Hello - Abe Foxman (forstør)

BREAKING: Endnu en censurkonference annonceret, med deltagelse af Bashy Quraishy og det sædvanlige jødiske klientel: INACH Conference Freedom of Speech Versus Hate Speech November 2009 (pdf)

I en tale i sidste uge ved Anti-Defamation Leagues (ADL) årlige møde, forsikrede generalsekretær Ban-Ki-moon ADL om, at FN deler ADLs ambition om at indføre internationale sanktioner mod lande der ikke gennemtvinger love mod 'intolerance'. (ADL er arkitekten bag 'hate crime' love i næsten alle nationer i den industrialiserede vestlige verden.)

 

Ban-Ki-moon [til ADL]:

'Vi i de Forenede Nationer bifalder Jeres synspunkter imod intolerance og ekstremisme, jeres kamp mod racisme generelt og specielt mod antisemitisme'.

[..] Sult og økonomiske vanskeligheder truer den sociale stabilitet og har ført til intolerance og xenofobi.

Sådanne problemer spredes ud over landegrænserne. De kræver derfor en global tilgang, globale løsninger og global solidaritet.

Dette er hvorfor mennesker i stigende grad kigger på de Forenende Nationer for svar.

Vores Civilisationers Alliance arbejder for at stoppe ekstremisme.

I år har generalforsamlingen vedtaget en ny skelsættende resolution, den har til formål at forebygge folkedrab og andre alvorlige forbrydelser. Jeg taler om ansvaret for at beskytte, ideen om staters suverænitet beskytter ikke en regering der ikke kan eller vil beskytte dens befolkning.

Lad os gøre det klart: verdens kollektive bevidsthed er vågnet, og jeg vil gøre mit yderste for at sikre at vi ikke glider tilbage.

Til slut lad mig huske Jer på en vigtig begivenhed i FN-hovedkvarteret tidligere i år, hvor ADL spillede en vigtig rolle.

Det var vores seminar om cyber-hate speech fra internet delen af vores kampagne for 'at aflære intolerance'.

Vi er her for at skrive en anden historie for fremtidige generationer. Ikke baseret på myter og karikaturer, men en baseret på gensidig forståelse og respekt. Fra ADL Speech of UN secretary General

Ban-Ki-moon ser ratificeringen af den kommende aftale om klimaforandring i København som et nødvendigt skridt hen imod en styrkelse af FNs autoritet:

'Folk vil have resultater. De forventer at FN bygger bro over de kløfter der forårsager uro i vores verden; kløften mellem fattig og rig. Kløften mellem dem der går frem og dem der bliver efterladt. Ved FN-konferencen i København, seks uger fra nu, skal vi skubbe på for en aftale som alle nationer kan være med i.'

Så vidt Ban-Ki-moon

Ted Pike kommenterer:

Kun halvdelen af billedet

 
  Lord Monckton: Obama Poised to Cede US Sovereignty - Climate Treaty
UN Climate Change Conference Copenh.
   
 
 
  Abraham 'Abe' Foxman - ADL
  Foxman: 'The New Testament is a lying, hateful, harmful book, ultimately responsible for the deaths of six million Jews in WW II.' and Is Zionism racist? Foxman:
'You bet it is. Every nationalism is'.

Kristelige og konservative autoriteter og medier protesterer højlydt mod det amerikansk/egyptiske forslag for at vedtage en UN-resolution der fordømmer lande der ikke indfører hate crime-love.

Der er også meget bekymring over faren for USAs suverænitet der udgår fra en mulig vedtagelse at den klimaændrings-traktat i december.

Lord Moncktons advarsel imod faren for etablering af en spirende global regering gennem vedtagelse af en international aftale i København er allerede blevet set af flere end 2 millioner mennesker via YouTube.

ADL og verdensregeringen

Det der ikke nævnes, er den stiftende rolle som Anti-Defamation League har spillet i forsøget på at etablere en verdensregering og internationale love om 'hadforbrydelser'.

En del regeringer i verden er faktisk blevet interesseret i ideen om en global konfederation, der udelukker national selvbestemmelse.

