Adam Holm sluttede udsendelsen lillejuleaften med 'Happy Hanukkah'

  Arne Stevns -Anklager Nord-Sjællands politi
 

Hanukkah - Chanukkah
Den otte dage lange helligdag fejrer jødernes militære sejr mod Syrerne… Det der ligger til grund for Chanukah er et tema der i dag er lige central som det var for to tusinde år siden, kampen mod assimilation.

Jeg læste programannoncen for Deadline den 23. december:

Bent Melchior som gæst hos Adam Holm - Fra DRs hjemmeside:

JESUS - DEN OPRØRSKE JØDE
I århundreder er jøderne blevet forfulgt af de kristne, fordi jøderne i datidens Palæstina dømte Jesus til korsfæstelse. Pogrom på pogrom er blevet retfærdiggjort med denne fortælling. Men spørgsmålet er, om ikke det er det, at Jesus selv var jøde, der til alle tider har provokeret de kristne. Tidligere overrabbiner Bent Melchior fortæller om Jesus jødiske natur.

 

Blogkommentar

At den zionistiske programdirektør Arne Notkin og den jødiske studievært Adam Holm vover på at sende sådan noget antikristent sludder på lillejuleaften fortæller en del. Til næste år vil vi nok få Reino Arild Pedersen i studiet der vil forklare Jesus fra en muhammedansk synsvinkel; sandsynligvis sekunderet af en muhamedansk nyhedsvært.

Det skrev jeg som kommentar på et par andre blogs (I, II), og udsendelsen skuffede ikke, men jeg vil undlade at kommentere den talmudiske skriftkloges udredninger, der som sædvanligt kredsede om jødernes rolle som uskyldig forfulgte ofre, i alt for mange detaljer.

  Arne Stevns -Anklager Nord-Sjællands politi

Déjà vu

Efter jeg havde skrevet kommentaren var det som jeg fik et déjà vu... Havde jeg ikke allerede tidligere kritiseret DR for det jeg i min kommentar forudså, ville ske en gang i fremtiden?

Efter at have ledt lidt i hjernens krinkelkroge kom jeg i tanke om at jeg allerede i 2002 havde skrevet en kritisk kommentar til DR angående deres udsendelser omkring Julen. Brevet er måske ikke formuleret særligt genialt, og fremviser en vis naivitet som er slidt en del siden da. Brevet udløste i øvrigt respons fra både Arne Notkin og Lisbeth Knudsen, så et eller andet må det alligevel have ramt. I øvrigt var jeg den gang endnu ikke fuld oplyst om disse to personers generalieblad..

Sendt 24. december 2002

Angående DR Nyhederne 24 dec kl 21:00 samt Deadline kl. 23:00

  Arne Stevns -Anklager Nord-Sjællands politi
  I USA er det nu kommet så vidt at Juletræer nu benævnes 'Holiday Trees', Julekort hedder 'Holiday Cards', og Glædelig Jul (Merry Christmas) hedder 'Happy Hollidays'. Til gengæld hører man nu overalt 'Happy Hanukkah' ikke mindst i medierne, selv om Jøderne kun udgør 2% af den amerikanske befolkning.
   
   
  Arne Stevns -Anklager Nord-Sjællands politi
 

Den jødiske tyv der stjal Julen

Skylden for den bratte afsked med den kristne natur af Julen i så mange dele af det amerikanske samfund i dag, påstår Burt Prelutsky, ligger hos 'mine jødiske fæller'.

Når det drejer sig om den multikulturelle, anti-kristne dagsorden, finder man jødiske dommere, jødiske journalister, og den amerikanske borgerrettighedssbevægelse (ACLU) i de fremmeste rækker...

Men den beskidte lille hemmelighed i Amerika er, at anti-semitisme ikke længere er et problem i vores samfund - det er blevet erstattet af en aggressiv anti-kristen-isme.

Occidental Observer 21 december 2008 -
Merry Christmas . . . NOT!

   
   
 

Hanukkah er sandsynligvis en af de mest kendte jødiske højtider, ikke fordi den har nogen stor religiøs betydning, men på grund af at højtiden tidsmæssigt ligger tæt på Julen. Mange ikke-jøder, og endda mange assimilerede Jøder, betragter denne højtid som 'den jødiske Jul', der har optaget mange af de kristne traditioner, såsom at give gaver og lave dekorationer. Det er ironisk at denne højtid der har sine rødder i en kamp mod assimilering og undertrykkelse af den jødiske religion, er blevet den mest assimilerede højtid i vores kalender.

At give gaver er ikke en traditionel del af højtiden, men er kommet til de steder hvor Jøder har meget kontakt med Kristne, som en måde hvorpå man håndterer vores børns misundelse på deres kristne venner. Det er ekstremt usædvanligt for Jøder at give Hanukkahgaver til andre end deres egne små børn. Den eneste traditionelle gave ved denne højtid er 'gelt', små pengebeløb. [Judaism 101]

Så er vi her igen!

