Muslimerne efterligner blot jødiske strategier

Asger Aamund i Jyllands-Posten lørdag 11 oktober

 

"Den arabiske liga og det panarabiske politiske samfund har åbent lagt frem, at netop lovene om antisemitisme var målepinden.

Og det er rigtig godt set. I Europa kan man naturligvis ustraffet offentligt påstå, at folkemordet i Cambodja på to millioner mennesker aldrig har fundet sted, og man kan også ustraffet skrive i hvilken som helst avis, at der blev ikke krummet et hår på nogen russers hoved i hele Stalins regeringstid. Men når en bizar britisk pseudohistoriker som David Irving ved en østrigsk domstol blev idømt tre års ubetinget fængsel, fordi han 17 år tidligere skrev, at Holocaust ikke fandt sted, så er der jo noget at gå efter.

De skrappe europæiske straffebestemmelser om antisemitisme - ikke mindst i Tyskland og Østrig - er jo en lovgivning, der giver tanken flugt hos enhver islamist.

Aktionen havde slet ikke Danmark som hovedmål, men skulle lægge pres på det britiske parlament og på EU for at demonstrere, hvad der kunne ske, hvis ikke den europæiske blasfemilovgivning fik ligestilling med lovene om antisemitisme."

Læs hele artiklen i JP 11 oktober 2008 - Kronik: Durban 2 - Fred i vor tid?


Tillykke Asger Aamund

Jeg ønsker Asger Aamund hjertelig tillykke med optagelsen af kronikken, en ære der ikke faldt mig til del i forbindelse med to korte læserbreve (II) der påpeger det samme som Aamund gør her.

Men der er vel forskel på en dygtig erhvervsmand og én der i årevis har studeret ytringsfriheds-relaterede emner som mig selv. Det kunne være jeg har bedre chancer hos Jyllands-Posten hvis jeg sender avisen et kronikforslag til en ny økonomisk model?

Asger Aamund har nu også har set lyset, og er kommet et hestehoved foran Flemming Rose og Lars Hedegaard, i det han, i modsætning til disse to, peger direkte (men mere diskret end Bulder Balder) på årsagen til ytringsfriheds-problemets opståen.

 
Danmark - Ytringsfrihed 2004
  Øverst. Billede fra David Irvings besøg i Danmark, hvor han blev overdænget med kasteskyts fra AFA lejetropperne, denne gang i Zions tjeneste. Mosaisk Upps - Holocaustbenægter til Danmark
 

 

   
 
  Irving med sin første datter Josephine i 1963, da Irving stadigvæk var WWII historieskrivningens Gud.

Bizar pseudohistoriker

Men jeg bliver nu alligevel lige nødt til at rette manden, der enten af diplomatiske årsager eller af ren og skær uvidenhed bombarderer David Irving til en 'bizar pseudohistoriker', der har 'skrevet at holocaust ikke fandt sted'.

David Irving har aldrig påstået at 'holocaust ikke fandt sted'. (Irving truer i øvrigt med sagsanlæg for brug af holocaustbenægter betegnelsen)

Han har i stedet for sagt at det kanoniserede tal 6 millioner døde Jøder var en overdrivelse, akkurat som dette blev fremført, næsten henkastet som 'noget de fleste ved', af den danske DIIS forsker Anders Otte Stensager: tallet på 6 millioner er en overdrivelse der ikke er belæg for. Stensager mener tallet må ligge omkring de 4 millioner. Af denne udtalelse fra en 'anerkendt' historiker samt talrige andre der nævner andre tal, nogle endda meget lavere, fremgår det, at der overhoved ikke er nogen 'enighed blandt forskere' på dette område, hvilket ofte fremføres sammen med den ofte gentagne påstand om at 'holocaust skulle være den mest udforskede og dokumenterede del af historien'.

Bøde for at sige sandheden

Ligeledes har Irving sagt at de gaskamre der vises frem for turister i Auschwitz er bygget af polakkerne efter krigen, (angiveligt på direkte ordre fra Stalin) som turistattraktion / propagandaobjekt. Irvings udtalelse resulterede i en bøde på omkring Kr. 35.000 fra en tysk domstol samt andre sanktioner.

Irving fik ret

Auschwitz-museets direktør Franciszek Piper stod nogen tid efter frem og måtte indrømme at Irving havde ret. Nu er dette almen viden; altså blandt de indviede. Den uvidende turist og den let manipulerbare skoleelev stå sikkert stadigvæk og gyser ved tanken om at 'her hvor jeg står blev millioner gasset', og kommer hjem og fortæller vidt og bredt at han nu har set 'beviserne'.

Andre ting som Irving klandres for at have sagt, er at der ikke er nogen beviser for masse-gasninger i Auschwitz, samt at der ikke findes beviser for at Hitler personligt havde beordret massemordet på Jøderne.

