Den schweiziske befolkning har for nyligt godkendt et forslag der forbyder opførsel af minareter ved moskeer. Nu foreslår det Schweiziske Folkeparti en ny folkeafstemning der hvis det bliver vedtaget betyder udvisning af alle indvandrere i landet der begår kriminalitet.

 

Denne nye folkeafstemning er muligvis på kant med Genevekonventionen fra 1951 om indvandreres status. Konventionen siger at ingen indvandrere skal deporteres hvis han risikerer umenneskelig behandling, racemæssig, politiske eller religiøs forfølgelse i sit hjemland.

Men Genevekonventionen blev helt klart udformet for at beskytte andre Europæere mod kommunistisk tyranni, men i dag er konventionen komplet forældet. Konventionen har også mange gange blevet fejltolket og brugt til de forkerte formål. I dag fungerer den som en ladeport for Muhamedanere og andre folk fra den tredje verden.

 

Det ser ud til at den juridiske situation i Schweiz vil blive ændret efter en intensiv kampagne for et referendum om udvisning af kriminelle fremmede der blev lanceret af det schweiziske SVP.

Omkring januar 2009 havde Det Schweiziske Folkeparti (SVP) allerede indsamlet 210.000 underskrifter, mere en dobbelt så mange som loven kræver, og på grund af pression fra SVP blev en ny udlændinge lov der prøver på at definere præcise kriterier for hvornår man kan inddrage en kriminel udlændings opholdstilladelse.

Ifølge lovforslaget ville fremmede der er blevet dømt til mere end to års fængsel eller flere kortere straffe der sammenlagt svarer til det samme i løbet af en periode på 10 år få frataget opholdstilladelse og deporteret, med ordre om ikke at vise sig i Schweiz de næste 3 til 15 år. I mindre alvorlige tilfælde tillader loven autoriteterne til at vurdere sagerne selv.

Dette referendum er kun en opblødet version af det oprindelige projekt, hvor alle indvandrere der bad om asyl i Schweiz skulle deporteres.

Parlamentets første kammer besluttede den 10 december 2009 at forelægge forslaget fra SVP til en speciel kommission der i starten af 2010 skal beslutte om den nye folkeafstemning er i overensstemmelse med Genevekonventionen.

Document.N0 - Sveits: forslag om å utvise utenlandske kriminelle og trygdesvindlere

EU-Times 15 december 2009 - New Swiss Referendum to Deport all Criminal Immigrants

Die Welt 8 december 2009 - Schweizer Rechtspopulisten planen nächsten Coup

Relateret:

Christliche Weihnachtslieder sind im Schulbezirk Zürich nicht mehr erwünscht, denn das Volksschulamt will keine religiösen Gefühle von muslimischen Kindern und vor allem nicht die ihrer Eltern verletzen.
Politically Incorrect 18 december 2009 - Keine Weihnachtslieder an Zürcher Schulen

Züricher Tagesanzeiger 18 december 2009 - «Stille Nacht, heilige Nacht» ist den Schulen nicht genehm

Balder Blog 10 december 2009 - Denmark: Jewish-Muslim network criticizes Swiss minaret ban (Bent Melchior B'nai B'rith - Naveed Baig Minhaj ul-Quran)

Balder Blog 2 december 2009 - Schweiz: Anti Defamation League blander sig - Jøder kritiserer minaretforbud

Balder Blog 1 december 2009 - Minaretforbud i Schweiz: Venstreorienterede feminister stemte til højre!

Balder Blog 29 oktober 2009 - Schweiz: Jødiske organisationer i krig med nationaltsindede om forbud mod minaretbyggeri


Print Post