Et beslægtet syn på etnicitet forener Jøder og det ellers af jøderne så forhadte BNP

 

Religiøse skoler i hele Storbritannien holder vejret og afventer om de bliver nødt til at ændre deres optagelses-procedurer, efter Europa største jødiske skole i sidste uge fik retten til at appellere en retslig beslutning der sagde at skolens optagelseskriterier var racistiske.

I Juni afslørede den britiske højesteret en splittelse i Storbritanniens jødiske samfund da retten afgjorde at optagelsespolitikken fra Jewish Free School i nord London overtrådte racismeparagraffen (Race Relations Act).

Skolens optagelsespolitik der insisterer på at en elevs mor skal være Jøde, enten ved fødsel eller via konvertering kom i søgelyset i 2007 efter skolen nægtede at optage en 12 årig dreng fordi hans mor var konverteret fra Katolicismen til Jødedommen gennem en 'progressiv' jødisk bevægelse, der ikke er anerkendt af den Forenede Ortodokse Synagoge, [Orthodox United Synagogue] Storbritanniens mest betydningsfulde  jødiske autoritet.

Mere hos: Time 11 august 2009

 
  Trevor Philips - formand CEHR
(karikatur)
 

Balders kommentar:

Udviklingen støtter mine argumenter. Racemæssige overvejelser er ikke forbeholdt hvide, eller nazister. De er en vigtig komponent i mange livsanskuelser, der spænder fra videnskabeligt orienterede til religiøse, traditionelle, intuitive og følelsesmæssigt inspirerede livssyn, overbevisninger eller strategier. Hvis man vil 'respektere religion', ja så er man også nødt til at acceptere den oftest nedværdigende som 'racistiske' betegnede komponent.

Racemæssige overvejelser er et naturligt fænomen, der ingenlunde fortjener den ensidigt negative fremstilling de har fået i medier og ikke mindst i lovgivning, det er disrespekt og tvang til monokultur. 'Racisme' er ikke nødvendigvis ensbetydende med vold og grimme former for menneskeforagt, lige som dem der påstår at ville frelse verden ikke nødvendigvis er i stand til at leve op til deres egne idealer, eller har visdom, sandhed og retfærdighed på deres side.

Ydermere kan vi igen konstatere at Jøderne igen bliver ofre for de fælder de selv har haft en stor andel i at sætte.

Først i Canada, hvor førende jødiske skikkelser som Ezra Levant måtte se sig selv udmanøvreret af de samme love som deres organiserede stammefæller havde installeret og forvaltet. Muslimske kræfter havde med held udnyttet de jødiske regler, hvorefter Levant udmærkede sig ved for en gangs skyld at rette fingeren direkte mod de ansvarlige, ved at skrive: 'Jeg giver Jøderne skylden'. Nu England.

Racismelovgivning og de andre relaterede påtvungne begreber og udviklinger, er ikke i nogens interesse på længere sigt, udover den altædende globale enheds-bulldozere. Et pengeteknokrati forsøger på at tilrane sig al magt i verden. Den vestlige verden til at begynde med.

The Jewish Chronicle: 'Retssag øger ekstremisters valgchancer, og truer jødisk uddannelsespraksis.'

Det britiske nationaltsindede parti BNP, der vanemæssigt bliver lagt for had i både nationale og internationale medier, hvor partiets uden undtagelse sammenlignes med nazisterne og bliver skældt ud for at være racistisk, har haft en politik der betød at kun indfødte briter af kaukasisk herkomst kunne blive medlemmer.

Lige til side: I England er der et hav af organisationer og foreninger der er opdelt efter etiske (og kønspolitiske) kriterier. Organisationer for sorte politifolk, for jødiske, for homoseksuelle og for muslimske politifolk er kun nogle få af i hundredvis af mulige eksempler på at det i konteksten af et raceopdelt britisk samfund ikke er mere end rimeligt at også indfødt Briter kan vælge at lade sig repræsentere af en organisation der kæmper for deres rettigheder som etnisk gruppering. Partiet er desuden ikke mere racistisk, end at flere fremtrædende medlemmer er gift med racefremmede, og at race spiller en sekundær rolle for mange medlemmer og andre der støtter partiets politik er nemt at aflæse af de kommentarer man kan finde på forskellige hjemmesider. BNP har også jødiske medlemmer...

