Tro ikke jeg har særlig meget sympati for de venstreorienterede voldsromantikere. Og selvfølgelig er både FARC og PFLP terrororganisationer, hvilket er NWO slang for modstandskæmpere.
 
Michael Schølardt - 6 mnd fængsel
   
  Ulrik Sebastian Kohl - Alias Bobby Schultz
Ulrik Sebastian Kohl
6 måneders fængsel
   
 
   
 
Charlotte Alsing Juul - Statsanklager
   
 
  Dommeren forvalter EUs terrorlister
   
 

Der er sikkert en del mennesker jeg normalt sympatiserer med, der glæder sig over den seneste dom over den ekstremt venstreorienterede flok bag 'Fighters and Lovers'.

Det gør jeg ikke.

Hvorfor?

Fordi dommen er endnu et dybt indgreb i den personlige frihed.

Den betyder endnu mere magt til de overstatslige organer som FN, EU og NATO.

Det er nu ikke længere min samvittighed og mine egne overvejelser der afgør hvem der er frihedskæmpere, og hvem der er undertrykte, hvem der er værdige til støtte eller bekæmpelse.

De overnationale institutioners navnløse embedsmænd og globaliseringsideologer udstikker kursen, med skyldigt hensyn til udenlandske magter, religiøse organisationer og professionelle lobbygrupper.

Big Brother staten bestemmer hvad jeg skal mene, hvad jeg må støtte, hvad mine penge må gå til.

Seks måneders fængsel til nogle venstrefløjsere for at have indsamlet et ubetydeligt og næsten symbolsk beløb til en sydamerikansk kamporganisation.

Javel. Hvor moralsk højerestående, at beskytte et korrupt, voldeligt og undertrykkende sydamerikansk regime mod en lige så korrupt modstandsbevægelse!

Men den samme stat der nidkært følger de korrupte og kriminelle internationale organisationers direktiver, nægter den at beskytte danskere mod de samme venstrefløjsere faktiske terrorisme, når de gang på gang begår fysiske overgreb på deltagere i nationalsindedes demonstrationer!

Den samme stat tillader muslimernes terrorisme, når de foranstalter etnisk udrensning af Grønlændere i Gjellerup Parken.

Den samme stats 'ordenshåndhavere' nægter at gribe ind overfor indvandrerbander der brænder biler af i Jægersborggade, eller når tusindvis af autonome terrorister sætter hele bydele i brand. Den samme stat evner ikke at udvise udlændinge mistænkt for mordplaner mod avistegnere, eller udlændinge der pågribes med skarpladte maskinpistoler på danske gader!

Den samme stat indfører hellere flere overvågnings og magtbeføjelser overfor alle danskere og forbud mod at eje en simpel lommekniv, frem for at gå direkte efter dem der er til fare for andre personer i Danmark.

Den samme stat tiltager sig retten til at konfiskere en havebænk der var opstillet på et privat område, fordi der med en filtpen er skrevet 'kun for hvide' på den på et fremmed sprog! Men når muslimer etablerer faktiske 'kun for muslimer zoner', så lader staten stå til! Når røde anarkister forhindrer politiske manifestationer i at finde sted, så kan de gøre det med politiets opbakning.

Den samme stat forbyder afbrænding af udenlandske flag inklusive symbolet på EU diktaturet, men tillader vanæring af det danske flag. Den samme stat udleverer danske borgere til retsforfølgelse i meningsundertrykkende lande som Tyskland.

Den samme stat som deltog i en terroristisk angrebskrig mod et fredeligt europæisk land hvor man spredte radioaktiv ammunition, og risikerer en farlig konflikt med Rusland ved fortsat at legitimere og støtte de amerikansk støttede politiske eventyrere i Georgien, samt opstilling af raketter ved Ruslands grænser.

Mens muslimske bander og venstreorienterede anarkister straffrit kan terroriserer danskere i Danmark, ofres unge danske mænds liv for at forsvare de amerikanske marionetregimer i Irak og Afghanistan.

Staten er ikke længere danskernes beskytter.

Den er blevet danskernes formynder og fangevogter.

Staten er blevet den største terrorist overhovedet.

Dommen over de venstreorienterede terroriststøtter, er blot endnu en sejr for undertrykkerne i den internationale kriminelle 'verdensorden'.

Den samme lov der kriminaliserer disse venstrefløjsdissidenter vil snart blive kørt i stilling mod andre der modsætter sig det internationale globale diktaturs direktiver.

På samme måde som den forestående udlevering af nazimusikdistributøren Flemming Christensen til Tyskland kun er forspillet til endnu mere meningsundertrykkelse og forfølgelse.

Snart er vi alle sammen terrorister eller illegale kombattanter.

Husk det, når du gnider dig i hænderne over at se venstrefløjs-loonierne fra ’Fighters & Lovers’ få en over nakken.

Måske vil der inden længe kun være venstrefløjsloonierne tilbage som mulige allierede i kampen mod det globale diktatur. Vi så noget lignende under anden verdenskrig.

De etablerede partier er allerede blevet en del af undertrykkelsessystemet.

 


Interssante fakta om de dømte venstreekstremister:

Junikredsen 20 september 2008 - Venstreorienterede dømt for terrorstøtte


Print Post