Forfatteren Jens-Martin Eriksen og professor Frederik Stjernfelt tog til genmæle mod historieprofessor Claus Bryld i en kronik i Jyllands Posten den 17. marts 2009.

 
  Frederik Stjernfelt

'Der findes stemmer på venstrefløjen, som er villige til at ofre ytringsfriheden til gengæld for beskyttelse af kulturer mod kritik.'  argumenterer kronikørerne, og det har de helt sikkert ret i.

Der er en lille men dog overordentlig vigtig undladelse der skæmmer den ellers læseværdige kronik, hvis indhold ethvert frihedselskende menneske kun kan være enig i.

Undladelsen er måske ikke tilsigtet, men skyldes formentlig manglende viden om historien bag vedtagelse af racismelovene i England. Denne og mine mange relaterede artikler er derfor en opfordring til dem der beskæftiger sig med emnet censurlovgivning og ytringsfrihed til at gøre sig bekendt med realiteterne.

I kronikken nævner forfatterne Eriksen og Sjernfelt den britiske ' Racial and Religious Hatred Act'; her et citat fra kronikken:

Efter terrorangrebet 11/9 2001 gav Labour-regeringen i Storbritannien sig til at arbejde på en stærk indskrænkning i ytringsfriheden.

Det foregik under betegnelsen 'Racial and Religious Hatred Act' (tilskyndelse til race-og religiøst had), og ideen var, at kritik af religion skulle kriminaliseres, også selv om den ikke havde nogen fornærmende intention - det fremgik explicit af lovteksten, at det ikke krævede intention hos forbryderen at dømme ham. Til gengæld var straframmen syv års fængsel.

Lovforslaget blev støttet af både Muslim Council of Britain, den anglikanske kirke og størstedelen af den britiske venstrefløj.

Hvad Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelt imidlertid ikke nævner, og måske slet ikke er klar over er at de faktiske bagmænd til denne totalitære censurlovgivning, hverken var den britiske venstrefløj, den Anglikanske kirke, eller det Britiske Muslimske Råd (MCB).

Lovgivningen var oprindeligt et forlag der skulle beskytte jødiske interesser, og blev fremsat på grund af lobbyisme fra Board of  Deputies of British Jews, en organisation der påstår at repræsentere de britiske Jøder.

Herned har jeg oversat et stykke af en lang artikel der blandt andet forklarer lidt om hvordan tingene virkeligt hænger sammen i forbindelse med lanceringen af denne lov.


Mike O'Farrell Joyin for Goyim - Judeokratiets velsignelser

'Vi foreslår at det gøres til en forbrydelse at downloade materiale fra internettet der kunne indpirere til racistisk eller religiøst had.'

Da Muslim Council of Britain (MCB) kom med dette uhyggelige totalitære forslag i september 2006, kunne man forstå hvad George W. Bush mente da han sagde: 'De hader os for vores frihed.'

Standhaftigt i forsvaret af friheden skyndte Storbritanniens konservative kommentatorer at fordømme MCB.

'Ytringsfriheden er fundamentet af et frit samfund!' tordnede de. 'Enhver gruppe der forsøger at underminere den har ingen plads i et demokrati. Hvis Muslimer ikke kan lide Englands stolte århundreder gamle tradition for ytringsfrihed, ved de hvad de kan: ryg og rejs!'

Som man kunne forvente er MCB hverken rejst eller har givet op: Den arbejder stadigvæk uophørlig og i det skjulte for at ændre loven, med den hensigt at gøre det til en forbrydelse at download materiale de ikke kan lide. De vil lave Storbritannien om til en politistat som Saudi Arabien eller Iran, hvor blot det at kigge på kættersk materiale er forbudt under trusler af anholdelse og fængsling.

Det er desværre skammeligt at mange af den vestlige friheds forsvarere ser ud til at have glemt hvad MCB sagde i 2006. Hvis du er én af dem, er her et uddrag fra avisen The Times for at genopfriske hukommelsen:

En undersøgelse vedrørende anti-semitisme der omfatter alle partier blev skudt i gang sidste år. [All-Party Parliamentary Inquiry into Anti-Semitism]

Ingen af de 14 medlemmer af panelet er jødisk, men materialet kom fra hele det jødiske samfund. Rapporten foreslår at det gøres til en forbrydelse at nedlade materiale fra internettet der kunne opfordre til racistisk eller religiøst had. Baseret på ideen fra MacPherson-rapporten at en racistisk handling er defineret af dens ofre, ikke af hvorvidt gerningsmanden selv mener han er racist, bliver antisemitisme i rapporten defineret som 'enhver bemærkning, fornærmelse eller handling, hvis formål eller effekt er at den skænder en jødisk persons værdighed eller skaber et intimiderende, fjendligt, nedsættende, ydmygende eller fornærmeligt miljø for ham'. (Loc. cit., 7th September 2006)

Du godeste, så det var ikke Muslim Council of Britain der ville lave landet om til en politistat når alt kommer til alt: det var de filosemitiske politikere der udførte denne 'Alle partiers Parlamentariske Undersøgelse af Anti-semitisme'.