Partiets fik stor succes ved EU-parlamentsvalget forleden, hvor British National Party fik valgt to medlemmer i EU parlamentet; formand Nick Griffin, og Andrew Brons, og desuden blev repræsenteret i en lang række lokale byråd ud over hele landet.

Alt dette på trods af en usædvanlig ondsindet og oftest løgnagtig medie hetz, fysiske overgreb samt udelukkelse af debatten, har medierne været nødt til at acceptere at partiet altså eksisterer og har en betydelig opbakning blandt vælgerne, hvorfor det ikke længere kan ties eller lyves ihjel. BBC har følt sig nødsaget til at invitere BNP ved en kommende debat hvor repræsentanter fra alle partier kommer til orde, hvilket er blevet mødt af rasende protester og trusler om aktioner fra bl.a. den voldelige kommunistiske organisation UAF (United Against Fascism).

Da det ikke er lykkedes at holde BNP ude ved hjælp af de førnævnte metoder fandt det britiske STASI, repræsenteret ved den britiske 'menneskerettigheds-kommission'; Commission for Equality and Human Rights (CEHR) på at kræve at BNP ændrer sine vedtægter angående medlemsskab.

BNP har haft disse vedtægter siden partiets oprettelse i 1982, men først nu besluttede CEHR at angribe partiet på denne måde. Sagen kompliceres lidt ved, at der er tale om en ny lov (Equality Bill) der endnu ikke er trådt i kraft som man forlanger at BNP skal rette sig efter. Bemærkelsesværdigt nok haren talsmand for CEHR åbent indrømmet at det var BNPs seneste fremgang der har fået ham til at forsøge at skade partiet på denne måde.

Partiets opfattelse er at man har gode chancer for at vinde en eventuel retssag, men er bange for at CEHR med sine ulimiterede pengemidler vil kunne bløde partiet til døde ved hjælp af langstrakte retssager, vel vidende at BNP ikke råder over de nødvendige midler til et længerevarende effektivt forsvar.

Men nu har sagen fået en uventet drejning

For det første har jødiske kredse nu ytret bekymring over at en eventuel retssag kunne true jødernes (der er registreret som et 'etnisk fællesskab') praksis på uddannelsesområdet. Der er faktisk en verserende sag (Jewish Free School-sagen) som en elev der ved hjælp af etniske kriterier ikke dømtes jødisk nok til at få adgang til undervisningen, har anlagt mod skolen.

For det andet risikerer denne sag også at få konsekvenser for mange andre af de etniske organisationer.

BNPs formand Nick Griffin fremfører at han med det kompromis han fik i stand ved et retsmøde den 15. oktober har været et skridt foran CEHR, og har sikret at partiet kan deltage i det kommende valg uden at været tynget af problemer med retssager:

Menneskerettigheds-kommissionen (CEHR) blev i dag udmanøvreret da London County Court accepterede et forslag fra BNP-leder Nick Griffin om at sætte alle medlemskabsansøgninger i bero, til efter en ekstraordinær generalforsamling, hvor kriterierne for partiets medlemspolitik skal diskuteres. [..]

I betingelserne for en aftale foreslået af Nick Griffin i et brev til retten, vil et forslag til en ændret medlemspolitik blive lagt frem for generalforsamlingen i løbet af næste måned. Hvis en ny partiforfatning bliver accepteret vil denne træde i kraft indenfor tre måneder, eller når den nye 'Ligestillingslov' (Equality Bill) træder i kraft. [..]

Udfaldet af dagens procedure kommer ikke som en overraskelse. retssagen der i realitet forhindrer Storbritanniens indfødte befolkning at organisere sig til fordel for dens egne interesser, kunne været blevet bestilt af BNP, og ville sandsynligvis være blevet vundet under den eksisterende lovgivning. [..]

Denne udvikling har implikationer for alle andre grupper og organisationer der er oprettet for at tilgodese etniske interesser, og det vil sandsynligvis betyde at statsstøttede organisationer som 'Black Police Officers Association' og myriader af lignende entiteter vil blive nedlagt.

