Some of Pedro's relatives are already here
   
   
   
 
  Luis Gutierrez Charles Schumer

Washington, The Jewish Forward: Selv om sundhedsreformen hænger i en tynd tråd, venter indvandringspolitikken lige om hjørnet på at blive det næste store politiske debatemne, og Latinoer og Jøder er på vej til en spirende politisk alliance.

De næste tre måneder anses for at være kritiske i kampen for en ændret immigrationslovgivning [til fordel for mere indvandring!], men det demokratiske partis mindskede greb om Kongressen med det nylige tab af et vigtigt Massachusetts-sæde i Senatet, lover ikke godt for vedtagelse af en immigrationsreform.

12 millioner illegale indvandrere

Alliancen angående indvandringsspørgsmål mellem Jøder og Latinoer bygger på arven og erfaringen af det jødiske samfund, og på entusiasmen og de presserende behov hos Latinosamfundet, der har en stor interesser i familiesammenføringer og den juridiske status af 12 millioner illegale indvandrere, der for hovedpartens vedkommende stammer fra Latinamerika.

Støtte til indvandring - for støtte til Israel

Men de jødiske aktivister ser samarbejdet også som en mulighed for at samarbejde med Latinoerne om andre emner, så som Israel.

'Hvis skal samarbejde med Latinoerne om emner der berører os, derunder Israel, skal vi engagere os i emner der er vigtige for deres samfund,' sagde Gideon Aronoff, præsident og administrerende direktør af 'Hebrew Immigrant Aid Society' (HIAS). 'Vi vil skabe bånd mellem Latino-samfundet, og vi kan ikke skabe dette bånd hvis vi er ligeglade med de sager der er vigtige for dem.'

Nogle indvandringsfortalere ser de den etniske baggrund af de to lovgivere der leder immigrations-reform-kampagnen som et symbol på den voksende alliance mellem de tro grupper på dette område.

I Repræsentanternes Hus blev immigrations-reform-loven præsenteret af Luis Gutierrez [Latino], en Demokrat fra Illinois, og for Senatets vedkommende, ventes det at New York Senatoren Charles Schumer [Jøde] snart vil præsentere sin version af en lovreform på indvandringsområdet.

Gutierrez-loven er blevet rost af indvandrer-forkæmpere som en lov der vil opfylde ønskerne fra Latino-samfundet, men loven har indtil videre ikke fået nogen opbakning fra Republikanerne.

Schumers lovforslag, der er ved at blive udarbejdet, forventes at lægge op til begge partier, ved at tage en nuanceret indfaldsvinkel til det besværlige emne det er at finde en vej til legalisering af millioner af illegale indvandrere.

Mens den demokratisk støttede sundhedsreform blev afvist af de fleste Republikanere, og nu ser ud til at hænge fast i Kongressen, er indvandringsforkæmpere enige om at en immigrations-reform ikke har nogen chance uden opbakning fra begge partier.

Men indvandringsforkæmperne mener at slaget mod vedtagelse af sundhedsreformen efter valget af Massechusets-senatoren ikke nødvendigvis behøver at betyde at immigrationsreformen lider den samme skæbne. Ifølge Hebrew Immigrant Aid Societys (HIAS) præsident Aronoff, kan det endda hjælpe sagen, fordi der er en forhøjet pres på lovgiverne for at vise fremgang på nøgleområder.

 
Gideon Aronoff
Jewish groups support
immigration invasion
 

Holder den jødiske visummaskine kørende og mange Jøder tjener gode penge samtidigt.

Det er Hebrew Immigrant Aid Societys formål, ifølge Aranoff, at holde sig selv kørende, og sørge for at USAs arme altid vil være åbne for tilfældet at det nogensinde igen får brug for at hjælpe Jøder i nød. I mellemtiden bruger vi vores evner og netværk til gavn for nutidens flygtninge.

Og en anden af organisationens bestyrrelsesmedlemmer, Eugenia Brin:

'Siden der altid er noget uvist i Jøders liv overalt undtagen USA og Israel, har jeg en følelse af at HIAS skal bevares som organisation,' sagde Eugenia Brin. 'Der er ingen store folkevandringer af Jøder nogetsteds lige nu, men for at HIAS kan være klar i tilfældet af noget skulle ske, skal den være der. Det er også en god gerning at hjælpe andre immigranter.'

