Der er vist ved at gå højeste mode i at anklage alle og enhver for antisemitisme, også i den danske andedam.

Derfor synes jeg det var passende lige at bringe denne aktuelle historie fra USA.

'Du ved at enhver der kritiserer den israelske stats politik får lukket munden, og får denne antisemitisme-etiket; det er sådan man skaber en truende atmosfære så ingen kan tale ud om hvad der foregår i Israel-Palæstina, og så videre. Dette er det større billede..'

Et interview med Professor William Robinson

Den zionistiske lobby angriber endnu en professor

Doug Henwood: Vi får nu selskab af William Robinson, der er professor i sociologi ved University of California i Santa Barbara; det er en person jeg har mødt for en 6 - 7 år siden ved en konference, og selv om jeg var uenig med ham på nogle punkter, mente jeg at han var et seriøst og reflekterende menneske.

  Support our Jewish Troups

Jeg var ret oprevet over at læse på hjemmesiden Insider Higher Ed, at han bliver forfulgt af den zionistiske lobby på grund af en e-mail han sendte til nogen af sine studenter. Velkommen til William Robinson, fortæl os om hvad det var du sendte og hvad der siden er sket.

William Robinson: Ja, hej alle sammen. Jeg havde medsendt noget materiale der var meget kritisk overfor den Israelske invasion i Gaza, som del af studiematerialet for et kursus om globalisering og globale begivenheder, dette skete i januar. Og nu står jeg her på universitetet overfor beskyldninger om antisemitisme og overtrædelse af universitetets moralske kodeks, fordi to studerende der deltager i kurset der i alt havde 80 deltagere, indgav en klage hvori de sagde at de følte sig krænket af materialet der fordømte invasionen i Gaza.

De to studerende forlod omgående kurset, jeg kender dem ikke en gang personligt. Og det der er værst er ikke at disse studerende indgav en klage, det kan enhver studerende gøre, men at universitetet tog klagen seriøst, og faktisk forfølger mig.

Doug Henwood: Du er fastansat [tenured] ikke ? Du har rettigheder?

William Robinson: Ja jeg er fastansat, jeg arbejder fuld tid.

Doug Henwood: So teoretisk set er du beskyttet mod at blive forfulgt for det de tror på?

William Robinson: Teoretisk set er jeg fuldstændig beskyttet, og selv hvis jeg ikke var fastansat ville jeg have akademisk frihed, og dette er en komplet tilsidesættelse af min forskningsfrihed, alle akademiske frihedsprincipper, universitetets egne vedtægter vedrørende forskningsfrihed, og den Amerikanske Forening af Universitetsprofessorers principper og procedurer vedrørende akademisk frihed, so der er ingen som helst basis for noget af det her.

Det der foregår, er at vi fandt ud af at nogle studenter på universitetet og fakultetet har stiftet en komite for forsvar af forskningsfriheden der skal tage den her sag op, og i øvrigt har de lavet en blog hvor de har publiceret al den information [...]

Anti Defamation League....

  Stop Sparepæren!
  Abe Foxman - jødisk supremacist
   
  William I. Robinson - Jøde
  William Robinson - Antisemitisk Jøde
  'Jewish Students Under Siege from Professor at UC Santa Barbara'
 
  'This student has asked us to protect her for fear of reprisals'

Men vi fandt ud af at Anti Defamation League, som du og dine lyttere måske ved, en gang var en organisation der gjorde et godt arbejde ved at bekæmpe antisemitisme, men som siden er blevet et talerør for den israelske regering, en forening der forsvarer den israelske stats politik og handlinger, som går efter enhver der kritiserer denne politik og angriber den.

Så disse studerende beskyldte mig ikke en gang for noget som man normalt ville betragte som antisemitisme - diskriminering mod Jøder, mod den jødiske religion og så videre - de sagde lige ud at professoren havde forelagt dem materiale der var kritisk overfor den israelske stat, og det er lige med antisemitisme.

Doug Henwood: Jeg mener at det var sådan at nogle fandt det provokerende at du havde sammenlignet israels opførsel med nazisternes. Var det det der var problemet?

William Robinson: Det gjorde jeg ikke. Hvad jeg gjorde er at jeg gav dem forskellige artikler fra alverdens medier, og fra Internettet. Et af dem var en artikel skrevet af en jødisk journalist i en jødisk avis her i USA, der kritiserede invasionen i Gaza..

[...]

