Sejr til ytringsfriheden i Ungarn - Alle gode gange tre

Jødiske organisationer protesterer ved at boykotte præsidenten

 
  Ungarn

BUDAPEST 30 juni 2008 - Den ungarske forfatningsdomstol afviste i mandags det af socialisterne foreslåede tillæg til landets hadsk-tale-lov, og kaldte det grundlovsstridigt.

Tillæggene ville resultere i begrænsninger i ytringsfriheden, sagde domstolen i en udtalelse.

'I et frit og demokratisk samfund truer ekstreme og udsædvanlige opfattelser ikke samfundets fundamenter og dets evne til at fungere, for ved at udtrykke sådanne synspunkter forviser den diskriminerende sig selv til samfundets udkant.' sagde retten.

Retten understregede at for at isolere hadefulde stemmer, måtte politiske personligheder konsekvent vende sig mod imod udelukkelse. 1)

Det ungarske parlament vedtog to tillægslove angående hadsk tale udelukkende bakket op af de socialistiske partier.

Ifølge det første tillæg der blev vedtaget i november 2007, ville den civilretslige lov angående hadsk tale muliggøre strafforfølgelse, selv hvis nogles menneskerettigheder ville blive krænket, ikke kun ved personlige men også ved udsagn rettet mod den gruppe personen tilhører. 2)

Straffelovstillægget der blev vedtaget i februar indeholdt en maksimumsstraf på to års fængsel for enhver der bruger ophidsende ytringer angående specifikke etniske grupper eller krænker deres værdighed.

 
  Laszlo Solyom
Præsident

Lovudvidelsen der ikke blev støttet af den socialistisk ledede regering 3), nåede ikke at blive implementeret fordi Ungarns præsident Laszlo Solyom der mistænkte den for at være grundlovsstridige i marts bad om en forudgående vurdering af Forfatningsdomstolen.

Som svar på præsidentens indgriben boykottede Forbundet af Ungarske Jødiske Samfund et møde med religiøse ledere der var organiseret af præsident Solyom.

Det ungarske parlament har allerede tre gange siden 1992 forgæves forsøgt at gøre hadsk tale til en strafbar handling.

Oversat fra:

AFP 30 juni 2008 - Hungarian court rejects hate speech amendments

Oversætterens noter:

1) udelukkelse eller undtagelse?. The court stressed that in order to isolate voices of hate, political figures consistently have to take a stand against exclusion.

2) According to the first amendment, passed in November 2007, the civil code on hate speech would enable legal action even if someone's human rights are hurt, not personally but by expressions directed at a group to which the person belongs. [Med andre ord; 'racistens' menneskerettigheder skulle vige, og strafforfølgelse ville kunne finde sted blot for ytringer mod en gruppe(?) - Der er sandsynligvis tale om en tvivlsom og uklar oversættelse fra ungarske tekster]

3) Støttet of det socialistiske parti / de socialistiske partier, men ikke af den socialistisk ledede regering???

 


Relateret:

Ungarns Præsident nægter at underskrive lov der forbyder kritik af Jøder

 
Ferenc Madl
  Fhv. Præsident Ungarn
 
Ernö Lazarovits
  Forbundet af Jødiske Samfund i Ungarn. Denne herre har også travlt i Østrig, hvor han blander sig i lidt af hvert.
 
Bela Kun
  Ungarerne har ikke let ved at glemme den bølge af blodigt antikristen vold der fulgte den jødiske kommunists magt-overtagelse og efterfølgende korte regeringsperiode.

I 1999 forsøgte jøderne at gennemtrumfe en lov der ville have gjort det strafbart at at antyde at færre end seks millioner jøder var blevet gasset i 'Nazistiske udryddelseslejre'.

Ungarns justitsminister Ibolya David, afviste lovforslaget med den begrundelse at 'en sådan lov ville være grundlovsstridigt'. Føderationen af Jødiske Samfund i Ungarn fremlagde lovforslaget efter at talrige bøger betegnede Holocaust som værende vildt overdrevet.

I 2003 var der en lignende sag; igen havde parlamentet stemt for en 'hadsk tale' lov og også her greb præsidenten ind. Den gang var det præsident Ferenc Madl der indså at loven var en farlig begrænsning af ytringsfriheden.

FOR NYLIG, lykkedes det for jøder bosat i Ungarn at gennemtrumfe en lov som trådte i kraft tidligere denne måned, der bevirker at enhver person der offentlig udtrykker had mod jøder risikerer tre års fængsel..

Og enhver der offentligt fornærmer en jøde kunne blive kendt skyldig i en straffelovsovertrædelse, og blive dømt til fængsel i op til to år.

Jøderne var meget skuffede at loven kun blev vedtaget med et meget lille flertal på fire stemmer; kun 184 parlamentarikerne sagde ja, mens 180 sagde nej. I en overraskende udvikling sagde den ungarske præsident Ferenc Madl at han nægtede at underskrive 'hate speech' lovgivning, fordi loven kunne indskrænke ytringsfriheden mere end grundloven tillader'.

[..]

Ernö Lazarovits direktør med ansvar for udenlandske relationer af Forbundet af Jødiske Samfund i Ungarn sagde han var 'rystet over præsidentens beslutning'. 'Jeg er meget skuffet! Det kan jeg ærligt sige'.

Jeg håber at de mennesker der praktiserer og promoverer antisemitisme ikke kun får at vide: 'gør det ikke i fremtiden', 'men at de vil blive sat i fængsel', tilføjede Larozovits.

Larozovits påstår at 'hate speech' kun tager friheden væk.

Han håber at personer der er ansvarlige for 'hate crimes' vil blive straffet som i andre lande som Tyskland.

Mange politikere såvel fra de regerende partier som fra oppositionen har tilkendegivet deres støtte til præsidentens beslutning.

De siger at de er bekymrede for at denne lovgivning vil underminere ytringsfriheden i et land, der under de mange år hvor det var underlagt jødisk kommunisme slet ikke havde nogen som helst form for ytringsfrihed.


Mosaisk Upps
- Ungarns præsident modstår jødisk pres (Oversat fra Christian News Today)

This article: AFP 30 juni 2008 - Hungarian
court rejects hate speech amendments

Christian News Today - December 25, 2003 - Hungarian President Refuses to Sign Legislation Outlawing Criticism of Jews


Relateret:

Balder.org - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - USA (+ links til andre lande)

Balder.org - Artikler om Holocaust, Zionisme, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, forfølgelse, Revisionisme, Holocaust-benægtelse


Print Post