Søndag den 8. februar 2009 (billeder tilføjet af Balder)

Åbent brev til Hans Hellighed Pave Benedikt XVI,

Biskop Fellay, Øverste af præstebroderskabet Sankt Pius X,

Kardinal Hoyos, Præsident af den pavelige kommission ‘Ecclesia Dei’,

P. Lombardi, Talsmand for Vatikanet,

Robert Zollitsch, Formand for den tyske biskop-konference,

dens medlemmer, og alle andre dignitarer fra den katolske kirke i Sachsen

'Holocaustbenægtelse', antisemitisme, biskop Williamson

I brevet bliver modtagerne bedt om:

 1. Ikke at beskylde holocaust tvivlere, skeptikere, ikke-troende for benægtelse
 2. Ikke at tilskrive disse personer antisemitisme
 3. Ikke at gøre private meninger om historiske spørgsmål til en del af kirkens standpunkt, henholdsvis dens forpligtende lære
 4. Ikke at lade de gudsbespottende påstande fra Holocaust Religionen stå uimodsagt
 5. At beskæftige Dem med nogle fakta der går imod det alment accepterede synspunkt om det der er sket

Til sidst bliver der fremsat nogle tanker om målsætningerne af Holocaust-lobbien.

Åbent brev til:

 • Hans Hellighed Pave Benedikt XVI,
 • Biskop Bernard Fellay, Øverste af præstebroderskabet Sankt Pius X,
 • Dário Kardinal Castrillón Hoyos, Præsident af den pavelige kommission ‘Ecclesia Dei’,
 • P. Federico Lombardi SJ, Talsmand for Vatikanet,
 • Robert Zollitsch, Formand for den tyske Biskopkonference
 • Dens medlemmer, og alle andre dignitarer fra den katolske kirke, der de seneste dage fandt det nødvendigt i at beskylde Biskop Richard Williamson for 'Holocaustbenægtelse' og antisemitisme.

Jeg ved, at de fleste af Dem læser mine meddelelser, og de der ikke gør det, vil blive underrettet om indholdet.

Deres Hellighed, Deres Eminencer!

Allerførst vil jeg kort præsentere mig.

 
Bishop Richard Williamson

Jeg er lægmand, troende Katolik, udøver et teknisk erhverv der har noget at gøre med kemi. Jeg er medlem af vores menighedsråd og forsøger at leve mit live efter Guds bud som forkyndt i den katolske kirke.

Indtil for nogle år siden var kriteriet efter hvilket jeg bedømte en Katolik, hans trofasthed overfor Vatikanet. (Nu har dette ændret sig en smule; prøvestenen er for mig trofastheden overfor de åbenbarede trossandheder.)

I den første del af mit brev vil jeg bede dem om ikke at overtage det forkerte sprogbrug fra medie og menings-diktaturet; med hensyn til hvad Biskop Williamson har sagt, drejer det sig ikke om nogen benægtelse.

Nej Biskop Williamson benægter overhoved ingenting. Og ingen i verden, forstår mig venligst ret, ikke en eneste person der bliver beskyld for holocaustbenægtelse, benægter noget som helst. Hvad betyder ordet at benægte?

Når jeg er overbevist om sandheden af en påstand, og dette af lige meget hvilken grund alligevel bestrider det offentligt, ja, da benægter jeg virkelig denne påstand. At skyde Biskop Williamson sådan noget i skoene er en uhyrlighed uden lige, man fristes til at påstå at dette er en enestående uhyrlighed.

Jeg ved det; ordene benægte og benægter bliver man dagligt bombarderet med et hundrede gange (alt efter hvor mange aviser og TV man konsumerer). En løgn der bliver sagt højt hundred eller tusind gange forbliver stadigvæk en løgn, mens en sandhed der bliver hvisket lavt blot én gang, forbliver sandhed.

 

Hvad er Biskop Williamson, hvad er alle disse personer der bliver beskyldt for holocaustbenægtelse, hvis de ikke er løgnere?

