Opdatering nederst: Sagen ankes til landsretten

Politiken: 'Det lille retslokale i Helsingør var fyldt i en grad, så dommer Ida-Louise Apostoli måtte bede de sidst ankomne blive ude.'

 
  Dette er realiteten i lande som Tyskland,
der i modsætning til Danmark huser en stor skare af nationalsocialistisk inspirerede personer og bevægelser.
Wollt Ihr den Totalen Krieg?

Nye detaljer: gidslerne nægter sig skyldig

Ved gårdsdagens retsmøde hvor retten skulle tage stilling til om de to mænd skulle udleveres til retsforfølgelse i Tyskland under den 'Europæiske Arrestordre' var der nye interessante detaljer der kom frem.

Blandt andet nægtede den ene af de tiltalte; den 32 årige danske familiefar Flemming C. overhovedetet at have deltaget i udspredelsen af de meget omtalte CDere med 'hademusik'.

Flemming C. fremførte at han blot opbevarede kasserne med CDerne for en bekendt fra pladeselskabet Nordvind Records, og at han aldrig selv lyttede til musikken. Han sagde også at han trådte ud af den højreekstreme subkultur for sekst år siden, da han blev far til en lille pige i 2002.

Politistatsmetoder mod formodede tankeforbrydere

Danskeren beskrev ligeledes hvordan politiet bestående af 10 - 12 betjente med hunde, brasede ind i hans lejlighed kl. 7 om morgenen da han og den lille datter lå og sov. Han undrede sig over politiets hårdhændede fremgangsmåde, og sagde at det var en voldsom oplevelse.

(Det minder mig i øvrigt om hvordan en anden dissident; den hollandske tegner Gregorius Nekschot ligeledes blev overfaldet på den mest brutale måde af et swat team, anklaget for at have fremstillet muslimfjendtlige tegninger.)

Tyskeren Stephan G. vedgik sig modigt sine holdninger, og beskrev sig selv som 'et meget politisk menneske', og benægtede ikke sine kontakter med den nazistiske forening 'Blood and Honour'.

Til gengæld nægtede han pure at have noget som helst med CDerne at gøre.

Begge tiltalte redegjorde for deres bånd til 'det højreorienterede miljø i Danmark', som de beskrev som 'ret løs'.

I Politiken citeres de for følgende:

'Vi deltog i nogle fester med druk og sjov og ballade. Vi kaldte os anti-kommunister og drillede anti-racisterne'.

Tiltalen:

Det tyske justitsministerium, der udskiller sig fra de fleste demokratiske lande ved at hævde hele verden (bl.a. Internettet) som sit retsområde, og således forfølger mennesker over hele verden for udtalelser fremsat udenfor den tyske forbundsrepubliks geografiske territorium, har tiltalt de to mænd for at have overtrådt racismelovgivningen og loven om 'udbredelse af propaganda for forfatningsstridige organisationer'.

Forsvarer Michael Schiødt mente at det var usandsynligt at de to tiltalte skulle have gjort sig skyldige i overtrædelse af racismelovgivningen herhjemme:

"Både den yderste højre- og venstrefløj har jo været mandsopdækket af politiet i årevis, så hvis de havde gjort noget ulovligt, var de jo blevet sigtet for det. Men det er ikke tilfældet"

  9/11 = Inside Job
 
  Bliver de de næste udleveringsofre?

Anklageren mente ikke at det danske retsvæsen skulle tage stilling til skyldsspørgsmålet eller bevisernes stilling, men alene til grundlaget for udlevering er opfyldt.

(Dette er for så vidt korrekt, og det er også en af de absurde konsekvenser af denne fortolkning af den infame lovgivning der følger af den Europæiske Arrestordre, hvis vedtagelse efter min mening gør dem der underskrev vedtagelsen af denne grundlovsstridige lovgivning til landssvigere, og forrædere af det danske folk.)

Ikke desto mindre gav anklageren sig til at citere udvalgte tekstafsnit fra musik CDerne, der som Politiken skriver 'kombinerede håb om jødernes snarlige død med muntre tralalala'er.'

Man kan således konkludere at anklageren og forsvarer har en vis forvirring til fælles, siden også anklageren forsøger at sandsynliggøre at teksterne ville være strafbare under den danske knebelparagraf 266B, selv om han tidligere har fremført at dette var uvæsentligt.

