Sjældent har jeg hørt et forsvar for revselsesretten bedre formuleret.

Sognepræst Jesper Bacher udtrykte lige nøjagtig min holdning til sagen i en udsendelse fra TV2-Nyhederne den 29 oktober. Se video.

Jesper Bacher forklarer om revselsesrettens fundamentale betydning (del 2 af TV2 29-10-09)
(Del 1 af udesendelsen hvor Børns Vilkår samt sagesløse familier interviewes længere nede)
 

Her mine egne tanker om sagen, som fremlagt på bloggen Reformisterne den 7 november 2008

Revselsesrettens afskaffelse betyder at den højste autoritet fra et barns synspunkt nu ikke længere ligger hos forældrene, men hos staten.

  Sognepræst Jesper Bacher - Lolland
  Sognepræst Jesper Bacher - Lolland

Revselsesretten er af enorm symbolsk betydning, og afskaffelsen markerer begyndelsen af det socialistiske samfund, der ejer sine borgere, akkurat som fordums tids herremænd ejede deres trælle.

Sammen med den mere og mere ekstreme feminisering, indførsel af bøsseægteskaber og på sigt bøssers ret til at adoptere, er det med til at fremskynde nedbrydelsen af det naturligt evoluerede samfund, kernefamilien, og al respekt for naturlig hierarki og autoritet.

Nu er vanen banet til at det nye præsteskab for alvor kan regere, med vold, kaos, detailregulering, overvågning og politistatsmetoder som resultat.

Krarup er et fyrtårn mellem mange middelmådeligheder, og den voksende politiske korrekthed i Dansk Folkeparti må være ham en torn i øjet.

Det er på tide at et nyt parti ser dagens lys, der kan inspirere, begejstre og bane vejen for en åndelig og erkendelsesmæssig revolution. Desværre har Krarup nok ikke alderen til at starte et sådant foretagende fra bunden af, men lad os håbe på at andre træder til.

Dansk Folkeparti kan så beholde rollen som det nye Socialdemokrati.

Undersøgelse: hvert femte barn bliver slået (del 1 of TV2 29-10-09)
Med bl.a. Bente Boserup fra Børns Vilkår og Bo Asmus Kjeldgaard
 

Mere kommentar: 'Samfundet' trænger sig i hurtig fart helt ind i borgernes mest private hjørner; kun fantasien sætter grænser for hvad politikerne efterhånden mener at kunne blande sig i. Rygning i private hjem, rygning i friluft, børneopdragelse, knivforbud, tvungne motionskurser for arbejdsløse, prostitutionsforbud (selvfølgelig skal kun kunden kriminaliseres), statsforskrevne madpakkeordninger, ekstra skat på 'usunde fødevarer' nem adgang for politiet til ransagninger, aflytning, opbevaring af e-mails og andre internetdata. Kontrol over historiedebatten.

Alt det som vi for få år siden betragtede som kendetegnene for den totalitære stat, som vi så det i Sovjetunionen, DDR og Nordkorea, bliver nu indført i Danmark med et fingerknips. Private, ofte fanatiske interesseorganisationer ideologer og medierne gør grundarbejdet med at fremelske en stemning og udpege 'problemerne', derefter har uvidende, dumme, bange og usikre politikere frit spil til at skrotte vore mest elementære frihedsrettigheder.

Samtidigt med at de rettigheder som vi mente var uangribelige således bliver kastet til grams til fordel for den store overvågningsstat kan religiøst vanvid som systematisk kønslemlæstelse af tusindvis af drenge, dyrplageri som religiøst betinget ritualslagtning, og omvandrende kvindefængsler i form af burkaer og tørklæder, fortsat foregå helt uantastet. I religionsfrihedens navn!

De samme grupper der vil forbyde prostitution og fratage forældrenes ansvar i form af revselsesretten, er dem der vil have indført bøsseægteskaber, homoseksuel adoption, straffe for kritik af homoseksualitet, osv. og forsvarer næsten enhver anden afvigende form for opførsel; piger med tørklæder (30 gram stof), kønslemlæstelse (2 kvadrat cm hud) servering af halalmad i skolerne etc.

Relateret:

Balder Blog 22 februar 2008 - Frankfurterskolen - Lærerig video om en af historiens mest destruktive bevægelser

I Danmark findes der en gruppe mennesker, hvor næsten halvdelen finder vold mod børn acceptabelt, hvor hver fjerde går ind for dødsstraf og hvor fire ud af ti mener, at det er okay at snyde det offentlige og dermed bryde loven.
Claus Elholm 4 marts 2010 - Kan Dansk Folkeparti integreres?


Print Post