Moskva (AFP) Russiske arkæologer sagde i onsdags at de havde fundet hovedstaden af Khazarriget i det sydlige Rusland, et gennembrud for forskningen i den oldgamle jødiske stat.

 
  Khazaria (klik for større)
   
 

Khazarian Stock

Abraham Poliak, an Israeli professor of Medieval Jewish History asked ‘How far we can go in regarding this [Khazar] Jewry as the nucleus of the large Jewish settlement in Eastern Europe? The descendants of this settlement constitute now the large majority of world Jewry.” Austrian historian Kutschera wrote that ‘Eastern European Jews are entirely of Khazarian origin. Even Western Europe Jews who spoke Yiddish or a derivative off that language such as the Jews of France and Germany, had to have come from the Khazar Jews due to the fact that there are no traces of Yiddish in any Western European language.'

'Det er en meget vigtig opdagelse,' fortalte Dmitry Vasilyev der organiserede ekspeditionen AFP pr. telefon fra Astrakans universitet, efter at være kommet hjem fra udgravninger ved landsbyen Samosdelka, lige nord for det Kaspiske hav.

'Vi kan nu belyse et af de mest fascinerende mysterier fra den periode; hvordan Khazarerne faktisk levede. Vi ved meget lidt om Khazarerne, om deres traditioner, deres begravelsesritualer, deres kultur', sagde han.

Byen var hovedstaden af Khazaria. Khazarerne er et halv-nomadisk tyrkisk folk der antog Judaismen som statsreligion, fra mellem det 8. og det 10. århundrede, da det blev besejret og plyndret af herskere fra det gamle Rusland.

I dets velmagtsdage kontrollerede Khazarriget meget af det der nu er det sydlige Rusland, det vestlige Khazakstan, det østlige Ukraine, Azerbaijan og store dele af Ruslands nordlige Kaukasus.

Hovedstaden blev refereret til som Itil i arabiske krøniker, (Atil på kortet) men Vasilyev sagde at ordet kan have været brugt for Volgafloden ved hvis bredder byen lå, eller for det omringende deltaområde.

Itil var efter sigende et multietnisk sted med bedehuse og dommere for Kristne, Jøder, muhamedanere og Hedninger. Dets rester er indtil nu aldrig blevet identificeret, og formodedes at være skyllet borte af det Kaspiske hav.

Arkæologer har været i gang med udgravninger i Samosdelka området i de seneste ni år, men har først nu samlet nok materiale, der også omfatter resterne af en gammel fort, til at forsvare deres teori.

'Indenfor fortet, har vi fundet hytter der ligner yurter, der var karakteristiske for Khazar-byer. Fortet havde form som en trekant, og var lavet af mursten. Dette er endnu et argument for at dette ikke var en almindelig by.

Omkring 10 universitets uddannede arkeologer og omkring 50 studerende deltog i udgravningerne, der var delvist finansieret af det jødiske universitet i Moskva og den russiske jødiske kongres.

Oversat fra Google News - Russian archaeologists find long-lost Jewish capital


 
 

Prins Svyatoslav af Kiev besejrer en Khazar soldat I kamp. Læg mærke til jødestjernen på soldatens skjold.

Khazar eller Sefardisk

Det er vel efterhånden næsten almen viden at de fleste af dem der idag identificerer sig som Jøder, ikke stammer fra det bibelske Palæstina, men er efterkommere af Khazarfolket.

Disse Jøder kaldes også for Askenazim, eller Askenazi, mens det mindretal der virkeligt har mellemøstligt blod i årene kaldes sefardiske eller orientalske Jøder.

Dog vil en del af Khazarjøderne have nogle bloddråber fra de oprindelige mellemøstlige, altså Sefardiske Jøder på grund af senere blandede ægteskaber.

Det siges at det tyrkisk / mongolide blandingsfolk Khazarerne konverterede til Judaismen på grund af pression fra omliggende muhamedanske og Kristne herskere, der ønskede dem omvendt til hver deres egne religioner.

For at slippe for fremmed dominans skulle Khazarenes daværende hersker være konverteret til Jødedommen.

