Forbuddet mod nazi-symboler udvides med kommunistiske symboler og forherligelse af kommunistisk tankegods.

 
  Polakkerne vil i fremtiden blive forskånet for syn som dette; et syn der er utroligt stødende for de resterende overlevende fra de kommunistiske massakrer og deres familier. At man åbenlys kan paradere massemordernes forhadte symboler i København. Kan man det som borger i Danmark Nikolaj Sommer?
 

European Jewish Congress (EJC) siger at det er uacceptabelt at sammenligne nazisme med stalinisme

Enhver sammenligning mellem Nazi-tyskland og Stalins Sovjetunion er uacceptabelt sagde præsidenten af European Jewish Congress i torsdags.

'Vi er kategorisk imod at trække paralleller mellem Hitlers regime og Stalinisme, ' sagde Vyacheslav Moshe Kantor på en nyhedskonference fra RIA Novosti.

'Vi forsvarer ikke Stalinisme men ser en fundamental forskel mellem dem der var ansvarlige for holocaust og dem der endte det.'

Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) vedtog i sommers et Litauisk forslag der giver både stalinisme og nazisme skylden for udbruddet af anden verdenskrig.

Kantor bad også den russiske præsident Dimitri Medvedev at erklære den 27 januar i Rusland til 'International Holocaust-dag', dagen markerer befrielsen af koncentrationslejren Auschwitz og bliver mindet i mange lande rund omkring i verden.

Den europæiske Jøders præsident der er født i Moskva sagde at dagen burde hedde 'Den Sovjetiske Arme og Befrielsen af Auschwitz', til ære for de tropper fra den Røde Hær der deltog i befrielsen af dødslejrens indsatte. 2)

Rianovosti - 26 november 2009 - World European Jews say equating Nazism with Stalinism unacceptable

 
  Debat om Videoen 'Stalins Arv' vækker stærke følelser

European Jewish Congress (EJC) siger at det er uacceptabelt at sammenligne nazisme med stalinisme. Mere længere ned i højre klumme -->

Warszawa: Polens præsident har godkendt en lov der gør det muligt at uddele bøder eller fængselsstraf til folk der besidder eller køber kommunistiske symboler, to årtier efter det kommunistiske regime brød sammen.

Fængsel i op mod to år

Den nye lov siger at folk der besidder, erhverver eller spreder genstande eller optagelser der indeholder kommunistiske symboler kan idømmes bøder eller fængselsstraf i op mod to år.

Den nye lov er blevet kritiseret af venstreorienterede jurister og andre observatører der siger at loven er dårligt defineret og vil være svær at håndhave. Loven fremlægger ingen liste med forbudte symboler [som i forgangslandet Tyskland], og tillader samtidigt brug af symbolerne for kunstneriske, uddannelsesmæssige formål samt for samlere.

Lovgivningen blev foreslået af Lov og Orden Partiet, et højreorienteret oppositionsparti som præsident Lech Kaczynski var med til at stifte, som har forsøgt at rense Polen for arven efter fire årtier af kommunistisk styre.

Loven blev også støttet af det regerende parti Det Civile Platform.

Loven er en udvidelse af en allerede eksisterende lov der gør det strafbart at promovere nazisme eller andre totalitære systemer. Dog var kommunistiske symboler ikke specifikt nævnt i den tidligere lov.

Det ubestridt største massemord i historien risikerer at blive glemt

En senator for Lov og Orden Partiet, Zbigniew Romaszewski, sagde at loven var nødvendig fordi ugerningerne begået af de kommunistiske regimer er ved at gå i glemmebogen, mens der foregår en blomstrende handel i billeder af Sovjet-ledere, statslige symboler som hammer og segl, og den røde stjerne.

'Kommunisme skal behandles lige som nazisme, ' sagde Romaszewski, der støttede lovgivningen til Associated Press.

'Antallet af ofrene kan sammenlignes, hvis man medregner det ukrainske holocaust [Holodomor - Den Store Sult] under Stalin og deportationerne til Sibirien, der kostede snesevis af millioner derunder mange Polakker livet, sagde han. 'Vi i Polen har levet mellem disse to ekstreme systemer, og vi ved hvordan de var.'

Polen blev tvunget ind under kommunismen efter anden verdenskrig, og befriede sig selv på fredelig vis i 1989.

Marcin Krol, en prominent historiker og filosof ved Warszawas universitet, sagde at han tror på at videnskabelige undersøgelser og bredere udspredelse af den tilgængelige information angående den kommunistiske tidsalder ville være mere effektive for at holde liv i minderne om kommunisternes forbrydelser.

Han sagde at loven ville være svær at gennemtvinge på grund af de upræcise definitioner af kommunisme, og de talrige undtagelser den tillader.

