Ultra kort klip - Vi er enige!
 
Video Ikke længere tilgængelig
Fra Deadline 3 juni 2008
Det arabiske initiativ er vi alle sammen enig om.
Desværre ikke længere tilgængelig

Delvis transkription og video her. Diskussionen mellem Venstres lovende komet Inger Støjberg og den Radikale skolefrøken Margrethe Vestager i Deadline den 3 juni 2008 handlede om den massive kritik Vestager havde fået for at antyde at vi måtte bøje os for de muhamedanske terrorister efter ambassadebombningen i Pakistan, og den var da interessant nok i sig selv.

Men jeg studsede nu mest over at høre den gode Inger udbrede sig om noget der ellers sjældent eller aldrig finder vej til den danske offentlighed; Det Arabiske Initiativ...

Jeg har på fornemmelsen at det nærmest var en smutter, men det skal ikke passere upåagtet.

Hvorom alt er; forskellen mellem de forskellige politikere er til at overse.

Bred enighed om krig og nykolonialisme

Næsten hele det politiske spektrum er enig om at føre krig for at overbevise andre folkeslag om vores vestlige værdier; demokratie og ytringsfrihed osv. , alt i mens de samme politikere gør alt hvad de overhovedet kan gøre for at erodere de samme begreber herhjemme.

Længere ned først en transkription af den introduktion der ikke kom med i videoklippet, samt en delvis transkription af resten af indslaget:

Adam Holm: Og nu skal vi hjem til den danske diskussion i kølvandet på attentatet
(den danske ambassade i Pakistan)

Her hagler kritikken nemlig ned over de Radikales leder Margrete Vestager.

Vestager opfordrede i går regeringen til at ændre sin meget offensive udenrigspolitiske kurs.

Vestager advarer også mod at man fra dansk side fungerer som et halehæng til USA på den internationale scene.

Dermed åbner hun for debatten om indholdet af, og målet med Danmarks aktivistiske udenrigspolitik.

Den debat tager vi om lidt, men først et historisk tilbageblik.

Speaker mens krigsbilleder mm. ruller over skærmen:

Danmarks aktivistiske sikkerheds- og udenrigspolitik startede efter murens fald.

For første gang i nyere tid vil Danmark i krig.

Udenrigsminister Ellemann Jensen og forsvaret sendte korvetten Olfert Fischer af sted til den første Golfkrig i 1990. I 1999 besluttede den socialdemokratisk ledede regering, at gå med USA og NATO i angreb på serbiske styrker i Kosovo.

Det var i øvrigt uden et FN-mandat, og udenrigsministeren var Radikal.

Han hed Niels Helveg Petersen.

Senere har Danmark som bekendt deltaget i angrebet på Irak, det var også uden FN-mandat.

Krigen i Afghanistan er på samme måde et eksempel på den aktivistiske udenrigspolitik.

I folketinget er der et bredt flertal for den udenrigspolitiske linje.

Kun SF og Enhedslisten er imod.


De angivne tidspunkter er kun vejledende

Jeg orkede ikke at transkribere hele udsendelsen. Vestager plaprede løs som et vandfald.

Margrethe Vestager (00:50): Det var at Søren Espersen sagde at Danmark var i samme situation som Israel og USA, det synes jeg må give grund til eftertanke hos os, fordi den meget efterhånden lange tradition vi har for en aktiv udenrigspolitik, Det Radikale Venstre har været med i forsvarsforlig på forsvarsforlig, for at ruste forsvaret til at være med til fredsskabende operationer, hele den politik hvis den har ført os derhen at vi er i samme situation f.eks. som Israel, som har været omgivet af fjender i tres år, i en meget meget udsat position, så eh, så synes jeg at vi skal eh, eh vi skal overveje hvordan vi bruger vores redskaber til at sikre danske interesser.

Adam Holm: Vores for nu at sige det meget enkelt, vores udenrigspolitik er simpelthen blevet for farlig, dele af den?

Margrethe Vestager: Nej jeg tror ikke man kan lave den meget enkle slutning, fordi der er kun én man kan gøre ansvarlig for terrorisme, og det er terroristen. Så er det lige som ikke længere.

Men der er jo et spørgsmål om hvordan vi udøver vores udenrigspolitik, skal den være én til én afhængig af en Bush administration, eller skal vi som vi meget håber med den nye Lissabontraktat, udøves i en bredere europæisk sammenhæng, og forhåbentlig også uden forsvarsforbehold, så vi kan være med der, og på den måde udøve vores interesser i samspillet med andre.

Adam Holm: Godt Inger Støjberg, du har i en blog i dagbladet Politikken været ud med en meget kraftig afvisning, af noget af det som Margrete Vestager siger, hvorfor er det ikke et godt og oplagt tidspunkt at revidere eller i hvert fald ligge på indholdet af den danske udenrigspolitik?

 
100 millioner kroner
  'Da udenrigsministeren ikke går ind for religionskrig i det 21. århundrede, har han lavet en ”budgetlinie" (ca 100 millioner kr. - det "Arabiske Initiativ") -  i finansloven, som tilgodeser partnerskab med den arabiske verden. ”Næste gang er vi taberne. Fordi befolkningsudviklingen er til ugunst for europæerne: Så skal vi gamle til at stå op imod en overvældende mængde af muslimer.'
Kilde

Inger Støjberg: [..]

