Så må jeg til det. Til det kedelige altså, til det som interesserer de færreste i Danmark, men som skal markeres, om ikke andet for princippets skyld. Men jeg skal gøre det kort uden at tage de mange mellemregninger med.

Gerd Honsik - Østrig

  Gerd Honsik
  Gerd Honsik

Allerede i fængsel, risikerer nu 20 år

Den østrigske dissident, den 68 årige Gerd Honsik, var i gang med at afsone 18 måneder der stammer fra en dom for tankeforbrydelser i 1992. Han begyndte afsoningen i december 2007, da han flygtede fra sin dom og blev udleveret ved hjælp af den europæiske arrestordre fra Spanien i oktober 2007.

Omkring den 3. april blev det offentliggjort at forfatteren igen skal i retten for nye anklager, i forbindelse med hans forsvar. Den nye retssag begynder den 20. april i Wien. Hvis han dømmes for 'holocaustbenægtelse', eller som det kaldes i Østrig 'Wiederbetätigung' risikerer han 20 års fængsel.

Balder Blog 19 april 2009 - Østrig: Retssag, 68 ¨årig forfatter Gerd Honsik risikerer 20 års fængsel for tankeforbrydelser

Balder Blog 19 januar 2008 - Østrig - Gerd Honsik - Halvandet år i spjældet for tankeforbrydelser

Gerd Honsiks hjemmeside


Wolfgang Fröhlich - Østrig

  Wolfgang Fröhlich
  Wolfgang Fröhlich

Wolfgang Fröhlich, 56 årig østrigsk ingeniør, sidder stadigvæk i et fængsel i Østrig hvor han afsoner seks og et halvt års fængsel for at have skrevet breve til østrigske parlamentsmedlemmer og Paven hvori han havde overtrådt den østrigske holocaust lov (Wiederbetätigung).
Dommen der faldt i januar 2008 lagde to og et halv års fængsel til en straf på fire års fængsel hvoraf han allerede havde udstået 23 måneder. Helt nøjagtigt hvor meget han har tilbage af straffen eller om der som üblich i Østrig i mellemtiden er kommet nye anklager og sagsanlæg.

Balder Blog 18 december 2008 - Østrig: Mere end 6 års fængsel
til Wolfgang Fröhlich for manglende ærbødighed for ‘Holocaust’


  Horst Mahler
  Horst Mahler

Horst Mahler - Tyskland

Den 26. februar berettede jeg om dommen over den 72 årige Horst Mahler; seks års fængsel for tankeforbrydelser.

Den 11 marts fik jeg at vide at Mahler oven i de seks år havde fået yderligere 5 år og 2 måneder. Så vidt mig bekendt står han på nuværende tidspunkt til at afsone omkring 11 år. 1) Ekstra: Brev fra Mahler til Günter Deckert

Balder Blog 26 februar 2009 - Tyskland: Sådan ordner man holocaustbenægtere - 6 års fængsel for 72 årige Horst Mahler


Sylvia Stolz - Tyskland

  Sylvia Stolz
  Sylvia Stolz

Sylvia Stolz, forsvarsadvokat afsoner tre og et halvt års fængsel for at forsvare sin klient Ernst Zündel, hun blev idømt den 14. januar 2008. Jeg mener hun er stadigvæk forviklet i appeller og andre retssager, men har ikke noget godt overblik over det, i mellem den syndflod af meldinger om processer og appeller og nye processer mod de forskellige samvittighedsfanger der smægter i den nye verdensordens tortur og genopdragelsesanstalter.

Mannheim; Den Fjerde Domstolsafdeling ved landsretten i Mannheim har dømt holocaustbenægteren og bekendende nationalsocialist Sylvia Stolz til en fængselsstraf på tre og et halvt år, for 'opfordringer til racehad' og 'forsøg på at undgå at nogen bliver straffet' [Strafvereitelung]. (Hun er advokat, sic!). Derudover fik den 44 årige advokat forbud mod at udøve sit hverv i en periode på fem år.

Nobby's News 14. januar 2008 - Sylvia Stolz verurteilt


  Ernst Zündel
  Ernst Zündel

Ernst Zündel - Tyskland

Ernst Zündel, der nu må være omkring 70 år gammel, afsoner stadigvæk sine fem års fængsel i Tyskland i forlængelse af de to år han tilbragte i varetægt under umenneskelige forhold i Canada, efter en stribe af justitsmord i både USA og Canada, der uden nogen form for tvivl er organiseret af de sædvanlige mistænkte.. Efter min hovedregning må han nu snart have udstået to af de fem år han blev idømt den 15. februar 2007.