Det bedste vil være at spørge de betrofne personer. Du vil få svar som; 'jeg kan ikke tro på det, fordi kendsgerningerne har overbevist mig om noget andet', eller 'beviserne taler for, at det såkaldte holocaust ikke kan være foregået på den måde', etc. Dette betyder at disse personer af hvilke Biskop Williamson måske har mest fokus, ikke kan tro på et eller andet, tvivler på noget, er skeptiske overfor noget.

Derfor min indtrængende bøn til Dem: Kald Biskop Williamson det han i virkeligheden er: en skeptiker, en tvivler, en holocaust-vantro, etc.

At også De overtager verdens ordvalg, minder mig en smule om George Orwells klassiker, '1984'. Som bekendt vil der efter den fuldstændigt afsluttede 'new-speak' reform, ikke længere være nogen tilbage i 'Oceanien' der kan tænke anderledes end partiet ønsker. Fordi sproget, og derved tanken ikke længere har flere ord tilbage der kan udtrykke det.

For det andet, beskyld ikke Biskop Williamson for antisemitisme. De ved ganske godt at han ikke er antisemit, og som troende Katolik i en ledende stilling heller ikke kan være det. Her kan jeg kun minde om mit argument fremsat i punkt ét: også hvis verden gentager en løgn, nemlig at han er antisemit gentager den hundred gange, forbliver det stadigvæk en løgn. Hvor uholdbar denne antydning er, vil jeg belyse med et eksempel.

Forestil Dem (absolut hypotetisk selvfølgelig); i den nærmeste fremtid kommer en verdenskrig, og araberne er efter krigen på den sejrende side, og israelerne på den tabende side. Som alle oprigtige kristne og demokrater fordømmer de efter krigen selvfølgelig de forbrydelser som israelerne begik i Gazastriben omkring årskiftet 2008 - 2009.

En skønne dag læser De i avisen, at israelerne har kogt palæstinensiske børn levende i vand, for derefter at fodre hundene med ligene, og at de har brugt gaskamre.

Forestil Dem at dette så ofte bliver gentaget i medierne, indtil De selv begynder at tvivle; måske er der noget om det, det bliver jo påstået af så mange arabiske øjenvidner, og det som israelerne gjorde var virkeligt meget slemt.

Nu findes der imidlertid mennesker i deres kirke der hårdnakket påstår at det virkeligt var meget slemt hvad israelerne gjorde med palæstinenserne; fosforbomber, nedbrænding af skoler, sygehuse, etc. men at de øvrige påstande mangler enhver form for realitet, og kan ikke bevises.

Der er kun vidneudsagn der støtter dette, de tekniske beviser taler endda imod det.

Ville De beskylde disse personer, der ellers fører et forbilledligt liv, sågar bekræfter at de fordømmer de israelske forbrydelser, og på ingen måde er anti-arabisk indstillet for anti-arabisme, kun fordi de holder nogle detaljer af krigen for overdrevne og usande?

Ville det i en sådan situation ikke være anbragt at spørge en sådan person, hvorfor han kommer med sådanne påstande, når nu hele verden ved, hvad det er for forbrydelser israelerne har begået?

Ville det ikke være på sin plads at beskæftige sig med hans argumenter?

Her vil jeg henvise til udtalelser af førende revisionister. Hvad siger de selv om revisionismen?

De påstår ikke at der ikke er foregået jødeforfølgelser
De påstår ikke at der ikke at Jøder er frataget deres rettigheder
De påstår ikke at der ikke er foregået deportationer
De påstår ikke at der ikke har været jøde-gettoer
De påstår ikke at der ikke at der fandtes koncentrationslejre
De påstår ikke at der ikke at der ikke fandtes krematorier i koncentrationslejre
De påstår ikke at der ikke er omkommet Jøder af flere grunde
De påstår ikke at der ikke blev forfulgt andre minoriteter, såsom Sigøjnere, Jehovas Vidner, homoseksuelle, og politiske dissidenter
Og slutteligt påstår de ikke at de ovenover opremsede hændelser ikke var uret.

