Britisk / Tysk udleveringssag skaber frygt for underminering af det britiske retssystem

 
Philip Johnston
   
  Habeas Corpus - du skal føre personen frem for at han kan anklages - er en garanti mod vilkårlig fængsling. Det er et grundlæggende retsprincip at ingen må fængsles uden at der er et lovgrundlag, og uden dommerkendelse. Reglen optræder både i Magna Carta 1215 og i kong Erik Klippings håndfæstning 1282, i begge tilfælde resultatet af henholdsvis engelske og danske stormænds forsøg på at beskære kongemagtens bestræbelser på at tiltage sig magtfuldkommenhed.
Beskyttelsen gjaldt oprindelig kun frie mænd (stormændene). Habeas corpus princippet, altså at man kun kan fængsles efter lov og dom - er i dag en meget vigtig garanti for retssikkerhed i retsplejen, og er en af de grundlægggende menneskerettigheder.
Menneskeret.dk

Se også: CEPOS Jacob Mchangama - chefjurist - Er Danmark en retsstat?

   
 
 

I Danmark lovede 'aflytningsminister' Lene Espersen for næsten to år siden det samme som sine britiske kollegaer, selv om adskillige eksperter advarede. Lene Espersen skulle sættes fra bestillingen for vælgerbedrag, hvis ikke for noget endnu mere alvorligt.

Se her: Lene E: EU vil ikke ændre vores racismelov. EU’s første racismelov er klar. Den gør det kriminelt at benægte holocaust. Men Justitsministeriet holder fast i, at loven ikke vil ændre ved dansk lovgivning. Politiken 18 april 2007

Se også Politiken 15 februar 2007 Danmark under pres i EU’s kamp mod holocaust-benægtere. Eller læs min engelsksprogede artikel fra 18 april 2007 'Ich bin ein Holocaust Denier'

 
Chris Huhne

Nigel Farage
  Britiske politikere som Liberal Democrats indenrigstalsmand Chris Huhne protesterer nu kraftigt mod en evt. udvisning af Fredrick Töben: 'Vi plejer i dette land ikke at forfølge mennesker for sager som vi betragter som spørgsmål om ytringsfrihed.' Huhne sagde at sagen var temmelig lusket, teget i betragtning at forbrydelsen ikke var begået i Tyskland. BBC. Nigel Farage,
leder of UK Independence Party, sagde at selv om hans parti på ingen måder støttede Dr. Töbens synspunkter, ‘har han ikke brudt nogen af Storbritaniens love, men ved at forsøge at få ham anholdt tager Tyskland sig retten til at kræve censur på hele internettet. Se også Times Online 2 oktober 2008 - Sir Anthony Clarke: Did Magna Carta die in vain?
   
  Zypries - Hitler
 
Ytringsfrihedens traditionelle fjender
  David Cesarani
Cesarani
Joshua Rozenberg
Rozenberg
 

Det er intet under at Jøder hat fået øgenavnet 'Ytringsfrihedens traditionelle fjender'. Også i denne sag er det to fremtrædende Jøder der nu agiterer for disse love samt for at efterkomme kravet om udlevering af Hr. Töben fra den ligeledes jødiske tyske justitsminister Zypries.

David Cesarani, direktør for et jødisk bibliotek, forsvarede indførelse af censurlove da tabet af ytringsfriheden ifølge ham kun er en lille pris at betale f.eks. for at partier som dem de for nyligt bragede igennem i det østrigske valg bliver holdt udenfor. The limits of free speech

Joshua Rozenberg: Skulle vores bekendelse til ytringsfrihed afholde os fra at hjælpe en af vores EU-allierede med at forfølge nogen der er beskyldt for at bryde deres holocaustbenægtelseslove? Jeg ville helt sikkert ikke bidrage til at ændre britisk eller europæisk lov for Dr Fredrick Töbens skyld. Telegraph 5 oktober 2008 - Man accused of denying the Holocaust may escape extradition from Britain

Andre Jøder som Melanie Philips har dog et andet syn på ytringsfriheden: Holocaust-denial law and the attempted extradition of a man for publishing antisemitic material

 
  Dr. Fredrick Töben speaks

Telegraph 6 oktober 2008

Af Philip Johnston

Her er noget som regeringen har fortalt os aldrig ville kunne ske.