Kilder:

BNP 15 oktober 2009 - Membership Court Case: BNP Proposal Accepted as Nick Griffin Outflanks CEHR

London Patriot 5 september 2009 - Jewish concern about the EHRC legal action against the BNP


Fra Jewish Chronicle:

BNP sag vækker bekymring (BNP case is of special concern)

 
  I England hedder det EHRC, i Canada hedder det CHRC. Resultatet er det samme som det ville være hvis en af de danske frelserorganisationer havde de beføjelser som disse STASI-kommissioner har. Det er den grusomme virkelighed i England og Canada. I Frankrig hedder 'det' blandt andet LICRA og CRIF.
   
 

Info fra Kristeligt Dagblad:

Indblanding fra Board of Deputies of British Jews i sagen har delt det jødiske samfund, da nogle sætter spørgsmålstegn ved rådets uvildighed. Historikeren Geoffrey Alderman, historiker påpeger at rådet er bundet af sin forfatning, som siger, at det skal bøje sig for den ældste, religiøse autoritet, og det er Sir Jonathan Sacks. Og Sacks, Overrabbiner for De Forenede Jødiske Menigheder i Commonwealth, er formand for United Synagogue, som allerede har brugt £225.000 på at hjælpe JFS med at forsvare sin sag.

Hvis højesteret dømmer til fordel for JFS, vil den spare skolen for at skulle gennemføre religiøse tests som ifølge Susan Jacobs, ekspert i jødisk etnicitet, kan føre med sig, at skolen ekskluderer ikke-praktiserende Jøder. Men hvis appellen tabes, kan det åbne vejen for elever som formenes adgang til JFS – og alle andre religiøse skoler – til at sagsøge skolerne for racediskrimination.

Lignende optagelseskrav i Danmark
I Danmark findes lignende krav til optagelse på den jødiske privatskole, Carolineskolen, på Østerbro i København. Skolen optager elever, hvis deres mor, far eller begge forældre er jøder, og optagelsen kræver, at barnets forældre er medlem af Det Mosaiske Troessamfund, den største af de tre godkendte og anerkendte jødiske menigheder i Danmark. Mere her: Kristeligt Dagblad 28 september 2009 - Jødisk skole i London anker racisme-dom

Ifølge EHRCs synspunkt overtræder BNP Storbritanniens love om racerelationer. 'Den juridiske rådgivning vi har fået indikerer at partiets vedtægter og medlemspolitik, beskæftigelsespraksis, tjenester til dets vælgere og offentligheden muligvis er en overtrædelse af diskriminationslovene, ' forklarede EHRCs juridiske direktør John Wadham.

BNP's nuværende regler begrænser medlemskab til 'indfødte Kaukasiere', og 'etniske grupper der udgår fra denne race'.

Hvad betyder dette egentlig?

Retten vil sikkert fortælle os det, hvis den kan, og det er ikke op til mig at komme denne dom i forkøbet. Men hvad sagens gavn er eller dens udgang bliver, må vi spørge EHRC [menneskerettigheds-kommissionen] hvorfor den har forsøgt at få et påbud for BNP, men ikke for National Black Police Association, eller National Association of Muslim Police? Eller British Sikh Police Association?

'Oh' forklarede en akademisk kollega der er langt mere sympatisk indstillet overfor menneskerettigheds-kommissionen (EHRC) end jeg er, 'Sikh og Muslimske politiorganisationer diskriminerer angående medlemskab af religiøse, ikke racemæssige grunde.'

Det er et godt spørgsmål. Som vi blev mindet om i den recente 'Jewish Free School' (JFS) sag, er Sikher blevet defineret juridisk som etnisk gruppe , lige som Jøder. National Black Police Association og dets tilknyttede organisationer er racemæssige entiteter. Og min ven var enig med mig i at timingen af EHRC's handling mod BNP også er mistænkelig.

BNP har eksisteret siden 1982, EHRC siden 2007, mens dens forgænger 'Commission for Racial Equality' blev oprettet i 1976. Så hvorfor vente indtil nu med at fare frem mod BNP?

Vel; EHRC har været forbavsende ærlig ved at svare på dette spørgsmål. En talsmand forklarede at det der havde forårsaget organisationens seneste tiltag var BNP's nylige succes ved valgene, og det faktum at partiet nu kan prale af at have to medlemmer i EU-parlamentet.

