DEN EUROPÆISKE ARRESTORDRE

Hvis du tror du har visse rettigheder hvis du er dansker og følger dansk lov; tænk om igen.

Tyskerne, Polakkerne, Esterne, Rumænerne, Tjekkerne, alle hele og halve slyngelstater i EU kan kræve dig udleveret! Inden længe er det også Tyrkerne. Dansker vågn op og se hvad de gør ved dig. Gummiparagraffernes muligheder er uendelige.

Kapitel 2 a

 
  Lene Espersen - Justitsminister
Fader de ved ikke hvad de gør:
Formøbler frihed for internationale venskabers skyld.
   
  Zypries - Hitler
  Zypries i seng med Hitler
   
 
  Brigitte Zypries - Justitsminister - Tyskland - Trussel mod friheden

§ 10 a. Udlevering af personer til strafforfølgning eller straffuldbyrdelse i en medlemsstat i Den Europæiske Union for en lovovertrædelse, der efter lovgivningen i den medlemsstat, der har anmodet om udlevering, kan straffes med fængsel eller anden frihedsberøvende foranstaltning i mindst 3 år, kan ske på grundlag af en europæisk arrestordre, selv om en tilsvarende handling ikke er strafbar efter dansk ret, for følgende handlinger:

1) Deltagelse i en kriminel organisation.

2) Terrorisme.

3) Menneskehandel.

4) Seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi.

5) Ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer.

6) Ulovlig handel med våben, ammunition og eksplosive stoffer.

7) Bestikkelse.

8) Svig, herunder svig, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser.

9) Hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold.

10) Falskmøntneri, herunder forfalskning af euroen.

11) Internetkriminalitet.

12) Miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og ulovlig handel med truede plantearter og træsorter.

13) Menneskesmugling.

14) Forsætligt manddrab og grov legemsbeskadigelse.

15) Ulovlig handel med menneskevæv og -organer.

16) Bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning.

17) Racisme og fremmedhad.

18) Organiseret eller væbnet tyveri.

19) Ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande.

20) Bedrageri.

21) Afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning.

22) Efterligninger og fremstillinger af piratudgaver af produkter.

23) Forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med falske dokumenter.

24) Forfalskning af betalingsmidler.

25) Ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer.

26) Ulovlig handel med nukleare og radioaktive materialer.

27) Handel med stjålne motorkøretøjer.

28) Voldtægt.

29) Forsætlig brandstiftelse.

30) Strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed.

31) Skibs- eller flykapring.

32) Sabotage.

Retsinformation - Bekendtgørelse af lov om udlevering af lovovertrædere

 

Rart at vide: Mens det bliver sværere og sværere at smide illegale grænseoverløberne, afviste asylsøgere, kriminelle asylsøgere og terrorister ud af landet overleverer Mor Lene Espersen dig glædeligt til hedningerne sydpå eller østpå, efter at have modtaget en smørrebrødsseddel med navn og begrundelse. Snart kan du igen risikere at uniformerede tyskere ringer på døren...

Den mest usle handling man kan foretages sig, er at udlevere egne borgere til fremmede magter for noget som 'tankeforbrydelser'.

Vi må håbe på et tidspunkt der kommer et retsopgør mod de folkeforrædere der gjorde dette muligt, og mod dem der udfører ordrerne.

Balder Blog 27 august 2008 - Dansker og tysker risikerer at blive udleveret til Tyskland for udspredelse af nazimusik

Balder Blog 28 oktober 2008 - Lene Espersen arbejder for David Rockefellers Trilaterale Kommission (et 'uofficielt' privat forum der har mere magt end en del europæiske regeringer tilsammen! Danske politikere deltager i disse og andre (Bilderberg) grupper og møder, hvor offentligheden ikke er velkommen! Hemmelige frimurerklubber agerer bag den officielle politiks skærme. Flemming Rose; ytringsfrihedforkæmperen blev også inviteret, hvorefter hans blog blev lukket, og vi ikke hørte et ord om hvad det der gik ud på!

Balder Blog 28 august 2008 - Nazi propagandists in Denmark demanded extradited by Germany 

Balder Blog 18 juli 2008 - Tavshed fra Anders Fogh Rasmussen efter spørgsmål om Bilderberg i Folketinget (og tavshed fra Flemming Rose - Siv Jensen fra det norske Fremskridtsparti der indtil videre ikke har præsteret noget som helst, på trods af en enorm vælgertilslutning, er også Bilderberger - Disse mennesker kan meget vel blive udnyttet til at holde låget på kedlen, mens de private hemmelige logers politik roligt kører videre. Sådan stopper man ægte nationale partier fra at komme frem.)

Balder Blog 18 april 2007 - Denmark Justice Minister Lene Espersen accepts EU deal introducing censorship in Denmark

Balder Blog - Udleveringssager i Danmark og Europa Arrestordre - Artikeloversigt
(Bl.a Flemming Christiansen, Camilla Broe og flere tilfælde af udlevering til fremmede stater for tankeforbrydelser)

De fleste mennesker der indtil videre er blevet udleveret via dem 'Europæiske Arrestordre, der bl.a. blev lavet som svar på 'terrortruslen' har været 'tankeforbrydere', mens loven sættes ude af kraft når det gælder ægte terrorister, som Tuneserne der ville myrde Kurt Westergaard. Sarkozy nægtede at udlevere en dømt og flygtet italiensk terrorist Marina Petrella efter den samme paragraf! I Canada blev tankeforbryder Ernst Zündel det eneste offer for lignende 'antiterrorlovgivning', inden loven blev skrottet!. England fik udleveret en mand fra Irland, Antony John Hill for at have fremstillet videon 'The Ripple Effect' om London bombningerne, som han mente var organiseret af regeringen!
New York Times October 14 2008 - Italians Outraged by French Mercy to Ex-Member of Red Brigades


Print Post