Men menneskeheden som helhed forbliver i uvidenhed om den jødiske supremacismes 2000 år lange historie af intriger, specielt gennem dominans af den internationale finansverden, regeringer og medier, der vil sikre at ADL og den organiserede verdensjødedom vil sidde på førersædet af en fremtidig én-verdensregering. Når denne brede samling af lande til sidst slutter sig sammen for at virkeliggøre 'drømmen' om verdensomspændende lighed og retfærdighed, vil den jødiske supremacisme, der har været dens primære igangsætter og støtte helt sikker være i spidsen.

De bibelske skrifter siger at den (jødiske) antikrist 'vil tilintetgøre mange ved hjælp af fred' (Dan.8:25).

Denne drøm vil blive til et mareridt, der vil føre til skånselsløs forfølgelse af alle der gør modstand, men vil specielt gå ud over judaismens gamle rival, dem der følger ham som de korsfæstede, Jesus Kristus.

Alligevel nævner evangelisk-kristne ledere ADL kun i smigrende termer, hvis de da overhoved nævner organisationen.

Pastor John Hagee [berygtet kristen tv-prædikant] hvis verdensomspændende Tv-udsendelser når 100 millioner medlemmer af Pinsebevægelsen [Pentecostals] ugentlig, praler med at han har fået mere støtte og flere udmærkelser fra ADL/B'nai B'rith end nogen anden evangelisk leder.

Fra:

Truthtellers.org 5 november 2009 - UN and ADL want global hate crimes laws By Rev. Ted Pike

Her vil jeg forlade den gode Pastor Pike, en af USA allermest aktive og langvarige forkæmpere for ytringsfriheden, der reagerer på alt der sker i Washington og i ADL hovedkvarteret, og se på den danske udvikling.

Danmark og ytringsfriheden

I Danmark er evangelisk-kristne måske (endnu) ikke en faktor af betydning, og da slet ikke hvor det angår debatten om ytringsfriheden.

I Danmark er det fortrinsvis Trykkefrihedsselskabet der forsøger at kæmpe aktivt for ytringsfriheden, (forfatterorganisationen PEN er for længst afskrevet af de fleste iagttagere), og får ind imellem lidt hjælp fra Jyllands Posten. Denne forening, avisen og personkredsen omkring dem har nøjagtigt den samme blinde plet som de amerikanske evangeliske kristne, og nægter at se organisationer som ADL som en fare, ja de nægter fuldstændigt at beskæftige sig med den jødiske trussel mod ytringsfriheden, der dog som en trumpetterende rød elefant i stuen er svær at overse.

Den største trussel mod ytringsfriheden?

 

'Den største trussel mod ytringsfriheden kommer fra islamisterne' bliver skribenter og kommentatorer som Lars Hedegaard, Michael Jalving, Flemming Rose, Kasper Støvring, Katrine Winkel Holm, Søren Krarup, og en lang række andre udmærkede mennesker ved med at messe i kor.

Men det bliver det ikke mere rigtigt af. Den virkelige indflydelse på denne skræmmende udvikling ligger hos jødiske kredse, ved organisationer som ADL, og de utallige andre kloner og metastaser der udgår fra det jødiske/zionistiske miljø.

I årevis har jeg nu dokumenteret og påpeget denne udvikling i mange artikler på hjemmesiden, i kommentarer på andre blogs, og i læserbreve til dagspressen (som dog aldrig fandt nåde for censorerne). Informationerne og mine påstande er for en stor del nemme at verificere, og jeg har da heller ikke fået særlig mange meldinger der trækker mine fakta i tvivl.

Men stilheden fra de organiserede eller på anden måde indflydelsesrige forkæmpere for ytringsfriheden varer ved.

Trykkefrihedsselskabet

CEPOS-juristen Jacob Mchangama har ytret en del kritik af Trykkefrihedsselskabet. En del af kritikken fortabte sig i små detaljer, som spørgsmålet om Wilders og hans koranforbud, mens den overordnede kritik der gik på at selskabet koncentrerer sig lidt meget om faren fra muslimerne set med mine øjne var berettiget. Men heller ikke Jacob Mchangama nævner muslimernes rival og indtil videre overmænd; de jødiske interesseorganisationer ved navn.