Da England for 6 år siden skrev under på den Europæiske Arrestordre, påpegede kritikere at en person kunne blive udleveret til et andet EU-land for at blive forfulgt for noget der ikke er en forbrydelse i England, og som ikke en gang havde fundet sted i det land der begærede udleveringen. Ministre afviste sådanne bekymringer, men nu sker det alligevel.

En australsk lærer befinder sig lige nu i et fængsel i London, efter han er blevet arresteret i Heathrow lufthavn af britisk politi på grundlag af en arrestordre udfærdiget af de tyske autoriteter.

Den 64 årige Gerald Fredrick Töben er eftersøgt i Tyskland for forbrydelsen 'holocaustbenægtelse'.

Dobbelt strafbarhed

Der plejede at ligge en grundlæggende beskyttelse i britisk lovgivning, der gjorde at ingen kunne blive sendt til et andet land for noget der ikke er nogen forbrydelse her. Det hed reglen om dobbelt strafbarhed. Men da den Europæiske Arrestordre blev udarbejdet, blev dette princip fjernet for en liste der indeholder 32 forbrydelser, inklusiv forbrydelserne 'racisme og xenofobi'.

Disse overtrædelser har ingen paralleller i dette land; men nu står det klart at benægtelse af holocaust, eller 'krænke de dødes ære', falder indenfor denne kategori. Derudover begik Töben de påståede forbrydelser ikke i Tyskland, eller indenfor EU overhoved.

Den aktuelle arrestordre der blev udstedt i 2004, påstår at han havde begået forbrydelsen 'udgivelse på globalt plan gennem internettet' fra Australien (hvor det heller ikke udgør en forbrydelse) af materiale der benægtede, bifaldt eller underspillede massemordet på Jøder begået af Nazi-Tyskland under anden verdenskrig.

Falske politikerløfter

For fem år siden forsikrede britiske ministre at en britisk statsborger bosiddende i Storbritanien ikke kunne blive udleveret.

Men loven overlod det til domstolene at afgøre hvor forbrydelsens fandt sted. Hvis en fremmed statsborger kan blive sat i fængsel for noget der hverken er en forbrydelse i hans eget land eller her, så er der virkeligt noget galt, hvad end man kan mene om pågældende.

Da den Europæiske Arrestordre trådte i kraft, fremførte ministrene at Storbritannien havde love der lignede den om holocaustbenægtelse, sådan som opfordring til racehad, men de er ikke helt de samme.

I England er der ikke nogen forbrydelse der hedder 'racisme', selv om det er forbudt at opfordre til racehad på en måde der kunne udgøre en fare for den offentlige orden - en lov der har været brugt mod radikale islamister, der lægger op til vold via internettet.

Der er heller ingen juridisk definition af 'xenofobi'. I dette land har det altid været gældende at synspunkter, hvor ubehagelig eller stødende de end måtte være, som Töbens utvivlsomt er, kan fremsættes frit, så længe de ikke resulterer i vold eller forstyrrer den offentlige orden.

Denne sag afslører det fundamentale problem med den Europæiske Arrestordre. Den forudsætter at alle de lande der har underskrevet indeholder den samme beskyttelse og er udtryk for delte kulturelle prioriteter, men dette er ikke tilfældet.

De fleste retskredse på fastland Europa, har for eksempel ikke habeas corpus (retten til domstolsprøvelse af frihedsberøvelser); hvilket levner muligheden for at en person kan udleveres uden at reglen om uskyld indtil det modsatte er bevist (prima facie) bliver anvendt.

Kan holdes fængslet i årevis uden anklage

De kan holdes fængslet i måneder og år mens en undersøgelse finder sted, og inden en anklage er fremlagt. Her i England kan dette ikke finde sted, men under den Europæiske Arrestordre er høringer blot en formalitet, og det land der udsteder arrestordren behøver ikke at fremlægge beviser for en velbegrundet sag.

Det er ikke en gang tilladt for den anklagede at argumenter for at han ikke vil få en fair retssag; igen forudsættes det at dette vil være tilfældet.

