Kulturradikal mafia får politibeføjelser

Ændringerne vil tillade kommissionen til at undersøge diskrimination, beslaglægge dokumenter, få adgang til- og ransage lokaliteter. Firmaer og personer ville blive påbudt at ændre deres metoder selv hvis der ikke bliver indgivet en klage.

Herald Sun 9 december 2008

Diskrimination mod hvide mænd bliver snart til lov

af Susie O'Brien

 
   
 
  Helen Szoke dyrker selvfølgelig gode relationer med både det jødiske samfund og det lokale politi. Jewish Community Dinner
   
 

Diskrimination mod dominerende hvide mænd vil snart blive stimuleret i et forsøg på at fremme kvinders, handikappede og kulturelle og religiøse minoriteters status.

Positiv særbehandling -- at behandle mennesker forskelligt for at opnå ligestilling for marginaliserede grupper - vil blive legaliseret ved hjælp af planlagte ændringer i Ligestillingsloven [Equal Opportunity Act] som bebudet af statsanklager Rob Hulls.

Lovene forventes også at beskytte retten til et job for mennesker med en kriminel fortid, så længe deres tidligere forbrydelser er irrelevante for det job der søges.

Forkvinden for Ligestillingskommissionen [Equal Opportunity Commission] Dr. Helen Szoke sagde at 'mænd er blevet den store succeshistorie i erhverv, varer og tjenester'.

'Deres position vil helt klart blive ændret, fordi de skal til at konkurrere på en ny måde med disse mennesker der traditionelt har været marginaliseret, ‘ sagde hun.

'Lad os åbne det op så alle kan få en fair chance.'

Victorias [ australsk delstat] erhvervsråd udtrykte bekymring for om de foreslåede love nu også var nødvendige, og spurgte om de ville underminere firmaers ret til at tage legitime erhvervsmæssige beslutninger.

Som det er nu skal personer eller institutioner der vil udpege bestemte racer eller kønsidentiteter med henblik på at blive genstand for speciel ['positiv diskrimination'] behandling få tilladelse til at få en undtagelse fra VCAT. [Victorian Civil and Administrative Tribunal]

Firmaer og offentlige instanser der bliver beskyldt for diskrimination kan kun drages til ansvar efter der er indgivet en klage.

Men de foreslåede forandringer går meget længere, og ville tillade kommissionen til at undersøge diskrimination, beslaglægge dokumenter, få adgang til og ransage lokaliteter hvis forsøg på at iværksætte forandringer har slået fejl.

Firmaer og personer ville blive påbudt at ændre deres metoder selv hvis der ikke bliver indgivet en klage.

Der vil kunne handles hvor en ulovlig handling havde en vis 'sandsynlighed for at finde sted' ikke kun i tilfælde hvor diskrimination har fundet sted.

Kommissionen ville også få reelle muligheder for at gennemtvinge dens afgørelser via VCAT, og som en sidste udvej via domstolene.

Ændringerne der er beskrevet i justitsministeriets rapport af den forhenværende advokat Julian Gardner, ville også:

  • Oplyse mennesker så de kender deres rettigheder.
  • Give mere beskyttelse til mennesker med et handikap og kræve handling fra firmaer og offentlige instanser for at opfylde deres behov.
  • Give de hjemløse og mennesker der optræder som frivillige [!?] bedre beskyttelse mod diskrimination.

 

Victorias råd for Erhvervs og Industri arbejdspladsers generaldirektør David Gregory sagde at erhvervslivet støttede formålet med ligestillings-lovgivningen.

'Men jeg er bekymret for og nysgerrig efter om disse ændringer betyder at kommissionen kan blande sig i legitime beslutninger taget af individuelle firmaer.'

Den første udgave af ændringerne i Ligestillingsloven blev fremlagt for parlamentet i sidste uge.

Oversat fra:
Herald Sun 9 december 2008 - Discrimination against white males will soon be encouraged

Kommentar: Den mest tolerante, mest ikke racistiske, mest kønsligestillings indstillede og uvoldelige befolkningsgruppe lægges for had, og bekæmpes med alle midler. Ustraffede HVIDE MAND fra kultur-KRISTNE samfund.


Australsk politi tog forskud på loven - Farlig hvid mandlig racist dræbt med ti kugler

Læg mærke til hvordan avisen spotter den mor der lige har tabt sit barn, ved at sætte 'skrøbelig' i anførselstegn. Pressedækningen var noget anderledes da en græsk dreng blev skudt af politiet forleden. Da retfærdiggjorde drabet mange dages hærgen og plyndren af tusindvis af venstreekstremister, og statministeren optrådte med de store beklagelser. Også i år beskrev dele af den danske presse den 15 årige svensker Daniel Wretstrøm der blev myrdet af en indvandrerbande kold og kynisk som en 'nazist der døde i et slagsmål'.

Morens sorg for 'skrøbelig' søn

These people mean business!

Daily Telegraph 14 december 2008 - Mum's sadness for 'fragile' son

The Age December 12, 2008 - Statement
from the family of Tyler Cassidy

Tyler Cassidy, 15 år gammel 'White Suppremacist', først peberspray og derefter aflivet med 10 kugler af 4 politifolk i den antiracistiske delstat Victoria i sidste uge. Video

Kønskamp-ekstremistern og muhamedanere er også ved at tage godt fat i Australien

Her en artikel fra 2003 - The international furore over gay marriage coincides with a growing trend toward same-sex "weddings", reports Farah Farouque and Julie Szego.

Historisk sejr for muslimer over kristne i Australien

Asia Media 18 december 2004 - AUSTRALIA: Historic win in religious hatred case


Nyt EU dokument online

 

Det drejer sig om den for ganske nyligt under store jubelsalver vedtagne Resolution om Racisme og Fremmedhad der skal komme til at gælde i hele EUSSR i løbet af de næste to år. Den strammer alt hvad vi kender af racisme og blasfemi paragraffer og giver muligheder for vidtgående statsligt og overstatsligt indblanding i historiesyn og spørgsmål angående folkemord.

Det er også specificeret hvordan begreber som 'folkemord' skal forstås; det er blandt andet domme fra militærtribunaler fra 1945 og 'Den Internationale Straffedomstol' der bestemmer hvordan man skal forstå og omtale historien. Afvigere kan straffes med tre års fængsel.

Her et par højdepunkter:

[...]offentligt forsvar for eller benægtelse eller grov bagatellisering af de forbrydelser,
der er defineret [...]

[...] gøre benægtelse eller grov bagatellisering af de nævnte forbrydelser strafbare, hvis disse forbrydelser er blevet stadfæstet ved en endelig afgørelse truffet af en national domstol i den pågældende medlemsstat og/eller en international domstol, eller ved en endelig afgørelse truffet alene af en international domstol.

[...] træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at racistiske og fremmedfjendske motiver betragtes som skærpende omstændigheder, eller at sådanne motiver alternativt tages i betragtning af domstolene ved strafudmålingen.

[...] a) udelukkelse fra offentlige ydelser eller tilskud, b) midlertidigt eller varigt forbud mod at udøve kommerciel virksomhed, c) anbringelse under retsligt tilsyn, d) likvidation efter retskendelse.

Rådets Rammeafgørelse om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen


Print Post