 

Balder Org 4 marts 2007 - Ernst Zündel idømt fem års fængsel for at benægte Holocaust


Germar Rudolf - Tyskland

  Germar Rudolf
  Germar Rudolf

Den tyske kemiker Germar Rudolf, der fik de tyske vogtere af den statsforskrevne historieskrivning på nakken, efter at have lavet kemiske analyser af væggene af adskillige angivelige gaskamre, og kom til de forbudte konklusioner at de rum som han havde undersøgt umuligt kunne have været brugt til at gasse masser af mennesker, har 88 dage tilbage af en straf på to og et halvt års fængsel han blev idømt omkring den 15 marts 2007. I øvrigt har ingen til dato kunne sætte en finger på hans videnskabelige arbejde. Han er også en af de revisionister der aldrig har kunne tages til indtægt for nogen særlig politisk holdning eller anden agenda end det at søge sandheden.

Germar Rudolfs hjemmeside


  Biskop Richard Williamson
  Biskop Richard Williamson

Biskop Richard Williamson - Tyskland

Efterstræbes stadigvæk af det tyske neo-Stasi

Balder Blog 5 marts 2009 - EU-parlamentarier Elmar Brok kræver europæisk arrestordre for biskop Richard Williamson

The Independent 1. marts 2009 - Germany may arrest Holocaust row bishop

 


Vincent Reynouard - Frankrig

  Vincent Reynouard
  Vincent Reynouard

Den franske revisionist Vincent Reynouard er så vidt mig bekendt stadigvæk på flugt fra holocauSSt-templets vogtere. Den 38 årige kemiker blev omkring den 10 november 2007 idømt ét års fængsel og en bøde på 74.500 kr for at udtrykke andre end de gængse meninger om holocauSSt. Desuden skal han betale sagsøgerne, med stor sandsynlighed B'nai B'rith aflæggeren CRIF, en 'erstatning' på 24.600 kr.

Vincent Reynouard blev dømt af en domstol i Salerne i det østlige Frankrig, for i 2005 at have skrevet en 16 sider lang artikel med navnet ‘Holocaust? De Skjulte Fakta‘.

Fængsels Adresse:

Monsieur Vincent Reynouard
N° 33 034
Maison d’arrêt de Valenciennes
BP 80 455
F-59322 VALENCIENNES Cedex
(France)

Balder Blog 23 februar 2009 - Frankrig: Vincent Reynouard dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse

Balder.org 20 december 2009 - Who is Vincent Reynouard?


  Georges Theil
  Georges Theil

Georges Theil - Frankrig

Georges Theil, en fransk revisionist sidder mig bekendt endnu ikke i fængsel, men bliver smadret ved enorme bøder (40.000 €) og erstatninger til ni jødiske foreninger (50.000 €), samt 8.000 € for tvungne offentliggørelser i pressen.. Han står dog også til ét års ubetinget fængsel. Jeg er ikke helt up to date, men regner med at der stadigvæk foregår retshandlinger.

Adelaide Institute - Georges Theil


Henrik Holappa - Finland

  Henrik Holappa
  Henrik Holappa

Finnen Henrik Holappa sidder stadigvæk buret ind i USA hvor han har anmodet om politisk asyl. Han ventes snart udleveret til Finland, der har det mest repressive styre i Norden, for at have skrevet en kritisk artikel om de mange afrikanske voldtægtsmænd der har hærget Finland de senere år. 1) Helt præcist står han til ét års fængsel for at opfordre til racehad, 2) To års fængsel for at have 'besudlet æren af det afrikanske samfund i Finland', og 3) Seks måneders fængsel for 'overtrædelse af ophavsretsloven' (han havde indscannet et 'multikulturelt billede' fra en finsk avis, og sendt det som vedhæftet fil til en e-mail til en ven i USA. Uden hans kendskab publicerede amerikaneren billedet på en amerikansk hjemmeside.) Tilsammen tre og et halvt års fængsel.

Mere om Henrik Holappa her: Henrik Holappa, political prisoner

Opdatering:

Balder Blog 23 maj 2010 - Finsk lovforslag - Politiske partier skal straffes kollektivt for medlemmers racistiske udtalelser 


Stephen Whittle og Simon Sheppard - England

  Stephen Whittle og Simon Sheppard
  Stephen Whittle og Simon Sheppard

Stephen Whittle ( 41) og Simon Sheppard (51) er to briter der sidder fængslet i USA, hvortil de flygtede fra Storbritannien hvor de blev forfulgt af det britiske justitsministerium, efter at havde publiceret tegninger og historier der gjorde grin med moderne multikultipolitik, derunder Jøder og holocaust (på en server i USA!).

