Det er med Sharia at land skal bygges
 
Torben Melchior - Højesteretspræsident
  Hvem var det der på eget initiativ indførte en bestemmelse om at tillade tørklæder for dommere i Danmark ?
 
  Torben Goldin - Dommer
  Og hvem var det der straks bakkede op om ideen?
 
  Lord Phillips of Worth Matravers
Supreme Court Judge
  Og hvem var det der besluttede at Shariadomstole skulle indføres i England?
   
  Hvad har ovenstående 3 personer tilfælles?
   
 
Antonin Scalia - Supreme Court Judge
   
 
  Institute of American & Talmudic Law
   
  Deadline 23 januar 2009
 
 

Marianne Harpsøe DF & Morten Østergaard R Deadline - Tørklæde domstole Del 1 af 2

   
 
  Marianne Harpsøe DF & Morten Østergaard R Deadline - Tørklæde domstole Del 2 af 2
   

(Video debat om tørklæder i danske retssale nederst)

Mens de indskrænkede xenofobiske danskere strides om hvorvidt det er tilladeligt at muslimske kvindelige dommere og domsmænd bærer muslimske hovedtørklæder, er man nået et stykke længere i det multikulturelle USA.

'Sharialovene som udledes af Koranen og Haditterne er en samling dybtgående juridiske analyser af praktisk lovgivning, logisk argumentation og moralske læresætninger.

Dets love og etik har tjent som en hjørnesten af menneskehedens civile og moralske infrastruktur, og har været med til at skabe dets juridiske system.'

Den amerikanske højesteretsdommer Hussein Hamid Peterson giver et fordrag om Sharialovgivning og deltager i panelet i en efterfølgende diskussion. Prisen for at deltage ved den interessante konference er $599.

Gået bananas

Mange danskere vil nok spærre øjnene op en gang og spørge om samfundet er ved at gå bananas, hvis man forsøgte noget tilsvarende i Danmark. Men i indvandrerlandet USA med sin stolte multikulturelle traditioner ser man anderledes respektfuld på den slags, og er ikke spor bekymret over at høste berigelse også fra de dele af den menneskelige kulturarv der for en gangs skyld ikke stammer fra den hvide vestlige verden.

Nu er ovenstående beretning ikke helt sandfærdigt. Det er nemlig ikke en konference om Sharialovens lyksaligheder, og højesteretsdommerens navn er ikke Hussein Hamid Peterson.

Navnet på højesteretsdommeren er Antonin Scalia, og emnet på konferencen er ikke Sharialovene, men den jødiske Talmud. Konferencen blev afholdt den 28 januar 2008.

Den oprindelige tekst af ovenstående 'citat' er følgende:

'Talmud er en samling dybtgående juridiske analyser af praktisk lovgivning, logisk argumentation og moralske læresætninger.

Dets love og etik har tjent som en hjørnesten af menneskehedens civile og moralske infrastruktur, og har været med til at skabe dets juridiske system.'

IAT Institute of American & Talmudic - Law Midwinter Conference


'Talmuds love og etik har tjent som en hjørnesten af menneskehedens civile og moralske infra struktur'.

Ja nu forstår man hvor 'racismeparagrafferne' der udelukkende er beregnet på at straffe hvide mennesker der vover på at kritisere 'minoriteter' stammer fra.

Sharialoven kender vi snart lige så godt som de muhamedanske indvandrere kender bistandsloven.

Men hvad kender vi til 'hjørnestenen af menneskehedens civile og moralske infrastruktur'?

Her nogle eksempler:

Baba Kamma 37b: 'Hvis en okse fra en Israelit gennemborer en okse fra en Kanaanit, har han ingen erstatningspligt; men hvis en okse fra en Kanaanit gennemborer en okse fra en Israelit...skal den fulde pris erlægges.' At slå en jøde er det samme som at slå Gud.

Sanhedrin 58b: Hvis en hedning (ikke-jøde) slår en jøde skal ikke-jøden dræbes..

Sanhedrin 57a: En jøde behøver ikke at betale en ikke-jøde ('Cuthean') den løn han skylder for arbejde.

Baba Mezia 24a: Hvis en jøde finder noget, som en ikke-jøde ('hedning') har tabt, behøves det ikke givet tilbage. (Også bekræftet i Baba Kamma 113b).

Sanhedrin 76a: Gud vil ikke spare en jøde, der 'bortgifter sin datter til en gammel mand eller tager en kone til sin ikke voksne søn eller giver en tabt genstand tilbage til en ikke-jøde...'

Sanhedrin 57a: Når en jøde dræber en ikke-jøde ('Cuthean'), er der ikke dødsstraf. Hvad en jøde stjæler fra en ikke-jøde, må han beholde..

Baba Kamma 37b: Ikke-jøder er uden for lovens beskyttelse, og Gud har 'udlagt deres penge til Israel.'

Baba Kamma 113a: Jøder må bruge løgne ('udflugter - påskud') til at narre en ikke-jøde.

Baba Kama. 113a, 113b En jøde må lyve og sværge falsk for at få dømt en kristen. Guds navn bespottes ikke, når man lyver for ikke-jøder.

Szaaloth-Utszabot, The Book of Jore Via 17: 'En jøde bør og skal sværge en falsk ed, når en ikke-jøde spørger, om vore bøger indeholder noget imod dem'.

Midrasch Talpioth, p 225, Warsaw 1855: 'Selv om Gud skabte ikke-jøden, er disse stadigvæk dyr i menneskeskikkelse.
Det sømmer sig ikke for en jøde at blive betjent af et dyr.
Derfor vil han blive betjent af dyr i menneskeskikkelse.'

Sanhedrin 43a: Jesus ('Yeshu' Nazareneren') blev henrettet, fordi han praktiserede trolddom.

Sanhedrin 106a: Om Jomfru Maria: 'Hende, der var en efterkommer af prinser og ledere var luder for tømrere.'

Gittin 57a: Jesus er ved at blive kogt i 'hede ekskrementer'.

Shabbath 116a: Jøder skal tilintetgøre de kristnes bøger, f.eks. Det Ny Testamente.

 

Fra Talmud - Jødernes hellige bog

 


Relateret:

The main session will focus on general concepts in privacy rights. The session will begin with remarks from the Hon. Justice Antonin Scalia and will be followed by a panel discussion about American and Talmudic perspectives on privacy rights. The panel will be chaired by prominent attorney Nathan Lewin Esq., and will include Justice Scalia, privacy and technology expert Jules Polonetsky Esq. and Talmudic scholars Rabbi Shlomo Yaffe and Rabbi Michael J. Broyde. A buffet lunch will be served prior to the main session and is included in this package.

IAT Institute of American & Talmudic - Law Midwinter Conference

The Sun July 4 2008 - Judge backs sharia law in UK

Pat Dollard 3 juli 2008 - Insanity: UK’s Top Judge Says Sharia Law Is Okay

Jødiske organisationer er førende i hele verden ved bekæmpelse af vores kristne kulturarv, promovering af homoseksualitet og immigration samt indførelse af censurlove. I USA fjernes kristne symboler fra det offentlige rum, og jødiske symboler stilles op i stedet for overalt i verden. Hernede et lille greb..

Balder Blog 11 december 2007 - Kæmpe Jødisk Menorah opstillet foran det Hvide Hus i Washington og Kremlin i Moskva

Balder Blog 10 december 2007 - USA - Jødisk organisation kræver krybbespil fjernet: stødende for ikke kristne

Balder.org - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - USA


Balder.org - Artikler om Holocaust, Zionisme, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, forfølgelse, Revisionism, Holocaustbenægtelse


Print Post