Fremmede i Danmark pr. 1 jan 2006:

Officielt 337.243 (6 % ).

tre-hundrede-og-syv-og-tredive-tusinde-to-hundrede-og-tre-og-fyrre

I virkeligheden 690.000  (13 %).

seks-hundrede-og-halvfems-tusinde

Danskerne i mindretal mellem 2035-2045.

Her er den uforfalskede grimme sandhed.

Se selv på den detaljerede dokumentation og beregningsmetoderne...

Seks gode grunde

- til at alle de naturaliserede og deres efterkommere skal medregnes: 

Officielt var her 337.243 fremmede1) og fremmede med statsborgerskab i Danmark pr. 1. januar 2006 svarende til godt 6 pct. af indbyggertallet.

Fra Lektor Hans Oluf Hansen på Københavns Universitet forlød den i Berlingske Tidende den 20. august 20062), at de oprindelige danskere vil være i mindretal inden århundredet er omme, hvis det fortsætter som nu.

Da derimod den officielle danske befolkningsprognose den 29. august 1999 præsenteredes i Jyllands-Posten (omtalt igen i JP den 21. august 20053)), og den viste 13,7 pct. indvandrere og efterkommere4) alt i alt i 2020, blev professor P. C. Matthiessen, der kommenterede tallene, nærmest overfaldet i pressen.  

Det er meget værre fat:

Information om Danmark oplyser:  Der var allerede mere end 690.000 fremmede, naturaliserede og deres børn pr. 1. januar 2006 svarende til mere end 13 pct., og at danskerne med sikkerhed bliver i mindretal mellem 2035 - 2045, hvis det fortsætter som nu: http://www.lilliput-information.com/edu/index.html

 At kunne fastslå projektets størrelse fortæller noget om, hvor vi er og måske hvor hurtigt vi bevæger os ind i en tilsyneladende temmelig uvis fremtid.

Når vi ser på, hvad der sker i samfundet, synes det hævet over enhver tvivl, at den såkaldte integrations-aktivitet ikke betyder ret meget.

De danske myndigheder har for nylig måttet indrømme:

Anden og tredje generation af immigranter og deres efterkommere begår endog en større andel af den kriminelle gerninger i forhold til deres indbyggerandel end forældrene – selv når denne opregning korrigeres for en fejlbehæftet befolkningsopgørelse, der officielt ganske paradoksalt overestimerer kriminaliteten blandt immigranterne. 82 pct. af kriminaliteten blandt unge under 18 år i København blev i 2004 begået af fremmede. ..... Læs hele artiklen hos Liliputinformation


Print Post
Posted af Balder 27 Mar 2006 under Indvandring | | Direkte link | English Translation | Deutsche Übersetzung |