Holocaust-revisionisterne påstår derimod at:

 1. Der fandtes ikke nogen ordre fra Naziregimet for den fysiske udryddelse af Jøderne
 2. Der fandtes ingen plan fra Naziregimet for den fysiske udryddelse af Jøderne
 3. Der fandtes ingen statslig organisation, og ingen finansiel bogholderi for gennemførelse af denne påståede plan (se udtalelser fra den mest prominente holocaustforsker Raul Hilberg)
 4. I detaljerede videnskabelige undersøgelser ad tidligere tyske koncentrationslejre blev konkluderet at Der i koncentrationslejrene ikke fandtes teknisk højt udviklede mordvåben, henholdsvis dræbsmetoder, specielt ingen gaskamre for aflivning af mennesker. Også beretningerne om massenedskydninger bag de russiske frontlinjer er i det mindste stærkt overdrevne og revet ud af en sammenhæng
 5. Der fandtes ingen teknikker og ikke nok brændstof, hvormed man kunne komme af med de påståede gigantiske mængder af lig; kapaciteten af de bedste krematorier rakte kun for at brænde ofrene for underernæring, sygdomme og epidemier.
 6. Der findes heller ikke dokumenter, der beviser eksistensen af gaskamre for aflivning af mennesker, og ligeledes ingen fysiske spor af de påståede massemord. Alle 'beviser' beror udelukkende på vidneudsagn, hvis upålidelighed i sagen holocaust længe har været kendt.
 7. På trods af omfattende aktiviteter fra hemmelige tjenester, modstandsgrupper og partisaner i de tysk besatte områder, og netop i nærheden af de tyske lejre, forhold alle tysklands krigsmodstandere i anden verdenskrig sig som om der ikke fandt udryddelse af Jøderne. Først efter tysklands nederlag, da den tyske regering ikke længere kunne protestere blev anklager om folkemord fremsat.
 8. Eksakte statistiske undersøgelser angående antallet af mennesker af den jødiske tro i hele verden viser tydelig, at tabet under denne befolkningsgruppe under anden verdenskrig heller ikke udgjorde seks millioner. Det sande tabstal ligger sandsynligvis vel under en million. (Citater om revisionismen fra: Germar Rudolf: Holocaust Revisionismus)

For det tredje: Vores kirke bliver ofte anklaget for at have taget stilling, til og for have dømt mennesker på grund af deres videnskabelige meninger. Husk f.eks, på den gammelkendte og i århundreder fremførte beskyldninger (om berettiget eller uberettiget vil vi for øjeblikket lade henstå i det uvisse), der kan sammenfattes i de følgende typiske sætninger:

 
  Giordano Bruno - 1548-1600

'Det er en elendighed med katolikkerne at de mener altid at skulle fremstille videnskabelige opdagelser som religiøse sandheder. Dette er dog aldrig lykkedes (ikke en gang da man brændte Giordano Bruno på bålet) og det vil heller ikke fungere i fremtiden'.

'Og da bliver man endnu en gang mindet om Giordano Bruno, der blev kendt skyldig i kætteri i februar 1600, og blev dømt til døden på bålet af Inkvisitionen. Og 400 år senere erklærede det pavelige kulturråd og en teologisk kommission henrettelsen af Giordano Bruno som uret.'

Deres Hellighed, deres Eminencer!

 
  Benedikt XVI - Wailing Wall
   
 
  Johannes Paul II - Kissing Koran

Tænk venligst på hvor meget ulykke er opstået derved, at kirkelige embedsmænd tillod sig at tage stilling i videnskabelige spørgsmål, og lod deres egne opfattelser i disse spørgsmål fremstille som forpligtende kirkelære. Naturligvis kan og skal også en gejstlig beskæftige sig med videnskabelige spørgsmål, speciel hvis han har anlæg og talent i den retning.

Og specielt vigtigt er det, også at beskæftige sig med historiske spørgsmål. Derfor, hvis nogen har en anden mening end Biskop Williamson, skal han konfrontere sine meninger med Biskop Williamson, for at begge parter således kan komme frem til sandheden.

Men for Guds skyld, skal ingen komme og påstå at hans mening i dette spørgsmål er kirkens standpunkt, og den forpligtende lære! Desværre ser jeg i fordømmelsen af Biskop Williamson ingen velbegrundede modargumenter, ingen videnskabelig meningsudveksling, men en ukritisk gentagelse af de af mediemagten gentagede beskyldninger; 'benægter, antisemit'.

Gentag venligst ikke de skæbnesvangre fejltagelser, der tidligere er begået af kirkefolk..

