Transskription af Aftenshowet 15 januar, video længere nede

 
  Claus Enøe Bentow - Konvertit?
(Bestyrelsese Dansk Zionistforbund)
 

Religion er et valg

Både Mette og Karoline er født af jødiske mødre, og det gør dem til jøder. Ingen af dem er dog vokset op med koshermad, tre daglige bønner og arbejdsfri sabbat. Det er en livsform, som de har valgt til.
Claus Bentow er en af de få og nøje udvalgte konvertitter blandt de ortodokse jøder. Selvom det ikke ligger i anerne, (hos Claus) så har Claus og (hans kone) Mette valgt, at deres tre børn skal opdrages og kende til den jødiske kultur, historie og religion. Derfor går de to store børn i jødisk børnehave og skole. Også der er de vant til pigtråd, overvågningskameraer og adgangskoder.

"Det handler ikke om, at det er synd for os. Meget af den truende eller nedladende adfærd handler ikke om vores religion, men om, at jøder er forbundet til staten Israel. Forfølgelse er dog stadig en del af vores daglig-dag og vores selvforståelse, fordi den er så stor del af vores historie som jøder. Og fordi jøder i Danmark stadig udsættes foranti-semitiske overfald," siger Mette Bentow.

Information 19 juli 2007 - Det erindrende folk

Claus Bentow i et interview i Jyllands Posten: 'Det er meget ubehageligt for os, der ikke alle har noget med Israel at gøre. Og det er heller ikke os alle, der sympatiserer med alt, hvad israelerne laver.'

Claus selv sympatiserer dog så meget med Israel, at han skrev flere læserbreve hvor i han forsvarede CIA's hemmelige fangtransporter, der blev brugt til at flyve 'fjenderne' til lande hvor de kunne blive tortureret i fred for amerikanske
love.. II

 
  Max Meyer i DR 10 januar 2009
(Formand Dansk Zionistforbund)
  Sørgeligt at danske Jøder skal skjule deres ansigt på grund af livsfaren fra siden af muslimske indvandrere.. Det har de delvist tidligere formænd for Dansk Zionistforbund som Arne Melchior og Arne Notkin, samt rabbinere som Bent Melchior at takke for...
   
 

I dag er der 17,5 millioner jøder i verden – flest i Israel og USA. I Danmark er der ca. 7.000 jøder. Mosaisk Troessamfund er den største menighed med 3.200 medlemmer. Derudover eksisterer der en mindre menighed af ultra-ortodokse samt en netop anerkendt menighed af reformerte jøder i København.
I modsætning til de øvrige verdensreligioner er jødedommen aldrig blevet opsplittet i sekter. Forskellene går mere på graden af religiøse bud og påbud. (Kilde)

Således skrev Information der har sin oplysninger fra den angivne kilde i ' Det erindrende folk'. Problemet er at det ikke passer.

Det kan godt være at det gælder for den største del af Jødedommen, men der er nu mange forskellige sekter, med ret forskellige opfattelser. F.eks. de såkaldte Tora Tro Jøder, (Natura Kartei), den ekstreme Chabad Lubavitch sekt, Kristne Jøder og mange andre. F.eks. 'Tora Tro Jøder' afviser Talmud, (fariseeisme) der for de fleste Jøder er vigtigere end selve Toraen.


Heilende Muslimer på Rådhuspladsen

Heilende Jøder fra Jewish Defense League

(fortsat) I den samme artikel fra Information kan man læse:

'- Jødedommens lære er, at pagtsfolket er uløseligt knyttet til Det Hellige Land, som Gud har lovet dem, derfor er Israel og Jerusalem fysisk såvel som åndeligt centrum i al jødisk liv og tænkning.'

Kommentar: Indtil Zionismen blev grundlagt af Theodor Herzl ca. 1897 opfattede Jøderne landet Israel (Zion) kun som et spirituelt ideal. Først efter Messias' genkomst ville de vende tilbage til Israel. Det var derimod forbudt at vende tilbage til Israel inden da, da uddrivelsen fra det hellige land var Guds straf for Jødernes ulydighed. De 'Tora Tro Jøder' og lignende sekter hylder stadigvæk denne opfattelse, og modsætter sig den Zionistiske stats oprettelse
og eksistens.

Zionismen omformede den overvejende del af Jødedeommen til en materiel, verdslig og politisk ideologi. Det er ikke nødvendig at være troende for at være Jøde eller Zionist.

