Østrig: Retssag, 68 årige forfatter Gerd Honsik risikerer 20 års fængsel for tankeforbrydelser

Opdatering: Honsik dømt til fem års fængsel

I morgen mandag den 20. april starter en ny retssag i Wien mod den 68 årige østrigske filosof og forfatter Gerd Honsik.

Gerd Honsik - Forfulgt forfatter
Gerd Honsik

* Jeg har aldrig i mit liv betegnet mig selv som Nazist, og aldrig brugt symbolerne fra denne tid.
* Intet af det som bliver rost i forbindelse med Nazismen har jeg nogensinde gjort mig til talsmand for, og jeg har kun opponeret mod de angreb på datidens Tyskland der er blevet udbredt til skade for alle Tyskere inklusiv Østrigere uagtet deres verdensanskuelse.
* Jeg har aldrig været antisemit.
* I de 25 år jeg var aktiv som forlægger og beskæftigede mig med partipolitik i Østrig fra 1967 indtil 1992, blev hverken jeg eller én eneste af mine medarbejdere nogensinde anklaget for udbredelse af nazi-ideologi, for ikke at tale om at jeg nogensinde skulle have været dømt for det! Heller ikke for 'indvandrerfjendlighed', hvad det end skal betyde.

Billedet af forfatteren på forsiden er taget fra det østrigske tidskrift 'News', som i årevis hængte forfatteren ud som mistænkt for at være leder af en brevbombe-morderbande. I en retssag konkluderede 'Generaldirektøren for Offentlig Sikkerhed' i Østrig; landets højeste politimyndighed, bladet 'News' for udbredelse af falske oplysninger, således at Honsik ved retten kunne fremtvinge en berigtigelse.
 
Germany must Perish
Theodore N. Kaufmann

Han sidder i forvejen i fængsel, i færd med at afsone en dom på 18 måneder.

Honsik blev dømt i 1992, men flygtede til Spanien, hvor han levede i fred og fortsatte sin forfattervirksomhed de næste 15 år, indtil han ved hjælp af den i mellemtiden vedtagne Europæiske Arrestordre blev udleveret til Østrig omkring august 2007. Han må således næsten have været færdig med at afsone straffen.

Nu er Gerd Honsik på ny anklaget under den samme paragraf; den såkaldte 'Wiederbetätigungsgesetz', da han under sit eksil i Spanien har fortsat sin virksomhed som forfatter og publicist.

Denne gang risikerer han op mod 20 års fængsel.

Anklageren påstår 'gerningsmandens særlige farlighed', en farlighed der udelukkende består i at han har en anden end den forskrevne opfattelse af nyere europæisk historie, og nægter at tie stille med det.

Jeg har læst én af Honsiks bøger; 'Der Juden III. Reich - Halt dem Kalergiplan', og i den mødte jeg et varmt, meget vidende og belæst menneske, der har tænkt grundigt over mange ting. Jeg lærte mange interessante detaljer om europæisk historie, hvorunder en hel del jeg aldrig havde hørt om før.

Gerd Honsik bliver ofte skildret som 'en farlig nynazist', og sandheden er vel at hans ideologiske rødder ligger i den 'Völkische' bevægelse hvorfra også Nationalsocialismen udsprang. Jeg har dog ingen steder hørt ham argumentere for noget som helst utilstedeligt eller radikalt, som man som regel forbinder med Nationalsocialismen, og hvis Gerd Honsik er 'Nazist', så må konklusionen være temmelig uvelkommen for magthaverne. Jeg har i hvert fald svært ved at se hvor det morderiske uhyggelige sindelag gemmer sig hos Honsik.

Det er trist og skandaløst at begavede mennesker som Honsik i det moderne Europa må slide deres liv i fængselsceller, og denne praksis får enhver påstand om den vestlige verdens moralske overlegenhed' til at tage sig latterlig ud.

På den anden side er den ihærdige forfølgelse af netop denne mand måske et tegn på at han virkelig har formået at lægge fingeren på et meget ømt punkt.

