske hellige køer.)

Ingen europæere er sat i fængsel for at have lavet satire om Islam eller dens profet. Tværtimod; de danske karikaturtegneres standhaftighed bliver fejret, belønnet og forsvaret, mens Sheppard rådner i et britisk fængsel for at distribuere satire der gør grin med talmudiske overdrivelser der genbruges til moderne konsum under og efter anden verdenskrig.

Oversat fra:

Revisionist Review 8 februar 2010 - "Tales of the Holohoax" and Denmark's anti-Muslim cartoons

Hoffmans artikel blev bragt sammen med denne artikel fra The Sun:

Balder Blog 9 februar 2010 - England: Distributører af karikaturtegninger taber ankesag - sammenlagt 5½ års fængsel

Ps. At kunne forstå humoren i disse tegneserier forudsætter et vist kendskab til galleriet af især falske holocaust vidner, kendte latterlige vidnesbyrd og en masse andet vedrørende holocaust-kontroversen.

Forbehold: Artikler og oversættelser publiceret på Balder.org er som altid helt for forfatternes egen regning. Publikation her betyder ikke at vi nødvendigvis er enige i de fremførte synspunkter.
 
 

Kommentar: Tænk sig, at i selv disse ytringsfrihedstider er der ingen dansk avis der nogensinde har beskæftiget sig seriøst med de mange politiske fanger i (vest) Europa! Selv Jøderne i nazitiden, eller de sovjettiske dissidenter blev ikke udleveret når først det var lykkedes dem at flygte til udlandet. Sådan er det ikke for europæiske dissidenter i dag. De bliver jagtet langt ud over landesgrænser og kontinenter, og pressen, i stedet for at analysere sagerne, eller kritisere de censurlystne magthavere rund om kring, bidrager til forfølgelserne og sviner ofrene til. Fra den europæiske menneskrettighedskommission, danske PEN eller Trykkefrihedsselskabet skal de selvfølgelig heller ikke forvente nogen form for opbakning, mens Amnesty International ligefrem bifalder forfølgelsen. De internationale jødiske organisationers grænseløse umenneskelige hævngerrighed og grådighed retfærdiggør i sig selv henvisningerne til Talmud.

Oplysning: I øvrigt er sagen i Tyskland mod de to angivelige 'nazimusikdistributører', Flemming Christiansen og Stephan Günther stadigvæk ikke en gang begyndt. Flemming er efter al varetægtsfængsling i Danmark, udlevering og fængsling i Tyskland igen 'på fri fod' i Danmark (skal melde sig jævnligt til politiet!). Dette var i hvert fald hvad jeg hørte for ca. et par måneder siden. Sådan er de europæiske gulags. Man bløder dissidenterne til døde, mordvåbnet hedder humanistiske værdier, antiracisme, men først og fremmest HOLOCAUST.


Relateret:

Balder Blog 9 februar 2010 - England: Distributører af karikaturtegninger taber ankesag - sammenlagt 5½ års fængsel

Balder Blog 12 juli 2009 - England: Sheppard og Whittle 4 år og 10 måneder for holocaust-karikaturer

Balder Blog 12 juli 2009 - England: Nye regler for politiet - Muslimer skal skånes for ‘hate crime’ forfølgelse 

Balder Blog - Indeks af Udleveringssager og forfølgelse tankeforbrydelser, europæiske arrestordre

Balder.org - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Britain

Balder.org - Muhammed Cartoons, Kurt Westergaard, Geert Wilders Articles, Interviews translations, etc.


Print Post