Alle disse påstande er stadigvæk genstand for debat i vide kredse, men én ting står klart; definitive hårdtslående beviser der modsiger Irving i disse påstande foreligger stadigvæk ikke, og dem der forvarer teorien om masse-gasningerne samt de direkte ordrer fra Hitler klamrer sig til et hav af usammenhængende indbyrdes modstridende vidneforklaringer, og formålstjenlige konspirationsteorier, blandt andet den om at Hitler havde givet ordren telepatisk.

Pseudohistoriker

 

Irving er måske nok en omstridt historiker, men ordene 'bizar' og 'pseudohistoriker' skyder langt over målet, og er blot nogle af variationerne på de slagord der anvendes i en hetz hvori hele det politisk korrekte borgerskab og pressen deltager med stor iver og uden at blinke med øjnene.

Irving forfalskeren

Mange citerer i den forbindelse fra en dom i en sag om ærekrænkelse, hvor Irving 'blev kendt skyldig i manipulation af historiske kendsgerninger, forfalskning af beviser, racisme, antisemitisme', osv.

Ja i flere end 30 bøger fandt Deborah Lipstadts højt betalte advokat- og ekspert-teams nogle fejl, i øvrigt er det et ret beskedent antal i forhold til værkernes omfang. To højtrespekterede britiske akademikere Donald Cameron Watt, og historikeren Sir John Keegan var da heller ikke enige i at Irvings arbejde nu med et slag var blevet værdiløst, og roser fortsat Irvings arbejde.

Afgør en domstol en historikers professionelle kvaliteter?

Nu er det er jo ikke en dommers udtalelser i en sag om ærekrænkelse der burde være afgørende for en vurdering af en historikers kvaliteter, men for visse kredse var det jo et 'gefundenes fressen' for at kunne dæmonisere historikeren der ikke lydigt lod sig lede af de regler der er udstukket for sejrsmagts-historieskrivning og opportun konformitet.

Lige siden denne retssag er udtalelser som dem Asger Aamund fremkommer med i sin kronik, blevet standard i den korrupte medieverden, hvor der ikke kan skrive en eneste artikel der vedrører David Irving uden at indlede med en rituel besværgelse bestående af en stribe af forudintagede, defamerende, nedsættende og ofte løgnagtige udtryk. Det gjaldt (selv) Flemming Rose, det gælder Asger Aamund, det gjaldt Stig Sæterbakken leder af det Norske Kulturfestival, selv om dette end ikke kunne frelse sidstnævnte fra en sønderlemmende kritik. Det viser også med al eftertrykkelighed, hvem der trækker i de nuværende censurtråde, og med hvilken effektivitet.

En kortfattet beretning om hvordan den nu næsten universelle fordømmelse af David Irving, som bevidst er iscenesat af massemedierne og deres bagmænd, kom i gang, kan læses her: The Guilt of David Irving

Josef Goebbels: 'Bare en løgn bliver gentaget ofte nok bliver den til sandhed.'

Sådan er det også med 'sandheden' om David Irving, og desværre også med sandheden om 'det ytringsfriheds-elskende Danmark', en status der i den senere tid desværre har vist sig at være en overdrivelse af dimensioner.

Citater vedrørende David Irving

Quotes about David Irving and his books, before Judea Declared War on Irving, for being a threat to Jewish, Zionist and politically correct beliefs, convictions, and agendas.

1: On Hitler's War: "It was thoroughly researched and employed a variety of themes. . . It also confirmed Irving's reputation as one of the world's most thorough researchers and an exciting and readable historian."

- Board of Deputies of British Jews, 1992, secret report

2: On Churchill's War: "Enormous mastery of the sources and ability to maintain a sweep of narrative and command of detail that carry the reader along."

- Professor Donald Cameron Watt

3: On Hitler's War: "No praise can be too high for Irving's indefatigable scholarly industry. He has sought and found scores of new sources, including many private diaries. Mr Irving's craftsmanship as a writer has improved immensely, and I have enjoyed reading his long work from beginning to end."

- Professor Hugh Trevor-Roper

4: On Hitler's War: "This ground is traversed with a sense of immediacy and grasp of detail lacking in many of the recent Führer biographies . . . Mr Irving's mastery of the German sources is superb."

- Professor Donald Cameron Watt

5: On Hitler's War: "DAVID IRVING has ransacked the world's archives; he has discovered eye-witness accounts; he has unearthed diaries and correspondence which were thought to have been destroyed. . . a narrative which is, for all its inevitable complexities, remarkably comprehensible and, surprisingly readable."

- Professor J.E. Molpurgo,
The Yorkshire Post

6: "British historian, David Irving, perhaps the greatest living authority on the Nazi era"

- Professor Stephen Spender,
The New York Times review of books

7: On Goebbels: "Irving does not deny that Jews were horribly butchered or just kept in such conditions as to die in their millions. Nevertheless, the book has received execration in some American pre-publication reviews for its alleged denials of the Holocaust and exculpations of Hitler. . . . There is no truth in these accusations."