Et andet eksempel; Andrew Symeou sagen

Det har været et meget gammelt princip i britisk lovgivning at udlevering til en anden retskreds (land) ikke kan ske til en sådan retskreds hvor procedurerne blev betragtet som uretfærdigt. Dette er tilfældet i en anden aktuel sag der involverer en 19 årig britisk studerende; Andrew Symeou, der er eftersøgt af de græske myndigheder for at blive afhørt i en sag vedrørende den 18 årige walisiske Brite Jonathan Hiles' død.

Afdøde døde af svære kvæstelser i hovedet da han faldt ned fra et podie i en natklub på den græske ø Zykanthos sidste år i juli. Andrew Symeou blev anholdt ved hjælp af den Europæiske Arrestordre, selv om han siger han overhovedet ikke befandt sig i klubben på det pågældende tidspunkt.

Der er ingen grunde til at man bare skal tro på hans ord, og en undersøgelse vil være nødvendig for at opnå retfærdighed for den fortvivlede familie fra den afdøde hr. Hiles.

Århundrer gamle og globalt beundrede retsprincipper skrottes

Men det er ikke det det drejer sig om. I jagten på at skabe retsmæssig integration, bliver et fundamentalt princip i britisk lov, der er udviklet gennem århundreder tilsidesat; at der skal være uomstødeligt bevis (prima facie evidence) at en forbrydelse er begået før nogen kan stilles for retten.

I Symous tilfælde, er et sådant bevis ikke til stede, der findes ikke en gang en forbrydelse han kan drages til ansvar for under britisk lov eller i det land hvor han nu bor; Australien.

Der er en måde hvorpå man kan undgå at fængsle nogen for holocaustbenægtelse i Storbritanien, når det ikke er nogen forbrydelse her, og det er ved at gøre det til en forbrydelse. Dette har den Europæiske Kommission allerede forslået.

Forbrydelsen skulle kunne straffes med op mod tre års fængsel; selv det at fremvise et hagekors ville føre til fængselsstraf, hvilket ville have været dårligt nyt for prins Harry for nogle år siden.

Den Europæiske Arrestordre blev hastet igennem efter panikken der fulgte den 11 september, angiveligt for at gøre det lettere at udvise mistænkte terrorister, men i virkeligheden for at sætte fart på bestræbelserne for at skabe et fælleseuropæisk juridisk rum. Nu bliver det brugt som dække for indførelsen af tankeforbrydelser.

Philip Johnston

 

 

Oversat fra:

Telegraph 6 oktober 2008 - Nobody is safe from the long arm of EU law

Relateret fra samme forfatter:

Telegraph 4 oktober 2008 - Dr Fredrick Toben's arrest should alarm us all


Relateret (mange flere links til systempressen ved de enkelte artikler):

Politiken 7 oktober 2008 - Politiken 7 oktober 2008 - Denmark extradites for hate music

