For en gangs skyld noget der ikke har direkte med indvandring og muhamedanerne at gøre. For at antyde at der er en sammenhæng alligevel, har jeg i dagens anledning omdøbt dansk industri, derunder dansk bioindustris Gud fra Mammon til Mumammon. Hvorfor ikke? Der bedes allerede muhamedanske bønner over stort set alle vores slagtedyr, man lægger sig på maven og ønsker at kritik af menneskefjendske religioner og lande foregår tilpas diskret, så de for alt i verden ikke kommer til at tabe penge på det. At kampen mod biologisk ensretning har sine tydelige paralleller i kampen mod indvandringen vil blive klart for enhver der gider at sætte sig lidt ind i sagen. De samme markedskræfter, og kapitalbaroner der drager fordel af billig udenlandsk arbejdskraft og har stimuleret indvandringen  i tresserne, sælger ud af andre værdier som biologisk mangfoldighed, miljø og dyrevelfærd.

Bioindustriens hetz mod hobbyavlere
I bioindustriens navn føres en hetz mod avlere af hobbyfjærkræ og andre dyr.
I navn af bioindustriens Gud Mumammons navn kræver industrilandbruget, at hobbyavlernes rettigheder indskrænkes, ja helst at alle deres dyr skal aflives. Der er allerede alle mulige latterlige love der gør at selv små hønsehold på fem seks stykker skal registreres og underlægges vidtgående kontrolforanstaltninger og andre indskrænkninger..


Glade biogrise, her hos SIAD formand Anders Gravers.
Her boltrer sunde og glade grise sig, men det behager slet ikke bioindustrien, der helst vil have udryddet alt andet end deres standariserede slagtesvin og hvide italienerhøns

At det er industrilandbruget selv, med en avlspolitik der kun sigter på kortsigtet gevinst i form af en opskruet masseproduktion af koncentrationslejrsdyr af en mere og mere tvivlsom kvalitet på bekostning af husdyrracernes genetiske variation og naturlige modstandskraft, der er skyld i at naturlig forekommende sygdomme nu lige pludselig får katastrofale virkninger. At det ikke mindst industrilandbrugets årelange misbrug af antibiotika og anden medicin der har skabt muligheden for udviklingen af resistente bakterier og andre sygdomsfremkaldere til fare for mennesker og dyr glemmes i skyndingen.

Industriens løsning er simpel. Så snart en sygdom konstateres skal alle husdyr i et område omgående aflives.
Den synes sikkert det er en skam, at EU myndighederne endnu ikke kan kontrollere fugletrækket, og havde de muligheden ville de sikkert forslå at vi aflivede alle vilde fugle også, så de kan fortsætte med deres storproduktioner af degenererede fødevarer.
Når krisen er overstået, og hele den varierende genpool af ikke kommercielle dyreracer er blevet udryddet i Mumammons navn, kan de så forsyne verden med deres standardiserede udvalg af degenererede pap og plastikhøns og gensplejsede penicillinsvin med ekstraribben til større glorie for baconeksporten.

Ligesom grupper af danskere er begyndt at organisere sig og bekæmper undertrykkelsen af ytringsfriheden samt en ny femtekolonnes landsskadelige virksomhed, har biolandbrugere og hobbyavlerne, derunder dem der sørger for at bevare den meget vigtige genpool af gamle modstandsdygtige og mere naturlige dyre og fjerkræracer, startet deres modstandsbevægelse mod landbrugsindustriens enøjede politik, der kun er styret af den kortsigtede profit.

Bioindustrien blæser på etik, moral og sund fornuft. Den skraber til sig af støtteordninger, og udmærker sig ved at opfinde nye metoder til at undgå danske love, ved at etablere sig i tredje lande som Polen, hvor man ved hjælp af billig arbejdskraft og lavere veterinære standarder og kontrolmuligheder, nu konkurrerer mod de danske landmænd der stadigvæk følger reglerne.

Billig bacon fra Polen, hurra. Med støtte fra skatteyderne, og med foranstående danske politikere som anførere er landbrugstoppen engageret i nykoloniale eventyr med gyllesøer, lugtgener, misbrug af lokal arbejdskraft, samarbejde med kriminelle grupper der skal levere beskyttelse, både mod lokalbefolkningen og nysgerrige journalister fra Danmark.

EU flaget dækker den kriminelle menneske og dyrefjendske ladning. De mest indlysende regler om dyrevelfærd, transport af slagtesvin, kører og heste kan man ikke blive enig om. I stedet for søger man nye eksportmarkeder hvor man kan udkonkurrere den lokale produktion og infrastruktur, og udtænke nye kreative måder at omgå reglerne. Bare aktionærerne, der også er velrepræsenteret på Christiansborg kan få deres afkast.

Besøg hjemmesiden fra Centeret for Biodiversitet, Landsforeningen for Praktisk Økologi eller bland dig i debatten på foreningens forum

Centeret vil starte en modoffensiv og bekendtgør følgende:

Boykot slogans søges

vi søger gode slogans for boykot af danske fjerkræprodukter, mange typer kan bruges:

  • korte så de egner sig til SMSer
  • humoristiske
  • tekst
  • tegning
  • alle gode forslag offentliggøres
  • De bedste belønnes med et eksemplar af "Berettigelsen i at bevare den Danske Landhøne"

Følg debatten på forummet


Print Post
Posted af Balder 01 Mar 2006 under Ytringsfrihed | | Direkte link | English Translation | Deutsche Übersetzung |