Forbryderisk ideologi

Zionismen betragtes af mange mennesker som en racistisk og forbryderisk ideologi, på linje med Nazisme. Zionisterne havde et tæt samarbejde med Nazisterne. Jo mere forfulgt jøderne var, jo flere ville man kunne få til at tilslutte sig bevægelsen tænkte man. Derfor undlod Zionisterne under krigen i mange tilfælde at tage imod nazisternes tilbud om at modtage de i Tyskland og andre besatte områder uønskede Jøder.

Zionisterne var verdens allerførste terrorister i moderne forstand, og betjente sig af grusumme og hensynsløse metoder for at erobre landet fra de oprindelige beboere, et lille antal oprindelige Jøder og et stort flertal af Palæstinensere der levede fredeligt side om side. De oprindelige Jøder er nu andenrangsborgere i Israel, hvor de indvandrede Europæiske Jøder sidder på magten.

De mange jødiske ofre under holocaust, gjorde at verden lukkede øjnene for Zionisternes barbari. Siden er zionisterne ved hjælp af Jøder i andre lande, især USA blevet til en enorm indflydelsesrig bevægelse, der styrer medierne i mange lande og en stor del af USAs udenrigspolitik.
Læs her om de Zionistiske terrorister Dagbladet Norge: Røvede banker, dræbte Briter og FN-ansatte. Alle fik amnesti. Jødisk terrorgruppe ville samarbeide med Hitler

En forklaring på Israelernes hensynsløse politik, der ikke nøjes med at bombe Palæstinenserne men også direkte prøver at påvirke USA til at angribe Iran, som man gjorde det ved Irak, er Jødedommens forankring i det Gamle Testamente og Talmud. Ifølge overleveringerne er Jøder et overlegent herrefolk der har ret til at erobre andre folkeslag og gøre dem til slaver. 2)
Øje for øje, tand for tand. Det er læren fra Tora og Talmud. Jødedommen ikke har haft nogen profet som Jesus Kristus der lærte mennesket at elske sine fjender og vende den anden kind til.

Jesus sagde: 'Den der lever ved sværdet skal dø ved sværdet..'
Den Zionistiske stat Israel og verdens Zionister går en grum skæbne imøde såfremt Jesus Kristus får ret. Buddhismen kender et lignende begreb; 'Karma', Australske indfødte kalder det 'boomerang'.

Mads Steffensen: Han blev nødt til at skjule hvem han i virkeligheden er, demonstranter på gaden råber død over ham og hans familie og det er på grund af religion; Claus Bentow er Jøde.

God aften og velkommen til dig.

Claus Bentow: Tak skal du have..

Du er dansk Jøde, du bor her i København og du føler dig truet i hverdagen, hvordan har du mærket det på egen krop?

Det har jeg oplevet på flere forskellige måder, eh jeg oplevede biler kør op bag mig når jeg er på vej på arbejde og kaster ting mod ruderne, og råber Yahud, hvilket er arabisk for Jøde, jeg har oplevet en Muslimsk friskoleklasse som dansede om bag i bussen og råbte 'der sidder Jøderne', der sad min datter på tre op foran, jeg er blevet overfaldet korporligt, kastet sten på mig og folk der ville slå mig ned og så videre og så videre og så videre..

Mads Steffensen: Og de kan spotte.. hvem er det der råber de her ting, hvem er det du bliver truet af?

Claus Bentow: De her ting har primært været, eh Muslimer, eh altså radikale Muslimer, islamister, eh, men jeg vil skyde på at den yderste venstrefløj også kan melde sig ind under de faner, ehm, her i Danmark.

Mads Steffensen: Og de kan spotte dig.., på grund af.. Kalotten?

Claus Bentow: Kalotten ja, altså nu er jeg holdt op med at gå med den, eh uden en hat over, men altså før i tiden har jeg gået.. det kan blive varmt på sådan en sommerdag..

Så man vil godt have,.. vil ikke have stor sombrero på hovedet.. Men ehm det er derfor de kan spotte det ja.

Mads Steffensen: Og din kone har jo også oplevet eh eh trusler, kan du sige noget om.. hun vil ikke stille sig frem her i dag, det havde hun ikke lyst til, hvad hvad har hun oplevet?

Claus Bentow: Hun har oplevet trusler, hun er blevet spyttet efter, en to tre gange, ehm hun er blevet truet ned i metroen for eksempel, blev spyttet af af en arabisk mand på Nørrebro, ældre arabisk mand, da han så hendes davidsstjerne, eh som hun havde om halsen, så hun er spyttet på på vej ud af bussen, eh med vores ni måneder gamle Elias eh i barnevognen, det ramte så barnevognen, altså kan man sige at det var jo billigt sluppet..

Mads Steffensen: Men hvad får de her trusler dig til at føle, hvad gør det ved dig?