 

Nu må disse ytringsfrihedsforkæmpere vågne op, og glemme deres forblindelse af den zionistiske stråleglans et øjeblik, og se realiteterne i øjnene.

Mens den ene islamkritiker efter den anden defilerer forbi på Trykkefrihedsselskabets møder, og man på nær ekshibitionistisk facon bedyrer sin støtte til 'det jødiske folk' og staten Israel, hvor som helst når som helst, sidder de jødiske dukkeførerne fra ADL behageligt i varme FN, EU, og regeringskontorer, skåler med vores rysggesløse, uvidende og forvirrede beslutningstagerne og pusher deres dagsorden af censur, undertrykkelse og verdensregering.

En fremtidig verdensregering hvis førende eksponenter godt kan bruge den støtte som organisationer som ADL og staten Israel kan levere. Javier Solana har allerede udskreget at Israel er tættere på et medlemskab af EU end visse europæiske stater. Den jødiske britiske udenrigsminister David Miliband drømmer højlydt og i farver om et EU der rækker op til Iran og Irak.

Hele udviklingen af en overnational verdensregering domineret af jødiske kræfter var allerede planlagt inden der var noget der hed EU.

Klimaproblemet

 
   
 
   
 
   
 
  Lord Christopher Monckton Speaking at Bethel University - Long! YouTube

Læs om disse planer, og hold dem sammen med dem med udviklingen. Den accelererende skabelse af flere og flere menings- og friheds undertrykkende paragraffer, den neokommunistiske planer om økonomisk omfordeling af 'rigdom' mellem folkene [eliten er friholdt], ved hjælp af til formålet opfundne myter som 'klimaproblemet'. Indsættelse af et hav af Jøder og filosemitter på betydningsfulde poster. Den af kristendommen og jødiske myter afledte nye 'humanisme' der manifesterer sig tydeligst i holocaustreligionen (offerrolle dyrkelse, samt dyrkelse af Jøden) går som fod i hose med Coudenhove Kalergis filosemitiske
europæerhadende visdom
.

Det Står Skrevet

Kære læsere; det står skrevet: ikke i Bibelen, ikke i Zions Vises Protokoller', men i blåtrykkene for EU, skrevet af EU-forgangsmanden og fader af EU-forgængeren Den Pan Europæiske Union, Richard Coudenhove Kalergi.

En koalition bestående af storindustrielle, finansfolk, udvalgte 'intellektuelle' og 'kunstnere', adelige og kongehuse og ikke mindst Jøder vil udgøre kabalen der får ret til at bruge os andre som forsøgskaniner er formålet.

Jøderne, staten Israel og kontrol over historieskrivning og information spiller en afgørende rolle i globaliseringsplanerne. Det er ikke 'en jødisk konspiration', men jødemagten spiller en stor rolle i dens udførsel.

Og selvfølgelig har Jøderne også deres helt egen dagsorden, som de til hver en tid og lejlighed i historien har haft det. Om det vil lykkedes for Jøderne på sigt at bevare en afgørende indflydelse er også et spørgsmål, og flere variationer af en sådan magtstruktur er selvfølgelig mulige og tænkelige.

Det kan være i jubeludgaven med Jerusalem som verdens hovedstad, eller noget helt andet som ultimativ ide.

Men ingen kan bekæmpe uhyret uden at identificere dets komponenter, og den organiserede Jødedom er en vigtig komponent, som vi nu ser det her helt aktuelt illustreret ved ADLs indblanding i det i forvejen betændte og mistænkelige 'klimatopmøde', der viser den direkte forbindelse mellem klimasagen og ønskerne om at skabe en verdensregering og afskaffe nationalstaternes suverænitet, og indføre den nødvendige censur.

Jeg har længe haft en fornemmelse af at ADL var i gang med at øge sine aktiviteter i Europa, og her ser jeg det så bekræftet. Den zionistiske lobbbys magt i USA kunne være lidt på retur, så søger man måske nye grasgænge. Spejdere sendes ud, brohoveder etableres. Allerede nu er ADL of B'ai B'rith der er en dømt kriminel organisation, trængt ind i en lang række europæiske 'menneskerettighedsorganisationer' / censurinstitutter, og semiofficielle funktioner, som man vil kunne læse i de linkede artikler.