På dette sted vil jeg minde om Bibelens ord; 'Foragt ikke profetisk tale! Undersøg alt og behold det der er godt! (1. Thess. 5, 20-21)

Så vidt mig bekendt har ingen af Dem undersøgt Biskop Williams udtalelser (og revisionisternes). I stedet for bliver hans udtalelser 'foragtet'.

Deres Hellighed, deres Eminencer: Bibelens ord gælder alle.

Nu vil jeg med få ord erindre om standpunkter fra jødiske personligheder, der ikke tror på den gængse version af holocaust.

Den israelske kunstner Gilad Atzmon: Holocaust er en komplet, af Amerikanere og Zionister opfundet falsum. Ruhr Nachrichten; Bochum, 29. november 2005

Professor Norman Finkelstein: Jødiske organisationer adresser europæiske regeringer med forfalskede data og moralsk pression til overdrevne ertstatningsbetalinger. Die Welt, 6. februar 2001

Holocaustforsker Gitta Sereny: Hvorfor i alverden har alle disse mennesker gjort Auschwitz til en hellig ko. Auschwitz var et skrækkeligt sted - men det var ingen udryddelseslejr. The Times, London, Onsdag, 29. August 2001

Redaktør Kaspar Rosenbaum (ef-Magazin): Der har vi det allerede, den kollektive skyldbekendelse, den intellektuelle bankeroterklæring. Og der er den, tallet seks millioner, som man som tysk journalist omgående endnu en gang må gentage [danske journalister gør det frivilligt! Balder] Og som ingen må tvivle på under trussel af fængselsstraf. Selvom netop dette tal er blevet indirekte betvivlet af en førende 'Der Spiegel' redaktør Fritjof Mayer. Bag facaden eksisterer der også tvivl hos seriøse videnskabsmænd over det strafretligt opretholdte dogme om de 'seks millioner' - vel at mærke ikke kun hos holocaustbenægtere. Das 'ef-magazin Nr. 65, 2006'

Overrabbiner Friedman fra Wien: Holocaust er en succesrig historisk fiktion. i de seneste 60 år er den samlede menneskehed, uafhængig af religion, race eller nationalitet blevet konfronteret med et såkaldt holocaustkoncept, som begrundelse for mange krige, men også brugt for kommercielle afpresninger. SZ, 12.12.2006, S. 7

Holocaust-pave Raul Hilberg: Holocaust er kun undersøgt 20%. Jeg er for frihed for revisionisterne. Man kan endda lære af dem. De siger: Bevis det. Og vi skal bevise det. Standard, 10.6.2006

Blot disse udtalelser tvinger en at beskæftige sig nærmere med sagen, eller i det mindste at tale lidt mindre skråsikker om det i offentligheden.

For det fjerde: Jeg savner i den katolske kirkes gejstlige stillingtagen disse dage en utvetydig og klar fordømmelse af de anti-kristne påstande fra holocaustreligionen. For øjnene af os er noget ved at etablere sig som kun kan betegnes således; som holocaustreligion.

Her vil jeg ikke give mig til at give en beskrivelse af denne gudsbespottelige kult, den finder De på Internettet efter en minuts søgning. Jeg vil her kun minde om nogle udsagn der ikke må blive ubesvaret af vores kirke. Kristus er ikke kommet i verden, for at vi skal tie stille overfor sådanne gudsbespottende udsagn, og beholde ansigtet i de pæne folder.

Claude Lanzmann, Shoa-Producent: Hvis Auschwitz er noget andet end en historisk skræk, hvis det unddrager sig 'ondskabens banalitet', da ryster Kristendommen i sine grundvolde... Hvis Auschwitz er sand, findes der en menneskelig lidelse, som overhoved ikke kommer op på samme niveau med den af Kristus..
I dette tilfælde er Kristus falsk, og vil helbredelsen ikke komme fra ham. Lidelsens fanatisme! Hvis nu Auschwitz er langt mere ekstremt end apokalypsen, langt mere skrækkeligt end det som Johannes fortæller i Apokalypsen (fordi Apokalypsen kan beskrives og minder sågar om et stort Hollywood-lignende spektakel, mens Auschwitz ikke kan fortælles eller gengives) så er Apokalypsens bog falsk, og evangeliet ligeså. Auschwitz er en gendrivelse af Kristus. ‘Les Temps modernes’, Paris, dec. 1993

Primo Levi: Hvis Auschwitz eksisterer, kan der ikke findes nogen Gud. Ferdinand Camon: Gespräch mit Primo Levi, Literatura 1996 Nr. 6.