Claus Bentow: Yderst ubehageligt tilpas, eh altså det er jo sådan et konstant pres der ligger over en ikke, hvor kan man, hvor kan man vise at man er Jøde hen, hvor kan man ikke, hvis overhovedet nogen steder, ehm, hvem tager truslene alvorligt, hvem vil lytte eh til til de her trusler, altså myndigheder eller venner og bekendte og så videre..

Mads Steffensen: Men er det noget su tænker over hver gang du forlader dit hjem?

Claus Bentow: Ja det er det helt sikkert, det er noget jeg altid tænker på, jeg tænker også på det når jeg er hjemme,.. så..

Mads Steffensen: I lørdags da deltog du i, i en eh demonstration på rådhuspladsen, eh på grund af eh, eh krigen i Gaza. Vi har nogle billeder af det her, hvad var formålet med den demonstration?

Claus Bentow: Ja men formålet var i al stilfærdighed at udtrykke ønske om fred, og eh at vise at Israel vil fred, også selv om det bliver nødt til at bekæmpe terrorisme, ehm altså ja, det var egentlig det budskab vi havde med os der, i alt stilfærdighed.

Mads Steffensen: Og der var også en moddemonstration den dag det har vi også nogen billeder af:

Demonstranter: Down down Israel, Viva viva Palestina. Hamas bliver udslettet, til gengæld vil vi slette Israel fra verdenskortet, vi vil gerne dræbe alle Jøder verden over, alle Jøder skal udslettes. De har ikke ret, de har ikke ret til at eksistere..

Down down Israel, down down USA, down down demokrati, down down Denmark.

Mads Steffensen: Ja hvad tænker du på når du siger de her billeder?

Claus Bentow: Jeg får det fysiske dårligt, eh altstå det er til at blive deprimeret af, angst og.. alt det håb som jeg en gang havde, for eh en eller anden form for fredelig sameksistens, eh måtte det være i Mellemøsten eller måtte det være heroppe, det tror jeg ikke på mere, altså det, jeg kan kun se det her det minder fuldstændig om Nazisterne i anden verdenskrig, altså de samme slogans, det samme de siger, det samme de vil, det er aldeles horribelt.

Mads Steffensen: Det alle Jøder skal udslettes det var sagt til Jer, og det er jo dig, det er din familie,

Claus Bentow: Det er korrekt.. der står jo også i Koranen, muslimernes hellige bog at eh at der hvor man finder Jøderne skal man dræbe dem.. Hiz but Tahir har lige delt løbesedler ud hvor det stod her i Danmark. Altså er der jo ikke, de skjuler jo ikke deres hensigter, altså det er jo ingen hemmelighed hvad de her mennesker vil. 1)

Mads Steffensen: Altså der er krig i Gaza, lige nu føler du at krigen er flyttet til Danmark? Lige nu, er det taget til?

Ja det har helt sikkert taget til, men det gør det altid når der er en eller anden spidsbelastning i Mellemøsten, men altså trusselsniveauet er jo højt alligevel, nu er det bare tårnhøjt i stedent for, og jeg tror ikke man skal forestille sig at det daler ned til normalt niveau, nu vil det blive liggende højere end det plejer, og eh altså bare skyderiet i Odense med de to Israelere som blev skudt det viser med alt tydelighed at situationen er optrappet dramatisk fra Muslimernes side..

Mads Steffensen: Men det tænker jeg også når vi skal se det lidt bredere perspektiv og du har jo så så været her i lang tid er det blevet værre at være Jøde i Danmark?

Claus Bentow: Ja det synes jeg, det synes jeg bestemt. Altså jeg tror ikke jer har, jeg vidste godt at de følte som de gjorde, eller som de udtrykker her på billederne. Men en ting er at mene noget horribelt, noget andet er at stå her, her lige udenfor vinduerne og råbe det samme, her hvor billederne blev taget, og stå fuld offentligt ved højlys dag og råbe: Jøderne skal udslettes i hele verden, altså det virker jo fuldstændig forstyrret eh på mig.

Mads Steffensen: Altså når du kommer her i dag, så har du en kasket på, eller noget der ligesom skal skjule kalotten, du har du har på hoved men du sidder jo alligevel her nu med kalot i fjernsynet, er du bange for at det her din optræden nu her kan få konsekvenser?

Claus Bentow: Ja altså den indtræder ligesom med resten af truslerne ikke? Altså med mærkelige telefonopkald, eller underlige breve, med slet skjulte trusler, altså det hvis man skriver læserbreve det er jo også at forsvare noget jødisk, det er også tilfældet, og det
samme som at sidde her, men jeg har jo ikke rigtigt noget andet valg..