 
  Bent Melchior: Et hurtigt blik på et hvilket som helst europæisk samfund i dag burde være nok til at overbevise alle oplyste jødiske eller muslimske samfund eller individer om, at samarbejde er i deres egen interesse. Muslimske grupperinger har mange medlemmer, men begrænset indflydelse, mens de jødiske samfund er fåtallige, men velorganiserede og indstillet på at dele deres erfaring og viden. Mere

'Alle Amerikanere har set den fastlåste situation i Washington, og er meget frustreret over det. 'Nu har præsidenten og kongressen behov for at vise at de kan løse problemer for Amerikanerne.'

Men mens det politiske ur tikker, frygter fortalere for reformen at omfattende lovgivning vil få det sværere at blive vedtaget, og sætter derfor den første halvdel af 2010 som den ønskede deadline for at vedtage lovgivningen.

'For hver dag kommer vi tættere på valgene bliver det sværere,' sagde Richard Foltin, direktør for nationale og juridiske anliggender ved det Amerikanske Jødiske Komite, refererende til de kommende valg til Kongressen.

Jødisk støtte for immigrationsreformen er organiseret omkring adskillige principper, deriblandt nødvendigheden for at finde en måde hvorpå man kan legalisere illegale indvandrere; en mekanisme til at behandle kommende immigrationsbølger; at fremskynde arbejde for familiesammenføringer; at integrere nye indvandrere i det amerikanske samfund; og at finde, som en jødisk indvandringsforkæmper udtrykker det, at finde en 'effektiv og human' måde til at fremtving overholdelse af immigrationslove og grænsekontrol.

Dette sidst punkt ser ud til at være et emne der i stigende grad vækker bekymring i det jødiske samfund, sagde Jane Ramsey, administrerende direktør af 'Jewish Council on Urban Affairs' [er der nogen der kan holde styr på de myriader af jødiske organisationer?] i Chicago.

Ramsey, hvis organisation har arbejdet tæt sammen med Latino-grupperinger, understregede at mens begge grupper går stærkt ind for en immigrationsreform, er der stadigvæk et behov for at overbevise medlemmer af det jødiske samfund om vigtigheden af sagen, der for de fleste Jøder har symbolsk, ikke personlig betydning. [..]

Mens den organiserede jødiske verden er grundlæggende enige om sagen, har nogle argumenteret med at almindelige individuelle Jøder ikke er helt af samme mening som de jødiske ledere. [..]

En nylig spørgeundersøgelse der blev lavet online af Zogby International i december, fandt at Jøder var stort set delte mellem dem der går ind for stramninger og dem der foretrækker at give illegale indvandrere en mulighed for legalisering og statsborgerskab.

Jødiske indvandringsforkæmpere har sat spørgsmålstegn ved undersøgelsens metoder, men de er enige i at der er divergerende opfattelser i det jødiske samfund. Alligevel fandt CIS-undersøgelsen også, at Jøder var helt tydeligvis mere tilbøjelige til at støtte legalisering af illegale indvandrere, end andre religiøse grupper, hvilket ifølge indvandringsforkæmperne stemmer meget godt. [Bemærk: flertallet af amerikanske Jøder er ateister; alligevel snakker man om 'religiøse grupperinger']

Det organiserede jødiske samfund er mere engageret i en immigrationsreform end nogensinde. Et brev der støtter en immigrationsreform som vil blive sendt til alle Senatets afdelinger tidligt i februar, var underskrevet af snesevis af jødiske organisationer.

Det har længe været et mål for jødiske grupperinger at gøre fællessag med Latino-samfundet. Men det som ser ud til at være en sjælden chance for at reformere immigrationslovene har hjulpet med at sætte fart på udviklingen af samarbejdet.

 
   
 

Ved en konference den 10. januar i Durham N.C. delte jødiske og Latino-aktivister deres indvandrings-erfaringer og så på mulighederne for et samarbejde til fordel for ny lovgivning. 'Vi delte os i grupper og talte om lighederne mellem vores bedsteforældres indvandring og deres [Latinoernes] erfaringer i dag', sagde Stefanie Grosser, der har koordineret HIAS bestræbelser på at nå Latinoerne.