Jan Assmann egyptolog: Jeg holder det for muligt at holocaust bliver den centrale passionshistorie af det tredje århundrede. Jeg håber på det. Focus Nr. 16 (2001)

Emil Fackenheim, jødisk filosof: Hvad er dog lidelsen på korset i sammenligning med den mors lidelse, hvis barn man under højlydt latter eller myrdede til rytmen af en wienervals? Znak, Nr. 4, 1996

Elie Wiesel: En fornuftig kristen ved, at ikke det jødiske folk døde i Auschwitz, men Kristendommen. Weltwoche, 26. januar 1995

Vi troende kristne skal heller ikke glemme at mørkets magt betjener sig af alle midler for at ødelægge Kristi mystiske krop, den hellige katolske kirke. Vi skal ikke være ufrivillige håndlangere af nogen der søger at virkeliggøre disse ord fra Bibelen:

'Hvorfor forstår I ikke hvad jeg siger? Fordi I ikke er i stand til at høre mine ord. I har djævelen som fader og I vil gøre det som Jeres fader forlanger. Er var en morder fra begyndelsen. Og han er ikke grundfæstet i Sandheden, fordi der er ingen sandhed i ham. (Joh. 8.43, 44)

Jeg kender dine trængsler og din armod, og alligevel er du rig. Og jeg ved at du bliver forhånet af sådanne der udgiver sig for at være Jøder, de er det ikke, men er en synagoge af Satan. (Off. 2,9)

Mennesker fra Satans synagoge, der udgiver sig for Jøder, ikke er det, men er løgnere - jeg vil udvirke at de kommer og kaster sig foran dine fødder og erkende, at jeg har vendt min kærlighed mod dig. (Off. 3,9)

For det femte: Jeg vil gerne bede Deres Hellighed, Deres eminencer, at tillade mig at henvise til nogle fakta, der taler for at holocaust som den bliver fremlagt til troende af medierne og af denne verdens magthavere, umuligt kan være foregået på den måde.

Som sagt før har jeg erhvervsmæssig med kemi at gøre, jeg har bestået en eksamen som kemi-ingeniør, derfor er nogle sager nemmere at forstå for mig, end af de fleste. Jeg forsøger dog at formulere mig så enkel som muligt, og står ved yderlige spørgsmål selvfølgelig til Deres tjeneste.

