Herman Ousely - Commission fro Racisl Equality, or Commission for black and Muslim Dominance?
Herman Ouseley Commission fro Racial Equality, or Commission for black and Muslim Dominance?

Multikultindustrien i England vil tvinge små børn til at lege med ikke-racefæller for at opnå den rette multikulturelle ånd.

Race Relation industrien forsøger nu at tving spædbørn til at holde op med dem de har lyst til at lege med, og i stedet for at lege med dem som CRE ønsker de skal lege med. (CRE: I England hedder den toneangivende politburo for multikulturel indoktrinering Commission for Racial Equality)

Mens alle der lever i den virkelige verden godt er klar over at børn helst leger med dem de selv vælger at lege med, vil de kulturradikale nu tvinge børnene til at lege med andre, selv om dette ville betyde et overgreb på barnet, og kunne føre til en retssag.

For at standse udvikling af "fordomme" mens børn stadigvæk er under tre år gammel, skal ledelsen sikre at forskellige racegrupper "spiller rigtig sammen fra den første dag", ifølge Herman Ouseley, den tidligere chef af 'Commission for Racial Equality' (på dansk Rådet for Etnisk Ligestilling). Pædagogerne burde "påvirke børnene til ikke at lege adskilt", og hjælpe med at aflære de racistiske attituder og opførsel de allerede måtte have lært, sagde Lord Ouseley......

.......Ideen at vores bør er brikker på en eller anden skakbræt for venstreorienterede skolelærere flyttes rund mellem dagplejer for at opnå deres ideologiske mål med at få børnene til at blive lige så afsporet som dem selv, viser hvor syge disse mennesker egentlige er.

Jane Lane, medforfatter af artiklen, og tidlig ligheds ekspert sagde at antagelsen at småbørn er "farveblinde" er forkerte.... Læs resten her (engelsk)

Som jeg mere indgående har beskrevet, her er det rent faktisk de såkaldte "ligestillingseksperter" og det kulturradikale parnas, der selv er kommet længst i udvikling af raceteorier. Denne gruppes uforholdsmæssige store fokus på 'racisme' og 'race' , mens for flertallet af deres modstandere, antimmigrations bevægelsen, er langt mere bekymret for indvandrernes kulturelle og religiøse baggage end for deres genetiske aftryk på den oprindelige befolkning.

Det er urkomisk at se hvordan disse forskellige nationale og overstatslige institutioner stadigvæk beskæftiger sig med racismeproblematikken som om det er de hvide der er det største problem, selv om det er indlysende (og bevist), at racismen fra indvandrernes side mod de europæiske landes oprindelige hvide befolkninger er langt mere omfattende end omvendt.

En rapport fra den selv samme Commission for Racial Equality har endda fastslået at de farvede diskriminerer mere end syv gange så meget som hvide...!

Det er nok på sammme måde man skal opfatte de jævnligt opdukkende avishistorier hvor højrefløjens racistiske overfald siges at være "i stærk stigning ". Således kun DR fortælle noget om hvordan antallet af 'racistiske episoder' i en af Danmarks største byer var steget urovækkende under fremvisning af nogle uklare statistikker hvor man vist nok blandede æbler og pærer. Skal studeres nærmere. Kan vist nok ses her (Kommer vist i sidste tredjedel af denne nyhedsudsendelse. DR TV Avisen 1830-20060504


Print Post
Posted af Balder 07 May 2006 under Venstrefløjen | | Direkte link | English Translation | Deutsche Übersetzung |