'Grusomheden af den virkelighed bør blive beskrevet klart og tydeligt for den brede offentlighed, men at forbyde og straffe virker kunstigt og ineffektiv, ' sagde Kroll.

 

Fox News 27 november 2009 - Poland Imposes Strict Ban on Communist Symbols

Rianovosti - 26 november 2009 - World European Jews say equating Nazism with Stalinism unacceptable

2) Det er noget af en tilsnigelse at tale om 'Russernes befrielse af Auschwitz'. Alle tyskere havde forladt lejren, og de fleste fanger valgte at forlade lejren sammen med deres tyske vogtere. Skrækken for Russerne var tilsyneladende større end skrækken for tyskerne, selv blandt dem der efter eget udsagn flere gange var sluppet for udryddelse 'i et flammehav' som den Nobelprisbelønnede jødiske lystløgner Elie Wiesel. Og ikke uden grund. Russerne henrettede f.eks. oftest alle russiske fanger der blev fundet i tysk fangenskab som forrædere.


 

 
  Vyacheslav Moshe Kantor - EJC
 
 

Øverst: St. Petersburg Grand Chorale Synagogue, en af Europas største, fik lov til at blive stående under den 'ateistiske' russiske revolution. Rabbinerne fortsatte som altid i alle årene under kommunismen.

Nederst: Den ortodoxe Frelserkirke i Moskva blev sprængt i luften den 5 december 1931 på ordre af jøden Lazar Kaganovich (nu genopbygget). Marxisterne installerede en marionetkirke der holdt beskedne gudstjenester næsten uden publikum. Kirker blev brændt, præster og kirketjenere dræbt i tusindvis, mens de fleste synagoger og rabbinere blev ladt i fred.. Det er ikke noget man hører i skolen, når der fortælles om 'Krystalnatten' i Tyskland. En stor del af de kommunistiske massemordere var Jøder.

 

Kommentar: Ovenstående er ikke et enkeltstående tilfælde. Overalt er en ny bevidsthed ved at forme sig. Således har man i Tyskland vedtaget en ny lov til bekæmpelse af ekstremisme, der afløser en tidligere lov der specielt nævnte højreekstremisme. Nu nævner loven såvel venstreorienteret som islamisk terrorisme.

En udvikling der har været særdeles forstyrrende for en del af de venstreorienterede partier og aktivister, der ikke kun er rasende over at de forbrydelser de associeres med ikke længere nyder en privilegeret status i forhold til højrefløjens, men kommer også til at gå glip af mange gode tilskuds-Euro, der ellers gik til alle mulige venstresnoede organisationer.

Jødiske organisationer har også været frem med forurettede protester. Det huer dem ikke at massemordet på et tocifret millionantal hvide Europæere risikerer at konkurrere med jødernes holocaust. Og det gør ikke sagen bedre at der ved hele den kommunistiske historie har været utroligt mange Jøder involveret på den forkerte side.

Så det er ikke svært at forstå at de jødiske organisationer helst ser status quo bevaret. Når alt kommer til alt har Jøder i samtiden ikke gjort nogen hemmelighed ud at de anså kommunismen for en jødisk opfindelse, og var i lang tid yderst stolte og fornøjede over det der foregik under den russiske revolution.

Moralen er at kontrol over historien er magt. Ethvert system der har tiltusket sig magt over borgernes anskuelser er et kriminelt diktatur, og dette gælder faktisk uanset om denne magt udøves ved trussel om forfølgelse og straf, eller om den har alternative midler til rådighed for effektivt at lukke munden på dissidenter.

Ovenstående skal ikke tolkes som noget forsvar af den nye polske lov, selv om man selvfølgelig med rette kunne sige at den gør en ende på en skammelig diskrimination.

Man kan håbe på at de venstreorienterede nu også begynder at få øjnene åben for vigtigheden af ubetinget ytringsfrihed.

Venstrefløjen, derunder opinionsmagere, politikere og meningsdannere, (og censur-jøder) der endnu i høj grad er med til at bestemme, må også realisere sig at såfremt de forfølger deres formål ved hjælp af censurparagraffer og andre lignende tiltag, så vil de kunne risikere at få den samme behandling i nakken når magtforholdene en gang skifter.

Vi ser de første spæde tegn nu; kommunismen er ikke længere fredet. Snart kan det få helt andre vidtrækkende konsekvenser. Derfor appellerer jeg til sund fornuft. Vi behøver ikke være enige om noget, undtaget ytringsfriheden, der er den mest grundlæggende betingelse for frihed og demokrati.

Jeg håber venstrefløjen besinder sig inden man er med til at støtte den næste censurparagraf eller lignende påbud fra EU.

