Sejr for ytringsfriheden i Ungarn - Jobbik gjorde forskellen

 

Budapest: Ungarns lovgivere afviste grundlovsændring med det formål at kriminalisere historisk revisionisme, af propagandagrunde oftest kaldet 'holocaustbenægtelse' af den globale systempresse. (i øvrigt lige som den samme presse rutinemæssigt betegner nationalkonservative indvandringsmodstandere som 'racister' 'xenofober', eller 'højreekstremister'.)

Nogle lokale ledere af det jødiske samfund i Ungarn mener at mandagens afstemning var den første sejr for det nationalsindede parti Jobbik, der forventes at vinde adskillige sæder i det ungarske parlament, efter partiet vandt sin første store sejr ved EU-parlamentsvalget forleden.

Forslaget der blev fremsat af den socialistiske provisoriske regering, fik færre end halvdelen af de stemmer der ville have været nødvendige for at at få den grundlovsændring igennem der skulle til for at underminere ytringsfriheden.

Det konservative oppositionsparti Fidez nedstemte forslaget, sammen med de nyliberale Frie Demokrater, socialistpartiets tidligere koalitionspartner.

Hverken paraplyorganisationen for de ungarske Jødiske foreninger eller Mazsihisz, landets største jødiske forening er kommet frem med en officiel udtalelse, Men i en kommentar på Mazsihisz hjemmeside skrevet for egen regning af en vis Tamas Palmai, påstås det at Fidez afviste grundlovsændringen af frygt for at provokere Jobbiks vrede.

Kilde:

 

Jewish Telegraph Agency (JTA) , en global jødisk nyhedstjeneste, der i øvrigt har et kæmpe banner af den jødiske censurlobbys mest indflydelsesrige organisation B'nai B'rith til at dominere dets forside.

JTA 1 juli 2009 - Hungarian lawmakers reject Holocaust denial law

Jobbik - Hungarian Guard – Interview with a Jewish guardsman


Kommentar:

 
  Ferenc Madl
 
  Ernö Lazarovits
 
  Bela Kun

Det er ikke første gang jødiske organisationer i Ungarn forsøger at kvæle ytringsfriheden; i december 2003 lykkedes det for Jøder bosat i Ungarn at gennemtrumfe en lov der bevirkede at enhver person der offentlig udtrykte 'had mod jøder' risikerede tre års fængsel. Loven blev vedtaget med et meget lille flertal på fire stemmer, men nåede aldrig at træde i kraft, da den daværende præsident Ferenc Madl nægtede at underskrive denne 'hate speech' lovgivning, fordi loven kunne indskrænke ytringsfriheden mere end grundloven tillod.

Ernö Lazarovits direktør med ansvar for udenlandske relationer af Føderationen af Jødiske Samfund i Ungarn var 'rystet', og efterlyste 'hate speech lovgivning efter tysk forbillede'.

Men mange politikere såvel fra de regerende partier som fra oppositionen tilkendegav deres støtte til præsidentens beslutning.

De sagde at de var bekymrede for at denne lovgivning vil underminere ytringsfriheden i et land, der i de mange år hvor det var underlagt kommunismen blandt andet under den jødiske massemorder Bela Kun slet ikke havde nogen som helst form for ytringsfrihed.

I 1999 forsøgte jøderne at gennemtrumfe en lov der ville have gjort det strafbart at antyde at færre end seks millioner jøder var blevet gasset i nazistiske udryddelseslejre.

Ungarns daværende justitsminister Ibolya David, afviste også denne gang lovforslaget med den begrundelse at 'en sådan lov ville være grundlovsstridigt'.

Føderationen af Jødiske Samfund i Ungarn fremlagde lovforslaget efter udgivelse af talrige bøger der betegnede Holocaust som værende vildt overdrevet.

Jødernes bestræbelser synes den gang, og i øvrigt naturlig nok, have givet bagslag, for efter censurforslaget blev fremsat, blev der, i hvert faldt ifølge de samme jødiske ledere, observeret en stærk stigning i antallet af butikker der solgte jødekritisk literatur og videobånd.

Kilde:

Mosaisk Upps - Ungarns præsident modstår jødisk pres

Relateret:

Balder Blog 8 juni 2009 - Ungarns nationalsindede parti Jobbik stormede ind i EU-parlamentet
med 3 pladser

Der er ingen grund til at overdrive den rolle, disse internationale, og for det meste ateistiske jøder spillede ved skabelsen af bolsjevismen og Den Russiske Revolution. Denne andel er helt sikker meget stor, og er sandsynligvis større end alle de andre komponenter. Med undtagelse af Lenin er de fleste af de førende personligheder Jøder. Dertil kommer, at den oprindelige inspiration og drivkraft stammer fra de jødiske ledere. I de Sovjetiske institutioner er overtallet af jøder endnu mere forbavsende. Og en vigtig rolle, hvis ikke den vigtigste, i det terroristiske system der blev anvendt af de Specielle Komitéer for bekæmpelse af Kontrarevolutionære, har været udfyldt af jøder, og i nogle bemærkelsesværdige tilfælde af jødinder. Den samme ondsindede indflydelse havde jøderne under den korte rædselsperiode, da Bela Kuhn (Cohn) regerede i Ungarn. Det samme fænomen manifesterede sig i Tyskland (specielt i Bayern). Selv om der i disse lande er mange ikke-jøder, der er nøjagtigt lige så slemme som de værste af de jødiske revolutionære, er den rolle disse sidste [jøderne] spillede, i forhold til deres andel af befolkningen, forbavsende. Fra:

Winston Churchill - Zionisme versus Bolsjevisme Kampen om det jødiske folks sjæl

Henry Makow - Holocaust and Holodomor (Oprindelse af anti-jødiske sentimenter i Østeuropa)

DESIP april 2007 - Holocaust and Holodomor - By Nicholas Lysson


Hvorfor tale så meget om Jøder, når vor tids store plage er den muhamedanske masseindvandring?
Fordi vi skal forstå hvad der førte til den nuværende situation, og fordi historie er vigtig for vores forståelse af samtiden. Fordi vi skal forstå hvordan magtsspillet i verden er skruet sammen. I dette drama spiller jødiske organisationer, jødiske målsætninger og jødisk magt en stor og væsentlig rolle, og har gjort det i århundreder. Derfor!

Balder.org - Artikler om Holocaust, Zionisme, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, forfølgelse, Revisionisme, Holocaustbenægtelse, Fornægtelse


Print Post