I bogen 'Halt dem Kalergiplan' beskæftiger Honsik sig indgående med dannelsen af den Europæiske Union, og giver sit syn på hvorfor, hvordan, og med hvilke midler dette totalitære monster er opstået. Det er hårrejsende at læse hvordan den allierede besættelsesmagt i efterkrigstiden mere eller mindre forsøgte at føre de forskellige foreliggende planer for udryddelsen af den tyske befolkning i livet. Bogen er spækket med meget lidt kendte men særdeles interessante detaljer.

Seks forbryderiske planer

Honsik taler om 6 sådanne planer. Den første var Versaillesfreden (diktater) efter første verdenskrig, derefter kom Kaufman-planen, udarbejdet af JødenTheodore Nathan Kaufman i 1941, der var rådgiver for præsident Franklin Delano Roosevelt. Planen omfattede blandt andet kastrationen af 20 millioner tyske mænd.

Som tredje på listen figurerer 'Hootonplanen', udarbejdet af Earnest Albert Hooton den 14 januar 1943. Den taler ikke om kastration, men om at tyske krigsfanger og flygtninge ikke skulle have lov til at vende tilbage til Tyskland efter krigen, og at Tyskeren som 'race' skulle udryddes ved hjælp af masseindvandring af fremmede. Honsik argumentere for elementer indeholdt i denne plan endnu i 1993 var del af den amerikanske tysklandpolitik:

En anvisning for at den nutidige tvang til etablering af 'det multikulturelle samfund' er en videreførelse af tankerne i Hootonplanen, kan udledes af en tale holdt af Jeffrey Peck, lederen af 'Canadian Centre for German and European Studies' (CCGES) i 1993: Jeg håber at den tyske befolkning med tiden vil ændre sig fra rent hvidt og kristent til brunt, gult og sort, muslimsk og jødisk. Kort sagt; begrebet tysk identitet skal ændres. (Honsik side 82)

(Jeffrey Peck er med stor sandsynlighed Jøde, og 'Canadian Centre for German and European Studies' er med stor sandsynlighed endnu en organisation med en stærk jødisk dagsorden; I dag 17 april 2009 handler forsiden af centerets hjemmeside tilfældigvis om 'Holocaust Remembrance Day', desuden optræder en lang række jødiske navne på medarbejdere)

Så går vi videre til 'Morgenthauplanen', udarbejdet på opfordring af den amerikanske præsident Roosevelt af hans jødiske finansminister Henry Morgenthau. Her et citat:

Tyskland vil ikke blive besat med befrielse som mål, men som en besejret fjendlig nation. [..] Ødelæggelse af tyske nøgleindustrier, opdeling af Tyskland i en nordlig og sydlig stat, Ruhrgebiet afmonteres og gøres til international zone, tyske arbejdere skal udføre tvangsarbejde i udlandet.' Lige som i Hootonplanen indeholder den fødselstal-begrænsende tiltag. Det skønnes at planen hvis den ville være blevet gennemført ville have ført til at 20 millioner tyskere var død af sult.

Som nr. 5 på listen nævner Honsik 'Befrielsesløgnen; Jalta, Casablanca, Potzdam.

 

'Vi var glad for at høre at Zions Vises Protokoller var falsknerier.
Indtil vi fik den dårlige nyhed:
Kalergi-planen er ægte.
Og vi er vidner til dens virkliggørelse.'

 
   
   
 

Kalergiplanen der stammer fra omkring 1924 indtager plads nr. 6. Kalergi tildeler Jøderne en rolle som 'førerrasse' i Europa, og ser en fremtid hvor Europæerne er blevet til en kaffefarvet blandingsrace. (meget simplificeret) Coudenhove Kalergi anses stadigvæk som den spirituelle fader af den Europæiske Union. Det var også ham der stiftede EU-forløberen den Pan-Eurpæiske bevægelse, sponsoreret af de jødiske bankfolk Paul Warburg og Bernard Baruch.

