Opdatering - Nyt i Søren Kam sagen - nederst

Om bogens aktualitet netop lige nu (anmeldelse længere ned)

 
Soren Kam - Hitlers danske yndling
Fra jernkorsridder til øverst på Simon Wiesenthals liste - Af Gurli og Erik Haaest
 

Publiceret af Bogans Forlag, 228 sider illustreret med hidtil upublicerede fotos og dokumenter, hardback, ISBN 978 87 7466 494 9 - Kan forudbestilles her. Pris kr. 248,-

Jeg kendte i forvejen intet til hverken Erik Haaest eller parrets forfatterskab, men blev opmærksom på ham da der blev blæst i medierne omkring Haaest, efter det USA baserede jødiske Simon Wiesenthal Center havde sendt et brev til statsministeren, hvori dette foretagende krævede at et legat til Haaest på 100.000 kr. blev trukket tilbage.

Erik Haaest havde fået tildelt dette legat fra Kunstrådet, på anbefaling af bl.a. Claes Kastholm Hansen.

Legatpengene skulle bruges til færdiggørelsen af nogle bøger om besættelsestiden, hvor i for en gangs skyld også de forhadte danske kollaboratører kom til orde.

Wiesenthalcentrets brev var inspireret af en kronik i Information hvor to danske koryfæer fra den yderste venstrefløj, den nu afdøde Erik ’Demos’ Jensen og journalisten Poul Smidt havde brokket sig over at offentlige midler gik til en person som Erik Haaest.

De havde blandt andet karakteriseret ham som  en ’holocaustbenægter’ med nazisympatier. Artiklen kom til Wiesenthalcenterets kendskab via Mosaisk Trossamfund, der ligeledes fremsatte krav om udlevering af Søren Kam.

Det var dette postyr og Wiesenthalcenterets indblanding der vakte min opmærksomhed, og som var min grund til at oversætte Erik Haaests gensvar til Informations kronik til engelsk, og til at skrive et par artikler mere med relation til Haaest.

Internationalt røre efter henvendelse fra Wiesenthal Centeret

For ganske nylig blev der igen røre i medierne, igen efter en henvendelse fra Wiesenthal Centret til den danske regering, hvor man forsøgte at presse den danske regering til at få den danske Nazist Søren Kam udleveret fra Tyskland.

 
DR introducerer Erik Haaest
Præsenteret som holocaustbenægter af Danmarks Radio. Haaests portræt vises med koncentrationslejre og udmarvede fanger som baggrund. Budskabet er var klart: Haaest er 'holocaustbenægter' og nazisympatisør. Bøgene for hvilke Haaest fik legatet har intet at gøre med 'holocaustbenægtelse', han har efter eget udsagn har ikke skrevet bøger om emnet holocaust, eller nogensinde forsøgt at renvaske nazistiske forbrydelser.
 
  At programmets producenter kalder Wiesenthal Centeret en menneskerettigheds-organisation er fuldstændigt vanvittigt. DR's præsentation er uanstændig og demoniseringen af Haaest overskrider grænsen til det kriminelle. Man kunne med en hel del mere ret vise billeder fra israelske massakrer på palæstinensere, ledsaget af billeder of Herbert Pundik og Bent Melchior der begge deltog i erobringen af Palæstina med våben i hånd. Men det vil vel aldrig forekomme i et DR2 der bliver styret af fhv. zionistformand Arne Notkin.

Det jødiske nazi-jæger' fortagende kom nu med nye beskyldninger mod Søren Kam; han skulle have været meddelagtig i jødeforfølgelserne i Danmark.

'Forbrydelser mod menneskeheden'

I den forbindelse blev Erik Haaest igen aktuel, da han og hans kone og medforfatter Gurli var på trapperne med en hel ny bog om Søren Kam og hans rolle ved mordet på redaktør Carl Henrik Clemmensen, og jeg forfattede igen en artikel på engelsk.