Så vidt mig bekendt er beslutningen om at udlevere de to blevet taget, eg ved ikke om den allerede er implementeret. Som vi så i Amdi Petersen sagen maler de juridiske møller ind imellem noget langsomt i USA.

Whittle og Sheppards hjemmeside - Heretical.com

David Duke - 8 november 2008 - Simon Sheppard & Steve Whittle Seek Asylum Over Thought Offense Charges


Flemming Christiansen og Stephan Günther - Tyskland

  Stephen Whittle og Simon Sheppard

Vores landsmand Flemming Christiansen og tyskeren Stephan Günther sidder stadigvæk i et af neo-Stasis kældre og venter på at deres sag kommer for en domstol. Flemming Christiansen er mig bekendt den første person overhovedet der blev udleveret af sit eget fødeland, for noget der ikke er kriminelt der, til et andet EU-land, under den i anledning af det angivelige terrorangreb den 11 september vedtagne 'Europæiske Arrestordre'. Frankrig har blankt afvist at udlevere to italienske terrorister, det ellers så restriktive Sverige, samt det komplet multikultivanvittige England og endelig Tyskland selv, har nægtet at udlevere egne borgere, og for Englands og Sveriges vedkommende også fremmede statsborgere under den samme lov.

Balder Blog 23 februar 2009 - Denmark: Two men accused of distributing Nazi music to be extradited to Germany on Tuesday


Dette var så hvad jeg lige kunne komme i tanke om af alvorlige sager lige nu, jeg har sikkert glemt nogle. Der er meget mere, af varierende art; selv zionister der er blevet offer for disse love; f.eks. i Canada, Ezra Levant, Mark Steyn, sagen mod Wilders, en britisk politiker der havde bandet lidt højt mens han så udsendelser om Israelernes angreb på Gaza, den Camerounfødte komiker Dieudonne Mbala Mbala i Frankrig, tegneren Maurice Siné, London Bombingsbenægteren, og producent af videoen The Ripple Effect Anthony John Hill, den britiske blogger Lionheart, og meget mere som jeg enten ikke har hørt om eller ikke lige kommer i tanke om.


Lukas Evangeliet 13 - 25

Men Pilatus sammenkaldte Ypperstepræsterne og Rådsherrerne og Folket og sagde til dem: "I have ført dette Menneske til mig som en, der forfører Folket til Frafald; og se. jeg har forhørt ham i eders Påhør og har ingen Skyld fundet hos dette Menneske i det, som I anklage ham for, og Herodes ikke heller, thi han sendte ham tilbage til os; og se, han har intet gjort som han er skyldig at dø for.

Derfor vil jeg revse ham og lade ham løs." (Men han var nødt til at løslade dem een på Højtiden.)

Men de råbte alle sammen og sagde: "Bort med ham, men løslad os Barabbas!"

Denne var kastet i Fængsel for et Oprør, som var sket i Staden, og for Mord.

Og atter talte Pilatus til dem, da han gerne vilde løslade Jesus.

Men de råbte til ham og sagde: "Korsfæst, korsfæst ham!

Men han sagde tredje Gang til dem: "Hvad ondt har da denne gjort Jeg har ingen Dødsskyld fundet hos ham; derfor vil jeg revse ham og lade ham løs."

Men de [de jødiske præster] trængte på med stærke Råb og forlangte, at han skulde korsfæstes; og deres Råb fik Overhånd.

Og Pilatus dømte, at deres Forlangende skulde opfyldes; og han løslod den, de forlangte, som var kastet i Fængsel for Oprør og Mord; men Jesus overgav han til deres Vilje.


Mere jødisk forfølgelsesvanvid:

John Demjanjuk en 89 årig svært syg Ukrainer, der én gang før har været frikendt, oven i købet i en ret i Israel, blev slæbt fra USA til jødernes nye private Guantanamo; Tyskland, hvor advokater rutinemæssigt sættes i spjældet hvis de forsøger at forsvare deres klienter. Politiken kalder manden der ikke er dømt for noget i nu, uden blusel for 'Ivan den Grusomme', en næsten mytologisk figur der personificerer anti-jødisk ondskab. Er det kun Jøder der blev dræbt i de tyske lejre? Hvorfor hører vi altid kun om dem der angiveligt udryddede Jøder? Eller er det kun Jøderne der er så hævngerrige at de forfølger 90 årige halvdøde mennesker?

Politiken 14 april 2009 - Udlevering af Ivan den Grusomme i gang

Ekstra Bladet 14 april 2009 - Anklages for mord på 29.000 jøder (Mikkel Selin)


Balder.org - Articles about Holocaust, Zionism, Judaism, Jewish Censorship, Israel Lobby, persecution, Revisionism, Holocaust-denial

 


Print Post