'Antisemitismerapport' krænker antizionistiske Argentinere

MSRA Presse Kommuniké No. 50 blev udgivet den 29. August 2008 for at forklare MRSA's position

 
   
 
   
   
 
   
 

Medlemmer af den argentinske gruppe MSRA; 'Bevægelsen for Den Anden Argentinske Republik' (Movimiento por la Segunda República Argentina) sagsøger den jødiske organisation 'Delegation af Israelske Forbund i Argentina' (DAIA)

Hernede nogle uddrag af teksten fra en pressemeddelelse fra MSRA:

Vi bekæmper dem der ønsker at kvæle al offentlig debat om Zionismen, et vigtigt politiske emne for Argentina med globale konsekvenser.

Hvorfor vi sagsøger den zionistiske NGO organisation DAIA

Adrian Salbuchi, Juan Gabriel Labaké and Enrique Romero anlagde sag mod ledelsen af den zionistiske forening DAIA for bagvaskelse og ærekrænkelse, i forbindelse med 'Rapport om antisemitisme i Argentina - 2006', der er udarbejdet af 'Centro de Estudios Sociales' (CES), der en del af den jødiske organisation DAIA.

Vores sagsanlæg blev indgivet hos Distriktsdomstol Nr. 13, Secretariat No. 80 in Buenos Aires, Argentina, der forestås af dommer Dr. Raúl Juan García.

Jødisk gruppe forhåner og bagtaler Argentinerne fra MSRA i antisemitisme rapport

I rapporten bliver den argentinske gruppe MSRA forhånet og bagtalt af den jødiske gruppe DAIA, der beskylder Argentinerne for 'ondartet antisemitisme' der angiveligt skulle findes i den argentinske gruppe MSRA's globale og geopolitiske analyser der blev publiceret som pressemeddelelser og i bladet “El Traductor Gráfico”.

'Antisemitisme' er defineret som en forbrydelse under den argentinske lov mod diskrimination Lov Nr. 23.592 (f.eks., Art. 3º definerer “diskrimination mod personer eller grupper på grund af deres religiøse overbevisning”)

For at gøre det endnu værre gav den jødiske gruppe 'Centro de Estudios Sociales' deres rapport stor publicitet gennem forskellige kanaler, og udgav en fuld oversættelse på engelsk. De gav deres samtykke til offentliggørelse af artiklen på Internettet gennem den magtfulde USA baserede zionistiske organisation Anti-Defamation League (ADL), en militant zionistisk organisation der er grundlagt og styret af frimurerlogen B’nai B’rith.

Denne organisations topfolk holdt for nylig et møde med Argentinas præsident Cristina Kirchner og udenrigsminister Jorge Taiana i Argentinas hovedstad Buenos Aires, og fortalte de argentinske regeringsrepræsentanter at de burde være mere udfarende mod den såkaldte 'antisemitisme' i Argentina.

Årlig 'antisemitisme rapport' bruges af USA's udenrigstjeneste

Det skal bemærkes, at de årlige 'rapporter om antisemitisme' der hvert år udgives af den zionistiske gruppe CES/DAIA bliver anvendt af det amerikanske udenrigsministerium som officiel informationskilde om vores land.

Alt dette og andre handlinger fra den zionistiske organisations side har været til alvorlig skade for sagsøgernes moralske, og professionelle omdømme og deres økonomiske forhold.

Som vi forklarer i vores sagsanlæg mod de ledende DAIA og CES medlemmer, er vore analyser og kritikpunkter udelukkende rettet mod Israelsk politik og Zionismen som en politisk ideologi, der understøtter, fremmer og forsvarer interesserne af denne fremmede magt i hele verden.

Vi koncentrerer os alene på at henlede opmærksomheden på den afsindige menneskefjendske natur af deres politik, der overtræder grundlæggende menneskerettigheder, denne politiks ekspansionistiske planer i Mellemøsten, og deres ulovlige indblanding i den argentinske stats interne anliggender og politik.

Alt dette er del af vores arbejde og bestræbelser (som politikere, journalister og internationale sociale analytikere), for at fremme en større forståelse i den argentinske offentlighed for den risiko som vores land løber, hvis vi tillader USA, Israel og Zionistiske lobby og pressionsgrupper at fortsætte med hvad ser ud til at være en professionelt iscenesat kampagne i den argentinske republik, dens territorium, udenrigspolitik, naturlige ressourcer, nationale enhed og sociale stabilitet. [Engelsk
lidt uklar: ' a well-orchestrated campaign over the Argentine Republic,']

Den utilbørlige pression der af zionistiske organisationer rettes mod den globale og hjemlige offentlige opinion, har en tendens til at misinformere og forvrænge virkeligheden omkring disse nøgleemner, hvilket også er en trussel mod den fysiske sikkerhed af Argentinas store jødiske samfund, der for største delens vedkommende ønsker at leve i fred og harmoni, som den altid har gjort, ved uretmæssigt at besmudser dem med den vold der går ud fra den terroristiske israelske stat, og dens ubetingede allierede i Mellemøsten, Amerikas Forenede Stater.

