'Beviserne' var propagandamateriale fra Greenpeace og Verdensnaturfonden, og en tilfældig studerendes opgave.

Het Parool 6 februar: Igen fejl i klimarapport

 
  Bert Metz - IPCC - Klimabedrager
 

Climategate.nl forklarer at kampagnegruppen allerede har været en del af IPCC-processen siden halvfemserne.

'Bill Hare fra Greenpeace International, var i disse år medforfatter af de indflydelsesrige IPCC-emissions-scenarier, og er nu hovedforfatter af Arbejdsgruppe 3, kapitlet som 'Planbureau voor de Leefomgeving' leverede sit største bidrag til', skriver hjemmesiden.

Hans kone/samlever Ursula Fuentes Hutfilter er ansvarlig for IPCC i sin egenskab af klimarådgiver for det tyske miljøministerium. [Telegraaf]

  Feministens syn på klimaløgnen
 
  Asha Ten Broeke - Naomi Oreskes
  Asha, student kommunikationsvidenskab og psykologi, skrev en artikel: 'Hvide mænd er ikke bange, klimaskeptikeres psykologi'.

'Sidste år viste det sig at 97% af klimavidenskabsmændene mener at mennesket bidrager signifikant til temperaturstigningerne de seneste årtier. Videnskabelige publikationer der sætter spørgsmålstegn ved det er ekstremt sjældne. So sjældne at de ikke en gang figurerede i den undersøgelse af Naomi Oreskes. Og hun havde lavet en stikprøve på 928 dokumenter'.

Asha tøsen har en teori om at klimaskepsis især lever blandt hvide mænd, der i langt højere grad end etniske mindretal og kvinder, tvivler på at klimaforandringerne er menneskeskabte, farerne ved rygning og en række andre ting; hun citerer psykologen Paul Slovic, som kalder dette 'the white male effekt'. Konklusionen er at benægternes argumenter ikke er vigtige, det er deres sociale baggrund der får dem til at være vantro..

Den citerede 'undersøgelse' fra Naomi Oreskes viser sig at være et ikke peer reviewed essay. Kilde | relateret

Den hollandske miljøminister Jacqueline Cramer bad i denne uge om at få undersøgt det hollandske bidrag til IPCC-rapporten.

Amsterdam: Hollandske videnskabsmænd som har været med til at skrive FNs alarmerende klimarapport har brugt propagandamateriale fra Greenpeace og Verdensnaturfonden som bevismateriale.

Derudover har professor Rik Leemans fra universitetet i Wageningen fejlciteret fra studier om koralrevenes død. Han er hovedforfatteren af kapitlet om CO2-skader.

Herved er der igen opdaget alvorlige fejl i hollandske bidrag til rapporten fra IPCC.

I dag vil avisen Het Parool publicere en analyse af de omstridte bidrag fra Rik Leemans en Bert Metz til klimarapporten i sin videnskabssektion. Begge er allieret med ¨'Planbureau voor de Leefomgeving', der var med til at skrive IPCC-teksten.

Metz arbejdede sammen med Bill Hare, for Greenpeace International i Amsterdam.

Miljøminister Jaqueline Cramer bad i denne uge Planbureauet om at undersøge integriteten af sit eget bidrag til IPCC-rapporten.

Koraldøden

I 2003 fremkom en undersøgelse lavet af miljøforsker Stephanie Reynoud, som i et laboratorieeksperiment viste at koraldøden ikke er relateret til en stigning af CO2-indholdet i atmosfæren.

Dog er koraller følsomme for højere temperaturer. Men i IPCC-rapporten skriver videnskabsmændene det stik modsatte: 'Fordobling af CO2 mindsker fremstilling af kalk i korallen med 20 til 60 procent.'

Ikke kun CO2s rolle bliver her vendt på hovedet, også den procentvise mindsking af kalkindholdet på 60 % forekommer ingen steder i den citerede faglitteratur, viser et studie af originalkilderne.

Professor Leemans vil ikke kommentere indholdet i kritikken, og siger blot: 'Dette er noget vrøvl'.

Grove løgn om almindeligt kendte fakta

Tidligere i denne uge viste det sig at IPCC-rapporten også overdriver farerne for oversvømmelse i Holland, ved at påstå at 55% af landet ligger under havets niveau; det drejer sig i virkeligheden kun om 26%.

En talsmand for 'Planbureau voor de Leefomgeving' sagde i torsdags: 'Et eller andet sted er der gået noget galt, dette skulle ikke være sket.'

I sidste måned blev IPCCs påstand om at gletscherne i Himalaya ville være smeltet omkring 2035. Dette 'faktum' viste sig at være lånt fra en opgave lavet af en geografistuderende.

Minister Cramer er 'dybt foruroliget' over roderiet, men understreger at der er mere end nok beviser for den globale opvarmning.

 

 

 

Oversat fra:

Het Parool 6 februar 2010 - Weer fouten in klimaatrapport

De Telegraaf 5 februar 2010 - Wéér fouten in klimaatrapport

Kommentar: Skeptikere og 'benægtere' fik ret. En åbenlys svindel blev afsløret. Desværre havde bedraget allerede kostet mange jobbet og reputationen, for ikke at tale om de mange penge. Hvor har vi hørt dette før? Er der nogen der begynder at forstå vigtigheden af fri forskning? Hvornår fatter folk at forsøg på bedrag, også i 'videnskaben' er dagligdags begivenheder, og at bedrag kun kan afsløres ved en skeptisk og mistroisk videnskabelig tilgang og åben diskussion?

Relateret:

Balder Blog 12 januar 2010 - Historiker Anna Tijsseling: Nazi-forfølgelse af bøsser i Holland under besættelsen en myte

THOUGHT OF THE WEEK: Do not fear the enemy, for your enemy can only take your life. It is far better that you fear the media, for they will steal your honor. That awful power, the public opinion of a nation, is created in America by a horde of ignorant, self-complacent simpletons who failed at ditching and shoemaking and fetched up in journalism on their way to the poorhouse. -- Mark Twain


Print Post