Senere blev Khazarjøderne blandet med Europæiske folkeslag, hvilket bl.a. er forklaringen på at der i dag er næsten lige så mange blåøjede og lyshårede Jøder som mørkøjede og sorthårede.

Stik imod hvad man skulle tro, bliver de sefardiske eller 'orientalske' Jøder; altså de egenlige Jøder ikke regnet for meget i Israel, hvor det for det meste er Askenazi-jøderne der beklæder de højeste positioner i samfundet.

Mange sefardiske Jøder, der i blandt de Jøder der altid har levet i området sammen med deres palæstinensiske naboer, klager faktisk over at de bliver set ned på og diskrimineret i Israel.


 

 
  Balfourdeklarationen
Årsag til hele miseren i Mellemøsten, og
måske snart årsag til en atomkrig. Stor
   
 
  Barbariske Teutoner spidder babyer
   
 
  Tyske gaskamre til Jøder i Irak
Fantasi fra det 'velansete' Wiesenthal Center
   

Kontroversen om Jødernes oprindelse

Teorien om jødernes khazariske ophav er genstand for megen debat, og støder på meget modstand, både i og udenfor Israel.

Den rammer nemlig en pæl gennem den for Jøder og ikke mindst for Zionisterne vigtige myte om at de nedstammer direkte fra de bibelse Hebræere, med Abraham som stamfader.

Europæiske jøders kolonisering af Palæstina blev nemlig retfærdiggjort med det påståede slægstsskab med det 'udvalgte folk' fra Bibelen.

Der Judenstat

Den praktiske mulighed til at realisere en 'Jødestat' som Theodor Herzl kaldte det, blev skabt via en studehandel mellem jødiske bankfolk og den engelske regering under første verdenskrig.

Jøderne havde nemlig til at begynde med støttet Tyskerne under denne krig, men skiftede alliancepartner, da Englænderne til gengæld lovede dem støtte til oprettelse af en egen stat i det Palæstina som Englænderne havde erobret efter det Ottomanske (tyrkiske) imperiums fald.

Efter at de jødiske pengemænd havde lovet at støtte England mod Tyskland i stedet for, ændrede medierne i USA, der allerede den gang var stærkt jødisk domineret også kurs, og fik vendt folkestemningen, der ellers var forholdsvis tyskvenlig.

Propagandakrigen kom i gang

Groteske billeder af brutale Preussere der spidder små børn på deres bajonetter og anden 'gruelpropaganda' gjorde sit arbejde, og inden længe deltog de Forenede Stater i krigen på Englændernes side.

Den israelske stats i forvejen ret så omstridte legitimitet vil jo ikke ligfrem vinde ved 'Khazarteoriens' almene accept. Hvad skal man mene om de jødiske organisationers finansielle støtte til projektet? Jeg tænker mit.

Ikke desto mindre er der også blandt meget seriøse israelske forskere tilhængere af det er endnu kaldes for 'Khazarteorien', og områdets oprindelige beboere, de nu for en stor del er fordrevet og huserer i diaspora i Gjellerupparken, Voldsmose og talrige andre Europæiske byer, vil sikkert føle sig styrket i deres kamp for at kunne vende tilbage til deres fædreland.

Den eneste ‘ret’, jøderne faktisk har til landet, som de nu kalder Israel, hidrører fra den smørrebrødsseddel, der hedder Balfourdeklarationen; et yderst kort notat,der bærer Lord Balfours underskrift, stilet til Lord Walter Rothschild .

Som Arthur Koestler, den jødiske (selv Askenazi/Khazar) filosof, og forfatter af bogen 'The 13th Tribe', der netop omhandler Khazarerne, udtrykte det: 'Én nation sværger at give en anden nation en tredje nations land'.

Jødernes historie er en blanding af relativt få sikre historiske fakta, blandet med et næsten uoverskueligt antal myter af hvilke Tora (Bibelens Gamle Testamente) kun er en del.

Også mere moderne jødisk historie er uløseligt forbundet med, og gennemvævet af myter, ofte med praktiske og politiske undertoner som mulig motivation.

Jøderne har, foruden Khazaria og Palæstina også et andet hjemland, det såkaldte det såkaldte 'Pale of Settlement' der omkring 1791 blev givet de russiske Jøder af Tsarina Katharina den Store. Men det er igen en længere historie..

