Hyltoft: 'Medieoverklassen - Kulturkompagniet bestemmer tonen'

Ole Hyltoft

Ole Hyltoft har været Socialdemokrat i 49 år. Nu har han meldt sig ind i Dansk Folkeparti. Ole Hyltoft var tidligere blandt andet formand for Socialdemokratiets kulturudvalg, og er nu bestyrelsesmedlem af Danmarks Radio.

Ifølge Ole Hyltoft gik alting forkert, da akademikere og socialteknologer kuppede partiet i tresserne og halvfjerdserne, folkekulturen blev udskiftet med modernisme og kulturradikalisme, og den almindelige arbejder blev fremmedgjort.

Ole Hyltoft vil gerne gøre op med medieoverklassen, som han forklarede i en kronik i Jyllands Posten den 28 april.

Søndag den 3 maj, den dag hvor interviewet blev sendt, var han igen aktuel med en kronik i Berlingske Tidende; Frihedskamp før og nu

Der er mennesker, der bilder sig ind, at hele verden skal marchere i takt til deres ideer. Har de magten, interesserer samtalen dem kun på skrømt. Når argumenterne taler, tier de. Den slags fanatikere forstår kun et klangfuldt Nej. [..]

Vi kan ikke adskille frihedskæmpernes kamp for frihed med deres kamp for fædrelandet. I deres bevidsthed var de to ting uadskillelige.

I filmen Flammen og Citronen råber sabotørerne »For fædrelandet« i det øjeblik, de henrettes af Gestapo. Jeg ved ikke, om disse råb faktisk blev råbt. Men der er talrige beviser på, at de dødsdømte frihedskæmpere tænkte på den måde.

Berlingske Tidende 3 maj 2009 - Kronik: Frihedskamp før og nu

Ole Hyltoft i Deadline 3 maj 2009

 


Ole Hyltoft i JP 28 april 2009:

Ole Hyltoft som ung
Ole Hyltoft som ung Socialdemokrat

J. O. Krag så derimod kun velfærdsstaten som et økonomisk projekt. Og da hans efterfølgere, ”de fabelagtige fire”, Auken, Lykketoft, Nyrup, Ritt overtog Socialdemokratiet fra sidst i 1970'erne, blev de sidste søm slået i arbejderbevægelsens ligkiste. Den førhen så levende ”bevægelse” med kooperation og høje idealer blev lagt død. ”De fabelagtige fire” fattede intet af partiets folkelige kulturbevidsthed. Deres værdigrundlag var en blegnæbet udgave af kulturradikalismen.

Da islams indtrængen i den europæiske civilisation blev det overordnede politiske problem, havde Socialdemokratiet derfor intet andet modspil end ligegyldighed. Et kulturelt værdigrundlag havde ingen plads i ”de fabelagtiges” politiske ABC. Lykketoft & Co. overtog medieoverklassens og Det Radikale Venstres indvandringspolitik: jo flere muslimer i Danmark des bedre. De socialdemokratiske vælgeres bekymring over den overhåndtagende muslimske indvandring blev mødt med bagatellisering og arrogance fra ledelsen.

Jyllands Posten 28 april 2009 - Derfor sagde jeg farvel til S

Mere Ole Hyltoft:

Politiken 30 april 2009 - DR-bestyrelsesmedlem melder sig ind i DF

Ole Hyltofts hjemmeside


Print Post