Jeg gjorde dette ikke mindst for at holde Wiesenthal Centret orienteret, men også fordi der var begyndt at dukke alle mulige kulørte sensationshistorier op i den internationale presse om den danske nazist Søren Kam og hans ’forbrydelser mod menneskeheden der aldrig var blevet straffet.’

Søren Kam var nu via oplysninger fra det notorisk løgnagtige Wiesenthal Center blevet promoveret fra gemen morder til nazibøddel, og var blevet sat ind på femte pladsen over efterlyste nazikrigsforbrydere på centrets liste.

Justitsministeriets planer om menneskehandel

Det følgagtige danske Justitsministerium under Lene Espersen var åbenbart så benovet over Wiesenthalcentrets henvendelse, at det lod sig presse til atter en gang at begære den 86 årige nu tyske statsborger udleveret.

Siden har sagen taget en endnu mere vanvittig drejning, ved at den kommunistiske modstandsmand Frede Klitgård, bakket op af bl.a. Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt  foreslog at presse de modstræbende tyske myndigheder ved at lade en tysk begæring om udlevering af to distributører af ’nazirock’ indgå i en slags menneskehandel der skulle involvere Søren Kam. Også den sag har jeg skrevet om; se henvisningerne nederst i artiklen.

Jeg oplyste Erik Haaest om mine seneste skriverier vedrørende udgivelsen af hans bog, og han kvitterede for ganske få dage siden med at tilsende mig et anmeldereksemplar af bogen.

Bogen indeholder ifølge Haaest en gennemgang af sagen og nye oplysninger fra hidtil hemmeligholdte dokumenter om Clemmensen-mordet.

 


Søren Kam - Hitlers danske yndling

Et eller andet sted på Erik Haaest lidt uoverskuelige hjemmeside(r), læste jeg om hans mange læsere, og om den store interesse der altid var omkring hans bøger. Jeg skal ærlig indrømme at jeg tog det først og fremmest som noget salgpromovering.

 

Kontroversiel. Erik Haaests bog 'Hipofolk' er den første om en gruppe mennesker, som ingen ellers har villet røre ved med en ildtang. »Jeg kommer aldrig til at lave noget, der er in på bjerget« siger den kontroversielle forfatter. Billedet på forsiden af bogen, er taget 7. maj 1945, i befrielsesdagene. Politiken

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Men det var indtil jeg fik læst selve bogen, som jeg læste i ét ryk, noget jeg ikke har gjort med nogen bøger de seneste mange år.

Efter jeg havde læst de første indledende sider, hvor jeg følte at det var lidt svært at holde styr på indholdet, da der var bl.a. andet mange personnavne der umiddelbart var lidt svært at holde styr på, også fordi jeg foruden avisartikler om Søren Kam sagen fra pressen og Søren Faulis film ’Min morfars morder’ faktisk ikke var særlig meget ind i sagen, var jeg dog solgt.

Den der forventer nogen former for renvaskning af de personer som bogen handler om, af nazismen eller fremsættelse af revisionistiske synspunkter af en eller anden art, som man kunne have forventet efter de diverse kulørte kommentarer om Haaest og hans forfatterskab, må gå forgæves.

Dokumentarisk spændingsroman

Beretningen som jeg læste som om det var en spændingsroman, er holdt i en fuldstændig neutral og saglig stil.

Der er ingen moraliseren eller føleri, men dog nogle velrettede og efter min mening velfortjente spark til diverse myndigheder, sensationsjournalister, skønmalerier og selvretfærdige folkestemninger.

Erik Haaest og hans kone Gurli, der er medforfatter til bogen, er journalister, historikere, dokumentarister og detektiver af en karat der desværre er en sjælden vare i en verden hvor hurtige domme, medløberi og overfladisk bladsmøreri er det sædvanlige.

Bogen er fyldt med oplysninger om besættelsestidens begivenheder, baggrunde og de mennesker der levede tog del i den, og trådene trækkes derfra op til nutiden.