Zionists claim to have an historic entitlement not only of residency but even of Jewish nationhood, because Jews used to live  on and off in the area, until they were forced to leave by the Romans.

This argument gratiously ignores the fact that 90% of modern Jews – known as Ashkenazis - are not the descendants of Roman days’ inhabitants of Palestine and Judea, but of ethnic Turks. When Attila’s hordes[2] invaded, raped and pillaged large parts of Europe, they were unable – for both logistical and speed reasons – to bring along their own women. When the Huns settled in what’s been known as ‘Pale’ – the region between historic Russia and Germany -  to form the biggest European Empire
of the Middle-Ages, Khazaria, they were forced to ‘source’ their women from the local Germanic tribes, usually by abducting them from their villages after killing everybody else.

Having the fruits of these rapes being raised by Germanic women, explains how the Huns ended up speaking a medieval Germanic dialect called Yiddish, mixed with Turkish elements. The Hebrew words in the Yiddish language came in a couple of centuries later, when the then dominant Hun tribe of the Khazars, embarrassed by its traditional phallus cult[3] converted to Judaism, a religion far more palatable to their neighboring Arab and Byzanthine trading partners.[4] They imported thousands
of rabbis from the Byzanthine Empire to set up Talmud schools all over Khazaria. Those 'Cohens' and their families, are the only significant genetic link between European Jewry and the Semitic tribes of Roman days’ Israel and Judea.

The bulk of the remaining 10%, the Sephardic Jews, aren't the descendants of Roman days Jews either. Their ancestors are a North African Berber tribe who converted to Judaism in the 3rd century A.D.

Footnotes
[1] JTA Newsbreak

[2] Ironically it was America's Jewish media who misnamed Germans during WWI as Huns, after suddenly switching from enthusiastically supporting the German Kaiser against Tsarist Russia, to viciously opposing it, only because Britain has promised the British Rothschilds to allow the Jews to have their own state in Turkish owned Palestine.

[3] Traces of the Huns' phallus cult can be still found in modern Jewish subculture, e.g. in the Jewish dominated porn, prostitution, sex toy and male enhancement industries.

[4] Both neighboring superpowers had put considerable pressure on Khazaria to convert to their religion, the Christian respectively Muslim faith. Converting to Talmudism was a clever political move designed to acquire an equally prestigious religion while preserving Khazaria's independence.

Relateret:

Jyllands-Posten 23 september 2008 - Forsvundet jødisk by menes fundet

 

Opfindelsen af det jødiske folk - Bogomtale


 

Et jødisk folk?

Israels uafhængighedserklæring fastslår, at det jødiske folk opstod i delstaten Israel og blev forvist fra sit hjemland. Alle israelske skolebørn har lært, at dette skete under romernes herredømme i år 70 e. kr. Nationen forblev loyal over for sin jord, som den begyndte at vende tilbage efter to årtusinder i eksil.

Fiktion og myte

Forkert, siger historiker Shlomo Sand, i en af de mest fascinerende og udfordrende bøger, der længe er udkommet. Der har aldrig været et jødisk folk, kun en jødisk religion, og eksil er heller aldrig forekommet - og dermed er retten til at vende tilbage bortfaldet. Sand afviser de fleste af historierne i Bibelen om dannelsen af en national-identitet, herunder udvandringen fra Egypten og rædslerne ved erobringen under Josva. Det hele er fiktion og myte, der tjente som en undskyldning for oprettelsen af staten Israel, hævder han.

Meget mere hos:

Livet og så videre, Sykes88 21 marts 2010 - Opfindelsen af det jødiske folk - Bogomtale

Karen M. Larsen 10 januar 2010 - Opfindelsen af det jødiske folk (Læg også mærke til de sindsyge kommentarer til artiklen fra overbeviste religiøse)


Shlomo Sand - Israelsk historiker - The invention of the Jewish people - med Riz Khan 01
 
Shlomo Sand - Israelsk historiker - The invention of the Jewish people - med Riz Khan 02

 


Balder.org - Artikler om Holocaust, Zionisme, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, forfølgelse, Revisionisme, Holocaust-benægtelse

 


Print Post