Selv ikke på danskernes allerhelligste dag; Julen, hvad enten man nu skal tage det som en Kristen religiøs eller som en kulturreligiøs højtid, holder DR sig ikke tilbage for at provokere hovedparten af den danske befolkning.

I benytter også lige lejligheden til at introducere en åbenbart ny DR medarbejder Muhammed xxx, der fik jobbet med at sætte spørgsmålstegn ved danskernes hæderlighed angående kirkebesøg i Julen.

I samme TV avis skulle man selvfølgelig have et medlem af Etisk Råd til at forsvare illegale indvandreres svindel med sygesikringsbeviser.

Kan vi ikke en gang have vores højtider i fred, uden at vi skal konfronteres med muhamedanere og deres meninger?

Og så var der lige Deadline, hvor atter en muhamedaner fik ordet, (Omar Shah) samt den mest undergravende "kristne" biskop der findes i Danmark; Kjeld Holm (der fortrinsvis varetager muslimske interesser).

DR fremstår mere og mere tydeligt som et propagandaorgan for det mindretal der ønsker at sætte fart på multietnificeringen, multikult bevægelsen, EU og afskaffelsen af Danmark som nation. Ja, det er en ordentlig mundfuld og sammenblanding.

Dag ind og dag ud fremturer I med multikulturel propaganda, og ved hver en lejlighed skal der findes nye "etniske medarbejdere". Alle sammen for det store flertals licenspenge.

Hvornår ser vi en tilsvarende propaganda-sendeflade for modstandere af multikult bevægelsen? I plejer ellers at have travlt med at tingene (medarbejdere osv.) skal afspejle virkeligheden i Danmark.

Kan I nævne bare tre medarbejdere ved DR der er erklærede modstandere af multikulten? Nej, I har nok ikke én eneste ansat der åbenlyst vedkender sig denne holdning.

Er det fordi I mener at denne befolkningsgruppe udelukkende består af dumme bodegadanskere med for lille et ordforråd, eller journalistiske evner?

Hvor I medieloven står at I skal arbejde for denne multikultsag, og kun skal ansætte multikultvenligt personale? Hvor står der at DR medarbejdere studieværter og interviewere ved hver en lejlighed skal vise deres afsky for alt ved der bare tangerer fædrelandskærlighed eller skepsis overfor globalisering, multietnificering, og muslimisering af deres land?

Hvor og hvornår er dette blevet besluttet? Hvad med objektiv nyhedsformidling, det som i fortiden skilte os ud fra sovjet-systemet og DDR?
Målet helliger åbenbart midlerne.

Er I klar over hvor meget I bidrager til at oppiske et had i en undertrykt befolkning, der ikke er repræsenteret i medieverden på nogen som helst måde?

I pisker op til en afsky overfor alt hvad der er anderledes og fremmed, hvad der på sigt ikke en gang vil gavne de befolkningsgrupper hvis interesser i mener at varetage.

Nej, jeg er ikke et hadefuld uuddannet navlebeskuende ensomt bodegamenneske.

Familien sidder samlet her i stuen ved siden af og fejrer Julen.

Jeg taler fem sprog, har rejst i mange lande (også muhamedanske) og kender folk fra alverdens kulturer og samfundslag.

Men jeg skal sidde her og skrive for at komme af med min harme.

Alt handler om indvandrere flygtninge og muslimer, og kun fra ét eneste synspunkt: Det multikultvenlige, undskyldende, selvudslettende anti-nationale.

Jeg kalder det for "mafia fjernsyn", og jeg håber at der snart oprettes et tilsynsråd der skal overvåge Jeres ublu propaganda TV.

Venlig hilsen,

Navn, adresse, osv.


 
  Jesus var Farisæer | YouTube
  Deadline 23 december
   
  Arne Stevns - Anklager Nord-Sjællands politi
Bent Melchior
   
 

Kommentar fra Anders Bruun Laursen:
"At kalde Jesus Kristus for en farisæer, som Bent Melchior gør til allersidst i ovenstående video, er ikke blot en fornærmelse af værste slags. Hele Kristi virke var et opgør med farisæerne: "I øgleunger og slanger! Hvordan kan I overhovedetet undgå at dømmes til Helvede? (23:1-33). Jøderne forlangte Kristus henrettet, da Pontius Pilatus ville frigive ham. Hvorfor? Fordi han sagde, han var Guds søn og dermed netop ikke fariæer.

Men det er også ulogisk: Farisæerne ville have en anden Messias end Kristus, som reducerede loven til: "Du skal elske Gud af hele dit hjerte - og din næste som dig selv".  Og som derfor brød sabbaten ved at plukke kornaks den dag!