Ved hjælp af personlige beretninger af mange af de implicerede og deres familier, nazister, modstandsfolk, journalister, dommere og vidner, og giver et interessant indblik i en del forskellige personers tanker og overvejelser, sammen med et væld af fakta og oplysninger. Det hele forfattet i et letfatteligt sprog uden kunstgreb eller prætentioner.

Jeg nævnte indledningsvis at bogen var neutral og frit for føleri, noget som forfatterne efter egne udsagn i bogen, afskyer.

Det betyder dog ingenlunde at bogen ikke har et budskab udover det faktuelle, men det er et budskab der overlades til læseren selv at finde. Det virker forfriskende i en tid hvor moraliseren ofte er hovedbudskabet og indholdet, der ofte er af fiktiv art, er underordnet dette formål. Er det egentlig ikke lettere og mere reeelt at forholde sig til verden uden al den indpakning og målrettede resultatorienterede politiserende pædagogik?

Den første henrettelse efter besættelsen

Beretningen om Flemming Helweg-Larsens henrettelse, der var den første officielle dødsdom der blev eksekveret i tiden efter krigen, gjorde et stort indtryk, og efterlod ligeledes beundring for den måde hvorpå Gurli og Erik Haaest evner at efterlade et menneskelig budskab, uden nogensinde at forfalde til sentimentalitet eller effektjageri, og sandsynligvis endda helt uden at have dette for øje.

Jeg kunne godt forestille mig at læsning af denne bog ville være et godt og mere sobert alternativ til sentimental fiktion som den specielt til hjernevask af børn producerede film ’The Boy in the Striped Pyjamas’, som Jyllands Posten skrev om forleden, eller af pædagogiske initiativer som ’Nazi og Kommunistrollespillet’ som den samme avis skrev om den 26/9. (se links længere ned).

Kritik af retstilstanden

Også retstilstanden, folkestemninger og populisme både den under og efter krigen og op til nutiden kommer under ukærlig behandling i bogen, og disse betragtninger er ikke blevet mindre aktuelle i dag.

Det jeg sigter til er den udleveringssag justitsministeriet er optaget af lige nu, i forbindelse med anholdelsen af de to distributører af nazipropaganda, der for tiden sidder varetægtsfængslet i Nordsjælland.

Dette sker på efter dansk retspraksis meget tynd grundlag, og tænkes eksekveret ved hjælp af endnu et tvivlsomt retsteknisk kneb der går under navnet ’Den Europæiske Arrestordre’. Jeg begynder at få en mærkelig fornemmelse af, at anden verdenskrig stadigvæk ikke er slut, og blot fortsætter både med lignende og med andre midler end dem der blev brugt fra '40 til '45.

Et frisk syn på Erik Haaest

Efter læsning af denne bog har jeg også fået et nyt syn på Erik Haaest, som jeg for et stykke tid siden har haft nogle kortvarige kontakter med via mail og telefon, i forbindelse med oversættelsen af hans gensvar til hetzen i dagbladet Information.

Jeg havde fået indtryk af en lidt mistænksom mand, der bestemt ikke excellerer i udveksling af overfladiske høfligheder eller snakkesyge.

Jeg tror jeg forstår ham noget bedre nu, og undrer mig i grunden over hvordan en sådan saglig og kontant dokumentarisk beretning som denne bog i grunden er, kunne afføde den respekt for manden som jeg sidder tilbage med efter læsningen.

Dette bliver nok ikke den sidste bog fra Haaest-parrets produktion jeg kommer til at fordybe mig i.

Anbefales kraftigt for dem der ønsker at kende detaljerne i Søren Kam sagen, for dem der ønsker et nøgternt indblik i nogle af besættelsestidens realiteter og dilemmaer, og for dem der blot for fornøjelsens skyld er interesseret i at læse en fængslende bog om historiske begivenheder.

