Kun for Jyllandsposten - Sendt den 11. september 2008 12:03

Debatindlæg (348 ord) - Reaktion på Jørgen Petersens indlæg 'Grænser for korrekthed i det sekulære EU' (JP 11/9)

Bemærk: Eftersom der nu er gået mere end 10 dage siden indlægget blev sendt, regner jeg ikke med at indlægget bliver optaget, i øvrigt i lighed med et tidligere tidligere læserbrev der påpegede jødiske kræfters censurbestræbelser. Debatten om muslimers censurønsker er ilde set i mange medier, debatten om jøders censurønsker er helt fraværende. Det er svært at undgå at bemærke at de jødiske kræfter indtil videre har haft mest succes med at lukke munden på deres modstandere, hvilket fremgår af de love der er direkte strikket sammen af Jøder, og indirekte af avisernes læserbrevspolitik. Kolonnen til højre var ikke del af indlægget.


Ytringsfrihed under pres fra mange sider

 

Et lige så stort problem som de jødiske censurønsker, er den massive indoktrinering med holocaustpropaganda, oftest i form af fiktive holocaustdramaer, med brug af bevidste strategier der er beregnet på at udløse en emotionel reaktion, der breder sig som en virus i de europæisk / amerikanske samfund. Man er nu målbevidst begyndt at gå efter de mest modtagelige sjæle; små børn.

Professionelt lavede propagandafilm og tiltag på skoler der tilgodeser zionisternes interesser og multikultlobbyen samtidigt.

Læs her om et filmisk holocaustdrama af instruktøren Mark Herman, ved navn 'The Boy in the Striped Pyjamas', for hvilket der reklameredes i Jyllands-Posten under titlen: 'Børn bør se Holocaustfilm' (Uffe Christensen).

'Ny film anskuer Holocaust set i børneperspektiv, og forældre opfordres kraftigt til at se den sammen med deres børn. Se den gribende trailer her. [..] Instruktøren glæder sig over at filmen i Storbritannien er klassificeret som en 12A-film. Det betyder, at den er fundet egnet for børn over 12 år, men at yngre børn kan se den i følge med voksne.'
Jyllands-Posten 13 september 2008 - Børn bør se holocaustfilm | Politiken 28 nov Søren Vinterberg - ’Drengen i den stribede pyjamas’ er bestemt ikke en børnefilm

I USA arbejder børnehavebørn med i et 'holocaustprojekt'. I England slæbes børn med på rejser til Auschwitz, og i Frankrig er planer om usmagelige hjernevask af små børn der blev iværksat af Sarkozy kritiseret af bl.a. fagforeninger. I Holland, Tyskland og Østrig undervises børn i multikuralisme ved hjælp af spraglede jødestjerner og jødisk førte institutter.

I Sverige betalte den svensk / jødiske mediemagnat Peter Hjörne børn for at se holocaust dramaet 'Schindlers List'.

I Tyskland klagede formanden for lærerforbundet over de evige krav fra jødiske kredse om mere holocaust-propaganda.

Da mange af de mest udnyttede og højest profilerede 'holocaust overlevende historier' de senere år er afsløret som ren svindel, forsøger man i stadig stigende grad at erstatte historieundervisning med fiktive mytologiserende fortællinger bl.a. fra fra Hollywood.

Det er let at se at denne propaganda og den ønskede censur og anden lovgivning tjener det samme formål.

   
  Værd at vide:
Den jødiske frimurerforening B'nai B'rith har observatørstatus i FN. Datterorganisationen ADL bruges af bl.a. det amerikanske politi som instruktører i multikulturalisme og som officiel kilde til oplysninger om 'udviklingen indenfor antisemitisme og racisme'. Nogle jødiske organisationer i Holland har samme priviligerede status i forhold til myndighederne.

I sit indlæg i 'Grænser for korrekthed i det sekulære EU' (JP 11/9) advarer Jørgen Petersen mod Organisationen af Islamiske Landes (OIC) forsøg på gennem FN at kriminalisere kritik af islam.

Citat:

"OIC er snedig om end let gennemskuelig ved at kæde en sådan kritik sammen med racisme, selv om de to begreber intet har med hinanden at gøre. Er man kritisk over for islam, er man pr. denne definition racist,.."

Der er heldigvis mange der bakker op om bestræbelserne for at det fortsat skal være mulig at kritisere religiøse dogmer og påstande.

Desværre er der ikke ret mange der også har modet til offentligt at kritisere den lovgivning der fortsat gør det strafbart i en række europæiske lande at anfægte påstande og dogmer der vedrører anden verdenskrig.