Et af de emner som aktivister fra begges sider diskuterede var had og fjendtlighed mod indvandrere, såvel før som nu, lige meget om de var jødiske ny-immigranter ved århundredskiftet, eller Latinoer i de seneste årtier.

'Efter at vi havde talt om hvorfor det jødiske samfund er engageret i indvandring, kom to Latino-kvinder fra publikummet hen og omfavnede mig,' huskede Grosser. [..]

Jødiske grupper medbringer deres erfaring og veletablerede netværk af politiske kontakter, et bidrag der blev værdsat højt af Latino-organisatorer.

'For os som nytilkomne til samfundet , er denne erfaring fantastisk,' sagde Gutavo Torres, præsident af Casa Maryland, en Latinogruppe der er aktiv i Washington-området.

Meget magt...

'De ved hvordan man arbejder i systemet, hvordan man laver lobbyarbejde, og hvordan man fremmer sin sag. Det jødiske samfund har en masse erfaring og meget magt.

Jødiske organisationer har optrappet deres bestræbelser for at nå Latinosamfundet i mange år, og de fleste nationale grupper ar etableret fællesprogrammer, og har støttet fælles jødiske og Latino arrangementer. Med den hurtige vækst af Latino-samfundet, og dets voksende politiske indflydelse, ser jødiske grupper endnu flere incitamenter for at udbygge forholdet til Latino-samfundet.

'Vi arbejder på indvandring, fordi det er det rigtige at gøre, fordi det er en del af vores værdier,' sagde Foltin fra det Amerikanske Jødiske Kongres. 'Men dialogen skaber også bedre forståelse for vores samfunds behov.'

Kilde:

The Jewish Forward 27 januar 2010 - Immigration Debate Prompts Growing Jewish-Latino Ties (Nathan Guttman)


Kommentar: Det var ikke uden et støt stigende blodtryk at jeg oversatte denne artikel. Den jødiske uforskammethed med at sælge lempelige immigrationslove til fordel for illegale grænseoverløbere til gengæld for indvandrernes støtte til fordel for den jødiske stat Israel, med at opremse fordelene for både Jøder og indvandrere, uden at bruge en tanke på hverken den hvide majoritetsbefolkning, eller de sorte (dem der har mest at miste ved mere Latino-indvandring) er hårrejsende.

 

De selvbestaltede 'ledere' af et lille mindretal på omkring 2% af den amerikanske befolkning, påberåber sig en 'højere moral', som de har arvet fra deres holocaustplagede forfædre, og er villige til at alliere sig med nye (illegale og uønskede) indvandrere; Latinoer i USA, og Muslimer i Europa, blot for at beholde grebet om magten og derved en Israelvenlig udenrigspolitik. Samtidigt har dette lille mindretal æren af at have fostret det suverænt højeste antal af landsforrædere der spionerede for Sovjetunionen og Israel, mod deres 'eget' land.

Disse selvbestaltede 'moralske vogtere' støtter samtidigt et aggressivt land der uden ophør arbejder på at iværksætte nye krige i Mellemøsten, som er involveret i krigeriske aktiviteter rund omkring i hele verden. Et land der ikke kender etnisk elle religiøs ligestilling, som har racistiske love og praksis!

Jøderne sælger amerikanernes jord for at holde sig selv ved magten, og til større glorie for Israel, lige som jøderne i Schweiz gerne modsætter sig Schweizernes vilje til at undgå at blive overtaget af Muslimer og deres symboler, for at sikre sig fortsat retten til religiøs kønslemlæstelse og slagtning.

Egentlig burde det ikke være nogen overraskelse; sådan har jødisk politik været siden tidernes morgen.

Det har blot været forbudt at snakke om problemet der siden tysklands nederlag i anden verdenskrig af forklarlige grunde er blevet tabubelagt. Enhver modstand mod jødedommens magt, der som her man er igen ser demonstreret, anerkendes fuld ud af Jøderne selv, samt af deres nye indvandrervenner er dømt 'antisemitisme', hvis ikke direkte Nazisme. Ikke mindst når den kommer fra nationaltsindede kredse, hvor det er den billige påstand at disse har arvet 'antisemitismen' fra en eller anden nazistisk tradition. Under dette dække har de jødiske organisationer næsten helt uimodsagt kunne udvide deres magtbasis i mange årtier.