Bogen udkommer officielt fredag den 3 oktober 2008

Opdatering - Nyt i Søren Kam sagen

Politikes Søren Astrup: Nazi-jæger rystet over Kam går fri

Mosaisk formand vil ikke gøre mere
Hos Mosaisk Troessamfund tager repræsentantskabsformand Stefan Isaak beslutningen om at opgive efterforskningen til efterretning. Han venter ikke, at samfundet vil forsøge at presse yderligere på for at få sagen forfulgt.

»Han har været et problem i en menneskealder efterhånden. Og intet har man opnået. Intet«, konstaterer han.

»For et par år siden skrev vi et brev til (daværende, red.) justitsminister Lene Espersen og bad om, at man ikke lod den sag falde til gulvet. Det fik vi et pænt svar på - og så kom der ikke mere ud af det«, siger Stefan Isaak.

Mere hos Politiken 5 november 2008 - Nazi-jæger rystet over Kam går fri

Og tidligere på dagen Søren Astrup: Kam slipper for nazi-anklage

Kam slipper for nazi-anklage

Det kan ikke bevises, at Søren Kam spillede en rolle i bestræbelserne på at sende danske jøder i tyskernes dødslejre, afgør statsadvokat.

Der er ikke fundet grundlag for at efterforske Søren Kams betydning for tyskernes forsøg på at sende danske jøder i koncentrationslejrene.

Det konkluderer statsadvokat Lise-Lotte Nilas, der har set nærmere på den aldrende krigsforbryders rolle i jødeudrydelserne.

Politiken 5 november 2008 - Kam slipper for nazi-anklage

Merkværdig stilhed i medierne om principsag der muligvis vil bryde med årtier af dansk retstradition til fordel for EU retten, på trods af vores retsforbehold. Oven i købet med støtte fra EU modstanderen Morten Messerschmidt der støtter op om den vanvittig ide lanceret af den kommunistiske modstandsmand Frede Klitgård.
Balder Blog - september 27, 2008 - Nazirock - Nyt om fængslede og udleveringstruede nynazister 


Related:

English 2008 nov 07 ’Nazi hunter’ Efraim Zuroff (Wiesenthal) shocked: Danish Nazi officer Soren Kam gets peace
English 2008 okt 05 Extradition: Fredrick Töben, Danish Nazi music producers, 86 year old Nazi Soeren Kam
English 2008 sep 17 New book by Erik Haaest dealing with alleged Danish Nazi war criminal Soren Kam
Dansk 2008 sep 25 Nazirock - Nyt om fængslede og udleveringstruede nynazister With Videos (DF Messerschmidt, Søren Kam)
Dansk 2007 sep 28 Interview med Erik Haaest i Fyens Stiftstidende: Politik interesserer mig ikke
Dansk 2007 sep 26 Antidemokratiske rødfascister forsøgte at standse forfatterarrangement på Svendborg bibliotek
English 2007 aug 04 Erik Haaest - Feature Article in Danish newspaper Information a Lie
English 2007 aug 01 Government Money For Holocaust Skeptic Erik Haaest - Protests from the Wiesenthal Center With Videos
Dansk 2007 aug 01 Kunstrådet giver penge til 'Holocaustbenægter' Erik Haaest With Videos
Dansk 2007 jan 22 DR2 21 jan 2007 Chefredaktørernes klub - Claes Kastholm Hansen forsvarer ytringsfriheden
           
