For nylig har sagen om den danskfødte kvinde Tina Hvidbjerg Ilm der blev frataget sin status som Jøde ved mellemkomst af en rabbiner-domstol i Israel, igen rettet opmærksomhed på problematikken. Mere om det efter denne artikel/annonce, der er oversat fra en hjemmeside der tilbyder DNA-test.

Er du jødisk?

  Menorah - Jødisk kandelaber
   
 

En DNA-test formedelst € 105.- afslører enhvers ultimative oprindelse.

En spytprøve er nok til at bestemme dit ophav via den mandlige og den kvindelige linje. Hos iGENEA vil dine prøver blive analyseret og testet. I løbet af fem uger vil du kunne finde ud af fra hvilken oprindelige folkestamme du stammer. Måske har du jødiske rødder?

Har du jødiske rødder? Er du Ashkenazi?
Er du en Levi eller en Cohen?

Der er visse genetiske egenskaber der kan indikere jødiske forfædre. Med en DNA-Test fra iGENEA, kan din DNA profil blive undersøgt for disse egenskaber.

Bærere af de samme eller lignende egenskaber bliver kategoriseret i haplogrupper.

Medlemskab af visse haplogrupper kan være en indikator for jødisk afstamning.

Endvidere er der en bestemt DNA-profil der hedder "Cohen Modal-Haplotype", fordi det viser sig gentagne gange blandt jødiske undergrupper der hedder Cohanim.

Denne haplotype er en sikker indikator for jødiske forfædre.

Selv hvis du ikke hører til én af de typiske jødiske haplogrupper, kunne du stadigvæk have jødiske rødder.

Ved at sammenligne din DNA-profil med alle andre profiler i vores database (flere end 240.000) vil du finde personer hvis profiler er af lignende art genetisk set (genetiske fætre). Hvis mange af dine genetiske fætre er Jøder, er der en høj sandsynlighed for at du har jødiske rødder.

Er judaisme mere end en religion? Er der et ‘jødisk gen’?

Ifølge hakala (hachala) lov, er enhver der er født af en jødisk moder eller som konverterer til Judaismen Jøde.

Den tætte forbindelse af kultur, tradition, religion og etnicitet viser sig i særdeleshed blandt Jøder. Jøder udviklede gennem århundreder en vis grad af genetisk homogenitet, der bliver synlig i en DNA-test.

Hvad koster en DNA-test, hvorved jeg kan afgøre om jeg har jødiske rødder koste?

DNA-testen kan fås fra € 105.- Tests & Prices

 

For mænd anbefaler vi den Kombinerede Starter Test for € 185, der besvarer spørgsmål om en persons afstamning i den kvindelige og mandlige linje,

Du får en skriftlig rapport der indeholder information om dine primære tilhørsforhold, dit oprindelsesland og din haplogruppe på både den mandlige (paternale) og den kvindelige (maternale) side, samt ulimiteret adgang til iGENEA databasen.

 

For kvinder anbefaler vi mtDNA-plus Testen til € 150, der besvarer spørgsmålet om hvorfra en person stammer i den maternale linje.

Hvis du er kvinde og vil have din paternale linje undersøgt, er det nødvendigt at et mandligt familiemedlem medvirker (hvorfor?). Dette kan være din far, bror, bedstefar eller fætter på faderens side.


 

  More Jewish babies for Israel, more Mexicans to the US!
 

Demographic Implications of Abortion in Israel. Israel is currently fighting a war for her very survival as a Jewish State. As this is being written Israel's borders are in jeopardy due to the demographic threat of being out numbered. The Arab birthrate is about double the Jewish birth rate of 2.3. It is forecasted that the Arabs will be the majority in Israel by the year 2020, less than fifteen years from now. (click image)

(I USA er jødiske organisationer blandt de mest aktive forkæmpere for fri abort, bøsseægteskaber, og fri immigration!)

BEGREBER

* Haplogrupper repræsenter de forskellige forgreninger af Homo Sapiens, og viser oprindelserne og folkevandringerne af vore forfædre.

* Ashkenazi (på Tysk, Aschkenasen) er den måde hvorpå østlige og vestlige Jøder der er forenet af fælles religiøs tradition og kultur identificerer sig selv.

* Levi, der er opkaldt efter deres stamme-fader, er én af de tolv stammer af Israel, der afstammer fra Jakobs sønner.

* Cohen er den bibelske navn af præsteskabet i Judaismen.

