Tankepolitiet dømmer holocaust-kætter i Australien, Dr. Fredrick Töben står til bøde eller fængsel for at støde de hellige. (Opdatering: nu med video)

Af Tim Dornin | 16 april 2009

Holocaust revisionist Fredrick Töben fundet skyldig i foragt for retten

  Dr. Fredrick Töben in court
  Dr. Fredrick Töben in court

Sydney, Australien - Revisionisten Fredrick Töben er blevet fundet skyldig i foragt for retten efter at have nægtet at følge ordrer til at standse offentliggørelsen af 'racistisk materiale' på sin hjemmeside Adelaide Institute.

I en afgørelse af den Føderale Domstol i dag, sagde dommer Bruce Lander at Töbens opførsel havde været forsætligt, og at han hårdnakket havde nægtet at følge loven.

'Hans opførsel viser at han ikke accepterer at den ytringsfrihed som borgere i dette land har ikke indbefatter friheden til at publicere materiale der er beregnet op at støde, fornærme, latterliggøre eller intimidere mennesker på grund af deres race, farve, national eller etnisk oprindelse, ' sagde dommer Lander.

Executive Council of Australian Jewry - Zionist Federation of Australia

 

Dr. Toben havde nægtet sig skyldig i 28 tilfælde af foragt for retten, der stammede fra påstande fra præsident af 'Executive Council of Australian Jewry', Jeremy Jones.

Jeremy Jones indgav første gang en klage til Menneskerettigheder og Ligestillingskommissionen i 1996, og krævede senere af den føderale domstol at fastholde sin beslutning, som den gjorde i 2002.

I en høring sidste år, fortalte Jeremy Jones' advokat Robin Margo SC, at Fredrick Töben gennem seks år havde trodset rettens påbud.

Advokat Margo sagde at Adelaide Institutes hjemmeside i juli 2008 stadigvæk publicerede 'ondskabsfuld antisemitisk materiale', bland andet at der ikke var gaskamre for aflivning af mennesker i koncentrationslejren Auschwitz, og at holocaust var 'verdens mest beskidte mordanklage'.

Han opfordrede retten til at give Toben en bøde, eller pålægge ham fængselsstraf hvis han ikke kunne betale.

Efter at have offentliggjort dommen, hævede dommer Lander retten for at tage stilling til strafudmålingen.

Den føderale domstols beslutning faldt efter Dr. Toben forlod England i november da tyske autoriteter krævede hans udlevering for at slæbe ham i retten for holocaustbenægtelse slog fejl.

  Thought Enforcement Taskforce  - Deesillustrations.com
  Zought Enforzement Tazkforze

Den 64 årige var en måned forinden blevet arresteret i lufthavnen Heathrow under en Europæisk Arrestordre, men en britisk domstol fandt senere at begæringen var ugyldig da den ikke var detaljeret nok. De tyske autoriteter lovede at fortsætte med deres forsøg på at få Dr. Töben arresteret i andre lande. Holocaustbenægtelse er en kriminel handling i Tyskland, og overtrædere kan imødese straffe op til fem års fængsel. (Citat slut)

Durban II - Muslimer vil have samme beskyttelse som Jøderne

Samtidigt blev muslimske forsøg på ved den kommende Durban II anti-racismekonference at opnå den samme beskyttelse for deres religion som Judaismen med sin 'Shoah' holocausttilbedelse har opnået i vesten, afvist af den amerikanske regering:

USA sagde den 13. april 2009 at ændringerne i Durban hilses velkommen, men er utilstrækkelige

Washington (JTA) -- De Forenede Stater bifalder ændringer i udkastet af Durban II dokumentet, men sagde at der skulle mere til.

'USA mener, at man selv om referencer til 'ærekrænkelse af religion' er blevet fjernet fra det nuværende udkast, kan vi ikke støtte (islamiske) begrænsninger af ytringsfriheden der kunne blive resultatet af noget af det sprog der anvendes i forbindelse med 'opfordring' til religiøst had; et koncept der som USA mener, bør være snævert og klart defineret, og bragt i overensstemmelse med de menneskerettigheder der sikrer ytringsfrihed.'

Fredrick Töben after hand-down of 16 April 2009 Judgment at Adelaide, Australia YouTube

 

  Norman Schueler - Jewish Community Council
  Norman Schueler
Jewish Community Council

Töben fortalte journalister at han ikke fortrød sine handlinger, beretter Australian Broadcast Corporation.

'Hvis man tror på noget, og man vil have sin frihed til at udtrykke sine meninger, skal man være forberedt på at ofre noget,' sagde han.

Dr. Fredrick Töben har erklæret at han vil nægte at betale bøden, og vil gå i fængsel i stedet for.

 

Kilder:

Herald Sun 16 april 2009 - Holocaust denier Fredrick Toben guilty of criminal contempt

ABC News 16 april 2009 - Holocaust denier guilty of contempt

Haaretz 16 april 2009 - Australia convicts Holocaust denier for continuing to post anti-Semitic claims

Federal Court of Australia 16 april 2009 - Jones v Toben [2009] FCA 354 (Domsudskrift)

Fredrick Tobens hjemmeside - Adelaide Institute (Meget af indholdet er væk) Her et eksempel

Relateret:

Radical Press 16 april 2009 - Toben Down. Who’s Next?

Balder Blog 30 oktober 2008 - Britisk domstol siger nej til tysk krav om udlevering af tankeforbryder Fredrick Töben

Balder Blog 4 oktober 2008 - London: Holocaustbenægter Töben fremstillet på retsmøde om tysk udleveringsbegæring

Balder Blog 2 oktober 2008 - London: Fredrick Töben, australsk revisionist arresteret i Heathrow lufthavn

Balder Blog 13 april 2009 - Status over fængslede og forfulgte dissidenter i Europa - Påsken 2009

Balder Blog - Den Europæiske Arrestordre oversigt over diverse sager


Balder.org - Articles about Holocaust, Zionism, Judaism, Jewish Censorship, Israel Lobby, persecution, Revisionism, Holocaust-denial


Print Post