English version here

Som sædvanligt har den organiserede Jødedom fundet sig nogle nyttige idioter for at få det hele til at lugte lidt mindre jødisk. Til lejligheden er der denne gang også repræsentanter for Armenierne og en Hutu Tutsi organisation. Nyttige idoter må man sige, da Israel ikke anerkender det armenske holocaust som 'folkedrab' af hensyn til deres tyrkiske venner, og direktøren for den mest indflydelsrige jødiske og zionistiske censur organisation Abraham Foxman fra ADL, ligefrem har ført en virulent kampagne mod anerkendelse af det armenske holocaust som folkedrab, bl.a. fordi det jødiske holocaust™ derved ville miste lidt af sin enestående glorie.

Bryssel: Den 6 oktober skal der afholdes en konference om 'holocaustbenægtelse' i EU-parlamentet.

  Forstør
  Klik på billederne for at se det hele
  Zypries - High Priestes of Holocaust Enforcement Unit
   
 
   
 

Konferencen er organiseret af 'Center for Samfundet af Jødiske Lægmænd', den Euro-armenske Forening, og det franske IBUKA [tilsyneladende en forening af folk fra Hutu og Tutsiland]

I en meddelelse fra CRIF, det franske modstykke til det tyske 'Zentralrat der Juden in Deutschland' hed det den 7 september:

'Denne konference finder sted med henblik på det fremtidige paneuropæiske forbud mod ikke jødisk godkendt historieskriving,' [oftest benævnt ved det dæmoniserende ord holocaustbenægtels]

Denne EU-beslutning skal omsættes i 27 medlemsstaters lovgivning der skal være trådt i kraft sidts i 2010.

Holocaustbenægtelse og Demokrati i Europa

Konferencen med titlen 'Holocaustbenægtelse og Demokrati i Europa' foregår under auspicierne af EU-parlementsmedlem Elmar Brok (CDU), og har til formål at forklare de ansvarlige politikere i EU, hvorfor historiesyn der ikke er godkendt af jødiske interesseorganisationer, venstreorienterede og kulturradikale er 'en perversion af ytringsfriheden', og en 'trussel mod det demokratiske samfunds fundamenter'. [Ok, fattet: ytringsfriheden er en trussel mod demokratiet, eller skal vi sige 'judeokratiet?]

De politisk ansvarlige jurister, historikere og forskere på det socialtvidenskabelige område - store bekæmpere af ikke jødisk autoriseret historieskrivning, vil præsentere de sammenlignelige punkte mellem benægtelsen af de forskellige folkemord.

De har til hensigt at overbevise de europæiske ledere om nødvendigheden af at udvide straffelovene angående 'benægtelse af folkemord på alle områder', som planlagt i EU-beslutningen.

Deltagelse i konferencen er gratis men er kun muligt at deltage ved forudgående tilmelding inden den 28 september, f.eks. her [Man skal sågar udlevere sit pasnummer! - Husk at konferencen foregår i Belgien hvor det er strafbart at anfægte jødisk godkendte historiesyn.]

Kilde: (Læg mærke til at ovenstående ikke er en oversættelse. Jeg har valgt at erstatte de for hvide ikke-jødiske intellektuelle der ikke er ramt af en identitetskrise stærkt stødende udtryk med det reelle indholdt disse skældsord dækker over.)

CRIF 7 september 2009 - Une conférence sur le négationnisme au Parlement européen

Altermedia Deutschland 9 september 2009 - Maulkorb für alle?

Armenian News September 8, 2009 - European Parliament to host a conference on struggle against Genocide denials


Kommentar: Mon der på konferencen vil deltage nogle folk der vil forsvare ytringsfriheden, eller ikke jødiske hvide europæeres rettigheder, eller vil der blot være frit slag igen for de jødiske censurbødler?

Under Halvmåne og Holocaust

Om få år vil ordet 'Holocaust' have tabt enhver forbindelse til massedrab på Jøder under anden verdenskrig, men vil blive husket som et forhadt symbol på den organiserede jødedoms hensynsløse undertrykkelse af de europæiske urbefolkning.

'Die Juden sind unser Unglück' blev der sagt in nationalsocialisternes 11 års rige. Det er den jødiske umma selv der bestemmer hvordan sandhedsværdien af dette udsagn vil blive bedømt i fremtiden.

Det er indtil videre svært for tiden at mobilisere varme følelser for den organiserede Jødedom og det Israel der repræsenteres af disse organisationer, der foruden at være jødiske alle så godt som uden undtagelse er zionistiske kamporganisationer.

Ville det i øvrigt ikke være mere anbragt hvis de jødiske deltagere gav sig til at bekæmpe racismen og diskriminationen i Israel, hvor ekstremisten Avigdor Liebermann oven i købet er kommet frem med et lovsorslag om at forbyde israelske arabere at minde det palæstinensiske holocaust 'Naqba'.

English version of this post:

Balder Blog 10 september 2009 - Jewish lobby promoting censorship at October 6 Conference in European Parliament


Relateret:

Dokument Norge 7 september 2009 - Grenser for ytringsfrihet?

Balder Blog 7 september 2009 - Israel: Statsstøttet kampagne mod blandede ægteskaber rettet mod Jøder udenfor Israel

Balder Blog 2 september 2009 -Nur Khazaren - Schwarzes nie - racediskrimination mod negre i israelske skoler lovligt

Relateret:

Balder Blog 13 april 2009 - Status over fængslede og forfulgte dissidenter i Europa - Påsken 2009

Balder Blog 10 april 2009 - Hvordan jødiske organisationer verden over arbejder for hate speech love, censur, og multikultur - ADL (Ted Pike - Hate Laws)

Balder Blog 7 marts 2009 - Rusland vil indføre statsautoriseret historieskrivning efter tysk forbillede

Balder Blog 5 marts 2009 - EU-parlamentarier Elmar Brok kræver europæisk arrestordre for biskop Richard Williamson

Balder Blog 21 maj 2008 - Jødiske ekstremister brændte Det Nye Testamente i Israel

Balder.org 26 februar 2008 - (EU) Rådets Rammeafgørelse om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad v.h.a. straffelovgivningen

Balder Blog 29 januar 2008 - EU embedsmænd tager til Israel for at lære hvordan man bekæmper intolerance

Dansk Balder Blog 1 december 2007 - Kristne i Jerusalem vil have Jøderne til at holde op med at spytte på dem

Mere om CRIF:

Balder Org 10 juni 2008 - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - France


Print Post