Dette slår mig som fantastisk kortsynet fra EHRC-ledelsens side.

Hvis påbuddet får medhold, kunne det resultere i at BNP-lederne blev fragtet til det lokale fængsel. Resultat? Endnu mere brugbar publicitet, der som vi kan være sikker på vil spille martyrkortet op til det næste parlamentsvalg.

Hvis BNP ændrer sine medlemsbetingelser, kan dette kun resultere i flere medlemmer, og derved partiets ret til tid i medierne ved dette valg.

Hvis påbuddet ikke bliver pådømt eller bliver anket med succes, vil EHRC blive til grin i hele landet.

Alle disse scenarier må bekymre de britiske Jøder.

Men der er en anden dimension der berører os. JFS-sagen ventes at blive behandlet i Overhuset i næste måned.

Board of Deputies of British Jews har lovet at medvirke som 'ven af retten', for at vejlede i spørgsmålet omj 'hvem der er Jøde'.

Nu EHRC har ment at skulle skride ind overfor BNP, og hvis organisationen skal forebygge videre beskyldninger om dobbelte standarder, må den vel gribe ind i JFS-sagen, eller hvad?

Ovenstående er et uddrag af:

Jewish Chronicle 3 september 2009 - BNP case is of special concern

Opdatering:

England: Jøder tvinges til at lave om på 'racistisk praksis'
Britiske jøder diskuterer identitet, efter dom om racediskrimination. '– Konsekvensen er, at vi nu må følge en "ikke-jødisk" definition af, hvem der er jøde, siger Simon Hochhauser, som er formand for United Synagogue, til nyhedsbureauet Reuters.' Og for en gangs skyld må vi give manden ret. Jøder skal have lov til at lave deres egne definitioner, og det skal indfødte englændere også have. Striden fortsætter, for dommen vil blive anket.
Kristeligt Dagblad 18 december 2009 - Jøder splittede efter dom

Kristeligt Dagblad 28 september 2009 - Jødisk skole i London anker racisme-dom

Relateret:

  Rabbi Leib Tropper - Shannon Orand
  Leib Tropper - Shannon Orand

'Eternal Jewish Family' er en organisation i Monsey der arbejder for konvertering af ikke-Jøder i blandede ægteskaber der involverer Jøder. Den 59 årige rabbiner Leib Tropper fra Rockland County er stifter af 'Eternal Jewish Family' en forening der ville skabe strikse retninglinjer for konvertering, der nu er forskellige for forskellige jødiske sekter.

Hør Rabbinerens hede sexsnak med den 32 år gamle blonde sexbombe Shannon OrandYoutube

Eww, that's not kosher! A prominent Orthodox rabbi has been caught on tape discussing his apparent love affair with a shiksa he was converting to Judaism -- whom he allegedly also pushed to have sex with his friends.
New York Post 20 december 2009 - Tal-mood for love: Sex-tape rabbi tries to 'share' hottie

 

Faith schools across Britain are holding their breath and waiting to see if they will need to change their admissions procedures after Europe's largest Jewish school was last week given the right to appeal a court decision saying its entry policy was racist.
Time 11 august 2009 - U.K.'s Jewish-School Ruling: Who Decides Who Is a Jew? (Adam Taylor)

Balder Blog - 23 marts 2009 - Britiske Jøder starter igen kampagne mod British National Party

Balder Blog - 23 marts 2008 - Jødiske og etniske organisationer i fælles krig mod Englands nationaltsindede parti BNP 

Balder Blog 20 september 2009 - Israel: Kommune og politi beskytter unge jødiske piger mod mænd fra etniske minoriteter

Balder Blog 2 september 2009 - Nur Khazaren - Schwarzes nie - racediskrimination mod negre i israelske skoler lovligt 

Balder Blog - 9 februar 2008 - Ezra Levant: Jeg giver Jøderne skylden

Balder Blog 23 august 2008 - Er racetænkning en nazistisk opfindelse? Tag Jødetesten! (Tina Hvidbjerg Ilm blev frataget sin status som Jøde)

Balder Blog - 10 juni 2008 - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Britain

 


Print Post