 

 


Bloggen Socialisme og Dhimmikrati har den samme historie med flere detaljer:

Der findes faktisk en klar præcedens fra Ungarn, hvor symboler på kommunisme som hammer og sejl og den røde stjerne - på linie med hagekorset - siden 1994 er blevet forbudt som "symboler på tyranni". I 2003 blev den ungarske politiker Attila Vajnai anholdt, lagt i håndjern og givet en bøde for at bære en rød stjerne på sit revers under en demonstration. Vajnai appellerede sin dom hele vejen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der sidste år afgjorde, at forbudet var et brud på ytringsfriheden, kaldende det ungarske forbud "vilkårlig" og "for bred".

Socialisme og Dhimmikrati - 26 november 2009 - Polen forbyder kommunistiske symboler

Berlingske Tidende 27 november 2009: Ny polsk lov vil forbyde Che Guevara-bluser og røde stjerner.

Danske turister med den slags kommunistisk nostalgia vil få problemer i Polen og Ungarn.

Af Bent Blüdnikow

I flere europæiske lande er det forbudt at benægte Holocaust, mens det ikke er kriminelt at benægte kommunisternes massemord.

Det er også flere steder forbudt at fremvise nazistiske symboler, mens det endnu er tilladt i næsten hele Europa at benytte sig af kommunistiske tegn og symboler.

Men det er der ved at blive lavet om på.

Anarkistisk Debatforum 27 november 2009 - Anarkistisk Debatforum / Berlingske Tidende

Der Spiegel 24 november 2009 - Poland to Ban Communist Symbols

Relateret:

EU vil også beherske historien: Det seneste initiativ fra vores "Børne sekretær", Ed Balls, er at forkaste, hvad der er tilbage af fakt baseret historie og geografi undervisning i skolerne. Han planlægger at "lægge dem sammen i tema lektioner om sociale emner såsom global opvarmning (sjovt som den i disse dage synes at sive ind alle steder). De progressives hensynsløse drivkraft for at eliminere historie undervisning fra skolerne, har været undervejs siden 1960´erne. Målet er at sikre, at børnene intet ved om deres lands fortid, eller hvordan verden endte med at blive, som den blev, efterladende deres sind blankt åbne for hvilket intetsigende progressivt sludder de end måtte fyldes med.
Socialisme og Dhimmikrati - 28 november 2009 - Kun historie om E.U. i skolerne

Forbud rammer sejlere?
Interpres 15 august 2008 - Litauen: Forbud mod “kommunistiske symboler” som f.eks Hammer og Sejl

Balder Blog 18 oktober 2009 - Arresteret: Mikhail Suprun russisk historiker forskede i kommunismens ofre

Balder Blog 10 marts 2009 - Kommunismens ofre - Massegrav med tusindvis af lig fundet i Slovenien

Balder Blog 14 april 2009 - Tyskland: Politiet advarer politikere og medier mod at gøre højreekstremister til syndebukke

Balder Blog 9 marts 2009 - Defiance - Hollywoodfilm om jødisk modstandsbevægelse udløser vrede i Polen

Balder Blog 7 marts 2009 - Rusland vil indføre statsautoriseret historieskrivning efter tysk forbillede

Balder Blog 4 august 2008 - Den russiske frihedshelt Alexander Solsjenitsyn er død 89 år gammel

Balder Blog 4 august 2008 - Jødernes rolle i Sovjetunionen, Alexander Solsjenitsyn bryder revolutionens sidste tabu - 200 år sammen

Turn the World Upside Down 1 september 2007 - How Jewish Elites Use Anti-Gentilism to Control Ordinary Jews - The Chmielnicki Pogroms (Hvorfor antisemitisme og pogromer i Østeuropa?)

DESIP april 2007 - Holocaust and Holodomor - By Nicholas Lysson

Louis Beam - The Holocaust As A Mechanism For Suppressing The Truth (About the real holocaust)

José Manuel Bonaparte Barosso mellem en flok rabbinere
EU havde fra den tidligste begyndelse store planer med Jøderne der skulle have en fremtrædende plads i det planlagte elitestyre. Coudenhove Kalergi - blåtrykkene til EU
 

Balder Blog 9 september 2009 - Jødisk lobby ivrer for mere censur på EU-konference den 6 oktober

Flere jødiske diktater til EU:
Balder Blog 9 september 2008 - Ukraine EU - Jødisk organisation vil bestemme EUs udvidelsespolitik(I Ukraine var 75 % af Tjekaen Jøder. [Tjeka = den sovjetiske hemmelige tjeneste og mordkommando - Særlig Kommission for Bekæmpelse af Kontrarevolution og Sabotage]


Print Post