Den svenske FRA lov stjæler overskrifterne, men hvordan ser det ud med den danske overvågningslov?

Fra vores uforlignelige IT ekspert

FRA står for: Försvarets RadioAnstalt

I Sverige har FRA loven fået massiv medieopmærksomhed efter, at loven har affødt store demonstrationer og været tæt på at bringe regeringen i mindretal.

I Danmark har vores egen overvågningslov - logningsbekendtgørelse - været i funktion siden 15. september 2007, men uden at nyde samme medieopmærksomhed, som den svenske.

Her kan du se hvem og hvad der skal logges i den danske overvågningslov. Bemærkninger er fremhævet med rødt og småt skrift.

Hvem skal logge?

* Alle, der udbyder Internet og e-mail i kommercielt øjemed, er forpligtet til at logge.
Svenske Internet og mail udbydere er IKKE forpligtet til at logge efter den ny FRA lov.

* Det indbefatter teleselkaber og internetudbydere, men også f.eks. cafeer og hoteller, der tilbyder Internet som en gratis serviceydelse.
Ikke et problem for cafeer og hoteller i Sverige da FRA loven ikke kræver logning hos udbydere.

* Biblioteker, uddannelsesinstitutioner, hospitaler og boligforeninger med færre end 100 medlemmer er undtaget.
En undtagelse som gør den danske overvågning værdiløs. Undtagelsen er indført for at ikke genere regeringens egne vælgere da overvågningsloven betyder store ekstra udgifter for udbyderne og regeringen er bange for at miste vælgere hvis medlemmerne i mindre boligforeninger skal betale 2.000 kr. ekstra per måned og husstand for at dække udgifterne pga. overvågningsloven. Regeringen accepterer derfor at terrorister frit anvender internetforbindelsen i en boligforening med færre end 100 medlemmer,
vælgernes stemmer er jo vigtigere end at forhindre terrorhandlinger.

Hvad skal logges?

* Fra fastnettelefoner gemmes nummeret, der ringes fra, og nummeret, der ringes til, samt tidspunkt og samtalens længde.
Sker ikke i Sverige da FRA loven ikke kræver nogen logning.

* Fra mobiltelefoner gemmes nummeret, der ringes til og fra, samt hvornår og hvor længe, samtalen varer. Telefonens id-nummer gemmes, samt data på hvilken mobilmast samtalen indledes og sluttes på. Også tidspunktet for, hvornår taletidskort aktiveres, gemmes.
Det sker heller ikke i Sverige da FRA loven jo ikke kræver nogen logning.

* Det samme gælder for afsendelse af sms- og mms-beskeder.
Også her slipper svenskerne da FRA loven ikke kræver nogen logning.

* Ved e-mail gemmes afsender- og modtageradresse, og hvornår beskeden er sendt, samt computerens IP-adresse.
Sker ikke i Sverige fordi FRA loven ikke kræver nogen logning.

* Ved internet-brug gemmes IP-adresser og tidspunkt samt computerens MAC-adresse.
Noget som svenskerne også slipper for da FRA loven ikke kræver nogen logning.

* Ikke alle data gemmes, for logningen foregår ved stikprøvekontrol. Hver 500. datapakke gemmes.
En e-mail eller en fil består af mange datapakker og ved at kun gemme hver 500. datapakke så gemmer man noget som ikke kan bruges til noget som helst. Prøv at tage hver 500. bogstav af dette indlæg og sæt det sammen, så ser du at det blot bliver noget volapyk som ikke kan forstås. De danske udbydere skal investere store beløb i at gemme informationer som er totalt ubrugelige. Man kan spørge sig om ikke regeringen er blevet ramt af den danske nedgang i IQ niveauet!

I danske medier fremstilles FRA loven som om all Internet og teletrafik i Sverige skal aflyttes og gemmes, noget som er totalt forkert.

FRA, Försvarets radioanstalt, er en civil myndighed under forsvarsdepartementet med 650 ansatte som har to opgaver:

1. Overvågning af signaler fra udenlandsk elektronisk trafik som passerer Sveriges grænser via luften eller kabel. Da den meste elektroniske trafik over grænserne går via kabel (f.eks. fiber) var det nødvendigt med FRA loven da FRA tidligere kun havde lov til at bedrive signalovervågning på elektronisk trafik i luften (radiobølger). Signaler fra radar-, navigerings- og våbenrelaterede systemer indgår også i signalovervågningen.

2. At hjælpe statslige myndigheder og statslige virksomheder når det gælder IT sikkerhed. Ved angreb via Internet mod statslige organisationer er det FRA som står for forsvaret.

 

I Politikens artikel "Sverige stemmer ja til øget overvågning" kan man læse følgende påstand:

"Således får den svenske efterretningstjeneste beføjelser til at aflytte og læse indholdet i samtaler og e-mails, mens myndighederne i Danmark blot må registrere trafikken uden dommerkendelse."

Den falske påstand får læserne til at tro at efterretningstjenesten læser alle e-mails og aflytter alle telefonsamtaler, Politiken glemmer at fortælle den vigtige detalje at det kun drejer sig om samtaler og emails som passerer den svenske grænse. Langt de fleste samtaler og emails er indenrigs og passerer aldrig den svenske grænse.

FRA bedriver ikke nogen selvstændig efterretningstjeneste. I stedet udfører man opgaver på vegne af:

* Regeringen
* Forsvarsmagten
* Rigspolitiet
* Inspektionen for strategiske produkter
* Tolden
* Forsvarets materialværk
* Totalforsvarets forskningsinstitut
* Kriseberedskabsmyndigheden

Echelon

Selvom FRA har lov til at samarbejde med udenlandske efterretningstjenester så deltager man ikke i Echelon. Danmark til gengæld deltager aktivt i Echelon med bl.a. en aflytningsstation på Amager, noget som Anders "Glidebanen" Fogh Rasmussen konstant benægter. I den sag er han lige så troværdig som når han konstant benægter at EU er en glidebane mod mere union.

Medierne svigter

Det er ikke til at forstå at danske medier gør alt for at bringe fejlagtige informationer om den svenske FRA lov, samtidigt med man gør alt for at ikke informere om den vanvittige danske terrorlov.

English translation of this articlee: Internet Surveilance & Data Retention Laws Sweden & Denmark The Swedish FRA Law

Politiken 26 juni 2009 - It-folk demonstrerer mod PET

Politiken 29 marts 2009 - Internetpirater søsætter ny anonym fildelingstjeneste

Jyllands Posten - Sverige stemmer ja til øget overvågning

Politiken 20 juni 2008 - Agenters bopæl lagt ud på nettet

Politiken 20 juni 2008 - Svensk overvågningslov skræmmer it-firmaer

Politiken 19 juni 2008 - Massiv kritik af overvågningslov

Politiken 18 juni 2008 - Sverige stemmer ja til øget overvågning

 


Print Post