Dansk 2014 jan 27   Nationaldemokraten: Tiltale om distribution af “ulovlig musik” nedlagt Stephan Günther og Flemming
Dansk 2014 jan 24   Realisten.se: Stephan Günther riskerar inte längre femårigt fängelsestraff för olagliga toner
Dansk 2011 nov 28 Ingen ytringsfrihed i Tyskland: David Duke arresteret forud for foredrag (With video German English subtitles)
Dansk 2010 feb 09 Michael Hoffman: ‘Tales of the Holohoax’ og de danske Muhammed-karikaturer 
Dansk 2010 feb 09 England: Sheppard og Whittle dømt for karikaturtegninger - sammenlagt 5½ års fængsel 
Dansk 2009 aug 08 Camilla Broe - Endnu et offer for den Nye Verdensordens globaliseringsvanvid: Terrorlovene
Dansk 2009 jul 12 England: Sheppard og Whittle 4 år og 10 måneders fængsel for holocaust-karikaturer 
Dansk 2009 jul 03 Video: Camilla Broe udleveres til USA - Offer for misbrug af terrorlov fra 2002
Dansk 2009 jul 02 Camilla Broe skal udleveres til USA - anholdt i sit hjem i dag - risikerer 60 års fængsel 
Dansk 2009 apr 17 Australien: Tankepolitiet dømmer Revisionisten Fredrick Töben - Hjemmeside nedlagt
Dansk 2009 mar 16 Irland: Europæisk arrestordre for 7/7 benægter Anthony John Hill (The Ripple Effect)
Dansk 2009 mar 05 EU-parlamentarier Elmar Brok kræver europæisk arrestordre for biskop Richard Williamson
Dansk 2009 feb 23 Dänemark: Zwei Männer nach Deutschland ausgeliefert wegen Nazi-Musik
English 2009 feb 23 Denmark: Two men accused of distributing Nazi music to be extradited to Germany on Tuesday
English 2008 dec 23 Denmark: Alleged Nazi-music distributors' extradition appeal failed in High Court (Victims released pending trial)
Dansk 2008 dec 22 Landsretten stadfæster udleverings-dommen over angivelige nazi-musik distributører
Dansk 2008 dec 20 Denmark: Alleged distributors of Nazi-music fight extradition - Verdict on Monday December 22
Dansk 2008 dec 19 Dom i sagen om angivelige nazimusik-distributører på mandag 22 december
Dansk 2008 dec 05 Den 19 december starter appelsagen om udlevering af to borgere til Tyskland
Dansk 2008 nov 21 Statsadvokat Andreas Grossmann, Mannheim opgav at få Fredrick Töben udleveret
Dansk 2008 nov 20 Igen nederlag til Tysk STASI justits: Udlevering af Fredrick Töben opgives
English 2008 nov 15 Sweden refuses to extradite Danish Nazi-music distributor
English 2008 nov 03 European Arrest Warrant extradition victim Flemming - TV interview
Dansk 2008 nov 01 Interview udvisningstruede Flemming - Den Europæiske Arrestordre - En fængslende succes
Dansk 2008 okt 30 Britisk domstol siger nej til tysk krav om udlevering af tankeforbryder Fredrick Töben
Dansk 2008 okt 24 Franske, italienske og tyske historikere vil af med holocaust-benægter-love
English 2008 okt 23 Denmark: Alleged Nazi-music distributors extradition case in court in Elsinore
Dansk 2008 okt 22 Angivelige hademusik-producenter for retten i Helsingør
Dansk 2008 okt 21 Retsmøde i Helsingør 21 oktober kl 13 - Udleveringssag om hademusik-producenter
Dansk 2008 okt 13 Gerard Batten, britisk EU-parlamentsmedlem: Er vi i gang med at skabe en Euro-politistat?
Dansk 2008 okt 11 Balder sagde det, nu kan Asger Aamund også se det (OIC censurlove efter jødisk forbillede)
English 2008 okt 07 German law now also applies in Denmark - neo-Nazi music producers to be extradited for thought crimes
Dansk 2008 okt 07 Tysk lov gælder nu også i Danmark - Musikalske Nynazister udleveres for tankeforbrydelser
Dansk 2008 okt 06 Udlevering for tankeforbrydelser - Ingen kan vide sig sikker for EU lovenes lange arm 
English 2008 okt 05 Extradition: Fredrick Töben, Danish Nazi music producers, 86 year old Nazi Soren Kam
Dansk 2008 okt 04 London: Holocaustbenægter Töben fremstillet på retsmøde om tysk udleveringsbegæring
Dansk 2008 okt 02 London: Fredrick Töben, australsk revisionist arresteret i Heathrow lufthavn
Dansk 2008 okt 02 Lovens Tyranni - Euro-politikorpset og den Europæiske Arrestordre
Dansk 2008 sep 25 Nazirock - Nyt om fængslede og udleveringstruede nynazister - Celtic Moon
English 2008 aug 28 Nazi propagandists in Denmark demanded extradited by Germany
Dansk 2008 aug 27 Dansker og tysker risikerer at blive udleveret til Tyskland for udspredelse af nazimusik
Dansk 2008 aug 29 Betingelser for udlevering til medlemsstater i Den Europæiske Union
English 2007 apr 18 In a note to the Danish Parliament Lene Espersen had denied that the EU ‘framework agreement’ would change Danish legislation:
Denmark: Justice Minister Lene Espersen accepts EU deal introducing censorship in Denmark
English 2008 jun 09 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Britain
           
English Dansk --- -- Søren Kam, Erik Haaest, Wiesenthal Centeret - Index of articles
           