 1. Indkastnings-låger
  På et tidspunkt i foråret-sommeren 1945 har de russiske besættere i Auschwitz fået at vide at [kampkommandant] Höß ikke kun talte om gasledninger via brusehoveder, men også rablede om indkastnings-låger, men de fandt ikke noget der lignede dette. I en hurtig fart blev nogle huller udhugget. Det samme kom til kendskab af de ansvarlige i USA, de fandt heller ingen indkastnings-låger på deres fotos.
  I en fart malede de nogle prikker på billederne. Det dumme var at russerne og amerikanerne ikke koordinerede disse steder med hinanden (de var lige blevet fjendtligtsindet overfor hinanden). Derfor ser man på luftfotooptagelserne ingen indkastningslåger der hvor de er udhugget, og finder man ingen låger der hvor de ifølge luftfotooptagelserne burde være.
  Facit: Før 1945 fandtes der hverken her, eller andre steder indkastnings-låger. Gasfremførelsen via brusehovederne (tilståelse Höß) er allerede
  afsløret som nonsens.
 2. Jern (III) - 2, Jern(III)-hexacyanoferrat(II) (Reaktionsprodukt af HCN) kan måles i aflusningskammerne i størrelsesorden 800-10000 ppm, i 'gaskammerne' i en størrelsesorden 1-2 ppm, lige nøjagtigt det samme som i boligbarakkerne. Facit: Der var ingen menneske-gasninger i krematoriernes ligkamre, henholdsvis bruserum. Dette gik sågar op for Spiegel redaktør Fritjof Meyer, som derfor henlagde gasningerne til bondegårde der ikke længere findes i dag.
 3. Når man åbnede en dåse Zyklon B, kom HCN gassen endnu timer senere fra dåsen. Disse var konstrueret på en sådan måde at gassen brugt ved desinficering af tøj også dræbte de meget mere modstandsdygtige æg af hovedlusen. Altså har alle de vidner der talte om åbning af dørene efter 15 til 30 minutter løjet. Og til sidst: hvis nazisterne virkelig ville have dræbt Jøderne, ville de have haft langt mere effektive metoder til deres rådighed.
 4. Leveringer af koks [ca. 20 kg koks per lig] (for Auschwitz) svarer til de i dødebøgerne registrerede dødstal, f.eks. 1942 – nov. 1943 ca. 50.000 døde = 1032 ton koks (tiden hvor den slemme tyfusepidemi hærgede), men svarer derimod ikke til holocausttallene for dette tidsrum.
 5. De af øjenvidnet Nyiszli (Auschwitz) påståede gigantiske underjordiske gaskamre (daglig kapacitet: 25:000 døde, dvs. 15-20 millioner på 3 år) er indtil videre ikke fundet. Nyiszli kommer med flere påstande: kæmpestore flammer fra skorstenene, krystaller der dræber på 3 minutter. Og det kom fra en der var der som læge.
 6. Ved sammenbruddet af det Tyske Rige er ca. 400 ton dokumenter faldet i de sejrendes hænder. Deriblandt var det ikke en strimmel der beviser holocaust, men derimod adskillige dokumenter der modbeviser den. Til side: Holocaust-troende forsøger at forklare det derved at SS (f.eks. i Auschwitz) har frasorteret og brændt dokumenterne. At en frasortering aldrig kan være en lige så hurtig procedure som at brænde alle dokumenter, må være logisk for de fleste.
 7. Den nuværende kendte version baserer sig på en variant af kampkommandant Höß' tilståelse. Denne er kommet i stand under tortur, se bogen fra Butler, en af de Briter der tog ham til fange. (Den anden variant - gasfremførsel via brushoveder har man droppet i stilhed.)
 8. Selv dommere i straffesager tvivler på holocaust. Se falliterklæringen fra dommer Meinertzhagen i Zündelprocessen: '... at det er fuldstændigt uden betydning, om holocaust har fundet sted eller ej. Dens benægtelse er strafbar i Tyskland. Og det er det eneste der tæller for retten.'
 9. Derved har vi beviset for at man ikke skal tro på holocaust, henholdsvis at man ikke kan tro på den, hvis man beskæftiger sig med den - det rækker at lade som om man vil tro på den.
  Elie Wiesel og Primo Levi, Auschwitz-overlevende: begge bekræfter uafhængig af hinanden at SS ved evakueringen af Auschwitz har ladet det være op til de syge og handikappede om de ville blive og vente på Russerne, eller om de ville tage af sted med SS. Såvel Elie Wiesel som hans far, og 20.000 andre fanger, valgte at tage af sted med Tyskerne, i stedet for at vente på Russerne. Sikkert ikke fordi de havde lyst til at lade det ske i Buchenwald som de gik glip af i Auschwitz: gasningen. Tilbage blev 1000 mennesker (af hvem kun en del blev fordi de var for svage for marchen). Her har vi de første 20.000 holocaustbenægtere i verden. Jeg vil minde om at revisionisterne (som magten i verden plejer at kalde dem: benægterne) aldrig benægtede de virkelige gerninger begået af Nationalsocialisterne, godkendte eller bagatelliserede.

Et godt eksempel kunne her være bogen 'Kristus in Dachau' skrevet af Johann Lenz. Denne bog som de fleste af Dem vil vide er en skånselsløs afregning med Nazisystemet på baggrund af Pater Lenz i Koncentrationslejren Dachau. Ingen revisionist i verden har påstået at der står usandheder i denne bog.