"Der foregik en langstrakt diskussion mellem anklager og forsvarerne der handlede mere om mere om paragraffer og procedurer end om beviser og konkrete handlinger", skriver Politiken.

Til sidst bad den tyske statsborger Stephan G. om at få lov til at oplæse en erklæring, hvilket han ikke fik lov til af dommer Ida-Louise Apostoli, der sagde at 'det danske retssystem bygger på mundlighed'.

Respekt for danske retstraditioner - Frit valg på alle hylder

Det er morsomt at høre hvordan dommeren på den ene side nidkært henviser til 'danske retstraditioner' når det gælder et bagatelagtigt ønske om at oplæse en erklæring, mens hele sagen i grunden er et hån mod alle grundlæggende principper i dansk retstradition.

I øvrigt var jeg selv ud for noget lignende for nogle år siden: Jeg havde på forhånd informeret ved dommerkontoret i Odense om det var tilladt at oplæse en erklæring, og fik at vide at det var der intet til hinder for, hvilket senere skulle vise sig at være urigtigt.

Mangel på offentlig debat om EUs angreb på hæderkronede retstraditioner

Det der er det mest rystende i denne sag, er at der endnu ikke er kommet nogen form for offentlig diskussion i gang angående rimeligheden i den brug der her gøres af den Europæiske Arrestordre, og måske nærmere hele den Europæiske Arrestordres legitimitet i forhold til grundloven.

Konsekvensen af denne lovgivning er helt uoverskuelige og åbner op for, vilkårlighed, særbehandling alt efter politiske synspunkter og holdninger, og ulighed for loven i en hidtil ukendt målestok.

Først og fremmest er det selvfølgelig den hårrejsende urimelighed det er at et land udleverer mennesker til strafforfølgelse, tilmed egne statsborgere til tredjelande, selv om det de anklages for at have begået ikke er strafbart i dette land.

Lovgivningen kan bøjes efter forgodtbefindende, hvilket tydeligt fremgår af sager i Belgien, hvor man har afgjort at man ikke vil udlevere borgere der f.eks. i Polen er anklaget for at have overtrådt dette lands abortlovgivning. I England hvor en lignende udleveringssag mod den australske revisionist Fredrick Töben er i gang er der tydeligvis en større interesse i at diskutere faren fra den totalitære tyske lovgivning, der via EU direktiverne ad bagdøren truer med at snige sig ind i verdens mest roste og efterlignede demokratiske retssystem.

Terrorister slipper; tankeforbrydere forfølges skånselsløst

I Frankrig har præsident Nicolas Sarkozy lige afvist at udlevere den dømte venstreekstremist, og medlem af Italiens berygtede morderbande 'De Røde Brigader' Marina Petrella til Italien hvor den mordanklagede terrorist har været eftersøgt i årevis. Oven i købet har denne røde terrorist i årevis levet frit i Frankrig under sit eget navn!

Her har vi altså at gøre med en lovgivning; den Europæiske Arrestordre, der er vedtaget med henblik på at afskaffe 'bureaukrati' (hæderkronede traditionelle retsprincipper) i terrorismebekæmpelsens hellige navn, som efter følgende resulterer i at virkelige terrorister som Røde Brigade medlemmet Marina Petrella slipper for tiltale, mens ellers ganske fredelige mennesker, der har overtrådt tysklands 'tankeforbrydelseslove', agtes udleveret af det følgagtige danske retsvæsen.

'Anti-terrorlovgivning' værktøj for politisk forfølgelse

Der er et klart mønster her; disse love giver ubegrænsede muligheder for politisk forfølgelse fra magthavernes side, også hvis landets egne love ikke kan anvendes til denne forfølgelse.

Når jeg snakker om 'et mønster', skal jeg lige berette om den tyskefødte revisionist Ernst Zündel, der blev udleveret fra Canada, hvor han havde boet det meste af sit liv, til Tyskland, på baggrund af en 'anti-terrorlov' der hastigt blev vedtaget efter terrorangrebet på New York den 11 september.

Da man senere forsøgte at bruge loven til udvisning af nogle arabere, blev loven underkendt, og helt afskaffet. Den eneste der nogensinde blev udleveret på baggrund af denne 'anti-terrorlov', er den helt igennem fredelige revisionist Ernst Zündel, der inden udleveringen til Tyskland hvor han nu afsoner maksimumsstraffen på fem års fængsel, efter at have været spærret in i Canada i to år i hvad kan beskrives som torturlignende forhold i en isolationscelle uden stol eller bord, hvor lyset var tændt hele døgnet!