- Professor Norman Stone,
The Sunday Times

8: On Goebbels: "David Irving knows more than anyone alive about the German side of the Second World War. He discovers archives unknown to official historians ... His greatest achievement is Hitler's War ... indispensable to anyone seeking to understand the war in the round. Irving as usual, knows more than anyone of the details [of the death of the Goebbels family in 1945]. He does not spare us."

- Professor Sir John Keegan,
The Daily Telegraph

9: On Goebbels: "Some critics, including Deborah Lipstadt of Emory University, have accused Irving of 'trying to destroy the memory of those who . . . perished at the hands of tyrants.' Even a cursory inspection of this new, 700-page plus account [Goebbels] does not support that assertion."

- Professor Francis L. Loewenheim

10: On Goebbels: "Silencing Mr Irving would be a high price to pay for freedom from the annoyance that he causes us. The fact is that he knows more about National Socialism than most professional scholars in his field, and students of the years 1933 1945 owe more than they are always willing to admit to his energy as a researcher and to the scope and vigor of his publications.

- Professor Gordon A Craig

11: "On Göring: "Irving's research effort is awesome."

- Professor Larry Thompson,
The Chicago Tribune

12: On Göring: "At the Nuremberg trials he defended himself with vigour and rebutted some of the charges that had wrongfully been made against him. It also came out in matters of art, on which David Irving is rather good."

- Professor Norman Stone
The New Statesman

13: On Göring: "A very readable book, for Irving has always written with verve and energy. . . It tells us a great deal that we did not know. . . Highly interesting. . . Marvellous stuff.… An absorbing account. . . Most intriguing."

- Professor Gordon A Craig

14: On Churchill's War: "A vivid portrait accompanied by much striking and original analysis. It is certainly no mere repeat of the usual hagiography. Once again David Irving shows himself a master of documentation."

- Professor John Erickson
University of Edinburgh

15: "On Göring: "Irving's research effort is awesome."

- Professor Larry Thompson,
The Chicago Tribune

16: On The Rise and Fall of the Luftwaffe: "... deserves a warm welcome ... Mr. Irving has made splendid use of the Milch papers and other German records which he has been able to study."

- Stephen Roskill
British official historian

17: On Rommel: "Most of Irving's books are big, solid works like this. All are well written, exciting, fun to read, and all contain new information based on sensational discoveries."

- Professor Stephen Ambrose
Washington Post

18: On PQ.17: "David Irving knows how to appraise the unassuming heroism of the ordinary man. From both points of view, his present book on the destruction of convoy PQ.17 is even better than the one which made his name on the bombing of Dresden. It is a melancholy story, with many separate strands leading to disaster."

- Professor A. J. P. Taylor
The Observer

19: On Rommel: ""I am tremendously impressed. . . A superb character study and a fine work."

- Matthew B. Ridgway
General, U.S. Army

20: On The Rise and Fall of the Luftwaffe: "The result is a biography of Milch, slanted as it were towards the Luftwaffe. . . This one is scholarly, fair and highly informative."

- Professor A. J. P. Taylor
The Observer

21: On Rommel: ""A fascinating study of the brilliant Rommel. It enables the reader to experience the emotions of a warrior in battle."

- Mark W. Clark
General, U.S. Army (retired)

22: Rommel: David Irving has been so successful in building up a reputation as The Man You Love To Hate that his merits as an historian are too easily forgotten. . . Professional historians have always envied him his immense capacity for work and his astonishing luck in finding new documents; and they should be grateful to him ... But his fellow historians can take nothing but pleasure in [this] work

- Professor Michael Howard
The Times

Relateret:

Balder.Org 9 juni 2008 - Jewish Involvement in Immigration and Hate
Speech Legislation - Britain


For de der interesserer sig for en interessant debat om netop gaskamre og relaterede emner, som udspiller sig i disse dage mellem de såkaldte 'holocaust-benægtere' fra Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning, og en samling jødisk orienterede gymnasielærere tilknyttet det jødiske magasin Goldberg se her:

Efter Auschwitz - en blog om Holocaust og folkedrab, 30 august 2008 - Krampetrækninger
fra syge hjerner
(af Torben Jørgensen - historiker og forfatter, Matthias Bjørnlund - historiker, Peter Langwithz Smith - cand. mag og forfatter)

Og svaret fra Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning:

Holocaust.nu 5 oktober 2008 - Flere krampetrækninger – svar til Peter Langwithz Smith, vor kommentar til Langwitz Smiths forsøg på at tilbagevise vores argumenter.

I tilfælde af at Holocaust.nu er off line findes artiklen også her:
Balder org 11 oktober 2008 - Svar fra Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning til Peter Langwithz Smith

Burde en dabat som denne være forbudt, som det er tilfældet i Tyskland, Østrig og Frankrig?


Balder.org - Artikler om Holocaust, Zionisme, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, forfølgelse, Revisionisme, Holocaust-benægtelse


Print Post