Naturligvis har heller ingen af dem godkendt det der skete. Jeg tror at hverken De, Deres Hellighed, og Deres Eminencer, eller kristendommens fjender ville beskylde pater Lenz for benægtelse, bagatellisering eller godkendelse, kun, fordi han - efter sandheden - ikke har berettet noget om gaskamre i Dachau.

Her vil jeg gerne bruge nogle tanker på hvad formålet for apologeterne af holocaustreligionen kunne være. Her citerer jeg igen en oprigtige Jøde, Norman Finkelstein:

'Holocaust har vist sig at være et uundværligt ideologisk våben. Ved dette våbens indsats er en af de stærkeste militærmagter i verden med en skrækkeligt omdømme sat sig selv i rollen som 'offer stat', og lige sådan har den mest succesrige etniske gruppe i USA fået en status som ofre. Denne tilsyneladende givtige offerrolle har givet et betydeligt afkast - specielt immunitet mod kritik, hvor berettiget den end måtte være.'

Som andet motiv nævner han pengeafpresning af europæiske stater. (Holocaustindustrien)

Til sidst vil jeg gerne pege på hvorfor vi oplever denne kæmpestore medieopstandelse, der på ingen måder står i forhold til hvad der er sket indenfor kirken:

 1. Dem der høster fordelene af holocaustindustrien er bekymret for deres udkomme
 2. For magthaverne og mediemanipulatorerne er det sikkert mere behageligt når opmærksomheden afledes fra virkelig vigtige emner som statsskyld, finanskrise, organiseret tømning af banker begået af bankerne selv, moralsk krise i befolkningen, den demografiske situation, etc.

Jeg vil gerne sige farvel, igen med et citat fra min yndlingsklassiker George Orwell: 'Medborgere! Bekymr jer ikke om mælken, det ordner vi senere! Lige nu er høsten vigtigere (Orwell, Animal Farm; således svarede hundene da nogle af dyrene havde bemærket at hundene havde stjålet mælken)'

In Christo

Josef Gärtner

Efterskrift:

Til Biskop Richard Williamson: Forbliv standhaftig. Hvilke af Deres ord skulle have været ukloge?

Oversat fra:

Kreutz.net 8 februar 2009 - Josef Gärtner: Offener Brief an Seine Heiligkeit Papst Benedikt XVI


Opdatering heksejagten fortsætter:

Politiken 12 marts 2009 - Paven indrømmer fejl i Holocaust-sag (Flemming Ytzen)

Politiken:

Briterne vil ikke retsforfølge biskoppen
Det britiske indenrigsministerium har omvendt erklæret, at Williamson har ret til at vende tilbage til sit hjemland. Der ligger også i ministeriets erklæring, at han ikke vil blive retsforfulgt for sine ytringer i Storbritannien.

»Vi forstår og respekterer, at nogle lande forbyder holocaustbenægtelse, men der er bred enighed i Storbritannien om, at den fremgangsmåde skal vi ikke bruge her«, lyder det fra indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Politiken 25 februar 2009 - Holocaustfornægtende biskop truer journalist

Times Online 25 februar 2009 - Holocaust-denial Bishop Richard Williamson takes flight to Britain as expulsion threat looms

Join the discussion - Williamson called for advice from David Irving:
Times Online Blog 24 februar 2009 - Bishop Williamson and David Irving party together

Biskop Richard Williamson forfølges af aggressiv journalist
Moderne heksejagt - Moderne Hexenverfolgung - modern Witch-Hunt - la Chasse aux Sorcières Moderne (24 Feb 2009)

 

Relateret: (Mange flere links i de to andre posteringer)

Balder Blog 7 februar 2009 - Biskop Richard Williams vil undersøge beviserne for holocaust på ny

Balder Blog 22 januar 2009 - Richard Williamson, Catholic Bishop Challenges The Jewish World Order Video (Video med biskoppens udtalelser på engelsk, svenske undertekster)

Balder Blog 4 februar 2009 - Tyskland: Hannover Zeitung beskylder ledende Jøder for at fremme antisemitisme

The home of the weekly columns of Bishop Richard Williamson, of the Society of St Pius X
Bishop Richard Williamson's blog - Dinoscopus


Balder.org - Artikler om Holocaust, Zionisme, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, jødeforfølgelse, Revisionisme, Holocaustbenægtelse


Print Post