Hvem kunne have gættet det? Enhver der er informeret om Jøder og ytringsfrihed, er svaret.

Når Jøder har magt og indflydelse, begynder de at arbejde for at afskaffe ytringsfriheden. Det hjælper ikke at argumentere med at nogle Jøder støtter ytringsfrihed, og nogle hvide Goyim er imod: den gennemsnitlige effekt fra de to grupper er meget tydeligt.

Det var hvide der skabte ytringsfrihed i vesten og det er Jøderne der vil fratage os den. Var der nogen som helst folkelig opbakning for Englands racismelove, der blev indført i tresserne, og er blevet strammet lige siden? Nej det var der ikke, men hvem kærer sig om folkets vilje i et demokrati?

Det britiske 'Board of Deputies of British Jews' ønskede racimelovene og fik dem.

Den jødiske Anti-Defamation League (ADL) ønsker de samme love i USA; indtil videre, takket være de onde hvide mand der skabte det såkaldte 'First Amendment' [forfatningsparagraf], har USA endnu ikke fået dem.

Canadierne har ikke været så heldige, som den neo-konservative Mark Steyn har fundet ud af. Han kom i problemer for at sige ting som Muslimer ikke kan lide, men lad os give ham den ære der tilfalder ham: han indrømmede at Jøderne ikke var helt uden skyld:

 
  Mark Steyn

Én grund hvorfor jeg altid har modsat mig selvretfærdige moraliserende love der kriminaliserer holocaustbenægtelse, er at det burde have været klart for de idiotiske jødiske grupperinger der ønske dem, hvor dette ville føre hen.

Som jeg skrev i The Western Standard den. 27 marts sidste år:

Den frie verden er i gang med at sjokke ind i en psykologisk trældom hvis kæder hovedsageligt er vores eget værk.

Som du vil huske offentliggjorde aviserne The Saskatoon, Star-Phoenix, en annonce der henviste læserne til Romerne 1:26, Leviticus 18:22 and 20:13, og Korinterne 6:9, og fik lige som annoncøren en bøde på 4.500 dollars, for 'at udsætte homoseksuelle for had eller latterliggørelse'.

Den britiske 'historiker' David Irving sidder i et østrigsk fængsel dømt for holocaust-benægtelse. Det er ikke urimeligt for Muslimer at konkludere at , hvis homoseksuelle og Jøder skal være beskyttede grupper der ikke må fornærmes, hvorfor så ikke også os? (www.steynonline.com)

Præcist. Men Steyn undgår stadigvæk den fulde sandhed. Han bruger hånende gåseøjne om ordet 'historiker' når han nævner David Irving, men han forsøger selv at revidere historien.

Han siger at jødiske grupperinger 'omfavnede' love mod holocaustbenægtelse, som om disse love blev skabt uden jødisk mellemkomst. Og de 'kæder' af 'psykologiske trældom' han kalder 'hovedsageligt vort eget værk': hvem begyndte at vikle os ind i dem og vil have flere?

Love om racehad baner vejen for love mod religiøst had, og den selv-vigtige minoritet der skabte dem, bakker fuld op om de sidste:

Meddelelse fra 'Board of Deputies of British Jews'

Board of Deputies of British Jews hilser muligheden for at komme med denne meddelelse til det Speciale Kommitte for religiøse forbrydelser velkommen. Board of Deputies er det repræsentative organ og stemme af det jødiske samfund i Storbritannien. Organisationen blev oprettet i 1760.

Det jødiske samfund er beskyttet af bestemmelserne i racismelovgivningen (The Race Relations Acts). Board of Deputies of British Jews er generelt tilfreds med den nuværende lovgivning efter udvidelserne til [jeg undlader lige at oversætte lovene] Part 3 of the Public Order Act i den Criminal Justice og Public Order Act fra 1994, Crime and Disorder Act 1998 og Criminal Justice and Police Act 2001. The Malicious Communications Act 1998 og dens efterfølgende udvidelse yder yderlige beskyttelse. Til sammen har de fjernet de juridiske og sproglige barrierer der har besværliggjort strafforfølgelser.

Storbritannien står nu overfor en vækst i interreligiøs kappestrid, for en stor del forårsaget af konflikten i Mellemøsten og det indiske subkontinent.