(Vi har beskæftiget os med den japansk/europæiske filosemit og racefilosof Coudenhove Kalergi i disse artikler I | II )

Honsik redegør blandt andet for at de fem tidligere planer alle har deres udspring i Coudenhove Kalergis filosofier.

Denne opremsning var bare et lille eksempel på hvilke emner Honsik beskæftiger sig med.

Han dvæler dog ikke kun ved fortiden, men fortsætter rejsen ind i samtiden. Måske går det nu op for nogle, at 'revisionisme' ikke blot beskæftiger sig med 'holocaust', men med et væld af andre tildragelser før, under og efter anden verdenskrig.

Når man efterhånden forstår hvor meget skammeligt der er at skjule, og hvor meget i vores tid og af samfundsudvikling er direkte forbundet med disse hændelser og de efterfølgende magtstrukturer, begynder man at forstå hvorfor det er visse kredse så magtpåliggende at holde essentiel viden væk fra den offentlige debat.

Det er klart at disse magtstrukturer er bedst tjent med at fastholde billedet af de enestående ufatteligt onde tyskere / nazister i så stort et omfang som muligt.

At sandheden er langt mere sammensat end dette simple billede på de gode og de onde, ville ikke pynte på troværdigheden for de nuværende regimer i Tyskland og Østrig, og formentlig en del andre lande for ikke at glemme Polen og Rusland. Et uønsket diskussionsemne der hænger sammen med foregående, er tysklands 'statsretslige status'.

Ingen gyldig forfatning?

Honsik, men også andre fra helt andre miljøer, jurister og professorer, har påpeget at Tyskland ikke har en gyldig forfatning, og reelt set stadigvæk har status som et besat land (igen meget simplificeret). Det hævdes blandt andet at medlemskabet af diverse foreninger som Tyskland er medlem af, såsom EU er ulovligt og ugyldigt. Man må selv gøre sin research for at finde ud af hvordan det helt hænger sammen, men det er en offentlig hemmelighed at sagen er en slem kattepine for den nuværende 'administration', for nu for en gangs skyld at bruge ordet på den rette måde. Der er meget i den tyske underskov, som selv ret velinformerede danskere ikke hører ret meget om.

 

 
Der Hooton Plan (BDR MultiKulti Propaganda)  
>„Während dieser Zeit (der Überwachung und Besetzung) soll ebenfalls die Einwanderung und Ansiedlung nicht deutscher Menschen, insbesondere nichtdeutscher Männer, in die deutschen Staaten gefördert werden.“ Um größeren Widerstand bei den Deutschen zu vermeiden, schlug Hooton vor, diese Umzüchtung langsam durchzuführen.[3][4] Ebenso äußerte sich Hooton am 10. Oktober 1944 in der New York Times und an anderen Stellen. Außer vielfältigen Genmanipulationen, um den Deutschen die „kriegerischen Erbanlagen“ wegzuzüchten, empfahl er, den Großteil der Angehörigen der Deutschen Wehrmacht für 20 Jahre oder länger in alliierten Staaten als Arbeitssklaven einzusetzen. [5]

 

Processerne mod Horst Mahler og Sylvia Stolz opfattes af dem selv og deres støtter som en sejr, fordi de blandt andet i disse processer havde lejlighed til at fremføre spørgsmål om domstolenes og statens legitimitet. I en del tilfælde har 'systemet' tydeligvis manglet svar, og hævnen i form af lange fængselsstraffe understreger kun systemets magtesløshed overfor de frygtløses frie ord.

Planerne tilsyneladende udvidet

Hvis nu alt det ovenstående, inklusiv de forskellige genocidale planer kun gjald Tyskland, så ville problemet stadigvæk være relativt. Men som enhver der har øjnene åbent må kunne se; disse planer føres ud i livet med stor iver, ikke kun i Tyskland, men i hele den vestlige verden.

Honsiks bog indeholder meget der er af største interesse også for folk der på ingen måder føler sig beslægtet med 'völkische' ideer, eller 'tvivler på holocaust'. Den beskriver blandt andet den mere eller mindre skjulte fortid der har ført til nutidens altopslugende globalisme, centralisme, afnationalisering, 'en nye verdensorden'. I hvert faldt en åben debat værdig..

