Carsten Kofoed - Kommiteen Frit Irak
  Carsten Kofoed - Kommiteen Frit Irak

Carsten Kofoed, den danske repræsentant for det irakiske Baathparti, skrev i dag en kommentar i anledning af omtale af problemer med danske soldater efter hjemkomsten fra udlands missioner på DRs hjemmeside.

Jeg kan denne gang erklære mig næsten helt enig med indholdet i Carsten Kofoeds artikel, bortset fra at de hårde og fordømmende ord om de danske soldater måske er lige lovlig stærke.

Jeg vælger for et øjeblik at se bort fra Carsten Kofoeds sære dobbeltmoral, der får ham til at råbe op og forsvare fremmede folkeslags frihedskamp mod udenlandske besættelsesstyrker, mens den samme Carsten Kofoed synes at mene at danskerne værsgo bare har at finde sig i de muhamedanske besættelsesstyrkers tilstedeværelse i Danmark.

Den kære og i omgangen meget sympatiske Carsten, som jeg selv for en del år siden har haft æren af at møde adskillige gange, slutter sin artikel med følgende ord:

"Danske soldater skal være på dansk territorium og forsvare dette og kun dette. Det gøres selvfølgelig hverken i Irak eller Afghanistan. På denne måde undgår vi at ødelægge både de besatte folks og danske soldaters liv."

  Nogle af krigenes danske ofre
  Kaptajn Christian Jørgen Grundt Damholt - Dræbt i Afghanistan
  Kaptajn Christian Jørgen Grundt Damholt - Dræbt i Afghanistan
   
  Seniorsergent Sonny Kappel Jakobsen - Dræbt i Afghanistan
  Sergent Sonny Kappel Jakobsen - Dræbt i Afghanistan
   
  Martin Hjorth - Dræbt i Irak 5 Okt 2000
  Martin Hjorth - Dræbt i Irak 5 Okt 2000
   
  Konstabel Jesper Nielsen (20 år) - Dræbt i Irak
  Konstabel Jesper Nielsen (20 år) - Dræbt i Irak
   
 
  Kim Wadim (36) Dræbt i Irak sept 23 2006
   
 
  Jesper Gilbert Pedersen Dræbt i Afghanistan 25 Juli 2008
   
 

Ovenstående tilfældige udpluk af danske soldater blev ofret så Anders Fup kunne fotograferes mens han jovialt griner til den amerikanske krigsforbryder George Bush, og Danmark kunne slæbe nogle flere givtige militærkontrakter hjem, hvis afkast måske lige slår til for at holde liv i nogle hundrede irakiske tolke og deres familier. Og med lidt held også de mange familiesammenførte der selvfølgelig vil følge i kølvandet på dem. Sikke en god forretning for
Danmark ikke?

  Anders Fup og George 'Guantanamo' Bush

Og den konklusion kan jeg, og med mig sikkert en hel del andre indvandringsmodstandere, erklære mig så godt som helt enig i.

En skam at Carsten Kofoed og venstrefløjen generelt ikke kan forholde sig lige så principfast til fremmedinvasionen af Danmark, hvilket desværre forhindrer opbyggelsen af en mere indflydelsesrig koalition mod de globale imperialisters ageren i verden.

Venstrefløjen ofrer tilsyneladende gerne den større verdens interesser, for fortsat at kunne bruge Danmark som eksperimentarium for sine verdensfjerne utopiske teorier.

Men nu tilbage til DR artiklen, (som med fordel kan læses inden man fortsætter her) hvor det konstateres det at det er ret udbredt at hjemkomne soldater søger ind i rockergrupper, stofmisbrug, indvandrerbander og kriminelle miljøer, angiveligt fordi de mangler spændingen og det kammeratskab de oplevede som medlem af de 'internationale indsatsstyrker'.

I artiklen argumenteres der blandt andet for, at disse problemer skyldes manglende opbakning og psykologhjælp når soldaterne kommer hjem.

Carsten Kofoed siger desangående:

"For mig at se havner de allerede i organiseret kriminalitet i det øjeblik, hvor de deltager i besættelsen af et fremmed land, bomber og skyder på indbyggerne og tramper rundt i deres hjem, mens de arresterer mistænkte frihedskæmpere.

De er kort sagt gangstere og mordere, som blot er iført en militæruniform At en del kører videre i det spor i Danmark, når uniformen er lagt, kan kun overraske naive sjæle."

Her synes jeg at ordvalget og fordømmelsen måske er lige lovligt stærk, men jeg synes dog at der kunne ligge et gran af sandheden gemt også her.