          External
Dansk 2009 feb 25 Altermedia - Stephan Günther und Flemming Christiansen von dänischen Behörden an Bundesrepublik ausgeliefert
Dansk 2008 dec 23 Berlingske Tidende - Kim Behnke (K) tilfreds med udlevering af nynazister (af Signe Bjerre)
Dansk 2008 dec 23 Avisen - Naziudlevering støder DF (Jonas Sahl får det til at lyde som om..)
Dansk 2008 nov 23 Dronten - Det anti-racistiske Europa som juridisk galehus
Dansk 2008 nov 17 Politiken - Danmark går enegang i udleveringssager (af Søren Astrup)
English 2008 nov 21 Jailing Opinions - Total victory in Töben case
Dansk 2008 nov 20 Nordbruch.org - Dr. Friedrich Töben ist frei
English 2008 nov 20 Timesonline - Holocaust denier Fredrick Toben wins German extradition fight
Dansk 2008 nov 17 Politiken - Forsvarer: Ytringsfrihed skal også gælde nazimusik (af Søren Astrup)
Dansk 2008 okt 31 Politiken - Landsretten skal afgøre udlevering af hadmusik-sælgere (af Søren Astrup)
English 2008 okt 30 Geoffrey Alderman - Denial is not a criminal matter
English 2008 okt 29 Telegraph - Gerald Toben - Holocaust denier Dr Gerald Toben wins extradition fight (MSM links video & audio here)
English 2008 okt 26 European Jewish Press - Danish court rules extradition to Germany for suspected neo-Nazis
English 2008 okt 25 The Independent - Chris Huhne: Holocaust denial and a case that shows flaws in the EU
Dansk 2008 okt 22 Frankfurter Rundschau - Historiker Der Kampf um die Erinnerung von Arno Widmann (Protest gegen holokaust Gesetz)
English 2008 okt 18 Sydney Morning Herald October 18, 2008 - Aussie awaits German extradition verdict
English 2008 okt 17 Index on Censorship - Extradition will make Dr Toben a martyr (Chris Huhne)
English 2008 okt 16 The Guardian - Timothy Garton Ash - The freedom of historical debate is under attack by the memory police
English 2008 okt 08 Rense - Philip Jones - Toben Outrage - Fascist Europe Show's It's Teeth
English 2008 okt 03 UKIP - Gerard Batten - Creating a Euro police state? (Fredrick Töben)
Dansk 2008 okt 03 Non Konfirmist - Europäischer Haftbefehl: Australischer Historiker in London verhaftet
Dansk 2008 okt 04 DSFHF - Tyskland krænker stadig ytringsfriheden - anholdelsen af dr. Töben
English 2008 okt 05 Dr. Fredrick Töbens home page - Adelaide Institute
English 2008 okt 02 Index on Censorship - Does Britain have a Holocaust denial law?
English 2008 okt   FPP A Radical's Diary - David Irvings article with lots of links about the case at the bottom
English 2008 okt   Brits at their Best - The Tyranny Of The Law. The Euro Gendarmerie and the European Arrest Warrant
English 2008 okt   The Holocaust Doctrine and the Hypocrisy of Western Values: A Commentary on the Case of Fredrick Toben
English 2008 aug 23 Politiken - Germany demands hate music extradition
Dansk 2007 apr 19 Politiken - Lene Espersen Minister: Racismelov er et vigtigt signal
Dansk 2007 apr 18 Politiken - Lene Espersen: EU vil ikke ændre vores racismelov
Dansk 2007 feb 15 Politiken - Danmark under pres i EU's kamp mod holocaust-benægtere
English 2007 okt 08 Daily Mail - New law means anti-gay comments could lead to seven years in jail (nu også til udlevering til andre lande!)
English 2005 mar 23 Beeqube - Austrian Cartoonist Gerhard Haderer faces Greek jail for blasphemy
Dansk       Europa Kommissionen - EU-arrestordren i funktion
English 2001 mar 01 Good overview and details about persecution of revisionists:
Amren - Return to the Dark Ages - Censorship is on the rise. Is it coming to America?

Balder.org - Artikler om Holocaust, Zionisme, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, forfølgelse, Revisionisme, Holocaust-benægtelse


Print Post