STUDIES

* The Y Chromosome Pool of Jews as Part of the Genetic Landscape of the Middle East

* Genetic Analysis of Jewish Origins

* Multiple Origins of Ashkenazi Levites


Oversat fra: iGENEA
- Are you Jewish? A DNA-Test for € 105.- reveals anyone's ultimate origins

 


Hvem opfandt racismen?

 

Tina Hvidbjerg Ilm:

'Vi er ikke længere Jøder. Vi står allesammen på listen over dem der ikke må gifte sig i Israel'

DR1 Radio - Dansk kvinde er forsidestof i Israel

  Medierne forsøger at gøre sagen til at være blot en politisk kamp mellem fundamentalister og moderne Jøder. Men der er meget mere til det end det. Israel og den jødiske indflydelse verden over er bygget på udgrænsning og forskellene. Uden disse principper ingen Jødedom, og på sigt, intet Israel.
  ADL - Diversity is Our Strenght
  Annonce fra Anti-Defamation League - Beregnet til USA!
 
  JDL - Diversity is Our Strenght

Det skabte en vis opmærksomhed både i Israel og i Danmark da en rabbinsk domstol i Israel udstødte en danskfødt kvinde fra Jødedommen.

Tina Hvidbjerg Ilm der blev født som Dansker, oplevede hvordan hun efter et ægteskab med en Jøde bosat i Israel konverterede til Jødedommen.

Efter at være skilt fra manden har den rabbinske domstol 'Rabannutet' [rabbinatet] der under israelsk ret har myndighed til den slags, nu frataget hende sin ret til at kalde sig Jøde, hvilket medfører at hendes tre børn fra det blandede ægteskab, heller ikke anerkendes som Jøder længere.

Skilsmisse var ikke længere nødvendig; hendes ægsteskab blev simpelthen annuleret med tilbagevirkende kraft.

I Israel, det eneste land i verden der anerkender de ellers så forkætrede racekriterier, og en deraf følgende forskelsbehandling af egne statsborgere af forskellig oprindelse, medfører det en status som andenrangsborger.

DR 21. jul. 2008

Dansk kvinde frataget retten til at være jøde

En dansk kvinde er havnet på forsiden af aviserne i Israel. Hun og hendes tre børn på 7, 9 og 14 år er blevet frakendt retten til at være jøder af en religiøs domstol i Jerusalem. Dermed er hun blevet hovedperson i en bitter, politisk magtkamp i Israel. 

Konverterede til jødedommen
For 16 år siden flyttede Tina Hvidbjerg Ilm til Israel og konverterede til jødedommen, for at hun kunne blive gift med den mand hun elskede, og for at deres børn kunne vokse op som jøder. I Israel kan skal man nemlig være jøde, for at kunne blive gift med en jøde.

- For min mand var det utroligt vigtigt på det tidspunkt, at jeg skulle konvertere, forklarer Tina Hvidbjerg til DR Nyheder.

 

 

Mere DR
Ikke-jødeforfølgelse i Israel Af Jens Tarstrup
Kristeligt Dagblad 22 juli 2008 - Dansk kvinde frataget retten til at være jøde
DR1 Radio - Dansk kvinde er forsidestof i Israel


Relateret:

Jewish Free School, refused a place to an 11-year-old boy whose mother had converted to Judaism (Sharia law to come? Jewish law is already in place in the UK!)

Hvordan kan bedsteforældre gøre deres børnebørn mere jødiske? Het tales der muntert og i positive termer om hvad faktisk er jødisk mission. Ville jeg kunne få en artikel publiceret i Jyllands-Posten hvor jeg gav anvisninger om hvordan man kunne gøre halvjødiske børn mere kristne?
Haaretz - How can grandparents make their interfaith grandkids more Jewish?

Balder Blog 20 september 2009 - Israel: Kommune og politi beskytter unge jødiske piger mod mænd fra etniske minoriteter

Balder Blog 7 september 2009 - Israel: Statsstøttet kampagne mod blandede ægteskaber rettet mod Jøder udenfor Israel

Balder Blog 5 sep 2008 - Russiske arkæologer finder den længe savnede jødiske hovedstad - Khazar-riget

Balder.org - Racisme og kampen mod indvandringen - racismebegrebet fra flere vinkler

Balder.org - Artikler om Holocaust, Zionisme, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, forfølgelse, Revisionisme, Holocaust-benægtelse


Print Post