Interessen deles tilsyneladende også af justitsministeriet i Wien.

Enten er verden flad eller?

 
  Farlig Terrorist?
  Frihedsdigteren Gerd Honsik bliver siden
4. Oktober 2007 holdt fanget i
Justizanstalt Wien-Josefstadt
Wickenburggasse 18-22
A-1082 Wien

http://www.honsik.com/

Enten sætter man altså folk i fængsel fordi de påstår at verden er flad, eller også må der være noget i Honsiks arbejde der er så farlig for den bestående orden, at det er derfor man truer med at sætte en nær halvfjerdsårig i spjældet i op mod tyve år. For at have ideer. For at sige hvad han mener.

I det første tilfælde må man sige det er en ubarmhjertig stat der smider folk i fængsel i årevis fordi de mangler intellektuel begavelse og derfor udspyer dumheder.

Er det derimod det andet tilfældet, og er Honsiks ideer så farlige for den bestående orden at det motiverer systemet til at uddele straffe der overgår straffen for mord og voldtægt, så må det da være utroligt interessant at finde ud af hvad dette så går ud på. Det fandt jeg ud af det faktisk var.

Pennen er mægtigere end sværdet, plejer man at sige...

Det er derfor Europa fængsler forfattere, forfølger dem over landegrænser, brænder bøger og forbyder ideer.

Hitlers fødselsdag

Det er i øvrigt ikke godt at vide om den østrigske 'justiz' bevidst har valgt datoen den 20. april, der tilfældigvis er Hitlers 12. fødselsdag, som dagen hvor Gerd Honsik skal i retten.

Retssagen forventes at blive afsluttet på omkring tre dage.

Domsafsigelse fredag den 27. april 2009

Gerd Honsik -  Fiend and Felon Power, Perjury and Murder in Simon Wiesenthal's Footsteps

Gerd Honsik - Freispruch für Hitler? 37 ungehörte Zeugen wider die Gaskammer

Relateret:

Opdatering:

Global Echo 2 april 2015 - Der Hooton-Plan – wie lasse ich ein Volk verschwinden

National Journal 28 april 2009 - Der Holo-Hammer fuhr auf den Dichter hernieder: Gerd Honsik von der Holo-Inquisition zu weiteren fünf Jahren verurteilt

Politiken 27 april 2009 - Holocaust-benægter fem år i fængsel

Die Presse 27 april 2009 - Fünf Jahre Haft für Gerd Honsik wegen Wiederbetätigung

Die Presse 24 april 2009 - Honsik-Prozess: "Ich bin kein Täter"

Die Presse 20 april 2009 - 'Honsik ist nicht irgendein kleiner Nazi'

Die Presse 20 april 2009 - Honsik: Wiederbetätigungsprozess zu Hitlers Jubiläum

Die Presse 16 april 2009 - Wiederbetätigung: Honsik-Prozess startet am Montag

Schweiz Magasin 14 april 2009 - Deutsche Regierung wegen Hochverrat angezeigt

Balder Blog 13 april 2009 - Status over fængslede og forfulgte dissidenter i Europa - Påsken 2009

Balder Blog 19 januar 2008 - Østrig - Gerd Honsik - Halvandet år i spjældet for tankeforbrydelser

Balder Blog 18 april 2008 - EU ærer racisten Coudenhove-Kalergi, manden der lavede blåtrykkene til EU diktaturet

Balder.org 20 december 2007 - EU Ideologien har Rødder i filosemitisk Racisme Coudenhove-Kalergi

Germany Must Perish by Theodore N. Kaufman (pdf)

FPP - Der Morgenthau Plan 1944/45

FPP - Introduction to The Morgenthau Plan (by David Irving)

E-books - The Morgenthau Plan: Soviet Influence on American Postwar Policy


Balder.org - Artikler om Holocaust, Zionisme, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, forfølgelse, Revisionisme, Holocaust-benægtelse


Print Post