Hvor de islamiske censurønsker for de vestlige landes vedkommende stadigvæk er i forsøgsstadiet, har censuren til fordel for jødiske sentimenter for længst opnået status af lov i en del europæiske lande, og truer nu via EU direktiver og den europæiske arrestordre også at blive implementeret i Danmark og andre lande, der indtil videre er sluppet for dette totalitære ugræs.

OIC sigter på via FN at sammenkæde kritik af islam med racisme. Tilsvarende er det lykkedes for organisationer som ADL og World Jewish Congress, at få FN til at sammenkæde antisemitisme og nazisme på den ene side, med historisk revisionisme, og kritik af staten Israel og den zionistiske ideologi på den anden side.

Det lykkedes Israel i januar 2007 at få vedtaget en FN resolution der fordømmer revisionisme. At sætte spørgsmålstegn ved sejrsmagternes historieskrivning, blev her gjort ensbetydende med billigelse af folkemord!

Mennesker i hele Europa bliver i tiltagende grad udsat for bagvaskelse, forfølgelse og indespærring for deres ideer. Bøger bliver sat på forbudslister og internetsider bliver spærret.

De førnævnte og flere andre jødiske og zionistiske organisationer der oftest arbejder under dække af at være 'humanitære' og 'antiracistiske' er fortsat førende i den uafladelige kamp mod ytringsfriheden i den vestlige verden, i sammenligning hvormed de islamiske landes bestræbelser på FN sponsorerede 'Durbankonferencer' blot er nybegyndernes forsøg på at opnå tilsvarende politiske fordele.

 

 

 

 

 


Relateret:

Balder Blog 4 november 2008 - En yndig provins i Neuropa, Metockdommen, Durban2 og den europæiske arrestordre

Jyllands Posten 11 september 2008 - Grænser for korrekthed i det sekulære EU

Balder Org 2 februar 2007 - Læserbrev til Jyllands Posten: Er Jødisk censur mere spiseligt end Muslimsk censur?

Balder Blog 10 april 2008 - Jødiske organisationer arbejder for hate speech love, censur, og multikultur - ADL Video Content

Balder Org 10 juni 2008 - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - USA |
England | Frankrig | Canada | Holland

Balder Blog september 7 2008 - Argentinere sagsøger jødiske organisationer for bagvaskelse og ærekrænkelse

Balder Blog 30 juli 2008 - LICRA, Jødisk organisation trækker fransk bladtegner i retten

Balder Blog - 18 juni 2008 - Canada - Jøder og censur, af Ezra Levant 15. juni 2008

e-Zion Israel News - November 1, 2005 - UN Designates International Holocaust day

Rense - The UN Decides On A - Universal Ban On Revisionism

Haaretz - U.S. to present UN resolution condemning Holocaust deniers

Dokument fra US State Department der illustrerer forsøgene på at fordømme praktisk set næsten hvilken som helst kritik af Israel, zionisme eller Jøder. Som en jødisk paralel til imamernes kamp mod Jyllands-Postens muhammedtegninger, gøres der her bl.a. detaljeret rede for karikaturtegninger i forskellige lande der af zionisterne anses for at være 'antisemitiske'. Hvor muhamedanernes censurønsker blev bakket op af trusler og vold, gebærder de jødiske kredse sig mere diskret, men med større chance for succes i form af mere censurlovgivning der ensidigt sigter på at forsvare jødisk/zionistiske interesser, men utvivlsomt vil medføre krav fra muhamedanske kræfter om tilsvarende islamvenlige censurlove. Det nyeste eksempel er de nylig vedtagne engelske Sharialove, der bl.a. begrundes med at Jøderne for længst har haft deres eget rabbinske retssystem i landet. Muhamedansk kønslemlæstelse og ritualslagtning er andre eksempler på rettigheder arvet efter jødernes særstilling. I den nærmeste fremtid vil vi se flere krav om anerkendelse af dobbelt statsborgerskab, der også ligger jødiske kræfter stærkt på sinde. Den tyrkiske islamist Tayyip Erdogan påstod for nyligt på et EU-møde 'islamofobi' er en psykisk sygdom og at de folk, der lider af den skal straffes med fængsel. Helt efter den jødiske opskrift der i årtier hvis ikke i århundreder har hævdet at modstand mod jødisk infiltrering og dominans er en psykisk lidelse som de samme kredse har døbt 'antisemitisme'.
Contemporary Global Anti-Semitism: A Report Provided to the United States Congress


Balder.org - Artikler om Holocaust, Zionisme, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, forfølgelse, Revisionisme, Holocaust-benægtelse

 

Tags - durbankonference, durban, durban2, islamisme, fn, organisationen af islamiske Lande, oic, antisemitisme


Print Post