Hvordan kan Kristus være farisæer, når disses hjemmelavede bog, Talmud, stadig er den jødiske elites ideologiske grundlag til skade for den jødiske menigmand og os alle, fordi den også er grundlag for Rothschild-Rockefellers illuministiske/illuminate
nye Verdensorden.

Det var seks år siden

Som de fleste vil have bemærket, er der ikke rigtig sket noget til det positive siden; den daglige dosis multikultur er kun blevet større, propagandaen er blevet mere aggressiv, DRs røde generalinde er blevet pave i det Berlingske Hus, og de store anstrengelser for at erstatte den smukke hvide farve der kendetegner den oprindelige befolkning med en mere moderigtig brun ditto for journalister og studieværter har båret frugt.

Andelen af bøsser, indvandrere, (farvede) adoptivbørn, og kvinder der befolker TV skærmene har allerede langt overhalet disse gruppers relative andel af befolkningen. For ikke at tale om Jøder, der er overrepræsenteret med flere hundrede procent, men sådan har det jo været meget længe.

For seks år siden var det Omar Shah og Kjeld Holm der fik ordet. I går aftes var det forhenværende overrabbiner Bent Melchior der fik lov til at hælde vand ud af ørerne og komme med anklagende pegefingre mod de kristne. Bestiller de aldrig andet end at snakke om de indfødte nordboeres fortrædeligheder, disse mennesker?

Jesus som stor rabbiner

Jesus kunne være blevet æret som en stor rabbiner, mente Melchior, hvis ikke han havde forbrudt sig mod nogle af jødernes helligste forestillinger. Han plaprede løs om de kristnes had, men nævnte ikke med et ord det enorme had mod Kristus, korset, og alt det kristne der fremgår af Talmud, ikke noget om horen Maria og Jesus der koger i ekskrementer i helvede....

Men det fremgik nu alligevel tydeligt at Melchior ikke nærede den helt store kærlighed til Kristendommen, for at sige det på jysk, men det er vel næppe nogen stor nyhed.

Meget sigende sluttede Adam Holm udsendelsen lillejuleaften med 'Happy Hanukkah'.

Jeg vil slutte med Glædelig Jul til alle danskere, og en særlig hilsen til de søfarende, og til de vildførte stakler der risikerer deres liv for den internationale verdensorden i Afghanistan.

 

Glædelig Jul!

 

 


  Arne Stevns -Anklager Nord-Sjællands politi

Relateret:

YouTube 5 april 2012 - Deadline lige før Påske: Holocaust igen - Daniel Mendelsohn har også skrevet en bog Deadline 5 april 2012 - Vært Adam Holm

Balder Blog 26 december 2009 - DRs Anti-kristne udsendelser i Julen - Version 2009: Auschwitz overlevende Primo Levi

Real Jew News - ADL’S Jewish War On Christmas

Har Paven ret, er de homoseksuelle farlige?

Paul Belien: Pink Xmas: The 'War on Christmas' in Europe

National Prayer Network - ADL's December dillemma

Dyske - How 'Merry Christmas' Became 'Happy Holidays'

Occidental Observer 25 december 2008 - Replacing Christmas with the culture of the Holocaust

Occidental Observer 21 december 2008 - Merry Christmas . . . NOT!

Jødisk mor klager over 'Rudolf the red nosed raindeer', fordi ordet Christmas forekommer i sangen [Sangen er skrevet af en Jøde, og der burde snarere klages over manglen på kristent indholdt i den!]
WRAL 9 december - 'Rudolph the Red-Nosed Reindeer' causes stir at school

Balder Blog 11 december 2007 - Kæmpe Menorah opstillet ved det Hvide Hus og Kremlin

Balder Blog 10 december 2007 - USA - Jødisk organisation kræver krybbespil fjernet: stødende for ikke kristne

Balder Blog 6 december 2007 - Ud med Julen, ind med Hanukka, krigen mod Julen fortsætter

Balder Blog 2 december 2007 - Kan USA afkristnes? Jøder føler sig stødt over Juletræer med Kristne Symboler

Ekstra Bladets Niklas Roar har bemærket at nogle af de største julehits er skrevet af Jøder, men kommenterer selvfølgelig ikke på at disse julehits alle sammen er klinisk renset for kristent indhold.

Ekstra Bladet 26 december 2008 - Fem store julehit skrevet af jøder

'Jødernes forsøg på at udslette ethvert tegn på den dominerende kristne karakter af de Forenede Stater fra det offentlige rum, er den eneste aktive form af religiøs intolerance idag.' --- Henry Ford


Balder.org - Articles about Holocaust, Zionisme, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, forfølgelse, Revisionisme, Holocaust benægtelse


Print Post