Sandsynligvis vil disse jødiske censurbødler helt uden nogen form for hørbar modstand kunne få lov til at deltage i festiviteterne og knytte nogle flere bånd og lave nogle flere aftaler til gavn for sig selv og den globalistiske kabale.

 


BREAKING endnu i gang med denne nyhed kommer den næste melding ind:

 

INACH - International Network Against Cyber Hate, en B'nai B'rith kreation:

INACH Conference 2009 “Freedom of Speech versus Hate Speech November 9 and 10, 2009
Hvor: Jewish Historical Museum Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam, The Netherlands
Organiseret af Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet (Dutch Complaints Bureau Discrimination Internet) & INACH Mandag den 9. november 2009.

Download programmet i pdf udgave: INACH Conference Freedom of Speech Versus Hate Speech November 2009


Relateret:

Uriasposten 17 november 2009 - FN fortsætter ud af Durban II-sporet: Isla.. religionskritik bør forbydes

Hodjas Blog 17 november 2009 - De evindelige resolutioner i FN førte ikke til noget. Nu skal de ophøjes til bindende lov

Kristeligt Dagblad 14 november 2009 - Resolution mod religionskritik på vej gennem FN

Balder Blog 8 november 2009 - Exploiting the Holocaust for political purposes - Avigdor Lieberman visits Denmark and Holland

United Nations Climate Change Conference in Copenhagen Obama Poised to Cede US Sovereignty, Claims British Lord Monckton

Balder Blog 20 december 2007 - EU Ideologien har Rødder i filosemitisk Racisme Coudenhove-Kalergi

Balder Blog 25 april 2008 - 18 april 2008: EU ærer racisten Coudenhove-Kalergi, EU diktaturets åndelige fader

Balder Blog 21 oktober 2009 - USA og Egypten sammen om at indskrænke ytringsfriheden

Balder Blog 9 september 2009 - Jødisk lobby ivrer for mere censur på EU-konference den 6 oktober 2009

Balder Blog 30 marts 2009 - Jødekartoteket - Om ADLs kriminelle historie og praksis

The Unveiling of B’nai B'rith by William Cooper Part 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Balder Blog 10 april 2009 - Hvordan jødiske organisationer verden over arbejder for hate speech love, censur, og multikultur - ADL (Ted Pike - Hate Laws)

Balder Blog 29 marts 2009 - Jødiske 'menneskerettigheds-organisationer' udpeger millioner af amerikanere som mulige terrorister (Video SPLCs Mark Potok versus Lou Dobbs)

Balder Blog 25 marts 2009 - Hate Law Jihad - Muslimers forsøg på at lovgive mod islamkritik i USA

Balder Blog 11 oktober 2008 - Balder sagde det, nu kan Asger Aamund også se det

Balder Blog 24 november 2008 - Europaråde Europas ‘anti-had’ love blev primært skabt af det jødiske Anti-Defamation League (oversættelse af Ted Pike artikel)

Balder Blog 4 nov 2008 - En yndig provins i Neuropa, Metockdommen, Durban2 og den europæiske arrestordre

Balder Blog april 06, 2008 - Bent Melchior og Bashy Quraishy bygger bro mellem jøder og muslimer

Politiken marts 17, 2008 - Bro mellem jøder og muslimer

Balder Blog april 03 2008 - Krigsprofitør Lord Jacob Rothschild støtter den republikanske præsidentkandidat John McCain

Balder Blog marts 23, 2008 - Jødiske og etniske organisationer i fælles krig mod Englands nationaltsindede parti BNP

Balder Blog - februar 09, 2008 - Latino-jødisk Koalition i USA – Jøderne allierer sig med de nye indvandrere

Balder Blog - januar 14, 2008 - Tyskland - Jødernes Råd holder med multikulti mafiaen

Balder Blog - 18 juni 2008 - Canada - Jøder og censur, af Ezra Levant 15. juni 2008

Balder Blog 10 juni 2008 - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - USA (Med links til tilsvarende om England, Frankrig, Holland og Canada.)

Ovenstående links er kun et lille udpluk af de artikler på balder.org der omhandler emnet.
Brug All Articles Index eller kategorien holocaust

 


Print Post