Jeg ved jeg gentager mig selv her: Den allerstørste fejl Europæerne nogensinde begik, var at tillade Jøderne at etablere sig i deres samfund. I utallige situationer i historien har jødiske grupper manifesteret sig som en undergravende femte kolonne, ved hver en lejlighed der bød sig. Nu sker det lige op i hoved på os. Jeg behøver ingen nazi- eller andre filosoffer for at kunne se hvad det er der foregår. I virkeligheden er de fleste af mine kommentarer rent overflødige. Man kan nøjes med at læse hvad Jøderne selv skriver i deres aviser og på Internettet.

Hvem kan dog være i tvivl om den internationale jødiske lobbys forbryderiske hensigter og totale hensynsløshed overfor værtslandene og de folkeslag der beboes af dem?

Etnicitet

Mens de jødisk inspirerede love, der nu findes i de fleste europæiske lande gør enhver tale om etnicitet næsten til en forbrydelse, sidder Jøderne stille og roligt, organiseret som etnisk gruppe [de fleste toneangivende organisationer er ikke religiøse], og laver aftaler med andre navngivne etniske grupper om et samarbejde mod majoritetsbefolkningen og dens interesser. Og det synes man er helt i orden, og man lufter det stolt i offentligheden.

Den jødiske lobby, arbejder åbenlyst og uforskammet for censur, afnationalisering, indvandrer- rettigheder, indvandring, afskaffelse af kristne symboler i det offentlige rum, og forsøger desuden at engagere Europæere og Amerikanere i krige mod de lande som man anser for at være Israels fjender.

 

 


Relateret:

Balder Blog - 9 februar 2008 - Latino-jødisk Koalition i USA – Jøderne allierer sig med de nye indvandrere

Balder Blog 23 november 2009 - Jøder slæber Somaliere til USA og uddeler statsborgerskaber i holocaust museum [Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS)]

Balder Blog 23 november 2009 - Statsborgerskab - nye USA borgere aflagde troskabseden i holocaust-museum [Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS)]

Balder Blog 10 december 2009 - Denmark: Jewish-Muslim network criticizes Swiss minaret ban (Bent Melchior B'nai B'rith - Naveed Baig Minhaj ul-Quran)

Balder Blog 2 december 2009 - Schweiz: Anti Defamation League blander sig - Jøder kritiserer minaretforbud

Balder Blog 5 november 2009 - Anti Defamation League støtter op om Copenhagen Climate Conference i bytte for censurlovgivning

Balder Blog 30 november 2009 - Obamas udnævnelse af særligt antisemitisme udvalg gør andre amerikanere til andenrangs borgere

Balder Blog 29 oktober 2009 - Schweiz: Jødiske organisationer i krig med nationaltsindede om forbud mod minaretbyggeri

Balder Blog 9 september 2009 - Jødisk lobby ivrer for mere censur på EU-konference den 6 oktober

Balder Blog 29 marts 2009 - Jødiske 'menneskerettigheds-organisationer' udpeger millioner af amerikanere som mulige terrorister (Video SPLCs Mark Potok versus Lou Dobbs)

Balder Blog 23 marts 2009 - Britiske Jøder starter igen kampagne mod British National Party

Balder Blog 14 januar 2009 - Tyskland - Jødernes Råd holder med multikulti mafiaen (Roland Koch)

Balder Blog 24 november 2008 - Europaråde Europas ‘anti-had’ love blev primært skabt af det jødiske Anti-Defamation League (oversættelse af Ted Pike artikel)

Balder Blog 9 september 2008 - Ukraine EU - Jødisk organisation vil bestemme EUs udvidelsespolitik

Balder Blog 10 april 2008 - Hvordan jødiske organisationer verden over arbejder for hate speech love, censur, og multikultur - ADL

Balder Blog 6 april 2008 - Bent Melchior og Bashy Quraishy bygger bro mellem jøder og muslimer

Balder Blog 23 marts 2008 - Jødiske og etniske organisationer i fælles krig mod Englands nationaltsindede parti BNP

Balder Blog 10 juni 2008 - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - USA (Med links til tilsvarende om England, Frankrig, Holland og Canada.)

 


Print Post