Binjamin Netanyahu

Jerusalem 21 januar: - Illegal indvandring fra Afrika er en alvorlig trussel for Israels jødiske og demokratiske karakter, sagde Benjamin Netanyahu.

'Vi er blevet næsten det eneste første verdensland der kan nås gående fra den tredje verden, ' sagde Netanyahu i torsdags i en tale til den Israelske Sammenslutning af Fabrikanter.

'Vi bliver overskyllet med en bølge af flygtninge der truer med at skylle det vi har opnået og væk, og skade vores eksistens som den jødisk demokratiske stat.'

Tidligere denne måned godkendte den israelske regering af bygning af et grænsehegn på grænsen til Egypten der skal standse gæstearbejdere der forsøger at komme illegalt ind i Israel.

Netanyahu sagde at de tusinder af afrikanske og andre gæstearbejdere der er sluppet ind i Israel via Egypten 'forårsager socioøkonomisk og kulturel skade og truer med at kaste os tilbage på et tredje verdens niveau. De tager de svageste israelernes jobs.'

Statsministeren havde også sagt at regeringen ville arbejde for at fremme beskæftigelsen, for ansættelse af lokal arbejdskraft, og for at ortodokse Jøder eller Haredim bliver en del af arbejdsstyrken.

Overholdelse af love mod ansættelse af illegal arbejdskraft vil også blive kontrolleret mere stringent i fremtiden.

Netanyahu sagde at Israel ville forblive åben for krigsflygtninge.

Jewish Telegraph Agency (JTA) 21 januar 2010 - Netanyahu: Illegal immigration threat to Israel


Print Post