Peter Norsk i Deadline tirsdag den 24. august - Peter Norsk har nok af burkadebatten. Adam Holm spørger om han egentlig ikke hører til blandt de Radikale.

Peter Norsk hævder at ville forsvare 'konservative idealer' og vil udfordre Lene Espersen på næste landsmøde af det Konservative Folkeparti.

Hører censur også med til 'konservative værdier'?

Jeg spørger bare, for Peter Norsk har tydeligt og klart til kendegivet at han ønsker indført love mod 'holocaustbenægtelse' [holocaustbenægtelse = et demoniserende udtryk for historisk revisionisme].

Dette sagde han i et svar på en henvendelse fra Den Danske Forening. Peter Norsk er også fortaler for EU's racisme-pragraffer! Konservative værdier????

Hykleren Peter Norsk står vagt om 'Konservative idealer' men ønsker indført censur
DR Deadline 24 august 2009 - Vært Adam Holm
 

Nedenstående er kopieret fra denne tidligere postering:

Den danske kandidat til EU parlamentet for Det Konservative Folkeparti Peter Norsk vil gå den anden vej; han vil kriminalisere 'holocaustbenægtelse!

Den Danske Forening sendte to spørgsmål til EU-kandidaterne; jeg vil nøjes med at bringe det ene:

2) Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen (EU-Tidende nr. L 328 af 06/12/2008 s. 0055 – 0058) er ikke implementeret i sin helhed i dansk ret.

Bør den efter din mening implementeres fuldt ud - og hvad er begrundelsen for din stillingtagen, hvad enten den er positiv eller negativ?

  Peter Norsk - Mod ytringsfrihed
  Peter Norsk - Imod ytringsfrihed

Svar til Den Danske Forening fra Peter Norsk:

2) Med de mange kulturer og etniske grupperinger, som er i EU, og som vil tiltage i de kommende årtier, vil jeg være tilhænger af fælles EU-regler til bekæmpelse af stærkt racistiske og antietniske udtalelser.

Fx vil jeg være tilhænger af at kriminalisere Holocaustbenægtelse, forhånelse af religion og/eller nedladende udtalelser om folks hudfarve.

Det skal fx være forbudt, at råbe ”død over jøderne” eller over en hvilken som helst anden etnisk eller religiøs gruppe. Det skal være tilladt at kritisere religion og religiøse værdisæt men ikke at forhåne den enkelte udøver af en bestemt religion alene pga. af dennes tro.

Mvh.
Peter Norsk

Konservativ EP-kandidat

www.peternorsk.dk

Den Danske Forenings spørgeundersøgelse til de danske EU-parlamentskadidater vil inden længe kunne læses her i sin helhed: Spørgsmål til EU-kandidater

Kommentar: Har den forrykte læge Peter Norsk mon endnu ikke opdaget at det i forvejen er forbudt at råbe 'død over Jøderne', og forhåne udøvere af en bestemt religion på grund af dens tro?

Opdatering: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning har skrevet til Peter Norsk
DSFHF 5 juni 2009 - Åbent brev til Europa Parlamentskandidat Peter Norsk

Oprindeligt publiceret her:
Balder Blog 31 maj 2009 - Mark Rutte, formand for det hollandske liberale VVD vil afskaffe holocaust-benægter-love


Kunne det være at Peter Norsk er af jødisk herkomst?

  Erling Heymann Olsen Bent Lexner
  David Bentow Michael A.  Jarlner
  Naser Khader Jørgen Arbo-Bæhr

Er Peter Norsk måske af jødisk herkomst? Det er et interessant spørgsmål, og ville kunne forklare lidt hvad angår hans censurønsker.

Jeg kom i tanke om denne mulighed da jeg hørte Peter Norsks læspende tale, noget som jeg har lagt mærke til ind imellem forekommer hos personer af jødisk herkomst; f.eks. ret tydeligt hos fhv. minister Erling Heymann Olsen, Bent Lexner, og David Bentow (Berlingsske / Børsen) Michael A. Jarlner fra Politiken lyder også lidt som Peter Norsk, aner dog ikke noget om hans etniske herkomst, navnet 'Jarlner' ser ud til at komme helt ud af det blå.

Enhedslistens Jørgen Arbo-Bæhr lesper også. Så vidt mig bekendt er Arbo-Baehr også et jødisk navn.

Jeg har også hørt den karakteristiske læspen det hos en del andre, som jeg dog ikke lige her og nu husker navnene på. Jo der var lige Naser Khader..

Navne afledt af geografien som Hamburger, Stokholm, Amsterdam, Bremer etc. er også hyppigt forekommende hos personer med jødisk baggrund.

Nå, det var bare en indskydelse..

 

 


Relateret:

Burka, bederum, moske og censur-forkæmper Peter Norsk:
Politiken 11 september 2009 - Peter Norsk trækker sig fra annonceret kampvalg mod Lene Espersen

Jyllands Posten 27 august 2009 - Værdier og klassisk konservatisme (af Christian H. Skov redaktør, Årsskriftet Critique) Via Uriasposten

Omnial 25 august 2009 - Peter Norsk: DF-sindede vil have apartheid, forfølger jøder og vil lade muslimer drukne

Berlingske Tidende 25 august 2009 - Peter Norsk 'Jeg vil vælte Lene Espersen' (Morten Henriksen)

Berlingske Tidende 24 august 2009 - Lene Espersen frygter ikke modkandidat

Politiken 24 august 2009 - Konservativ vil vælte Lene Espersen


Print Post