Adam Holm: [..]

Margrethe Vestager: [..]

Adam Holm: [..]

Inger Støjberg (4:59): Nu er det ikke mig der har sagt det, men Søren Espersen og Dansk Folkeparti, og det er jeg ikke enig med Dansk Folkeparti i.

Men altså jeg vil godt lige tilbage til det med at isolere sig selv, og det med netop at stille sig lidt udenfor rækken fordi det var jo det der skete i går.

Eh og i dag hører vi jo Socialdemokraterne bakke fuldstændigt entydig op om den linje som eh regeringen har lagt, så det er ikke mig der laver sådan en dem og os, nej det er dig Margrete Vestager og det er det jeg synes der er sådan en skam i den her situation, hvor vi netop burde stå skulder ved skulder, og så alt det omring den Arabiske, det Arabiske Initiativ det er vi selvfølgelig enige om, og alt det diplomati der ligger i det, så langt hen ad vejen er vi jo enig....

Det jeg bare synes er sådan en skam er at du trådte udenfor rækken, og dermed ufrivilligt kom til at gå terroristernes ærinde i går.

Margrethe Vestager (5:45): Når statsministeren stiller sig op, og bruger den først givne anledning til at sige, 'de har sat sig udenfor', når du som løjtnant, dagen efter går ud og bakker op og siger; 'de har sat sig udenfor', så er vi jo i en situation hvor det som jeg har sagt, som var en fuldstændig nøgtern respons, på noget en kollega i folketingsarbejdet sagde, som jeg i hvert fald synes må vække til overvejelse. 

Når vi ser fremad og ser på de trusler der ikke holder op imod danske interesse, hvordan varetager vi dem bedst, hvordan sørger vi for at udenrigsministeriet har de midler, både økonomisk men selvfølgelig også af anden type der skal til for at sikre danske interesser og danske borgere og danskansatte rund omkring.

Og hvis ikke vi kan få det på en fornuftig måde, uden at bliver skudt noget i skoene, så bliver det jo til en meget meget vanskelig debat, og det synes jeg er rigtigt ærgerligt, når både statsministeren og derefter du kaster jer ud i, i stedet for at være loyal overfor det I gerne vil, nemlig at stå sammen og lægge en linje som sørger for at det som udenrigsministeren gør, efter min opfattelse så udmærket, nemlig at brede det ud og forsøge at skabe forståelse for det mangfoldige Danmark, som vi repræsenterer, det synes jeg er en skam, og det er det der sætter skel og hindrer at vi kan føre en aktiv udenrigspolitik, som ikke bliver aggressivt.

Inger Støjberg (06:59):

Adam Holm: [..]

Inger Støjberg: Jo men de her ting gør vi jo også, de her ting står jo ikke alene, vi gør jo mange ting når vi taler udenrigspolitik, og derfor må man jo også spørge sig selv; hvad er det egentlig der er så galt i vores udenrigspolitik.

Hvis man spørger Afghanerne, ja men så er 70 % af Afghanerne glade for den internationale tilstedeværelse, hvad med de 1, 5 million piger der er kommet i skolen siden vi har involveret os i Afghanistan

Adam Holm: Men men skal vi blande os der, du skriver f.eks. vi skal ikke i Danmark lade os diktere af formørkede fanatikere, skal vi diktere dem hvilken samfundsorden vi vil have, dybest set?

Inger Støjberg: Ja men vi skal bruge vores midler, og det er demokratiet og det er netop også diplomatiet i demokratiets navn kan man sige, det skal vi selvfølgelig bruge til at udbrede vores holdninger, ja men så må de jo udbrede deres holdninger, men det skulle jo gerne foregå nogenlunde fordragelighed, og det er jo alt det der ligger i det Arabiske Initiativ og det er der hvor jeg synes vi også er meget stærk og det er vi jo heldigvis meget enig om.

Margrethe Vestager: Jo men fordragelighed vil måske være en meget god rettesnor, nemlig at finde ud af, gad vide om det der er på spil her er om nogen går terroristernes ærinde. Tænk at ..... [..]

Opdatering:

Balder Blog 24 november 2010 - Lene Espersen: “Det arabiske initiativ lever” | Med Dansk Folkepartis støtte; af hensyn til Israel [Dansk Folkeparti er ved at være fødselshjælper til amerikanske tilstande med total zionistisk dominans]

Relateret: Politiken 3 juni 2008 - Eksperter: Danmark farer for hårdt frem - Danmark kan ikke fortsætte den markante udenrigspolitik, som Fogh-regeringen har ført, vurderer flere eksperter

Udenrigsministeriets hjemmeside - Det Arabiske Initiativ - Multilateralt (Tak til Kimpo)


Balder.org - Articles about Eurabia, Euromediterranean, Barcelona Declaration, Unlimited Immigration to Europe. English Deutsch Dansk

Euromed - Meget informativ hjemmeside om de samme emner som ovenstående link


Print Post