Hate Law Jihad: How Hate Laws Criminalize Islam’s Critics

 
  Ted Pike on Hate Crime Jihad

Har du nogensinde kritiseret Islam - måske mener du Islam er militant eller at Islam diskriminerer kvinder?

Et voksende antal mennesker i Canada, Europa og Australien har kritiseret Islam, i den tro at de kunne gøre dette indefor deres ret til ytringsfrihed.

Det næste der skete er at en Muslim eller en lokal muslimsk organisation slæbte dem i retten under 'hate crime' beskyldningen 'at tale nedsættende om Islam'.

Én tiltalt, den prominente britiske politiske leder Nick Griffin stod overfor en mulig dom på syv års fængsel, for at kalde Islam 'en ondskabsfuld religion'.

I dag bliver hate-speech-lovene der blev etableret af Anti-Defamation League som forsvar for jødiske interesser, udnyttet af Muslimer.

Hate Law Jihad: How Hate Laws Criminalize Islam’s Critics - YouTube

 

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

Hate-speech-love er en del af ADLs strategi for at søge at forhindre kritik af jødiske interesser og Israel.
ADL arbejder også mod kristne værdier i det offentlige rum, evangelisme, og politisk aktivisme.

Men nu er islamiske fanatikere i stigende grad parate til at bruge hate-speech-love (racismeparagraffer) til deres egne formål, og slår ned på enhver præst, studievært, politiker eller kritisk borger der 'taler nedsættende' om Islam.

For tiden forsøger de 56 muslimske lande der dominerer FNs råd for menneskerettigheder at tvinge alle FNs medlemsstater til at kriminalisere kritik af Islam gennem 'Resolution om Bekæmpelse af Defamering af Religioner'.

Som modsvar til den ændrede stadig mere omfattende trussel fra hate-speech-love, har vi produceret en ny video advarsel af 10 minutters varighed; Hate Law Jihad: How Hate Laws Criminalize Islam’s Critics.

Vi fortæller historier om mennesker der stod overfor muslimsk støttede retssager og anklager.

Vores video beviser at alle fritænkere, venstreorienterede eller konservative, religiøs eller ikke-religiøs, er truet af forfølgelse hvis en Muslim-beskyttende føderal hate-crime-lov bliver vedtaget i USA.

Hate-crime-love i Canada og Europa

Hate-crime-love i Canada og Europa har ofte været udnyttet med tilbagevirkende kraft. Hvis den føderale hate-crime-lov HR 256, der nu behandles i kongressens juridiske komite [House Judiciary Committee], bliver til lov, kan vi forvente hate-crime-anklager mod dem der 'opfordrede til vold' mod Muslimer ved at kritisere islamisk opførsel og læresætninger, selv hvis det ligger år tilbage! Vi kan også forvente speciel føderal beskyttelse af Muslimer gennem lovforslag
HR 262
's [The David Ray Ritcheson Hate Crimes Prevention Act] omfattende genopdragelsesprogram mod 'fordomme', i offentlige skoler fra børnehaver til universiteter hvis dette bliver vedtaget.

Dundrende stilhed fra det religiøse højre

Det er nu 10 uger siden at den føderale [føderal= gælder i hele landet, i modsætning til lokale 'State' love] HR 256 and HR 262, blev introduceret i den amerikanske Kongres. På trods af dette har næsten ingen af de større kristne 'watchdog-grupper' (derunder American Center for Law and Justice, Focus on the Family, Family Research Council, og Concerned Women for America) udsendt advarsler eller opfordringer til protest eller handling imod disse lovforslag.

Jeg er holdt op med at spekulere på grundene for denne utrolige stilhed overfor den mest frihedsbegrænsende lovgivning der nogensinde har været til behandling i Kongressen. Men vores National Prayer Network vil aldrig holde op med at advare amerikanerne og med at udvikle strategier til at holde disse hate-speech-love fra døren.

Jeg har siden den 1. januar i år talt i 64 radioudsendelser og informeret lytterne til 'ekstremt højreorienterede' alternative debatprogrammer om de planlagte hate-crime-love. Nu er jeg i gang med at give interviews på mainstream debatprogrammer, venstreorienterede og konservative.

Vores nye video 'Hate Law Jihad' blev lavet til at nå dette store publikum. Mange mennesker har kritiseret Islam og burde være blive over at de er personligt truet af denne snigende hate-crime-lovgivning.

Ny hjemmeside udelukken om hate-speech-love

Med dette publikum i tankerne, præsenterer vi vores opdaterede nye hjemmeside www.hatelawsexposed.org.

Denne side er udelukkende dedikeret til hate-speech lov-emner, og har tyngdepunkt på truslen mod kritikere af radikal islamisme.

Alle vore hate-speech-lov-videos, inklusiv Hate Law Jihad kan ses på www.hatelawsexposed.org samt på [den gamle hjemmeside] www.truthtellers.org.

Der er stadigvæk tid til at redde ytringsfriheden

Heldigvis er den føderale 'hate bill HR 256' [The David Ray Hate Crimes Prevention Act] endnu ikke gået videre til høringer i Husets komite for kriminalitet [House Judiciary Subcommittee on Crime]. Gud har givet os kostbar tid til yderlige at oplyse Kongressen.

Det er vigtigere end nogensinde før at ringe til Huset og Senatet - specielt til de 39 medlemmer af Husets juridiske komite.
Det er disse lovgivere der vil tage beslutningen om lovforslagene vil nå frem til en afstemning eller ej.

Jeg er stemt håbefuld på grund af rapporter fra folk der har ringet, at mange medlemmer af de venstreorienterede og konservative udvalg er klar over eksistensen af www.truthtellers.org, og har set videoen 'How to Kill the Hate Bills'.

Oversat fra:

National Prayer Network 26 marts 2009 - New Video: 'Hate Law Jihad!'
(Hvor der er en smule mere som jeg har udeladt fra oversættelsen)

Jeg kan anbefale alle der virkelig er interesseret i at standse undermineringen af ytringsfriheden i den globaliserede verden som vi er en del af, at tilmelde sig Pastor Ted Pikes nyhedsbrev, hvor man jævnligt holdes orienteret om nye forsøg til at underminere ytringsfriheden. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet her.

I en tidligere artikel som jeg kan anbefale gør Harmony Grant rede for at hate-speech-lovene ikke kun rammer kristne og konservative, men også venstreorienterede og andre. Med tankevækkende eksempler!

Hate Laws Exposed Org 11 marts 2009 - Hate Laws Hurt Liberals, Too


How to Kill the Hate Bills - By Rev. Ted Pike 02/10/2009 - YouTube

Relateret:

Balder Blog 11 oktober 2008 - Balder sagde det, nu kan Asger Aamund også se det

Balder Blog 24 november 2008 - Europaråde Europas ‘anti-had’ love blev primært skabt af det jødiske Anti-Defamation League (oversættelse af Ted Pike artikel)

Balder Blog 10 apr 2008 - Hvordan jødiske organisationer verden over arbejder for hate speech love, censur, og multikultur - ADL

Balder Blog 4 nov 2008 - En yndig provins i Neuropa, Metockdommen, Durban2 og den europæiske arrestordre

Balder Blog 10 juni 2008 - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - USA (Med links til tilsvarende om England, Frankrig, Holland og Canada.)


Print Post