Lakajer for den internationale verdensorden

Hvad er det der får folk til villigt at lade sig bruge som lakajer og kanonføde for en dybest set kriminel 'international verdensorden', ved at underskrive kontrakter om udstationering i lande som Irak, Bosnien, Afghanistan osv.?

Prøv ikke at fortælle mig at alle disse mennesker har tænkt dybere over verdens tilstand og er overbeviste om at de tjener verdensfreden ved at lade sig indrullere i den danske hær, ej heller at de kommer til at forsvare fædrelandet, eller nogen som helst anden form for moralske og intellektuelle overvejelser.

Sagen er måske nærmere, at mange af disse unge mænd har et stort behov for at kunne fremføre sig med våben og i uniformer, søger den spænding som et ellers helt gennemfeminiseret kastrerende samfund har undertrykt i dem siden de var små børn, og generelt føler behov for at underkaste sig den disciplin de har manglet i deres opdragelse og skolegang.

Post '68er samfundet

De er opvokset i et land hvor det at være del af et fællesskab, er noget som det moderne post '68er samfund har gjort alting for at ødelægge. Det er et samfund hvor alle basale maskuline instinkter er blevet mistænkeliggjorte og undertrykte, og alle naturlige modsætninger er blevet forkastet som onde. At der intet fællesskab er uden modsætninger, burde være logik for perlehøns.

Vi har lært at det er ond at gøre grin med bøsser, 'metroseksualitet' er på højste mode, det er ond at tænke i modsætningen dansker / fremmed, (kultur)kristen / muslimsk. Det er ond at se modsætninger og forskelle mellem mænd og kvinder, og det er særdeles ond at være mand, fordi dette indebærer en vis form for aggressivitet, impulsiv handlekraft, kampvilje og konkurrencementalitet.

De fremmedes aggressive fremfærd mod danskerne og mod de danske kvinder i særdeleshed, skal vi til gengæld bare acceptere, og enhver naturlig tanke om at slå igen er bandlyst som racistisk og forkasteligt; og sågar blot verbal modstand får det humanitære brandkorps til at rykke ud med fordømmelser.

I stedet for at omgås deres egne instinkter, og kæmpe sig frem til en individuel moral og selvopfattelse, gennem den traditionelle læreproces af forsøg og fejltagelse, har mange unge mennesker fået det hele serveret i spiseklare bidder af pædagoger, opdragere, moralprædikere, og politikere, gennem børnehaver, folkeskoler og den uafladelige venstreorienterede og 'humanistiske' TV propaganda.

Feminiserede kanonfødeemner

Når samfundet så går i gang med at installere en komplet modsat moral i deres kommende kanonfødeemner, hvor 'dem og os', maskuline værdier, kammeratskab, handlekraft, disciplin, lydighed og et barsk og usentimentalt forhold til 'fjenden' er nøgleordene, så er der ikke noget at sige til at det på et tidspunkt går det galt i hovederne på en del af rekrutterne, når de efter hjemkomsten igen skal indordne sig under de feminiserede værdier og den vattede virkelighed der gælder i dagens Danmark.

Den militære erstatnings macho far

De udsendte soldaters manglende psykiske stabilitet er således et logisk produkt af deres opdragelse og deres indsats i en kamp der hverken kan forsvares med nødvendighed, moral, retfærdighed eller logik. De er blevet holdt groft for nar, først under deres opvækst, og derefter af den militære erstatnings macho far de har savnet så meget i deres barndom.

Det har til alle tider været den mindre privilegerede underklasse, der ofte i forvejen slås med personlige og sociale problemer, der har været det største rekrutteringsgrundlag for magthavernes krige.

At disse magthavere nu rent faktisk består af tredje landes krigsgeneraler og præsidenter samt af særdeles tvivlsomme og betændte 'internationale organisationer', mens de mere nære danske myndigheder kun udfylder rollen som nyttige idioter i de stores internationale spil, bidrager naturligvis ikke stort til de hjemkomne soldaters psykiske stabilitet og selvværd.

Frit Irak blog 1 august 2008 - Dansk krigspolitik skaber krigsgalninge

DR 31 juli 2008 - Eks-soldater i organiseret kriminalitet

Relateret:

Where have all the real men gone?
Top American columnist Kathleen Parker is causing a furore with her new book Save the Males, in which she argues that feminism has neutered men and deprived them of their noble, protective role in society.
More at Times Online 3 august 2008

 


Print Post