Jeg bliver jo nødt til at gå ud og promovere og fortælle de øvrige danskere hvordan situationen er.. eh hvordan der er hvordan skal Jøder lider i tavshed om man så må sige og så håbe på at myndighederne og eh politikere og så videre vil gøre noget ved det..

Mads Steffensen: Nu er der så også fare.. hvad vil du gøre for at beskytte din børn?

Claus Bentow: Ja men vi prøver så vidt muligt at holde dem væk, altså vi har blandt andet ikke sat dem i en folkeskole, vi så eksemplet også fra Odense med en skoleleder der ikke kan garantere for Jøders sikkerhed, det er der ikke noget nyt i..

Det er nyt i pressen måske eller måske i medierne, men det er ikke nyt blandt os Jøder.. Det samme gør sig gældende på Nørrebro blandt andet der var også en skoleleder der sagde det samme.. Altså eh jeg har kammerater der har oplevet det samme op igennem halvfjerdserne firserne på Avedøre og i Vestegnen i det hele taget..

Mads Steffensen: Og hvor går dine børn så i skole?

Claus Bentow: Carolineskolen, den jødiske skole, eh bag hegn og pigtråd og vagter og videoovervågning..

Som er sikrede ...

Claus Bentow: Ja så meget man nu synes man kan.

Mads Steffensen: Hvornår tror du, eller tror du at det bliver bedre, at du vil kunne opleve at du kan leve trygt her i Danmark fordi du er Jøde? Eller som Jøde?

Claus Bentow: Havde du spurgt mig før jeg så det her klip, så havde jeg nok sagt ja, altså men jeg tror ikke på det mere, det gør jeg ikke,.. nu må man gør op med sig selv om man, om man kan om man synes det er tåleligt at leve sådan.. ellers så må vi jo flytte til, jeg ved ikke.. New York, andre steder, Israel måske, eh altså for, for at leve et tåleligt liv som Jøde..

Mads Steffensen: Kunne du finde på det?

Claus Bentow: Efter det her kunne jeg, da er i hvert fald min motivation er steget gevaldigt, det er den ja, det er helt sikkert..

Mads Steffensen: Claus Bentow, jeg vil sige tak fordi du kom og fortalte din historie..

Claus Bentow: Selv tak..

 


Fodnoter:

1) "Selv den bedste af ikke-Jøderne skal alle dræbes" (Rabbi Simon ben Yohai. Fra den originele Babyloniske Talmud på Hebræisk)

"Når en jøde dræber en ikke-jøde, er der ikke dødsstraf. Hvad en jøde stjæler fra en ikke-jøde, må han beholde.." (Sanhedrin 57a)

"Jøder må bruge løgne ("udflugter / påskud") til at narre en ikke-jøde". (Baba Kamma 113a)

2) "Selv om Gud skabte ikke-jøden, er disse stadigvæk dyr i menneskeskikkelse. Det sømmer sig ikke for en jøde at blive betjent af et dyr. Derfor vil han blive betjent af dyr i menneskeskikkelse." (Midrasch Talpioth, p 225, Warsaw 1855)

Truet for sin religion - Aftenshowet 15 januar 2009
Flere jøder som Claus Bentow oplever, ifølge Mosaisk trosamfund, tilråb og diskriminering.

Relateret:

Modkraft - Ledende zionist løj om politievakuering

Et ledende medlem af Dansk Zionistforbund hævdede overfor pressen, at politiet evakuerede den jødiske synagoge i København i forbindelse med en Palæstina-demonstration. Det viste sig at være lodret løgn.

Løgn eller »strid om ord«

Hvad Claus Bentow tilsyneladende glemte at fortælle Jyllands-Posten var dog, at han ikke bare var en menig gudstjenestedeltager, men også sidder i bestyrelsen for Dansk Zionistforbund, der netop stod som indkaldere af den pro-israelske demonstration, som han nødtvungent ville deltage i.

Modkraft - Ledende zionist løj om politievakuering


Balder.org 19 januar 2009 - Jødisk terrorgruppe ville samarbejde med Hitler

Dagbladet Arbejderen 16 januar 2009 - Israel vil have fingrene i Gazas gas (Michel Chossudovsky)

Balder Blog 14 januar 2009 - The Palestinian Israeli conflict in the Danish media as seen by a nationalist (Rime Allaf video)

Balder Blog 12 januar 2009 - Hamas blev i årevis støttet af Israel for at så splid mellem Palæstinenserne

Balder Blog 6 januar 2009 - Palestinian who shot Israelis in Danish shopping centre was role model for multicult


Balder.org - Articles about Holocaust, Zionism, Judaism, Jewish Censorship, Israel Lobby, persecution, Revisionism, Holocaust-denial


Print Post