Abraham Foxman- Anti Defamation League

William Robinson: Abraham Foxman fra Anti Defamation League ankom her til Santa Barbara og indkaldte til et møde med en udvalgt gruppe fra fakultetet, og han indkaldte til dette møde med det eneste formål at få professor Robinson forfulgt, og dette er sprængstof.

Vi har lige hørt dette, og vi vil fortælle det til offentligheden. Der er altså denne her eksterne Israel lobby der kommer til universitetet og som beskylder mig for antisemitisme og for at gøre alle disse skrækkelige ting for at skabe en atmosfære af total intimidering.

Du ved at enhver der kritiserer den israelske stats politik får lukket munden, og får denne antisemitisme-etiket; det er sådan man skaber en truende atmosfære så ingen kan tale ud om hvad der foregår i Israel-Palæstina, og så videre. Dette er det større billede..

[I øvrigt er William Robinson selv Jøde. De to studerende blev senere identificeret som Rebecca Joseph (22) and junior Tova Hausman. Universitetet har tilknyttet en speciel delegeret fra Wiesenthalcentret rabbiner Aron Hier]

 

Hør hele interviewet her

Eller læs videre på engelsk:

Counterpunch 29 april 2009 - Zionist Lobby Targets Another Tenured Professor

Ziofascism 25 maj 2009 - Academic Freedom Under Attack by Zionists

Fox News 4 mai 2009 - California Professor Probed After Sending E-Mail Comparing Israelis to Nazis

Los Angeles Times 30 april 2009 - Professor's comparison of Israelis to Nazis stirs furor

Committee to Defend Academic Freedom at USCB 28 april 2009 - Abraham Foxman pushed UC-Santa Barbara to investigate professor

Inside Higher ED 23 april 2009 - Crossing a line


Kommentar: Ja vi kender alt for godt disse zionistiske organisationers flyvende psykiske terrorkorps.

  Alan Dershowitz - jødisk supremacist
  Alan Dershowitz - They Live!

Efter at have kaldt Ariel Sharon for en krigsforbryder og have beskyldt jøderne for at 'hænge sammen som ærtehalm', sprang en vis Kenneth Jacobsen fra ADL of B'nai B'rith til, og assisterede 'hædersmanden' Bent Melchior [Raapil!] med at forsøge at lynche Socialdemokraten Torben Lund.

Desuden har vi berettet en del om Simon Wiesenthalcenterets tilsvarende forsøg på at udøve pression på det officielle Danmark i sagen om Søren Kam, Erik Haaest, Radio Holger, og de jødiske ekstremister Zuroff, Gerstenfeld og Mazels hadkampagne mod Skandinavien og andre europæiske lande, igen med det formål at udøve politisk pression..

Men endnu friskere i erindringen ligger mindet om hvordan professor Norman Finkelstein med de groveste midler blev udmanovreret af en frodende og rasende Alan Dershowitz:
Raapil 29 april 2009 - Nedslag i antisemitisme-debatten

Men midt i alt det der skal vi ikke glemme den 68 årige østrigske forfatter Gerd Honsik, der ser frem til 5 år i spjældet, der nok heller ikke står på Wiesenthal Centrets ønskeliste, han har nemlig skrevet en omfattende bog der dokumenterer Wiesenthals mange lognehistorier etc. Det er det eneste jeg har set fra Honsik på engelsk.
Balder.org 27 april 2009 - Power, Perjury and Murder in Simon Wiesenthal's Footsteps

Mosaisk Upps - TV2: Torben Lund & Verdensjødedommen

Kommentar til de to Politiken indlæg: På trods af det 'israel kritiske' indhold i begge indlæggene, forsøger begge forfattere i virkeligheden at fastholde Israels 'speciale status', begrundet i 'Europæernes antisemitisme' og forsvarer retten til at dømme alt mellem himmel og jord som 'antisemitisk'. Holocaust ophøjes endnu en gang til at være verdens centrale drama. Smart zionistisk damage control!

Politiken 27 april 2009 - Har Israel lært af holocaust? (Marcus Rubin)

Politiken 25 april 2009 - Tøger Seidenfaden: Vi må være alvorligt kritiske over for Israels politik og gerninger

Balder Blog 30 marts 2009 - Jødekartoteket - Om ADLs kriminelle historie og praksis

Balder.org - Den Israelske Lobby - Hollandsk produceret dokumentar fra april 2007 Video Content


Balder.org - Artikler om Holocaust, Zionisme, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, forfølgelse, Revisionisme, Holocaust-benægtelse


Print Post