Muslimske terrorister slipper for udvisning - Dansker udvises for dårlig musiksmag!

I en tid hvor vi i Danmark ikke en gang kan udvise dømte terrorister med mordplaner mod danske borgere som Kurt Westergaard, og hvor enhver udvisning af fremmede statsborgere uden særlig tilknytning til landet forsøges standset af alskens humanitære organisationer, med fuld opbakning af pressen der kører månedlange kampagner for enhver fremmed udvisningstruet, vil man nu udvise en dansk (og en tysk) statsborger på baggrund af nogle uartige sange, der i sig selv dårlig nok er strafbare i Danmark, og hvor den tiltaltes medvirken og skyld er højst tvivlsomt og desuden ligger fem år tilbage i tiden.

Der forventes at falde dom i sagen torsdag den 23 oktober kl. 13:00

Hvis dommen går gidslerne imod forventes det at de vil anke den.

Fagre nye verden!

Kilder:

Politiken 21 oktober 2008 - Afgørelsen venter i sag om rabiate vers

Jyllands-Posten 21 oktober 2008 - Familiefar nægter at have spredt hademusik

Opdatering 23 oktober 2008

I en kort næsten intetsigende Ritzauartikel hvor der refereres til sagen fra 1995 omkring Gary Lauck fortælles bl.a.:

En dansker og en tysker skal udleveres til retsforfølgelse i Tyskland, afgjorde Retten i Helsingør. De to blev anholdt i august for distribution af højreorienteret musik.

Politiken 23 oktober 2007 kl 13:17 - Nazimusik-sælgere bliver udvist til Tyskland

Jyllands-Posten 23 oktober 2008 - Nazimusik fører til udlevering

Opdatering 31 oktober 2008

Politiken bekræfter at ofrene har appeleret dommen

Politiken 31 oktober 2008: - Landsretten skal afgøre udlevering af hadmusik-sælgere

Nu er man i begge aviser (Ritzau) også begyndt at snakke om at de har 'fornægtet' holocaust.

Det bliver mere og mere tosset med dette nye modeudtryk. Det plejede at hedde 'benægte' holocaust,

Fornægtelse var forbeholdt for noget der vedrører religiøner; at fornægte Jesus eller sådan noget. Man kan ikke 'fornægte holocaust'. Lige som man heller ikke kan 'fornægte at jorden er rund' (fra en sproglig vinkel altså, medmindre man taler oldnordisk). Men det viser vel blot hvor religiøst hele komplekset er. Det er også første gang blevet nævnt hvad sagen også drejer sig om, og det gør det ikke spor bedre.

Apropos:

Den tredje trussel fra EU er en trussel mod selve de borgerlige frihedsrettigheder. De sikres jo ikke ved at blive erklæret, men ved at blive gennemtvunget. Det forudsætter netop en demokratisk retsstat samt et civilt retssamfund og dermed en fælles loyalitet og en fælles lydighed over for loven.

Kasper Støvring i Berlingske Tidende 20 oktober 2008 - Borgerlige bør forkaste EU

Andre medier der har skrevet om sagen:

DR Nyheder 22 oktober 2008 - Anklaget protesterer mod udlevering

Helsingør Dagblad - Ikke online

Frederiksborg Amtstidende - Ikke online

This post in English:

Balder Blog October 23, 2008 - Denmark: Alleged Nazi-music distributors extradition case in court in Elsinore


Relateret:

Dansk 2014 jan 27   Nationaldemokraten: Tiltale om distribution af “ulovlig musik” nedlagt Stephan Günther og Flemming
Dansk 2014 jan 24   Realisten.se: Stephan Günther riskerar inte längre femårigt fängelsestraff för olagliga toner
Dansk 2011 nov 28 Ingen ytringsfrihed i Tyskland: David Duke arresteret forud for foredrag (With video German English subtitles)
Dansk 2010 feb 09 Michael Hoffman: ‘Tales of the Holohoax’ og de danske Muhammed-karikaturer 
Dansk 2010 feb 09 England: Sheppard og Whittle dømt for karikaturtegninger - sammenlagt 5½ års fængsel 
Dansk 2009 aug 08 Camilla Broe - Endnu et offer for den Nye Verdensordens globaliseringsvanvid: Terrorlovene
Dansk 2009 jul 12 England: Sheppard og Whittle 4 år og 10 måneders fængsel for holocaust-karikaturer 
Dansk 2009 jul 03 Video: Camilla Broe udleveres til USA - Offer for misbrug af terrorlov fra 2002
Dansk 2009 jul 02 Camilla Broe skal udleveres til USA - anholdt i sit hjem i dag - risikerer 60 års fængsel 
Dansk 2009 apr 17 Australien: Tankepolitiet dømmer Revisionisten Fredrick Töben - Hjemmeside nedlagt
Dansk 2009 mar 16 Irland: Europæisk arrestordre for 7/7 benægter Anthony John Hill (The Ripple Effect)
Dansk 2009 mar 05 EU-parlamentarier Elmar Brok kræver europæisk arrestordre for biskop Richard Williamson
Dansk 2009 feb 23 Dänemark: Zwei Männer nach Deutschland ausgeliefert wegen Nazi-Musik
English 2009 feb 23 Denmark: Two men accused of distributing Nazi music to be extradited to Germany on Tuesday
English 2008 dec 23 Denmark: Alleged Nazi-music distributors' extradition appeal failed in High Court (Victims released pending trial)
Dansk 2008 dec 22 Landsretten stadfæster udleverings-dommen over angivelige nazi-musik distributører
Dansk 2008 dec 20 Denmark: Alleged distributors of Nazi-music fight extradition - Verdict on Monday December 22
Dansk 2008 dec 19 Dom i sagen om angivelige nazimusik-distributører på mandag 22 december
Dansk 2008 dec 05 Den 19 december starter appelsagen om udlevering af to borgere til Tyskland
Dansk 2008 nov 21 Statsadvokat Andreas Grossmann, Mannheim opgav at få Fredrick Töben udleveret
Dansk 2008 nov 20 Igen nederlag til Tysk STASI justits: Udlevering af Fredrick Töben opgives
English 2008 nov 15 Sweden refuses to extradite Danish Nazi-music distributor
English 2008 nov 03 European Arrest Warrant extradition victim Flemming - TV interview
Dansk 2008 nov 01 Interview udvisningstruede Flemming - Den Europæiske Arrestordre - En fængslende succes
Dansk 2008 okt 30 Britisk domstol siger nej til tysk krav om udlevering af tankeforbryder Fredrick Töben
Dansk 2008 okt 24 Franske, italienske og tyske historikere vil af med holocaust-benægter-love
English 2008 okt 23 Denmark: Alleged Nazi-music distributors extradition case in court in Elsinore
Dansk 2008 okt 22 Angivelige hademusik-producenter for retten i Helsingør
Dansk 2008 okt 21 Retsmøde i Helsingør 21 oktober kl 13 - Udleveringssag om hademusik-producenter
Dansk 2008 okt 13 Gerard Batten, britisk EU-parlamentsmedlem: Er vi i gang med at skabe en Euro-politistat?
Dansk 2008 okt 11 Balder sagde det, nu kan Asger Aamund også se det (OIC censurlove efter jødisk forbillede)
English 2008 okt 07 German law now also applies in Denmark - neo-Nazi music producers to be extradited for thought crimes
Dansk 2008 okt 07 Tysk lov gælder nu også i Danmark - Musikalske Nynazister udleveres for tankeforbrydelser
Dansk 2008 okt 06 Udlevering for tankeforbrydelser - Ingen kan vide sig sikker for EU lovenes lange arm 
English 2008 okt 05 Extradition: Fredrick Töben, Danish Nazi music producers, 86 year old Nazi Soren Kam
Dansk 2008 okt 04 London: Holocaustbenægter Töben fremstillet på retsmøde om tysk udleveringsbegæring
Dansk 2008 okt 02 London: Fredrick Töben, australsk revisionist arresteret i Heathrow lufthavn
Dansk 2008 okt 02 Lovens Tyranni - Euro-politikorpset og den Europæiske Arrestordre
Dansk 2008 sep 25 Nazirock - Nyt om fængslede og udleveringstruede nynazister - Celtic Moon
English 2008 aug 28 Nazi propagandists in Denmark demanded extradited by Germany
Dansk 2008 aug 27 Dansker og tysker risikerer at blive udleveret til Tyskland for udspredelse af nazimusik
Dansk 2008 aug 29 Betingelser for udlevering til medlemsstater i Den Europæiske Union
English 2007 apr 18 In a note to the Danish Parliament Lene Espersen had denied that the EU ‘framework agreement’ would change Danish legislation:
Denmark: Justice Minister Lene Espersen accepts EU deal introducing censorship in Denmark
English 2008 jun 09 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Britain
           