Dette har ført til spredning af propaganda der målrettet angriber Jøder som Jøder fra muslimsk side. Sikh og Hindu samfundene er blevet angrebet på lignende vis. Vi er i forbindelse med repræsentative organer fra disse samfund og kan fremvise eksempler på sådanne opfordringer.

Board of Deputies hilser forslagene til ny lovgivning til at bekæmpe opfordring til religiøst had velkommen, men understreger at dette skal følges op af den politiske vilje til at forfølge overtrædere. Ellers risikere alle nye beføjelser at blive lige så ineffektive som de nuværende love mod opfordring til racehad.

Artiklen er meget længere og berører flere emner, men min oversættelse stopper her ved citatet fra den britiske censurforkæmper over alle britiske censurforkæmpere; Board of Deputies of British Jews, der tydeligvis ikke har fået nok i nu. Læs i øvrigt via linket her om de mange britiske censurlove og hvem der står
bag.

Oversat fra:

Heritical.com 17 februar 2008 Luke Farrell - Joyim for Goyim Miliband, Mild Mel and the Joys of Judeocracy

Jyllands-Posten 17 marts 2009 - Venstrefløjens blinde vinkel (Kronik af Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelt)

Danske censurforkæmpere: Det er heller ingen tilfældighed når et nyligt indlæg der helt uforblommet tilkendegiver at censur 'i visse tilfælde kan være nødvendig', stammer fra en jødisk journalist, i dette tilfælde Peter Wivel, Politikens udenrigskorrespondent i Berlin. Igen ser vi hvordan en journalist fra denne kreds, rabler op om faren fra tyske nationale, der selvfølgelig allesammen er 'nynazister', der udgør 'en fare for sorte medborgere'. Igen en fornærmelse mod den hvide tyske befolkning i sin helhed, mens den virkelige trussel, nemlig den fra de muhamedanske fremmede slet ikke nævnes! Den tyske befolknings lidelser fra de allestedsnærværende muhamedanske voldsmænd har ingen interesse har hos denne sørgelige undskyldning af en journalist, der ligefrem glæder sig over at 70 år gamle intellektuelle kan se frem til at sidde resten af deres liv i fængsel.
Politiken 5 marts 2009 - Hadetale kan i værste fald dræbe


Relateret:

Balder Blog 5 oktober 2014 - Canada: Husker du Mark Steyn og Ezra Levant? Arthur Topham er det seneste offer for jødisk censurpolitik (Hvor har Jens Martin Eriksen været henne? )

Katrine Winkel Holm 25 maj 2011 - Frederik Stjernfelt sviner Martin Luther til ved hjælp af tvivlsomme historiske kilder og manipulerede citater (Kristendommen lagde ikke grunden til ytringsfriheden)

De traditionelle jødiske censurorganisationer dominerer blandt kræfterne der ønsker boycott af Duban2. Med rystende video der viser at Jøderne er mere end jævnbyrdige når det gælder viljen til at indføre vidtgående censur.
Balder Blog 2 marts 2009 - Strange bedfellows - Protests against the coming Durban II conference

Trykkefrihedselskabet Durban IIFred i vor tid? af Asger Aamund

Balder Blog 11 oktober 2008 - Balder sagde det, nu kan Asger Aamund også se det (OIC censurlove efter jødisk forbillede)

Balder Blog 10 apr 2008 - Hvordan jødiske organisationer verden over arbejder for hate speech love, censur, og multikultur - ADL

Jødiske organisationer nu direkte involveret i EU censur-lovgivning
Balder Blog 24 november 2008 - Europarådet - ADL - Tankepolitiets svar på Töbens sejr i retten

Balder Blog 4 nov 2008 - En yndig provins i Neuropa, Metockdommen, Durban2 og den europæiske arrestordre (Afvist læserbrev til Jyllands-Posten)

Hvordan advarsler om tingenes sande tilstand, og ikke kun det halve af billedet vedrørende trusler mod ytringsfriheden ikke kommer gennem filtret hos den etablerede presse:
I sit indlæg i ‘Grænser for korrekthed i det sekulære EU‘ (JP 11/9) advarer Jørgen Petersen mod Organisationen af Islamiske Landes (OIC) forsøg på gennem FN at kriminalisere kritik af islam.

Balder Blog 23 september 2008 - ‘Ytringsfrihed under pres fra mange sider’ - Debatindlæg sendt til Jyllands-Posten

Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - USA | Canada | England | France | Holland | Ireland


Balder.org - Articles about Holocaust, Zionism, Judaism, Jewish Censorship, Israel Lobby, persecution, Revisionism, Holocaust-denial


Print Post