Enorme ressourcer til Zionisternes disposition

Vi gør opmærksom på at de zionistiske organisationer, lobbyister og andre (direkte eller indirekte) pro-zionistiske entiteter med de enorme økonomiske, mediemæssige, diplomatiske og politiske ressourcer som de har til deres disposition, herhjemme og internationalt, forsøger at kvæle enhver kritik og balanceret analyse af disse fundamentale politiske problemer.

Zionistiske aktiviteter i forskellige dele af verden truer i dag med at inddrage hele menneskeheden mod nye og mere og mere voldsomme krige i Mellemøsten og andetsteds.

Ikke tilfreds med at have sluppet genocidale ødelæggelser løs mod Palæstina, Libanon, Irak og Afghanistan, er de nu ved at udpege de næste ofre for unilateral militær aggression.

Amerikansk / Zionistisk indblanding i Sydamerika

De har tydeligvis også tænkt på det såkaldte 'Tre Grænser Område' (hvor Argentina, Paraguay og Brasiliens grænser mødes), og hvor der ikke overraskende findes enorme ferskvands ressourcer. Et angreb på dette område blev allerede omtalt i september 2001 af den forhenværende top Pentagon Zionist Douglas Faith, lige
så stille bakket op af sin overordnede Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld and George W. Bush.

Beder retten om sproglig afgrænsning

Ved præsentationen af vores sagsanlæg, bad vi retten, blandt andet, ikke kun at dømme de sagsøgte angående den bagvaskelse og ærekrænkelse der blev begået mod os, men endnu vigtigere, at definere helt klart, at kritik mod USA og Israels officielle politik, og Zionismens ideologiske grundlag på ingen måder udgør en 'antisemitisk' eller 'anti-judaisk' handling eller nogen som helst anden form for ulovlig diskrimination.

Vi beder også retten om tydeligt at fastslå de indholdsmæssige forskelle der tydeligvis findes mellem udtrykkene 'anti-semitisme', 'anti-zionisme', og 'anti-judaisme' som en juridisk fortilfælde (præcedens).

Vi vil også gøre det klart at de måder hvorpå alle mulige former for forvrængning slippes løs i dag i forbindelse med dette komplekse emne angående disse og andre relevante udtryk, udgør tydelige eksempler på psykologisk krigsførelse, der ofte antager alle kendetegn på intellektuel terrorisme, i det at dem der udfører den forsøger at kvæle alle former for seriøs, balanceret og redelig offentlig debat angående sådanne fundamentale politiske sager.

Kort sagt; til gavn for enhver person af god vilje, såvel som for alle ordbøger på vestlige sprog, definerer vi at:

Judaismen er en tusind år gammel religion. Den jødiske etniske gruppe er en tusind år gammel socialgruppe, spredt over mange lande i verden, hvis medlemmer har specifikke kulturelle, sociale og religiøse karakteristikker, men som til trods for det, og ofte i høj grad, har forskellige ideologiske og politiske standpunkter og synspunkter.

Zionisme er en nationalistisk og fundamentalistisk politisk ideologi der blev grundlagt i den sidste halvdel af det 19. århundrede.

I dag er denne ideologi vokset og har udviklet sig til et meget magtfuldt globalt netværk af pressionsgrupper, lobbygrupper og organisationer af forskellig art, i fuldstændig samklang med Israels interesser og formål.

 

Blandt de største organisationer der er en del af dette globale netværk finder vi:

 

Baseret in USA:

AIPAC (American Israel Public Affairs Committee),
American Jewish Congress,
ADL (Anti-Defamation League),
AJC (American Jewish Committee),
Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations,
ZOA (Zionist Organization of America) ;

Multinationale:

 

World Jewish Congress,
World Jewish Committee,
World Zionist Organization,
Jewish Agency,
B’nai B’rith

og

Baseret i Argentina:

AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina),
DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas)
OSA (Organización Sionista Argentina)

Israel er en national politisk entitet oprettet i 1948, og etableret i et specifikt geografisk område.

Naturligvis retter er alle vore analyser og kritikpunkter, der er velafbalancerede og veldokumenterede, sig mod de sidste to.

 

Underskrevet:

Adrian Salbuchi

Enrique Romero

Juan Gabriel Labaké

 

 

 


Movimiento por la Segunda República Argentina - (MSRA)

Buenos Aires - Córdoba - Rosario - La Plata - msra@fibertel.com.ar

 

Nogenlunde frit oversat efter:

MehrNews 6 september 2008 - MSRA members sue Zionist NGO DAIA


Relateret:

Balder Org 10 juni 2008 - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - ADL

Anti Defamation League - Report on Anti-Semitism in Argentina 2006


Balder.org - Artikler om Holocaust, Zionisme, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, forfølgelse, Revisionisme, Holocaust-benægtelse

 


Print Post