          Simon Wiesenthal Centeret
Dansk 2013 jan 05 Tyskland: Simon Wiesenthal Center skaber opstandelse - Der Spiegel-journalist Jakob Augstein på antisemitisk Top-10
Dansk 2012 mar 03 Islandske Påskesalmer: Radio-Tv-direktør Pall Magnusson nægter at bøje sig for Wiesenthalcenterets krav
English 2012 feb 27   Simon Wiesenthal Center's letter to Iceland's Radio & TV Director Pall Magnusson over 400 years old 'anti-Semitic' Hymn
Dansk 2012 feb 26 Simon Wiesenthal Center kræver 400 år gammel ‘antisemitisk’ Islandsk Påskesalme censureret
English 2010 mar 08 Holland: Simon Wiesenthal Center urges Jews to boycott Protestants over Israel critical letter
Dansk 2010 mar 07 Holland: Simon Wiesenthalcenteret sætter Jøder op mod Protestanter
Dansk 2010 feb 12 Wiesenthal Centeret protesterer mod Richard Goldstone foredrag på universitet i New York
Dansk 2009 jul 20 England: Ny bog af Guy Walters afslører Simon Wiesenthal som patologisk løgnhals
English 2009 apr 27 Simon Wiesenthal Exposed - Power, Perjury and Murder by Gerd Honsik
Dansk 2008 nov 25 Jødiske ekstremister Efraim Zuroff, Manfred Gerstenfeld og Zvi Mazel starter hadkampagne mod Skandinavien | Zionisten Hans Rustad bakker op!
Dansk 2008 jan 20 Wiesenthal Centeret har et problem mindre - Bobby Fisher døde 64 år gammel
Dansk 2008 jan 22 Irland: Wiesenthal Centerets metoder fordømmes af præsident Mary Mcaleese
           
English Dansk --- -- Fredrick Töben, Danish Nazi-music distributors - Index of current extradition cases
           
          External
English 2009 juli 18 Times Online - Hunting Evil - The head Nazi-hunter’s trail of lies (Simon Wiesenthal)
Dansk 2009 apr 21 Politiken - Søren Kam er blandt verdens værste nazister
Dansk 2009 mar 26 Politiken - Wiesenthal Centeret protesterer mod Pat Oliphants Gaza karikatur
English 2008 nov 06 The First Post - Soren Kam should suffer like his victims by Andrew Roberts (extreme philosemite)
Dansk 2008 nov 05 Politiken - Kam slipper for nazi-anklage
Dansk 2008 nov 05 Politiken - Nazi-jæger rystet over Kam går fri
Dansk 2008 okt 23 Politiken - Nazi-jæger Efraim Zuroff fra Wiesenthal centeret kritiserer Danmark
Dansk 2008 jan 14 Politiken - Professor John Lauridsen giver igen på Cesaranis anklager om nazistøtte
English 2008 jan 13 The Guardian - Ignoble Danes by David Cesarani
Dansk ---- --- -- Erik Haaest home pages / hjemmesider smartcms | haaest.dk | Blog - Erik Haaests uforgribelige mening
English ---- --- -- Simon Wiesenthal Hate Centre for Talmudic Vengeance - Most Wanted Nazis list
        What the Documents Reveal about Simon Wiesenthal's Past By Theodore J. O'Keefe
Wiesenthal Files Chapter 1 - Simon Wiesenthal's War Years: New Doubts
Wiesenthal Files Chapter 2 - Simon Wiesenthal's War Years: New Light on a Dark Past
Wiesenthal Files Chapter 3 - The Soviet Past of Simon Wiesenthal
           
           

Andre nævnte henvisninger

Udstyret med uniformer, armbind og våben går 60 børn i morgen i krig som nazister og kommunister. Og det er ikke kun for sjov.

Jyllands-Posten september 26, 2008 - Børn genopliver nazisternes krig

Ny film anskuer Holocaust set i børneperspektiv, og forældre opfordres kraftigt til at se den sammen med deres børn. Se den gribende trailer her. [..] Instruktøren glæder sig over at filmen i Storbritannien er klassificeret som en 12A-film. Det betyder, at den er fundet egnet for børn over 12 år, men at yngre børn kan se den i følge med voksne.’
Jyllands-Posten 13 september 2008 - Børn bør se holocaustfilm - The Boy in the Striped Pyjamas

 


Print Post