English Dansk --- -- Søren Kam, Erik Haaest, Wiesenthal Centeret - Index of articles
           
          External
Dansk 2009 feb 25 Altermedia - Stephan Günther und Flemming Christiansen von dänischen Behörden an Bundesrepublik ausgeliefert
Dansk 2008 dec 23 Berlingske Tidende - Kim Behnke (K) tilfreds med udlevering af nynazister (af Signe Bjerre)
Dansk 2008 dec 23 Avisen - Naziudlevering støder DF (Jonas Sahl får det til at lyde som om..)
Dansk 2008 nov 23 Dronten - Det anti-racistiske Europa som juridisk galehus
Dansk 2008 nov 17 Politiken - Danmark går enegang i udleveringssager (af Søren Astrup)
English 2008 nov 21 Jailing Opinions - Total victory in Töben case
Dansk 2008 nov 20 Nordbruch.org - Dr. Friedrich Töben ist frei
English 2008 nov 20 Timesonline - Holocaust denier Fredrick Toben wins German extradition fight
Dansk 2008 nov 17 Politiken - Forsvarer: Ytringsfrihed skal også gælde nazimusik (af Søren Astrup)
Dansk 2008 okt 31 Politiken - Landsretten skal afgøre udlevering af hadmusik-sælgere (af Søren Astrup)
English 2008 okt 30 Geoffrey Alderman - Denial is not a criminal matter
English 2008 okt 29 Telegraph - Gerald Toben - Holocaust denier Dr Gerald Toben wins extradition fight (MSM links video & audio here)
English 2008 okt 26 European Jewish Press - Danish court rules extradition to Germany for suspected neo-Nazis
English 2008 okt 25 The Independent - Chris Huhne: Holocaust denial and a case that shows flaws in the EU
Dansk 2008 okt 22 Frankfurter Rundschau - Historiker Der Kampf um die Erinnerung von Arno Widmann (Protest gegen holokaust Gesetz)
English 2008 okt 18 Sydney Morning Herald October 18, 2008 - Aussie awaits German extradition verdict
English 2008 okt 17 Index on Censorship - Extradition will make Dr Toben a martyr (Chris Huhne)
English 2008 okt 16 The Guardian - Timothy Garton Ash - The freedom of historical debate is under attack by the memory police
English 2008 okt 08 Rense - Philip Jones - Toben Outrage - Fascist Europe Show's It's Teeth
English 2008 okt 03 UKIP - Gerard Batten - Creating a Euro police state? (Fredrick Töben)
Dansk 2008 okt 03 Non Konfirmist - Europäischer Haftbefehl: Australischer Historiker in London verhaftet
Dansk 2008 okt 04 DSFHF - Tyskland krænker stadig ytringsfriheden - anholdelsen af dr. Töben
English 2008 okt 05 Dr. Fredrick Töbens home page - Adelaide Institute
English 2008 okt 02 Index on Censorship - Does Britain have a Holocaust denial law?
English 2008 okt   FPP A Radical's Diary - David Irvings article with lots of links about the case at the bottom
English 2008 okt   Brits at their Best - The Tyranny Of The Law. The Euro Gendarmerie and the European Arrest Warrant
English 2008 okt   The Holocaust Doctrine and the Hypocrisy of Western Values: A Commentary on the Case of Fredrick Toben
English 2008 aug 23 Politiken - Germany demands hate music extradition
Dansk 2007 apr 19 Politiken - Lene Espersen Minister: Racismelov er et vigtigt signal
Dansk 2007 apr 18 Politiken - Lene Espersen: EU vil ikke ændre vores racismelov
Dansk 2007 feb 15 Politiken - Danmark under pres i EU's kamp mod holocaust-benægtere
English 2007 okt 08 Daily Mail - New law means anti-gay comments could lead to seven years in jail (nu også til udlevering til andre lande!)
English 2005 mar 23 Beeqube - Austrian Cartoonist Gerhard Haderer faces Greek jail for blasphemy
Dansk       Europa Kommissionen - EU-arrestordren i funktion
English 2001 mar 01 Good overview and details about persecution of revisionists:
Amren - Return to the Dark Ages - Censorship is on the rise. Is it coming to America?


Print Post